Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 8 лютого 2017 р. N 77
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для фінансової
підтримки сільськогосподарських товаровиробників
у 2017 році

(Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 130 від 01.03.20
17)

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки сільськогосподарських товаровиробників у 2017 році, що додається.

Прем'єр-міністр України В.ГРОЙСМАН

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 лютого 2017 р. N 77

Порядок
використання коштів, передбачених у державному бюджеті
для фінансової підтримки сільськогосподарських
товаровиробників у 2017 році

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті Мінагрополітики за програмою "Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників" (далі - бюджетні кошти).

Ціллю використання бюджетних коштів є збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції, підвищення продуктивності в сільському господарстві, сприяння розвитку аграрного ринку та забезпечення продовольчої безпеки.

2. Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінагрополітики.

3. Бюджетні кошти використовуються на:

бюджетну дотацію для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції;

часткову компенсацію вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва.

(Абзац третій пункту 3 в редакції Постанови КМ N 130 від 01.03.2017)

4. Погашення бюджетної кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства, здійснюється в установленому законодавством порядку.

5. Закупівля товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти здійснюється в установленому законом порядку.

6. Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого в установленому законодавством порядку.

7. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.