Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 22 лютого 2006 р. N 187
Київ

Про затвердження Порядку забезпечення
санаторно-курортними путівками деяких категорій
громадян структурними підрозділами з питань
соціального захисту населення районних, районних
у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій,
виконавчими органами міських рад

( Назва Постанови із змінами,
внесеними згідно з
Постановою КМ
N 871 від 27.11.2013 )

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 617 від 09.07.20
08
N 1097 від 01.12.20
10
N 252 від 17.03.20
11
N 5 від 11.01.20
12
N 35 від 25.01.20
12
N 1088 від 28.11.20
12
N 871 від 27.11.20
13
N 378 від 27.08.20
14
N 466 від 08.07.20
15
N 140 від 24.02.20
16
N 110 від 01.03.20
17 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян органами праці та соціального захисту населення, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 лютого 2006 р. N 187

Порядок
забезпечення санаторно-курортними путівками
деяких категорій громадян структурними підрозділами
з питань соціального захисту населення районних,
районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій,
виконавчими органами міських рад

( У тексті Порядку слово "Мінпраці" замінено словами
"Міністерство соціальної політики" у відповідному
відмінку згідно з Постановою КМ N 252
від 17.03.2011 )

( У тексті Порядку слова "Міністерство соціальної політики" у
всіх відмінках замінено словом "Мінсоцполітики" згідно з
Постановою КМ N 5 від 11.01.2012 )

( У назві і тексті Порядку слова "органи праці та
соціального захисту населення" в усіх відмінках
замінено словами "структурні підрозділи з питань
соціального захисту населення районних,
районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій,
виконавчі органи міських рад" у відповідному відмінку
згідно з Постановою КМ
N 871 від 27.11.2013 )

( У тексті Порядку слова "в міру надходження путівок" виключено
згідно з Постановою КМ N 110 від 01.03.2017 )

1. Цей Порядок визначає механізм забезпечення структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами міських рад санаторно-курортними путівками (далі - путівками) до санаторно-курортних закладів відповідно до Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ), "Про жертви нацистських переслідувань" ( 1584-14 ) та "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" ( 875-12 ).

Дія цього Порядку не поширюється на осіб, яких визнано ветеранами відповідно до Закону України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист" ( 203/98-ВР ), та військовослужбовців і членів їх сімей та осіб, які отримують пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" ( 2262-12 ) (крім військовослужбовців строкової служби з числа осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту") ( 3551-12 ). ( Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 617 від 09.07.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1097 від 01.12.2010; в редакції Постанови КМ N 252 від 17.03.2011 )

2. Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчі органи міських рад забезпечують за рахунок коштів державного бюджету безплатними путівками до санаторно-курортних закладів:

інвалідів усіх категорій за рахунок коштів, передбачених Мінсоцполітики;

ветеранів війни, осіб, на яких поширюється дія Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ) та "Про жертви нацистських переслідувань" ( 1584-14 ), за рахунок коштів місцевих бюджетів; ( Абзац третій пункту 2 в редакції Постанов КМ N 252 від 17.03.2011, N 110 від 01.03.2017 )

ветеранів війни, осіб, на яких поширюється чинність Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ) і "Про жертви нацистських переслідувань" ( 1584-14 ), та інвалідів у санаторіях, що належать до сфери управління Мінсоцполітики. ( Абзац четвертий пункту 2 в редакції Постанови КМ N 252 від 17.03.2011 )

Зазначені категорії осіб мають право вільного вибору санаторно-курортного закладу відповідного профілю лікування, безплатними путівками до якого вони забезпечуються. ( Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 871 від 27.11.2013; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 110 від 01.03.2017 ) ( Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 617 від 09.07.2008 )

3. Особи, зазначені у пункті 2 цього Порядку, повинні за зареєстрованим місцем проживання перебувати на обліку в структурних підрозділах з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органах міських рад для санаторно-курортного лікування. ( Абзац перший пункту 3 в редакції Постанови КМ N 617 від 09.07.2008 )

( Абзац другий пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ N 617 від 09.07.2008 )

Працюючі особи та особи, що не досягли встановленого законодавством пенсійного віку, забезпечуються путівками за місцем основної роботи або за місцем обліку в структурних підрозділах з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органах міських рад на підставі довідки з місця роботи про те, що їм не видавалася безплатна путівка протягом попереднього року (для осіб, що забезпечуються путівками один раз на два роки, - протягом двох попередніх років).

Особи, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а також члени їх сімей одержують путівки в поліклініці або за місцем останньої роботи.

Осіб, що проживають в інтернатних установах системи соціального захисту населення, інвалідів, що навчаються на денному відділенні у навчальних закладах, путівками забезпечують структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчі органи міських рад відповідно до цього Порядку. ( Абзац п'ятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 871 від 27.11.2013 )

Осіб, інвалідність яких пов'язана з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням, забезпечує путівками Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, на підставі висновку МСЕК про необхідність лікування за прямими наслідками виробничої травми чи професійного захворювання.

Особи, зазначені у пункті 2 цього Порядку, які є громадянами України, що переселилися з тимчасово окупованої території чи районів проведення антитерористичної операції, повинні за фактичним місцем проживання перебувати на обліку в структурних підрозділах з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органах міських рад для санаторно-курортного лікування. ( Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 378 від 27.08.2014 )

4. Органи охорони здоров'я забезпечують путівками ветеранів війни на лікування у госпіталях, а також санаторно-курортними путівками - інвалідів, ветеранів війни із захворюванням на туберкульоз та дітей-інвалідів до досягнення 18-річного віку (згідно з медичними показаннями за наявності відповідних профільних санаторно-курортних бюджетних закладів).

5. Путівки видаються особам, зазначеним у пункті 2 цього Порядку, відповідно до медичних рекомендацій з урахуванням пільг, передбачених законодавством для конкретної категорії осіб, в порядку черговості. Для одержання путівки подається заява та медична довідка закладу охорони здоров’я за формою N 070/о.

Після закінчення строку дії зазначеної медичної довідки, але не рідше ніж один раз на три роки, подається нова медична довідка. У разі неподання такої довідки особа, яка понад три роки перебуває на обліку для забезпечення санаторно-курортною путівкою, знімається з обліку. ( Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 110 від 01.03.2017 ) ( Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 110 від 01.03.2017 )

6. Інваліди війни та інваліди, зазначені у статті 6-2 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань" ( 1584-14 ), забезпечуються путівками строком на 18-21 день позачергово щороку (із січня по грудень). ( Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 466 від 08.07.2015 )

Інваліди війни з числа осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та війни 1945 року з імперіалістичною Японією, безоплатно забезпечуються санаторно-курортним лікуванням строком на 18-21 день першочергово з числа позачерговиків щороку (із січня до грудня). ( Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 871 від 27.11.2013; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 466 від 08.07.2015 ) ( Пункт 6 в редакції Постанови КМ N 617 від 09.07.2008 )

7. Учасники бойових дій та особи, зазначені у статті 6-1 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань" ( 1584-14 ), забезпечуються путівками строком на 18-21 день щороку (із січня по грудень). ( Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 466 від 08.07.2015 )

Учасники бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та війни 1945 року з імперіалістичною Японією, яким виповнилося 85 років і більше, забезпечуються путівками строком на 18-21 день позачергово щороку (із січня до грудня). ( Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 871 від 27.11.2013; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 466 від 08.07.2015 ) ( Пункт 7 в редакції Постанови КМ N 617 від 09.07.2008 )

8. Учасники війни, особи, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ), та особи, зазначені у статтях 6-3 і 6-4 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань" ( 1584-14 ), забезпечуються путівками строком на 18-21 день один раз на два роки. ( Пункт 8 в редакції Постанови КМ N 617 від 09.07.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 466 від 08.07.2015 )

9. Інваліди загального захворювання та інваліди з дитинства забезпечуються путівками строком на 18-21 день в порядку черговості. ( Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 466 від 08.07.2015 )

10. Інваліди із захворюваннями нервової системи (з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку) забезпечуються путівками:

I і II групи - до санаторіїв (відділень) спінального профілю з лікуванням строком на 35 днів (відповідно до медичних рекомендацій) у порядку черговості; ( Абзац другий пункту 10 в редакції Постанови КМ N 466 від 08.07.2015 )

III групи - до санаторіїв неврологічного профілю строком на 18-21 день (відповідно до медичних рекомендацій) у порядку черговості.

Особам, які супроводжують інвалідів I та II групи до санаторіїв (відділень) спінального профілю, путівки не видаються, лише оплачується проїзд (двічі до санаторію і двічі в зворотньому напрямку) у транспорті загального користування (залізничному та автомобільному) згідно з поданими проїзними квитками. У випадку проїзду залізничним транспортом відшкодовують вартість квитка у плацкартному вагоні. ( Абзац четвертий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 110 від 01.03.2017 ) ( Пункт 10 в редакції Постанови КМ N 252 від 17.03.2011 )

11. Путівками без лікування забезпечуються особи, що супроводжують виключно тих інвалідів I групи, яким шляхом експертного обстеження в органах медико-соціальної експертизи центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, установлено інвалідність (за винятком інвалідів з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку, які забезпечуються путівками до санаторіїв (відділень) спинального профілю з лікуванням строком на 35 днів).

Якщо інвалід I групи здатний обслуговувати себе самостійно, йому видається довідка про це закладу охорони здоров’я.

Інваліда I групи не можуть супроводжувати інваліди I групи та особи, які не досягли 18-річного віку. ( Пункт 11 в редакції Постанови КМ N 110 від 01.03.2017 )

12. Осіб, інвалідність яких пов'язана з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням, що потребують лікування супутніх захворювань відповідно до медичних рекомендацій, можуть забезпечувати путівками структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчі органи міських рад на загальних підставах у порядку черговості.

Взяття на облік для забезпечення путівкою проводиться на підставі довідки, виданої Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань про те, що інвалід не одержував у ньому санаторно-курортної путівки, та документів, зазначених у пункті 5 цього Порядку.

13. Особам, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, санаторно-курортна путівка чи путівка на відпочинок надається згідно із Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ), в порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 27 березня 2013 р. N 261 (Офіційний вісник України, 2013 р., N 29, ст. 1009). ( Абзац перший пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 466 від 08.07.2015 )

Оздоровлення осіб, постраждалих унаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції, забезпечується за рахунок коштів державного бюджету, що виділяються для здійснення заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення.

14. Особа, що перебуває на обліку для забезпечення путівки в структурних підрозділах з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органах міських рад, але в поточному році одержала безплатну путівку в іншій організації, знімається з обліку.

Повторне взяття на облік здійснюється відповідно до пункту 5 цього Порядку.

У разі коли особа за місцем обліку забезпечена санаторно-курортною путівкою у поточному році, повторне взяття на облік здійснюється на підставі копії (дубліката) медичної довідки закладу охорони здоров’я за формою N 070/о, що додана до попередньої заяви, якщо строк її дії не закінчився. ( Пункт 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 466 від 08.07.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 110 від 01.03.2017 )

У разі відмови особи від путівки складається відповідний акт за формою, затвердженою Мінсоцполітики, а зазначеною путівкою забезпечується інша особа у порядку черговості. ( Пункт 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 466 від 08.07.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 110 від 01.03.2017 )

15. Компенсація за доплату, пов'язану з поліпшенням умов проживання в санаторії, та за продовження строку лікування не здійснюється.

16. Забезпечення путівками осіб, зазначених у пункті 2 цього Порядку, здійснюється в межах коштів, передбачених на зазначену мету в державному та місцевих бюджетах на поточний рік. ( Пункт 16 в редакції Постанови КМ N 110 від 01.03.2017 )

17. Забезпечення путівками інвалідів загального захворювання, з дитинства та з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку та осіб, що супроводжують інвалідів I групи (за винятком інвалідів з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку), здійснюється за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою 2507030 "Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації інвалідів", шляхом відшкодування вартості путівки санаторно-курортним закладам.

Зазначене відшкодування здійснюється структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами міських рад шляхом безготівкового перерахування коштів санаторно-курортним закладам за надані послуги відповідно до укладених договорів щодо забезпечення путівкою шляхом відшкодування її вартості (далі - договір) та актів наданих послуг у розмірі встановленої граничної вартості путівки (ліжко-дня) (якщо вартість путівки нижча за граничну, - у розмірі, не більшому від фактичної вартості путівки).

Гранична вартість путівки (ліжко-дня) визначається щороку Мінсоцполітики за пропозицією Фонду соціального захисту інвалідів та за погодженням з Мінфіном.

Перелік базових санаторно-курортних послуг, що надаються інвалідам загального захворювання та інвалідам з дитинства за іншими нозологіями та інвалідам з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку відповідно до медичних рекомендацій і вартість яких входить до вартості путівки, затверджується Мінсоцполітики.

За бажанням інвалідів їм можуть надаватися додаткові послуги за умови оплати санаторно-курортному закладу вартості наданих послуг за рахунок власних коштів чи інших джерел, не заборонених законодавством. ( Пункт 17 в редакції Постанови КМ N 110 від 01.03.2017 )

17-1. З метою забезпечення путівками осіб, зазначених у пункті 17 цього Порядку, санаторно-курортні заклади подають структурним підрозділам з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчим органам міських рад:

підтвердження про наявність у них ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики та присвоєння вищої або першої акредитаційної категорії;

гарантійний лист про згоду на лікування за відповідним профілем інвалідів загального захворювання та інвалідів з дитинства, у тому числі інвалідів з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку (із зазначенням дати заїзду щодо кожної особи), і про готовність до укладення договору;

інформацію про умови проживання та харчування;

перелік процедур, що можуть надаватись особі за період санаторно-курортного лікування відповідно до медичних рекомендацій;

інформацію про вартість путівки.

Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчі органи міських рад ознайомлюють з поданою інформацією інвалідів загального захворювання та інвалідів з дитинства, у тому числі інвалідів з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку, які у десятиденний строк повідомляють відповідним структурним підрозділам про свою згоду на отримання путівки або відмову від неї.

У разі отримання від санаторно-курортного закладу, обраного інвалідом, відмови у його прийнятті на санаторно-курортне лікування структурний підрозділ з питань соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчий орган міської ради інформує про це інваліда та пропонує обрати інший заклад. ( Порядок доповнено пунктом 17-1 згідно з Постановою КМ N 140 від 24.02.2016; в редакції Постанови КМ N 110 від 01.03.2017 )

17-2. Структурний підрозділ з питань соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчий орган міської ради, санаторно-курортний заклад та інвалід загального захворювання чи інвалід з дитинства, у тому числі інвалід з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку, укладають у трьох примірниках договір.

Усі примірники договору, підписані керівником структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської ради та інвалідом загального захворювання чи інвалідом з дитинства, у тому числі інвалідом з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку, і скріплені печаткою (за наявності) зазначеного органу, передаються інваліду.

Після прибуття зазначеного інваліда до відповідного санаторно-курортного закладу керівник такого закладу підписує і скріплює печаткою (за наявності) всі примірники договору, після чого заклад надсилає один примірник договору поштовим відправленням до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської ради, другий - передає інваліду, а третій - залишає на зберіганні у закладі. ( Порядок доповнено пунктом 17-2 згідно з Постановою КМ N 140 від 24.02.2016; в редакції Постанови КМ N 110 від 01.03.2017 )

17-3. Після закінчення санаторно-курортного лікування відповідно до умов договору структурному підрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчому органу міської ради інваліди загального захворювання та інваліди з дитинства, у тому числі інваліди з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку, подають зворотний талон від путівки або інший документ, що підтверджує проходження лікування в санаторно-курортному закладі, завірений підписом керівника та скріплений печаткою (за наявності) такого санаторно-курортного закладу, а санаторно-курортний заклад - акт наданих послуг і документ щодо проведення розрахунків за результатами надання зазначених послуг за відповідний період згідно з умовами договору.

У разі дострокового вибуття інваліда загального захворювання чи інваліда з дитинства, у тому числі інваліда з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку, із санаторно-курортного закладу структурний підрозділ з питань соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчий орган міської ради здійснює відшкодування вартості використаної частини путівки (використаних ліжко-днів).

Вартість невикористаної частини путівки (невикористаних ліжко-днів) санаторно-курортному закладу не відшкодовується.

Відповідальність за недостовірність інформації про кількість невикористаних ліжко-днів несе санаторно-курортний заклад відповідно до закону.

Останнім днем періоду перебування осіб у санаторно-курортних закладах є 15 грудня поточного бюджетного року (включно), що є датою виїзду із закладу. ( Порядок доповнено пунктом 17-3 згідно з Постановою КМ N 140 від 24.02.2016; в редакції Постанови КМ N 110 від 01.03.2017 )

18. У разі коли особи, зазначені у пункті 2 цього Порядку, мають право на санаторно-курортне лікування за кількома законами, їм надається право вибору в забезпеченні путівкою за одним із них.

19. Грошова компенсація замість санаторно-курортної путівки для інвалідів війни та інвалідів, зазначених у статті 6-2 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань" ( 1584-14 ), і компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування учасникам бойових дій, учасникам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ), та особам, зазначеним у статтях 6-1, 6-3 і 6-4 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань" ( 1584-14 ), виплачується в порядку і розмірах, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2004 р. N 785 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 24, ст. 1598), а грошова компенсація замість санаторно-курортної путівки та вартість самостійного санаторно-курортного лікування деяким категоріям інвалідів відповідно до статті 29 Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні" ( 2961-15 ) виплачується в порядку і розмірах, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2007 р. N 150 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 10, ст. 358). ( Пункт 19 в редакції Постанови КМ N 617 від 09.07.2008 )

20. Розподіл санаторно-курортних путівок до санаторіїв, що належать до сфери управління Мінсоцполітики, здійснюється Мінсоцполітики.

Інформація про чисельність осіб, узятих на облік для забезпечення путівками, подається до 15 вересня поточного року структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами міських рад Міністерству соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, які до 30 вересня поточного року подають узагальнену інформацію Мінсоцполітики.

Інформація про чисельність осіб, зазначених у пункті 2 цього Порядку, яких забезпечено путівками, подається щокварталу до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом, структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами міських рад Міністерству соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, які до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, подають узагальнену інформацію Мінсоцполітики. ( Пункт 20 в редакції Постанови КМ N 110 від 01.03.2017 )