ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ
23.02.2017 N 98-рш

Про випуск банкнот номіналом 20 гривень у 2017 році

З метою забезпечення готівкового обігу відповідно до статей 15, 34 і 35 Закону України "Про Національний банк України" та нормативно-правових актів Національного банку України Правління Національного банку України вирішило:

1. Випустити в межах планового на 2017 рік випуску і ввести в обіг банкноти номіналом 20 гривень зразків 2003 - 2007 років з підписом Голови Національного банку України Гонтаревої В. О. та відображенням на них року випуску - з 03 квітня 2017 року.

2. Банкнотно-монетному двору (Іванюта С. В.) забезпечити виготовлення банкнот номіналом 20 гривень зразків 2003 - 2007 років з підписом Голови Національного банку України Гонтаревої В. О. та їх відвантаження до Центрального сховища в установленому порядку.

3. Центральному сховищу (Каленський М. М.) у встановленому порядку здійснити підкріплення запасів готівки підрозділів Національного банку України, а підрозділам Національного банку України - банків банкнотами номіналом 20 гривень зразків 2003 - 2007 років з підписом Голови Національного банку України Гонтаревої В. О.

4. Банкам України забезпечити приймання від клієнтів банкнот номіналом 20 гривень попередніх років випуску та їх видачу (крім видачі банкнот зразків до 2003 року) без обмежень у порядку, установленому нормативно-правовими актами Національного банку України.

5. Департаменту грошового обігу (Зайвенко В. П.) довести зміст цього рішення до відома Операційного департаменту, Центрального сховища, відділів (управління) грошового обігу в регіонах Департаменту грошового обігу Національного банку України та банків України для використання в роботі.

6. Управлінню інформації та громадських комунікацій (Бондаренко Н. М.) розмістити інформацію про введення в обіг банкнот номіналом 20 гривень зразків 2003 - 2007 років з підписом Голови Національного банку України Гонтаревої В. О. на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку України та забезпечити в установленому порядку інформування громадськості.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника Голови Національного банку України Смолія Я. В.

8. Рішення набирає чинності з дня його підписання.

В. о. Голови Я. В. Смолій