ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення
соціального захисту осіб, які проживають на тимчасово окупованих
територіях та у населених пунктах на лінії зіткнення

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. Статтю 41 Закону України "Про професійно-технічну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 32, ст. 215; 2013 р., N 52, ст. 729; 2015 р., N 30, ст. 271) після слів "одержаних під час масових акцій громадянського протесту" доповнити словами "діти, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення".

2. Абзац другий частини другої статті 34 Закону України "Про загальну середню освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 28, ст. 230; 2016 р., N 22, ст. 452) після слів "територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення)" доповнити словами "територія населених пунктів на лінії зіткнення".

3. Частину чотирнадцяту статті 19 Закону України "Про охорону дитинства" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 30, ст. 142; 2015 р., N 30, ст. 271) після слів "одержаних під час масових акцій громадянського протесту" доповнити словами "дітям, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення".

4. У частині дванадцятій статті 7 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., N 26, ст. 892, N 27, ст. 905, N 39, ст. 2011; 2015 р., N 1, ст. 1; 2016 р., N 16, ст. 167):

абзац перший після слів "які проживають на тимчасово окупованій території" доповнити словами "у населених пунктах на лінії зіткнення";

абзаци четвертий і шостий після слів "на тимчасово окупованій території" доповнити словами "у населених пунктах на лінії зіткнення".

5. У Законі України "Про вищу освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., N 37-38, ст. 2004; 2015 р., N 28, ст. 244; 2016 р., N 22, ст. 452):

пункт 24-1 частини першої статті 13 після слів "евакуйованих з території проведення антитерористичної операції (на період її проведення)" доповнити словами "території населених пунктів на лінії зіткнення";

абзац другий частини четвертої статті 44 після слів "територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення)" доповнити словами "територія населених пунктів на лінії зіткнення".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

м. Київ, 7 лютого 2017 року
N 1838-VIII