ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
10.06.2016 N 90

Про затвердження форм державного
статистичного спостереження N 1-ПВ (місячна)
та N 1-ПВ (квартальна) "Звіт із праці"

(Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
служби статистики
N 39 від 15.02.20
17)

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року N 481, враховуючи положення статей 80, 81, 95 Цивільного кодексу України, частини 8 статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державного статистичного спостереження щодо обстеження підприємств із питань статистики праці й отримання повної, всебічної та об’єктивної статистичної інформації НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форми державного статистичного спостереження N 1-ПВ (місячна) та N 1-ПВ (квартальна) "Звіт із праці", що додаються, та ввести їх у дію, починаючи:

1) зі звіту за січень 2017 року - форму N 1-ПВ (місячна) "Звіт із праці";

Форма N 1-ПВ (місячна) "Звіт із праці" для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази/Форми", підрозділ "Звітність за 2017 р.", папка "Звітність за місяць".

2) зі звіту за I квартал 2017 року - форму N 1-ПВ (квартальна) "Звіт із праці".

Форма N 1-ПВ (квартальна) "Звіт із праці" (зі змінами від 15.02.2017 р.) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази/Форми", підрозділ "Звітність за 2017 р.", папка "Звітність за I квартал 2017 р.".

(Форма N 1-ПВ (квартальна) "Звіт із праці" із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної служби статистики N 39 від 15.02.2017)

2. Поширити форми державного статистичного спостереження, затверджені цим наказом, на юридичних осіб та їхні відокремлені підрозділи за переліком, установленим органами державної статистики.

3. Департаменту статистики праці (Сеник І.В.) здійснювати методологічне керівництво збиранням і опрацюванням даних за формами державного статистичного спостереження, затвердженими цим наказом.

4. Керівникам територіальних органів Держстату забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та подання даних за формами державного статистичного спостереження, затвердженими цим наказом.

5. Визнати таким, що втратив чинність, з 01 лютого 2017 року наказ Держстату від 21 липня 2015 року N 172 "Про затвердження форм державного статистичного спостереження 1-ПВ (місячна) та N 1-ПВ (квартальна) "Звіт з праці" (зі змінами).

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. Голови І.М. Жук