Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про встановлення додаткових гарантій
щодо захисту прав громадян, які проживають
на територіях проведення антитерористичної операції,
та обмеження відповідальності підприємств - виконавців/виробників
житлово-комунальних послуг у разі несвоєчасного
здійснення платежів за спожиті енергетичні ресурси

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, N 13, ст.84)

(Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 928-VIII від 25.12.20
15, ВВР, 2016, N 5, ст.54
N 1801-VIII від 21.12.20
16 -
набирає чинності з 01.01.2017 р.)

(Дію статті 1 зупинено до завершення антитерористичної операції згідно із Законами N 928-VIII від 25.12.2015, N 1801-VIII від 21.12.2016) Стаття 1. Метою цього Закону є встановлення додаткових гарантій щодо захисту житлових та майнових прав громадян, які проживають на територіях, де проводиться антитерористична операція, та громадян, які тимчасово переселені в інші населені пункти України з територій, на яких проводиться антитерористична операція. До 31 грудня 2015 року цим громадянам має бути погашена заборгованість із виплат заробітної плати, стипендій, пенсій, що утворилася внаслідок проведення антитерористичної операції, а також встановлено додаткові гарантії захисту житлових та майнових прав громадян, звільнених на підставі зазначених обставин, до моменту їх працевлаштування, за умови отримання ними статусу зареєстрованого безробітного.

Стаття 2. Встановити мораторій на час, визначений у статті 1 цього Закону, на застосування примусової реалізації житла (житлових будинків, частин житлових будинків, квартир, кімнат у квартирах, кімнат, житлових секцій чи блоків у гуртожитках, інших жилих приміщень) громадян, визначених у статті 1 цього Закону.

Встановити мораторій на час, визначений у статті 1 цього Закону, на нарахування та стягнення пені та інших штрафних санкцій енергопостачальними компаніями у разі несвоєчасного здійснення платежів за спожиті енергетичні ресурси підприємствами - виконавцями/виробниками житлово-комунальних послуг, що надають такі послуги у районі проведення антитерористичної операції.

Стаття 3. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у місячний термін з дня опублікування цього Закону розробити порядок погашення заборгованості із виплат заробітної плати, стипендій, пенсій, що утворилася внаслідок проведення антитерористичної операції.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

м. Київ, 13 січня 2015 року
N 85-VIII