Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 17 березня 2011 р. N 258
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті
для здійснення заходів з приватизації державного майна

(Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 121 від 22.02.20
12
N 328 від 25.04.20
12
N 1034 від 28.12.20
16)

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з приватизації державного майна, що додається.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 березня 2011 р. N 258

Порядок
використання коштів, передбачених
у державному бюджеті для здійснення заходів
з приватизації державного майна

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті Фондові державного майна за програмою "Заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна" (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Фонд державного майна.

(Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 121 від 22.02.2012)

3. Завданнями відповідального виконавця бюджетної програми є:

приватизація підприємств виключно за кошти;

здійснення продажу об'єктів, що підлягають приватизації, разом із земельними ділянками;

максимальне використання інфраструктури ринку цінних паперів;

підвищення заінтересованості інвесторів у приватизації вітчизняних підприємств, а також часток, паїв, акцій на міжнародному ринку.

4. Заборгованість за бюджетними зобов'язаннями погашається у межах бюджетних коштів.

5. За рахунок бюджетних коштів здійснюються такі видатки:

1) оплата послуг, що надаються:

суб’єктами господарювання, залученими до робіт з проведення аукціонів, зокрема аукціонів без оголошення ціни, спеціалізованих аукціонів за гроші, відкритих грошових регіональних аукціонів з продажу об’єктів, що підлягають приватизації (в тому числі разом із земельними ділянками державної власності);

особами та організаціями, залученими до робіт з передприватизаційної підготовки, реструктуризації, проведення обов’язкового екологічного аудиту, приватизації, охорони та збереження об’єктів приватизації, повернутих за рішенням суду в державну власність, до їх подальшого продажу, надання юридичних послуг;

суб’єктами оціночної діяльності - суб’єктами господарювання, що залучаються для проведення оцінки майна в процесі приватизації (корпоратизації), експертної грошової оцінки земельних ділянок державної власності для визначення вартості внеску держави до статутного капіталу господарських товариств, оцінки об’єктів приватизації, повернутих за рішенням суду в державну власність;

особами та організаціями, залученими до робіт з проведення землеустрою;

зберігачами цінних паперів, уповноваженими особами, діяльність яких пов’язана з розміщенням цінних паперів на міжнародних ринках;

радниками за рішенням Кабінету Міністрів України, прийнятим відповідно до частини сьомої статті 16 Закону України "Про приватизацію державного майна", за рахунок коштів державного бюджету та/або міжнародних організацій;

(Абзац сьомий підпункту 1 пункту 5 в редакції Постанови КМ N 1034 від 28.12.2016)

особами та організаціями, залученими до роботи із забезпечення функціонування єдиної комп’ютерної мережі державних органів приватизації, придбання і супроводження програмного забезпечення для здійснення приватизації державного майна та продажу земельних ділянок державної власності;

закладами і центрами з навчання та підвищення кваліфікації кадрів органів приватизації, менеджменту підприємств, що приватизуються, та осіб, уповноважених управляти державними корпоративними правами;

2) витрати, пов’язані із:

забезпеченням міжнародної діяльності у сфері приватизації;

провадженням інформаційно-пропагандистської та рекламної діяльності з питань проведення приватизації, управління майном державного сектору в процесі приватизації, висвітленням приватизаційних процесів у засобах масової інформації, супроводженням веб-сайту Фонду державного майна;

виконанням науково-дослідних робіт;

виданням та розповсюдженням офіційних друкованих видань державних органів приватизації;

забезпеченням функціонування галузевого державного архіву фінансових посередників Фонду державного майна.

(Пункт 5 в редакції Постанови КМ N 328 від 25.04.2012)

6. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

7. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

(Пункт 7 в редакції Постанови КМ N 121 від 22.02.2012)

8. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.