КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 14 грудня 2016 р. N 951
Київ

Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Міністерству фінансів та Державній аудиторській службі подати у двомісячний строк на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо приведення актів Кабінету Міністрів України у відповідність з цією постановою.

3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2017 року.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 грудня 2016 р. N 951

Зміни,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. N 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів" (Офіційний вісник України, 2014 р., N 29, ст. 814; 2015 р., N 86, ст. 2882; 2016 р., N 23, ст. 906):

1) у позиції "Мінфін" цифри "695" і "695" замінити відповідно цифрами "711" і "711";

2) у позиції "Держаудитслужба" цифри "520" і "520" замінити відповідно цифрами "504" і "504".

2. У Положенні про Міністерство фінансів України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. N 375 (Офіційний вісник України, 2014 р., N 69, ст. 1936; 2015 р., N 34, ст. 1012, N 48, ст. 1541, N 63, ст. 2092; 2016 р., N 16, ст. 654, N 23,ст. 900, N 60, ст. 2062, N 68, ст. 2283):

1) абзац другий пункту 1 після слів "реалізацію державної політики у сфері" доповнити словами "контролю за дотриманням бюджетного законодавства, державного внутрішнього фінансового контролю,";

2) підпункт 2 пункту 3 після слів "реалізації державної політики у сфері" доповнити словами "контролю за дотриманням бюджетного законодавства, державного внутрішнього фінансового контролю,";

3) у пункті 4:

підпункт 5 після слів "з питань сплати єдиного внеску; у сфері" доповнити словами "контролю за дотриманням бюджетного законодавства, державного внутрішнього фінансового контролю,";

доповнити пункт підпунктом 34-1 такого змісту:

"34-1) визначає основні організаційно-методичні засади та дає оцінку функціонуванню систем внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту;".