ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
11.07.2014 N 211

(Наказ втратив чинність з 01.04.2019 р. на підставі Наказу
Державної служба статистики України
N 140 від 09.07.20
18)

Про затвердження форм державних статистичних спостережень
щодо виробництва, поставки, експорту (імпорту) продукції військового
призначення і подвійного використання, виконання наукових і
науково-технічних робіт військового призначення та державного
оборонного замовлення на науково-дослідні і
дослідно-конструкторські роботи

(Додатково див. Наказ Державного комітету статистики
N 201 від 23.06.20
08

Роз'яснення Державної служби статистики
N 18/1-12/5 від 28.11.20
12)

(Із змінами, внесеними згідно з
Наказами Державної служби статистики
N 331 від 16.11.20
15
N 168 від 16.07.20
15
N 196 від 17.10.20
16)

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", враховуючи положення статей 80, 81, 95 Цивільного кодексу України, частини 8 статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень щодо виробництва, поставки продукції військового та спеціального призначення, експорту (імпорту) продукції військового призначення та подвійного використання та виконання наукових і науково-технічних робіт військового призначення і державного оборонного замовлення на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи та отримання повної, всебічної й об'єктивної статистичної інформації НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форми державних статистичних спостережень, що додаються, та ввести їх у дію зі звіту:

1.1. За січень 2015 року:

N 1-ПО (місячна) "Звіт про виробництво продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення";

Форма N 1-ПО (місячна) "Звіт про виробництво продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення" (зі змінами від 16.11.2015 р.) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази/Форми", підрозділ "Звітність за 2015 р.", папка "Звітність за місяць".

(Абзац третій підпункту 1.1 пункту 1 втратив чинність у частині форми N 1-ПО (поставки) (місячна) "Звіт про поставку продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення" на підставі Наказу Державної служби статистики N 168 від 16.07.2015)

N 1-ЕІО (місячна) "Звіт про експорт (імпорт) продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання".

Форма N 1-ЕІО (місячна) "Звіт про експорт (імпорт) продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання" (зі змінами від 16.11.2015 р.) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази/Форми", підрозділ "Звітність за 2015 р.", папка "Звітність за місяць".

(Форма N 1-ЕІО (місячна) із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної служби статистики N 331 від 16.11.2015)

1.2. За січень - березень 2015 року:

(Наказ втратив чинність у частині форми N 1-НО (наука/оборона) (квартальна) "Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт військового призначення" на підставі Наказу Державної служби статистики N 196 від 17.10.2016)

N 5-НО (наука/оборона) (квартальна) "Звіт про виконання державного оборонного замовлення на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи".

Форма N 5-НО (наука/оборона) (квартальна) "Звіт про виконання державного оборонного замовлення на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи" (зі змінами від 16.11.2015 р.) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази/Форми", підрозділ "Звітність за 2015 р.", папка "Звітність за IV квартал 2015 р.".

(Форма N 5-НО (наука/оборона) (квартальна) із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної служби статистики N 331 від 16.11.2015)

2. Поширити форми державних статистичних спостережень, затверджені цим наказом:

2.1. N 1-ПО (місячна) - на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які виробляють продукцію військового та спеціального призначення.

2.2. N 1-ПО (поставки) (місячна) - на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які поставляють продукцію військового та спеціального призначення.

2.3. N 1-ЕІО (місячна) - на юридичних осіб, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність і яким Державна служба експортного контролю України надала дозволи на вивіз (ввіз) продукції військового призначення та подвійного використання.

2.4. N 1-НО (наука/оборона) (квартальна) - на юридичних осіб, які виконують наукові та науково-технічні роботи військового призначення.

2.5. N 5-НО (наука/оборона) (квартальна) - на юридичних осіб, які виконують державне оборонне замовлення на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи.

3. Департаменту статистики виробництва (Овденко Л.М.) здійснювати методологічне керівництво збиранням та опрацюванням даних за формами державних статистичних спостережень, затвердженими цим наказом.

4. Керівникам територіальних органів державної статистики забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та подання даних за формами державних статистичних спостережень, затвердженими цим наказом.

5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держкомстату від 07 липня 2009 року N 237 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики оборонно-промислового комплексу" (зі змінами) у частині форм державних статистичних спостережень: N 1-ПО (місячна) "Звіт про виробництво продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення"; N 1-ПО (поставки) (місячна) "Звіт про поставку продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення"; N 1-ЕІО (місячна) "Звіт про експорт (імпорт) продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання" - з 01 лютого 2015 року та в цілому - з 01 квітня 2015 року.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Піщейка В.О.

Голова О.Г. Осауленко