КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
II сесія VII скликання

РІШЕННЯ
09.10.2014 N 271/271

Про надання додаткових пільг та гарантій учасникам
антитерористичної операції та членам їх сімей

(Заголовок в редакції Рішень Київської міської ради
N 164/1029 від 04.03.2015,
N 112/2015 від 08.10.2015)

(Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Київської міської ради
N 525/525 від 09.12.20
14
N 164/1029 від 04.03.20
15
N 319/1184 від 02.04.20
15
N 454/1318 від 14.05.20
15
N 936/1800 від 03.09.20
15
N 112/2015 від 08.10.20
15
N 117/117 від 03.03.20
16
N 895/895 від 28.07.20
16
N 14/1018 від 15.09.20
16)

Відповідно до статей 24, 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", частини четвертої статті 2 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", з метою встановлення додаткових соціальних гарантій учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей Київська міська рада ВИРІШИЛА:

1. Надавати допомогу киянам - учасникам антитерористичної операції, членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в проведенні антитерористичної операції, та забезпечувати безкоштовний проїзд міським пасажирським транспортом учасників антитерористичної операції у порядку згідно з додатком 1.

2. Забезпечувати надання щомісячної адресної матеріальної допомоги киянам - учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в проведенні антитерористичної операції, для покриття витрат на оплату ними житлово-комунальних послуг у порядку згідно з додатком 2.

3. Надавати компенсацію витрат на стаціонарне лікування та забезпечувати відшкодування коштів на складне протезування киянам - учасникам антитерористичної операції у порядку згідно з додатком 3.

3.1. Надавати кошти на стаціонарне лікування киянам - учасникам антитерористичної операції у порядку згідно з додатком 3.1.

4. Надавати додаткові гарантії та пільги у сфері освіти киянам - учасникам антитерористичної операції та членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в проведенні антитерористичної операції, у порядку згідно з додатком 4.

5. Забезпечувати проведення безоплатного поховання загиблих (померлих) киян - учасників антитерористичної операції, на яких не поширюється дія статті 14 Закону України "Про поховання та похоронну справу", у порядку згідно з додатком 5.

6. Забезпечити надання матеріальної допомоги на часткову компенсацію членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь у проведенні антитерористичної операції, на виготовлення та встановлення надгробків у порядку згідно з додатком 6.

(Рішення доповнено новим пунктом 6 згідно з Рішенням Київської міської ради N 895/895 від 28.07.2016)

7. Забезпечити оздоровлення дітей киян - учасників антитерористичної операції віком до 7 років у супроводі матері, батька або особи, яка замінює батьків, у порядку згідно з додатком 7.

(Рішення доповнено новим пунктом 7 згідно з Рішенням Київської міської ради N 895/895 від 28.07.2016)

8. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації), районним в місті Києві державним адміністраціям:

8.1. У межах повноважень забезпечити реалізацію цього рішення.

8.2. Щорічно переглядати та затверджувати граничний розмір матеріальної допомоги киянам - учасникам антитерористичної операції та членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в проведенні антитерористичної операції, допомоги на поховання киян - учасників антитерористичної операції, щомісячної адресної матеріальної допомоги киянам - учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в проведенні антитерористичної операції, для покриття витрат на оплату ними житлово-комунальних послуг.

8.3. Щорічно при формуванні бюджету міста Києва передбачати видатки на реалізацію додаткових гарантій, передбачених цим рішенням.

9. Офіційно оприлюднити це рішення у газеті Київської міської ради "Хрещатик".

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту.

(Рішення в редакції Рішення Київської міської ради N 112/2015 від 08.10.2015)

Київський міський голова В. Кличко

Додаток 1
до рішення Київської міської ради
09.10.2014 N 271/271

(у редакції рішення Київської міської ради
08.10.2015 N 112/2015)

Порядок
надання допомоги киянам - учасникам антитерористичної операції, членам сімей
загиблих (померлих) киян, які брали участь в проведенні антитерористичної
операції, та забезпечення безкоштовного проїзду міським пасажирським
транспортом учасників антитерористичної операції

1. Цей Порядок визначає механізм забезпечення безкоштовного проїзду міським пасажирським транспортом учасників антитерористичної операції та надання за рахунок коштів, передбачених у бюджеті міста Києва в межах видатків на відповідний рік:

1.1. Матеріальної допомоги киянам - учасникам антитерористичної операції та членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в проведенні антитерористичної операції (далі - матеріальна допомога).

На отримання матеріальної допомоги мають право також члени сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, які були зареєстровані в місті Києві на момент загибелі (смерті) учасника антитерористичної операції, який не був на момент загибелі (смерті) зареєстрований в місті Києві. Для цілей цього Порядку вказана категорія осіб прирівнюється до членів сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в проведенні антитерористичної операції.

(Підпункт 1.1 пункту 1 доповнено абзацом другим згідно з Рішенням Київської міської ради N 117/117 від 03.03.2016)

1.2. Допомоги на поховання киян - учасників антитерористичної операції (далі - допомога на поховання).

2. До членів сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в проведенні антитерористичної операції, належать:

- утриманці загиблого (померлого), яким у зв'язку з цим виплачується пенсія;

- дружина (чоловік), які не одружились вдруге, незалежно від того, виплачується їм пенсія чи ні, їх неповнолітні діти (до 18 років);

- неодружені повнолітні діти, визнані інвалідами з дитинства I та II групи або інвалідами I групи;

- батьки учасників антитерористичної операції;

- особа, яка знаходилась під опікою або піклуванням учасника антитерористичної операції та проживала разом з ним (далі - члени сімей).

3. Матеріальна допомога надається щорічно:

3.1. Киянам - учасникам антитерористичної операції, на підставі заяви, до якої додаються:

- копія паспорта громадянина України;

- копія документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

- копії документів про участь в антитерористичній операції, зокрема: про безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення, направлення (прибуття) у відрядження до районів проведення антитерористичної операції, їх перебування в таких районах з метою виконання завдань із захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України шляхом безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення (витяги з наказів, директив, розпоряджень, посвідчень про відрядження, оперативних завдань, журналів бойових дій, бойових донесень, дислокацій, книг нарядів, графіків несення служби, звітів, зведень, донесень, матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень, інші офіційні документи, видані державними органами, що містять достатні докази про безпосередню участь особи у виконанні завдань антитерористичної операції у районах її проведення), або копія довідки, виданої за формою, визначеною Порядком надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 413 (далі - документи, які підтверджують участь в антитерористичній операції);

- а також для внутрішньо переміщених осіб копія довідки, виданої за формою, визначеною Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року N 509, з відміткою про фактичне місце проживання в місті Києві (далі - довідка про фактичне місце проживання в місті Києві).

3.2. Членам сімей - на підставі заяви, до якої додаються:

- копія паспорта громадянина України;

- копія документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

- копія свідоцтва про смерть;

- копії документів, які підтверджують ступінь спорідненості;

- копії документів, які підтверджують участь в антитерористичній операції;

- довідка житлово-експлуатаційної організації про те, що учасник антитерористичної операції на момент смерті (загибелі) був зареєстрований в місті Києві або на момент загибелі (смерті) учасника антитерористичної операції в місті Києві були зареєстровані члени його сім'ї;

(Абзац сьомий підпункту 3.2 пункту 3 в редакції Рішення Київської міської ради N 117/117 від 03.03.2016)

- копія довідки про фактичне місце проживання в місті Києві (для внутрішньо переміщених осіб).

4. Допомога на поховання надається додатково до передбаченої Законом України "Про поховання та похоронну справу" гарантії безоплатного поховання для учасників бойових дій членам їх сімей - на підставі заяви, до якої додаються:

- копія паспорта громадянина України;

- копія документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

- копія свідоцтва про смерть;

- копії документів, які підтверджують ступінь спорідненості;

- копії документів, які підтверджують участь в антитерористичній операції;

- довідка житлово-експлуатаційної організації про те, що учасник антитерористичної операції на момент смерті (загибелі) був зареєстрованій в місті Києві;

- копія довідки про фактичне місце проживання в місті Києві (для внутрішньо переміщених осіб).

5. Матеріальна допомога та допомога на поховання надаються на підставі наданих документів, передбачених цим Порядком, відповідно до наказу директора Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) не пізніше 10 днів з моменту реєстрації відповідної заяви.

Документи, зазначені у пунктах 3, 4 цього Порядку (крім копії відповідних довідок, виданих за формою, визначеною Порядком надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 413), подаються також в оригіналах для звірки з копіями.

Матеріальна допомога киянам - учасникам антитерористичної операції та членам сімей, дані про яких внесено до Реєстру киян - учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в проведенні антитерористичної операції, надається без повторного надання документів, передбачених підпунктами 3.1, 3.2 пункту 3 цього Порядку.

(Пункт 5 доповнено абзацом третім згідно з Рішенням Київської міської ради N 117/117 від 03.03.2016)

6. Матеріальна допомога та допомога на поховання виплачуються шляхом їх перерахування на рахунок банку, що зазначений одержувачем виплати, або поштовим переказом через відділення зв'язку за місцем проживання одержувача.

7. Забезпечення безкоштовного проїзду міським пасажирським транспортом учасників антитерористичної операції здійснюється шляхом забезпечення проїзними квитками на всі види комунального пасажирського транспорту загального користування міста Києва (крім таксі, транспортних засобів, що працюють в режимі маршрутного таксі та міської електрички) у разі, якщо пільги щодо забезпечення проїзними квитками або безкоштовний проїзд усіма видами комунального пасажирського транспорту загального користування не встановлені їм законодавством України чи рішеннями Київської міської ради, на підставі заяви, до якої додаються копії:

- паспорта громадянина України;

- документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

- документів, які підтверджують участь в антитерористичній операції;

- довідки про фактичне місце проживання в місті Києві (для внутрішньо переміщених осіб).

8. Облік громадян, які звертаються з метою забезпечення проїзними квитками та з метою отримання допомоги, здійснює Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

(Додаток 1 в редакції Рішення Київської міської ради N 112/2015 від 08.10.2015)

Київський міський голова В.Кличко

Додаток 2
до рішення Київської міської ради
09.10.2014 N 271/271

(у редакції рішення Київської міської ради
08.10.2015 N 112/2015)

Порядок
надання щомісячної адресної матеріальної допомоги киянам - учасникам
антитерористичної операції, членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих)
киян, які брали участь в проведенні антитерористичної операції, для
покриття витрат на оплату ними житлово-комунальних послуг

1.Цей Порядок визначає механізм покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг киянам - учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в проведенні антитерористичної операції, шляхом надання їм щомісячної адресної матеріальної допомоги за рахунок коштів, передбачених у бюджеті міста Києва у межах видатків на відповідний рік.

2. Щомісячна адресна матеріальна допомога для покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг (далі - матеріальна допомога) надається:

учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей, зареєстрованим у місті Києві на одній житловій площі;

членам сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, зареєстрованим у місті Києві.

На отримання матеріальної допомоги мають право також члени сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, які були зареєстровані в місті Києві на момент загибелі (смерті) учасника антитерористичної операції, який не був на момент загибелі (смерті) зареєстрований в місті Києві. Для цілей цього Порядку вказана категорія осіб прирівнюється до членів сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в проведенні антитерористичної операції.

(Пункт 2 доповнено абзацом четвертим згідно з Рішенням Київської міської ради N 117/117 від 03.03.2016)

3. Матеріальна допомога надається на оплату житлово-комунальних послуг (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, централізоване постачання холодної води, централізоване постачання гарячої води, водовідведення, газо- та електропостачання, централізоване опалення та вивезення побутових відходів та рідких нечистот) у межах норм споживання житлово-комунальних послуг (соціальна норма житла, соціальні нормативи користування житлово-комунальними послугами), встановлених для громадян, які мають пільги на оплату житлово-комунальних послуг, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року N 409 "Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування".

4. До членів сімей киян - учасників антитерористичної операції належать:

- дружина (чоловік), неповнолітні діти (до 18 років);

- неодружені повнолітні діти, визнані інвалідами з дитинства I та II групи або інвалідами I групи;

- батьки учасників антитерористичної операції;

- особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням учасника антитерористичної операції, та проживає разом з ним.

До членів сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в проведенні антитерористичної операції, належать:

- утриманці загиблого (померлого), яким у зв'язку з цим виплачується пенсія;

- дружина (чоловік), які не одружились вдруге, незалежно від того, виплачується їм пенсія чи ні, їх неповнолітні діти (до 18 років);

- неодружені повнолітні діти, визнані інвалідами з дитинства I та II групи або інвалідами I групи;

- батьки учасників антитерористичної операції;

- особа, яка знаходилась під опікою або піклуванням учасника антитерористичної операції та проживала разом з ним.

5. Для призначення матеріальної допомоги учасники антитерористичної операції, або один із повнолітніх членів сімей учасників антитерористичної операції, або члени сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в проведенні антитерористичної операції, звертаються до управління праці та соціального захисту населення районної в місті Києві державної адміністрації за місцем реєстрації.

В разі зміни місця проживання отримувач допомоги зобов'язаний про це повідомити управлінню праці та соціального захисту населення районної в місті Києві державної адміністрації за місцем отримання допомоги.

6. Матеріальна допомога призначається на підставі заяви, до якої додаються такі документи:

- копія паспорта громадянина України;

- копія документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

- оригінал довідки з місця реєстрації про склад сім'ї (форма N 3);

- копії документів про участь в антитерористичній операції, зокрема: про безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення, направлення (прибуття) у відрядження до районів проведення антитерористичної операції, їх перебування в таких районах з метою виконання завдань із захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України шляхом безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення (витяги з наказів, директив, розпоряджень, посвідчень про відрядження, оперативних завдань, журналів бойових дій, бойових донесень, дислокацій, книг нарядів, графіків несення служби, звітів, зведень, донесень, матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень, інші офіційні документи, видані державними органами, що містять достатні докази про безпосередню участь особи у виконанні завдань антитерористичної операції у районах її проведення), або копія довідки, виданої за формою, визначеною Порядком надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 413;

- копія свідоцтва про шлюб (за необхідності);

- копія свідоцтва про народження (за необхідності);

- копія свідоцтва про смерть (для членів сім'ї загиблих);

- оригінали документів, які підтверджують сплату житлово-комунальних послуг (за необхідності);

- копія договору найму (оренди) житла (за необхідності).

(Пункт 6 доповнено новим абзацом 10 згідно з Рішенням Київської міської ради N 895/895 від 28.07.2016)

Документи, зазначені у цьому пункті (крім копії відповідних довідок, виданих за формою, визначеною Порядком надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 413), подаються також в оригіналах для звірки з копіями."

7. Матеріальна допомога призначається з моменту звернення, але не раніше дати прибуття в зону антитерористичної операції, до кінця бюджетного року, якщо відсутні обставини для встановлення іншого періоду призначення.

8. Матеріальна допомога призначається з моменту звернення, але не раніше дати прибуття в зону антитерористичної операції, до кінця бюджетного року, якщо відсутні обставини для встановлення іншого періоду призначення.

В разі зміни обставин, які впливають на розмір матеріальної допомоги (зміна складу сім'ї, смерть тощо), управліннями праці та соціального захисту населення районних в місті Києві державних адміністрацій здійснюється перерахунок розміру матеріальної допомоги з місяця, що настає за місяцем, в якому виникли відповідні обставини.

9. Матеріальна допомога виплачується шляхом її перерахування на рахунок банку, що зазначений одержувачем виплати.

10. У разі встановлення відповідного статусу згідно з Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" виплата матеріальної допомоги:

учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей припиняється з першого числа місяця наступного за місяцем звернення про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг відповідно до встановленого статусу;

членам сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, які отримали пільгу в розмірі 50-процентної знижки плати за житлово-комунальні послуги, здійснюється на умовах цього Порядку та призначається з дати звернення у розмірі 50 відсотків у межах середніх норм споживання, передбачених чинним законодавством.

(Пункт 10 в редакції Рішення Київської міської ради N 895/895 від 28.07.2016 )

11. Виплата матеріальної допомоги учасникам війни з числа учасників антитерористичної операції, яким встановлено статус згідно з Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї яких у розрахунку на одну особу за попередні шість місяців перевищує величину доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, здійснюється на умовах цього Порядку та призначається з 01 липня 2015 року до кінця бюджетного року.

(Пункт 11 в редакції Рішення Київської міської ради N 895/895 від 28.07.2016 )

12. У разі якщо учасник антитерористичної операції зареєстрований за місцем знаходження військової частини (установи, організації), але фактично проживає у житловому приміщенні (будинку), виплата матеріальної допомоги здійснюється на умовах цього Порядку та на підставі договору найму (оренди) житла, в якому зазначено, що учасник антитерористичної операції здійснює оплату за житлово-комунальні послуги.

(Порядок доповнено новим пунктом 12 згідно з Рішенням Київської міської ради N 895/895 від 28.07.2016)

13. Облік громадян, які звертаються за матеріальною допомогою, здійснюють управління праці та соціального захисту населення районних в місті Києві державних адміністрацій за місцем реєстрації заявників.

(Додаток 2 в редакції Рішення Київської міської ради N 112/2015 від 08.10.2015)

Київський міський голова В. Кличко

Додаток 3
до рішення Київської міської ради
09.10.2014 N 271/271

(у редакції рішення Київської міської ради
08.10.2015 N 112/2015)

Порядок
компенсації витрат на стаціонарне лікування та відшкодування коштів на
складне протезування киянам - учасникам антитерористичної операції

1. Порядок визначає механізм надання за рахунок коштів, передбачених у бюджеті міста Києва в межах видатків на відповідний рік, компенсації витрат на придбання лікарських засобів та медичних виробів при лікуванні в стаціонарних умовах, ендопротезуванні, слухопротезуванні, протезуванні ока (далі - компенсація витрат на стаціонарне лікування) та відшкодування коштів на складне протезування киян - учасників антитерористичної операції (далі - витрати на складне протезування).

2. Для компенсації витрат на стаціонарне лікування подається заява, до якої додаються:

- копія паспорта громадянина України;

- копія документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

- копії документів про участь в антитерористичній операції, зокрема: про безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення, направлення (прибуття) у відрядження до районів проведення антитерористичної операції, їх перебування в таких районах з метою виконання завдань із захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України шляхом безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення (витяги з наказів, директив, розпоряджень, посвідчень про відрядження, оперативних завдань, журналів бойових дій, бойових донесень, дислокацій, книг нарядів, графіків несення служби, звітів, зведень, донесень, матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень, інші офіційні документи, видані державними органами, що містять достатні докази про безпосередню участь особи у виконанні завдань антитерористичної операції у районах її проведення), або копія довідки, виданої за формою, визначеною Порядком надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 413 (далі - документи, які підтверджують участь в антитерористичній операції);

- для внутрішньо переміщених осіб - копія довідки, виданої за формою, визначеною Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року N 509, з відміткою про фактичне місце проживання в місті Києві (далі - довідка про фактичне місце проживання в місті Києві);

- довідки медичного закладу, що підтверджують проведене стаціонарне лікування;

- фінансовий документ про оплату стаціонарного лікування учасником антитерористичної операції.

3. У цьому Порядку поняття "складне протезування" вживається у розумінні Положення про первинне та складне протезування та ортезування осіб з вадами опорно-рухового апарату, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України 22 вересня 2004 року N 234, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2004 року за N 1277/9876.

4. До витрат на складне протезування, у розумінні цього Порядку, належать витрати на:

- протезування (ортезування) учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок;

- проїзд (крім квитків 1 класу та бізнес-класу), проживання (крім номерів підвищеної комфортності) та харчування учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, його супроводжуючої особи (у разі потреби).

Витрати на проживання та харчування не можуть перевищувати сум витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів, визначених у додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 року N 98.

5. Для відшкодування витрат на складне протезування подається заява, до якої додаються:

- копія паспорта громадянина України;

- копія документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

- копія документа, який підтверджує участь в антитерористичній операції;

- копія довідки про фактичне місце проживання в місті Києві (для внутрішньо переміщених осіб);

- копія довідки МСЕК про встановлення інвалідності, яка пов'язана із участю в антитерористичній операції;

- документи, в тому числі фінансові, що підтверджують надання та оплату послуг із складного протезування;

- квитки на проїзд учасника антитерористичної операції та супроводжуючої особи;

- акти виконаних робіт (надаються у разі, коли складне протезування здійснювалось в Україні).

6. Відшкодування витрат на складне протезування здійснюється у разі, якщо заявник не отримував грошову допомогу відповідно до Порядку протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористичній операції та/або забезпеченні її проведення (здійсненні заходів, пов'язаних з попередженням, виявленням і припиненням терористичної діяльності) і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року N 518, або шляхом безпосереднього отримання аналогічного виробу через органи соціального захисту населення за рахунок коштів місцевого або державного бюджетів.

7. Попереднє опрацювання поданих заявником документів здійснюється Департаментом соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), який перевіряє подані документи на відповідність переліку документів, передбаченому цим Порядком.

У разі, коли до заяви додаються не всі необхідні документи, Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) повідомляє заявнику в той же день про документи, які необхідно подати.

8. Для розгляду питань щодо компенсації витрат на стаціонарне лікування, в тому числі ендопротезування, слухопротезування та протезування ока киян - учасників антитерористичної операції, відшкодування коштів на складне протезування киян, інвалідність яких пов'язана з участю в антитерористичній операції, виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) утворюється комісія.

Положення про комісію та її персональний склад затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). До персонального складу комісії мають бути включені фахівці з відповідних питань.

9. Розмір компенсації витрат на стаціонарне лікування та витрат на складне протезування визначається комісією в кожному конкретному випадку та не може перевищувати 900 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня року, в якому комісією прийнято рішення про компенсацію вказаних витрат.

Розмір компенсації витрат на складне протезування у разі заміни приймальної гільзи (куксоприймача) та післягарантійного ремонту протезно-ортопедичного виробу підвищеної функціональності не може перевищувати 150 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня року, в якому комісією прийнято рішення про компенсацію вказаних витрат.

До компенсації витрат не включаються витрати на оплату банківських послуг.

10. При розгляді питань комісією також враховується обсяг бюджетних призначень на ці цілі, а також висновок профільного позаштатного спеціаліста Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з приводу захворювання та із зазначенням закладів охорони здоров'я, які здійснюють лікування, та його вартості.

11. На підставі поданих заявником документів та рішення комісії Департаментом соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) готується та подається проект розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо компенсації витрат на стаціонарне лікування та відшкодування витрат на складне протезування.

Рішення про відмову у компенсації витрат на стаціонарне лікування та витрат на складне протезування має бути обґрунтованим.

12. Компенсація витрат на стаціонарне лікування та витрат на складне протезування надається не пізніше 14 календарних днів з моменту реєстрації заяви, документів, за наявності коштів на зазначені цілі та виплачується поштовим переказом через відділення зв'язку за місцем проживання заявника або шляхом перерахування коштів на банківський рахунок, відкритий на ім'я заявника.

13. У разі смерті одержувача в проміжок часу від подачі документів до моменту її одержання, виплата допомоги членам сім'ї одержувача не проводиться, а призначена до виплати сума до складу спадщини не включається.

14. Облік громадян, які звертаються за допомогою, здійснює Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

(Рішення доповнено додатком 3 згідно з Рішенням Київської міської ради N 112/2015 від 08.10.2015)

Київський міський голова В.Кличко

Додаток 3.1
до рішення Київської міської ради
09.10.2014 N 271/271

(у редакції
15.09.2016 N 14/1018)

Порядок
надання коштів на стаціонарне лікування киянам
- учасникам антитерористичної операції

1. Порядок визначає механізм надання коштів киянам - учасникам антитерористичної операції, передбачених у бюджеті міста Києва в межах видатків на відповідний рік, на придбання лікарських засобів та медичних виробів при лікуванні в стаціонарних умовах, ендопротезуванні, слухопротезуванні, протезуванні ока (далі - кошти на стаціонарне лікування).

2. Для отримання коштів на стаціонарне лікування подається заява, до якої додаються:

- копія паспорта громадянина України;

- довідка закладу охорони здоров'я про необхідність стаціонарного лікування та можливість його проведення у відповідному закладі охорони здоров'я із зазначенням суми витрат на лікування.

- копія документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

3. Попереднє опрацювання поданих заявником документів здійснюється Департаментом соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), який перевіряє подані документи на відповідність переліку документів, передбаченому цим Порядком.

- копії документів про участь в антитерористичній операції, зокрема: про безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення, направлення (прибуття) у відрядження до районів проведення антитерористичної операції, їх перебування в таких районах з метою виконання завдань із захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України шляхом безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення (витяги з наказів, директив, розпоряджень, посвідчень про відрядження, оперативних завдань, журналів бойових дій, бойових донесень, дислокацій, книг нарядів, графіків несення служби, звітів, зведень, донесень, матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень, інші офіційні документи, видані державними органами, що містять достатні докази про безпосередню участь особи у виконанні завдань антитерористичної операції у районах її проведення), або копія довідки, виданої за формою, визначеною Порядком надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 413 (далі - документи, які підтверджують участь в антитерористичній операції);

У разі, коли до заяви додаються не всі необхідні документи, Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) повідомляє заявнику в той же день про документи, які необхідно подати.

- для внутрішньо переміщених осіб - копія довідки, виданої за формою, визначеною Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року N 509, з відміткою про фактичне місце проживання в місті Києві (далі - довідка про фактичне місце проживання в місті Києві);

4. Для розгляду питань щодо надання коштів на стаціонарне лікування, в тому числі ендопротезування, слухопротезування та протезування ока киян - учасників антитерористичної операції, інвалідність яких пов'язана з участю в антитерористичній операції, виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) утворюється комісія.

Положення про комісію та її персональний склад затверджуються розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). До персонального складу комісії мають бути включені фахівці з відповідних питань.

5. Розмір надання коштів на стаціонарне лікування визначається комісією в кожному конкретному випадку та не може перевищувати 900 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня року, в якому комісією прийнято рішення про надання вказаних коштів.

До надання коштів не включаються витрати на оплату банківських послуг.

6. При розгляді питань комісією також враховується обсяг бюджетних призначень на ці цілі, а також висновок профільного позаштатного спеціаліста Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з приводу захворювання та із зазначенням закладів охорони здоров'я, які здійснюють лікування, та його вартості.

7. На підставі поданих заявником документів та рішення комісії Департаментом соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) готується та подається проект розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо надання коштів на стаціонарне лікування.

Рішення про відмову у наданні коштів на стаціонарне лікування має бути обґрунтованим.

8. Надання коштів на стаціонарне лікування надається не пізніше 14 календарних днів з моменту реєстрації заяви, документів за наявності коштів на зазначені цілі та виплачується поштовим переказом через відділення зв'язку за місцем проживання заявника або шляхом перерахування коштів на банківський рахунок, відкритий на ім'я заявника.

9. Облік громадян, які звертаються за допомогою, здійснює Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Київський міський голова В.Кличко

(Рішення доповнено новим додатком 3.1. згідно з Рішенням Київської міської ради N 14/1018 від 15.09.2016)

Додаток 4
до рішення Київської міської ради
09.10.2014 N 271/271

(у редакції рішення Київської міської ради
08.10.2015 N 112/2015)

Порядок
реалізації додаткових гарантій та пільг у сфері освіти киянам - учасникам
антитерористичної операції та членам сімей загиблих (померлих) киян,
які брали участь в проведенні антитерористичної операції

1. Цей Порядок визначає механізм реалізації додаткових гарантій у сфері освіти киянам - учасникам антитерористичної операції та членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в проведенні антитерористичної операції, за рахунок коштів, передбачених у бюджеті міста Києва в межах видатків на відповідний рік.

2. До додаткових гарантій та пільг у сфері освіти учасникам антитерористичної операції та членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в проведенні антитерористичної операції, належать:

2.1. Першочергове влаштування дітей до дошкільних навчальних закладів, заснованих на комунальній власності територіальної громади міста Києва.

2.2. Додаткова пільга щодо плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, заснованих на комунальній власності територіальної громади міста Києва.

2.3. Додаткова пільга щодо плати за харчування учнів 5 - 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, заснованих на комунальній власності територіальної громади міста Києва.

3. Кияни - учасники антитерористичної операції та члени сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в проведенні антитерористичної операції, мають право на першочергове влаштування до дошкільних навчальних закладів, заснованих на комунальній власності територіальної громади міста Києва, на підставі документів, які підтверджують наявність пільги.

Першочерговий прийом дітей до дошкільних навчальних закладів здійснюється у передбаченому законодавством України порядку.

Першочергове влаштування дітей здійснюється із дотриманням Порядку електронного запису дітей до дошкільних навчальних закладів комунальної власності територіальної громади міста Києва, затвердженого наказом Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27 березня 2014 року N 184, зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у місті Києві 09 квітня 2014 року за N 6/1059.

4. Додаткова пільга щодо плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, заснованих на комунальній власності територіальної громади міста Києва, із сімей учасників антитерористичної операції та дітей із сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції щороку передбачається районними в місті Києві державними адміністраціями за рахунок коштів бюджету міста Києва.

5. Харчування учнів 5 - 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, заснованих на комунальній власності територіальної громади міста Києва, із числа дітей із сімей учасників антитерористичної операції та дітей із сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції здійснюється безкоштовно.

6. Підставою для надання додаткової пільги щодо плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, заснованих на комунальній власності територіальної громади міста Києва, та додаткової пільги щодо плати за харчування учнів 5 - 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, заснованих на комунальній власності територіальної громади міста Києва, із числа дітей із сімей учасників антитерористичної операції та дітей із сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції є документи, які підтверджують наявність пільги.

7. Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), управління освіти районних в місті Києві державних адміністрацій здійснюють організаційне та методичне забезпечення реалізації додаткових гарантій та пільг у сфері освіти киянам - учасникам антитерористичної операції та членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в проведенні антитерористичної операції.

(Рішення доповнено додатком 4 згідно з Рішенням Київської міської ради N 112/2015 від 08.10.2015)

Київський міський голова В.Кличко

Додаток 5
до рішення Київської міської ради
09.10.2014 N 271/271

(у редакції рішення Київської міської ради
08.10.2015 N 112/2015)

Порядок
проведення безоплатного поховання загиблих (померлих) киян - учасників
антитерористичної операції, на яких не поширюється дія статті 14
Закону України "Про поховання та похоронну справу"

1. Цей Порядок регламентує проведення безоплатного поховання в місті Києві загиблих (померлих) киян - учасників антитерористичної операції, на яких не поширюється дія статті 14 Закону України "Про поховання та похоронну справу" (далі - загиблі (померлі)) в частині організації поховання і ритуального обслуговування.

2. Безоплатно надаються такі послуги виконавцю волевиявлення або особі, яка зобов'язалася поховати загиблого (померлого):

- оформлення договору-замовлення на організацію та проведення поховання;

- доставка предметів похоронної належності (завантаження на складі, перевезення, вивантаження на місці призначення та перенесення до місця знаходження тіла померлого);

- надання транспортних послуг (один автокатафалк та один автобус супроводження);

- перенесення труни з тілом померлого до будинку (квартири), до моргу, з будинку (квартири), моргу до місця поховання;

- організація поховання і проведення ритуалу;

- надання труни;

- надання вінка похоронного з траурною стрічкою (з написом чи без нього);

- копання могили (викопування ручним чи механізованим способом, опускання труни у могилу, закопування, формування намогильного насипу);

- надання урни;

- кремація;

- поховання урни з прахом (закопування в могилі чи розміщення в колумбарній ніші та одноразове прибирання прилеглої території після поховання).

Влаштування поминальних обідів здійснюється районними в місті Києві державними адміністраціями за рахунок коштів, передбачених на вказані цілі у бюджеті міста Києва на виконання міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2011 - 2015 роки".

3. Додаткові ритуальні послуги оплачуються виконавцем волевиявлення або особою, яка зобов'язалася поховати загиблого (померлого).

4. Витрати на проведення безоплатного поховання загиблого (померлого) здійснюються за рахунок коштів бюджету міста Києва, передбачених у межах видатків на відповідний рік, на основі договору-замовлення на організацію та проведення поховання, укладеного виконавцем волевиявлення або особою, що зобов'язалася поховати загиблого (померлого), шляхом перерахування коштів на рахунок виконавців ритуальних послуг.

Виконавець волевиявлення або особа, яка зобов'язалася поховати загиблого (померлого) учасника антитерористичної операції, до заяви для оформлення договору-замовлення додає:

- копію свідоцтва про смерть;

- копію одного з документів про участь в антитерористичній операції, зокрема: про безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення, направлення (прибуття) у відрядження до районів проведення антитерористичної операції, їх перебування в таких районах з метою виконання завдань із захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України шляхом безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення (витяги з наказів, директив, розпоряджень, посвідчень про відрядження, оперативних завдань, журналів бойових дій, бойових донесень, дислокацій, книг нарядів, графіків несення служби, звітів, зведень, донесень, матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень, інші офіційні документи, видані державними органами, що містять достатні докази про безпосередню участь особи у виконанні завдань антитерористичної операції у районах її проведення), або копію довідки, виданої за формою, визначеною Порядком надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 413;

- копію довідки, виданої за формою, визначеною Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року N 509, з відміткою про фактичне місце проживання в місті Києві (для внутрішньо переміщених осіб).

5. Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечує в установленому порядку безоплатне поховання загиблих (померлих) киян - учасників антитерористичної операції, на яких не поширюється дія статті 14 Закону України "Про поховання та похоронну справу".

6. Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до інформації, отриманої від Київського міського військового комісаріату, районних у місті Києві військових комісаріатів про кількість осіб, зареєстрованих у місті Києві, що загинули під час участі в антитерористичній операції, про місце зберігання їх тіл (м. Дніпропетровськ, м. Харків, м. Запоріжжя), забезпечує транспортування тіл мешканців міста Києва, загиблих (померлих) під час участі в антитерористичній операції, з місця зберігання до Київського міського клінічного бюро судово-медичної експертизи (вул. Оранжерейна, 9, м. Київ).

7. Транспортування тіл мешканців міста Києва, загиблих (померлих) під час участі в антитерористичній операції, здійснюється за рахунок суб'єктів господарювання, які надають послуги із транспортування тіл мешканців міста Києва, загиблих (померлих) під час участі в антитерористичній операції, з подальшим відшкодуванням за рахунок коштів бюджету міста Києва.

8. Відшкодування коштів за транспортування тіл мешканців міста Києва, загиблих (померлих) під час участі в антитерористичній операції, суб'єктам господарювання здійснюється Департаментом житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за рахунок коштів, передбачених Програмою поліпшення організації підготовки громадян до військової служби, приписки до призовних дільниць, призову на строкову військову службу та військово-патріотичного виховання молоді на 2011 - 2015 роки, затвердженою рішенням Київської міської ради від 17 лютого 2011 року N 16/5403.

9. Суб'єкти господарювання, які надають послуги із транспортування тіл мешканців міста Києва, загиблих (померлих) під час участі в антитерористичній операції, визначаються Департаментом житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у встановленому порядку.

(Рішення доповнено додатком 5 згідно з Рішенням Київської міської ради N 112/2015 від 08.10.2015)

Київський міський голова В.Кличко

Додаток 6
до рішення Київської міської ради
09.10.2014 N 271/271

(у редакції рішення
Київської міської ради
28.07.2016 N 895/895)

Порядок
надання матеріальної допомоги на часткову компенсацію членам сімей
загиблих (померлих) киян, які брали участь у проведенні антитерористичної
операції, на виготовлення та встановлення надгробків

1. Цей Порядок визначає механізм забезпечення путівками для оздоровлення дітей киян - учасників антитерористичної операції віком до 7 років у супроводі матері, батька або особи, яка замінює батьків (далі - Порядок), за рахунок коштів, передбачених у бюджеті міста Києва на відповідний рік на виконання міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам".

2. Путівками для оздоровлення дітей забезпечуються діти киян - учасників антитерористичної операції та діти загиблих (померлих) киян, які брали участь в проведенні антитерористичної операції, віком до 7 років (далі - діти) у супроводі матері, батька або особи, яка замінює батьків.

Путівками для оздоровлення також забезпечуються діти загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, які були зареєстровані в місті Києві на момент загибелі (смерті) учасника антитерористичної операції, який не був на момент загибелі (смерті) зареєстрований в місті Києві.

3. Путівки для оздоровлення дітей видаються управліннями праці та соціального захисту населення районних в місті Києві державних адміністрацій на підставі заяви одного з батьків (законних представників) дитини, до якої додаються:

копія паспорта учасника антитерористичної операції та супроводжуючого;

копія документа, що засвідчує взаємини дитини і заявника (свідоцтво про народження, усиновлення, документ, що підтверджує встановлення опіки чи піклування), нотаріально завірена згода (доручення) батьків, опікунів, усиновителів або піклувальників на виїзд та супровід дитини;

копія одного з документів про участь в антитерористичній операції одного з батьків, зокрема, про безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення, направлення (прибуття) у відрядження до районів проведення антитерористичної операції, їх перебування в таких районах з метою виконання завдань із захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України шляхом безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення (витяги з наказів, директив, розпоряджень, посвідчень про відрядження, оперативних завдань, журналів бойових дій, бойових донесень, дислокацій, книг нарядів, графіків несення служби, звітів, зведень, донесень, матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень, інші офіційні документи, видані державними органами, що містять достатні докази про безпосередню участь особи у виконанні завдань антитерористичної операції у районах її проведення), або копія довідки, виданої за формою, визначеною Порядком надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 413;

копія довідки, виданої за формою, визначеною Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року N 509, з відміткою про фактичне місце проживання в місті Києві для внутрішньо переміщених осіб;

копія свідоцтва про смерть (у разі загибелі (смерті) учасника антитерористичної операції);

довідка видана в установленому порядку, про те, що учасник антитерористичної операції на момент смерті (загибелі) був зареєстрований в місті Києві, або на момент загибелі (смерті) учасника антитерористичної операції в місті Києві були зареєстровані його діти.

4. Путівки для оздоровлення дітей видаються управліннями праці та соціального захисту населення районних в місті Києві державних адміністрацій за місцем реєстрації учасників антитерористичної операції або дитини у випадку, передбаченому абзацом 2 пункту 2 цього Порядку.

5. Управління праці та соціального захисту населення районних в місті Києві державних адміністрацій в установленому порядку здійснюють:

реєстрацію заяв про оздоровлення дітей з пакетом документів, визначених у пункті 3 цього Порядку;

облік осіб, які звертаються за путівками для оздоровлення дітей;

розгляд документів, визначених у пункті 3 цього Порядку;

видачу путівок для оздоровлення дітей;

надання Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) інформації про потребу в оздоровленні дітей згідно з наданими заявами щомісячно до 01 числа;

надання Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) звітів щодо видачі путівок для оздоровлення дітей щоквартально до 01 числа місяця, що настає за звітним.

6. Контроль за використанням путівок здійснюється Департаментом соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

(Рішення доповнено додатком 6 згідно з Рішенням Київської міської ради N 895/895 від 28.07.2016)

Київський міський голова В.Кличко

Додаток 7
до рішення Київської міської ради
09.10.2014 N 271/271

(у редакції рішення
Київської міської ради
28.07.2016 N 895/895)

Порядок
оздоровлення дітей киян - учасників антитерористичної операції віком
до 7 років у супроводі матері, батька або особи, яка замінює батьків

1. Цей Порядок визначає механізм забезпечення путівками для оздоровлення дітей киян - учасників антитерористичної операції віком до 7 років у супроводі матері, батька або особи, яка замінює батьків (далі - Порядок), за рахунок коштів, передбачених у бюджеті міста Києва на відповідний рік на виконання міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам".

2. Путівками для оздоровлення дітей забезпечуються діти киян - учасників антитерористичної операції та діти загиблих (померлих) киян, які брали участь в проведенні антитерористичної операції, віком до 7 років (далі - діти) у супроводі матері, батька або особи, яка замінює батьків.

Путівками для оздоровлення також забезпечуються діти загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, які були зареєстровані в місті Києві на момент загибелі (смерті) учасника антитерористичної операції, який не був на момент загибелі (смерті) зареєстрований в місті Києві.

3. Путівки для оздоровлення дітей видаються управліннями праці та соціального захисту населення районних в місті Києві державних адміністрацій на підставі заяви одного з батьків (законних представників) дитини, до якої додаються:

копія паспорта учасника антитерористичної операції та супроводжуючого;

копія документа, що засвідчує взаємини дитини і заявника (свідоцтво про народження, усиновлення, документ, що підтверджує встановлення опіки чи піклування), нотаріально завірена згода (доручення) батьків, опікунів, усиновителів або піклувальників на виїзд та супровід дитини;

копія одного з документів про участь в антитерористичній операції одного з батьків, зокрема, про безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення, направлення (прибуття) у відрядження до районів проведення антитерористичної операції, їх перебування в таких районах з метою виконання завдань із захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України шляхом безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення (витяги з наказів, директив, розпоряджень, посвідчень про відрядження, оперативних завдань, журналів бойових дій, бойових донесень, дислокацій, книг нарядів, графіків несення служби, звітів, зведень, донесень, матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень, інші офіційні документи, видані державними органами, що містять достатні докази про безпосередню участь особи у виконанні завдань антитерористичної операції у районах її проведення), або копія довідки, виданої за формою, визначеною Порядком надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 413;

копія довідки, виданої за формою, визначеною Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року N 509, з відміткою про фактичне місце проживання в місті Києві для внутрішньо переміщених осіб;

копія свідоцтва про смерть (у разі загибелі (смерті) учасника антитерористичної операції);

довідка видана в установленому порядку, про те, що учасник антитерористичної операції на момент смерті (загибелі) був зареєстрований в місті Києві, або на момент загибелі (смерті) учасника антитерористичної операції в місті Києві були зареєстровані його діти.

4. Путівки для оздоровлення дітей видаються управліннями праці та соціального захисту населення районних в місті Києві державних адміністрацій за місцем реєстрації учасників антитерористичної операції або дитини у випадку, передбаченому абзацом 2 пункту 2 цього Порядку.

5. Управління праці та соціального захисту населення районних в місті Києві державних адміністрацій в установленому порядку здійснюють:

реєстрацію заяв про оздоровлення дітей з пакетом документів, визначених у пункті 3 цього Порядку;

облік осіб, які звертаються за путівками для оздоровлення дітей;

розгляд документів, визначених у пункті 3 цього Порядку;

видачу путівок для оздоровлення дітей;

надання Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) інформації про потребу в оздоровленні дітей згідно з наданими заявами щомісячно до 01 числа;

надання Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) звітів щодо видачі путівок для оздоровлення дітей щоквартально до 01 числа місяця, що настає за звітним.

6. Контроль за використанням путівок здійснюється Департаментом соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

(Рішення доповнено додатком 7 згідно з Рішенням Київської міської ради N 895/895 від 28.07.2016)

Київський міський голова В.Кличко