Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
27.06.2013 N 430

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
23 липня 2013 р. за N 1230/23762

Про затвердження Порядку
оформлення приходу суден у морський порт,
надання дозволу на вихід суден у море та
оформлення виходу суден із морського порту

(Із змінами, внесеними згідно з
Наказами Міністерства інфраструктури
N 387 від 25.09.20
15
N 278 від 16.08.20
16)

Відповідно до статей 78, 91 Кодексу торговельного мореплавства України, статті 14 Закону України "Про морські порти України" наказую:

1. Затвердити Порядок оформлення приходу суден у морський порт, надання дозволу на вихід суден у море та оформлення виходу суден із морського порту, що додається.

2. Державній інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті забезпечити:

2.1. Подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. Оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Демидовича Д.В.

Міністр В. Козак

Погоджено:

Міністр доходів і зборів України О.В. Клименко

Голова Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва М.Ю. Бродський

Голова Державної інспекції України з
безпеки на морському та річковому
транспорті Г. Соболевський

Голова Державної прикордонної
служби України М.М. Литвин

Мініст внутрішніх справ України В.Ю. Захарченко

Перший заступник Міністра аграрної політики
та продовольства України І.Ю. Бісюк

Затверджено
Наказ Міністерства інфраструктури України
27.06.2013 N 430

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
23 липня 2013 р. за N 1230/23762

Порядок
оформлення приходу суден у морський порт,
надання дозволу на вихід суден у море та
оформлення виходу суден із морського порту

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до Конвенції про полегшення міжнародного морського судноплавства 1965 року (з поправками), статей 78, 90, 91 Кодексу торговельного мореплавства України, статті 14 Закону України "Про морські порти України.

(Пункт 1.1 розділу I доповнено новим абзацом першим згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 387 від 25.09.2015)

Дія цього Порядку поширюється на судна, які заходять у морські порти України (крім морських рибних портів), капітанів морських портів, служби капітанів морських портів (далі - Служби) під час виконання ними процедур з оформлення приходу суден у морський порт, надання дозволу на вихід суден із морського порту та оформлення виходу суден із морського порту.

1.2. У цьому Порядку терміни та скорочення вживаються у таких значеннях:

вихід судна - відправлення судна від причалу, розташованого в акваторії порту, або з якірної стоянки в акваторії порту;

контролюючі органи - державні органи, які уповноважені контролювати в портах та їх акваторіях дотримання вимог законодавства;

прихід судна - постановка судна на якір в акваторії порту або швартування судна до причалу, розташованого в акваторії порту, у визначеному адміністрацією морського порту місці;

портові власті - адміністрація порту, що є відповідальною за ефективну експлуатацію порту, ведення господарської діяльності, організацію та забезпечення безпеки мореплавства в акваторії порту, та капітан морського порту (служба капітана морського порту), що здійснює нагляд (контроль) за безпекою мореплавства;

термінал призначення - розташований у межах морського порту або на внутрішніх річкових водних шляхах єдиний майновий комплекс, що включає технологічно пов’язані об’єкти портової інфраструктури, у тому числі причали, підйомно-транспортне та інше устаткування, які забезпечують навантаження-розвантаження та зберігання вантажів, безпечну стоянку та обслуговування суден і пасажирів;

яхта - палубне, вітрильне, вітрильно-моторне або моторне судно, що використовується для індивідуального чи колективного відпочинку та спорту;

DWT - дедвейт судна в тоннах;

Loa та Lbp - найбільша довжина судна та довжина судна між перпендикулярами (в метрах);

Boa - найбільша (габаритна) ширина судна (в метрах);

Dmd - висота борту (в метрах);

dsum, dwin, dreal, dfore та daft - літня осадка судна до вантажної марки (dsum), зимова осадка до вантажної марки (dwin), фактична осадка на міделі (dreal), осадки судна носом (dfore) і кормою (daft) (в метрах);

dл та dз - літня та зимова осадки (в метрах) для внесення до журналів реєстрації приходу/виходу суден;

ГМЗЛБ - Глобальна морська система зв’язку у разі лиха та для забезпечення безпеки;

МКУБ - Міжнародний кодекс з управління безпекою;

ІМО - Міжнародна морська організація.

Терміни "забруднюючі вантажі", "нафта та нафтопродукти", "отруйні рідкі речовини", "шкідливі речовини" вживаються у значеннях, наведених у Додатках I - ІІІ до Міжнародної конвенції про запобігання забрудненню з суден (далі - Конвенція MARPOL); "небезпечні вантажі" вживається у значенні, наведеному в Міжнародному кодексі з перевезення небезпечних вантажів морем 2012 року (Кодекс IMDG); "небезпечні рідкі речовини" вживається у значенні, наведеному в главі 17 Міжнародного кодексу по конструкції та обладнанню для суден, що перевозять небезпечні хімічні вантажні навалом (Кодекс IBC); "зріджені гази" вживається у значенні, наведеному в главі 19 Міжнародного кодексу по конструкції та обладнанню для суден, що перевозять зріджені гази навалом (Кодекс IGC); "сухі речовини" вживається у значенні, наведеному у Доповненні B Кодексу безпечної практики перевезення навалочних вантажів (Кодекс BC).

(Пункт 1.2 розділу I в редакції Наказу Міністерства інфраструктури N 387 від 25.09.2015)

ІІ. Прихід судна в порт

2.1. Інформування про прихід судна в порт здійснюється таким чином:

1) капітан судна, що прямує в порт, зобов’язаний надавати портовим властям безпосередньо або через морського агента інформацію про підхід судна, яка містить такі дані:

назву, позивний сигнал і прапор судна;

тип судна, ідентифікаційний номер ІМО та номер ідентифікатора Морської Рухомої Служби (MMSI) (далі - номер MMSI);

встановлений на судні рівень охорони згідно з вимогами Міжнародного кодексу з охорони суден та портових засобів;

найменування/прізвище, ім’я та по батькові судновласника;

порт виходу (попередній порт заходу);

назви 10 останніх портів, до яких заходило судно;

термінал призначення;

найбільшу довжину та ширину судна;

висоту борту судна;

фактичну осадку судна носом і кормою;

вантаж та його кількість;

кількість на борту пасажирів і членів екіпажу;

вантажопідйомність судна, кількість і об’єм трюмів, наявність і кількість твіндеків;

найменування/прізвище, ім’я та по батькові морського агента;

потребу в бункері, прісній воді, постачанні тощо;

заявку на портові послуги;

очікуваний час прибуття до порту призначення або лоцманської станції (ETA - estimated time of arrival), як вимагається портовими властями порту заходу судна, та очікуваний час відправлення з порту (ETD - estimated time of departure);

заходи, передбачені в порту призначення або на якірній стоянці призначення (навантаження, розвантаження тощо);

заплановані обов’язкові перевірки, а також основні роботи з технічного обслуговування та ремонту, що мають здійснитися під час перебування у порту;

дату останньої перевірки інспекцією контролю держави порту, проведеної в рамках Меморандуму про взаєморозуміння щодо контролю державою порту у Чорноморському регіоні;

дату останньої перевірки інспекцією контролю держави прапора (для суден під Державним прапором України);

морські протести (за наявності);

2) судноплавна компанія, морський агент або капітан судна, що перевозить небезпечні або забруднюючі вантажі та прямує до морського порту України або до якірної стоянки, розташованої в територіальних водах України, повідомляють не пізніше ніж при відправці з порту завантаження або як тільки порт призначення або розташування якірної стоянки стануть відомими (якщо ця інформація не є наявною в момент відправлення) портовим властям морського порту України таку інформацію:

правильні транспортні назви небезпечних та забруднюючих вантажів, номер ООН, клас небезпеки та в разі наявності додаткової небезпеки;

кількість таких вантажів та їх розташування на борту, якщо вони перевозяться в одиницях перевезення вантажу, які відрізняються від цистерн, їх ідентифікаційний номер;

підтвердження, що інформація про небезпечні та забруднюючі вантажі, які перевозяться, та про їх розташування на судні знаходиться на борту;

контактні відомості судноплавної компанії, морського агента, адміністрації порту, іншої особи, яка володіє інформацією про фізико-хімічні властивості вантажу, а також про заходи, які необхідно вжити у випадку надзвичайної ситуації;

3) судна, на які розповсюджуються вимоги правила 2 глави XI-2 додатка до Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року (з поправками) (далі - Конвенція СОЛАС-74), додатково подають портовим властям інформацію стосовно заходів з морської охорони (у разі невідповідності рівня охорони на судні рівню охорони, встановленому на терміналі призначення);

4) капітан судна або морський агент інформує портові власті про наявність:

несправності суднових вантажних пристроїв (механізмів) і відсутність електроосвітлення, необхідного для забезпечення навантажувально-розвантажувальних робіт;

серйозних пошкоджень корпусу, механізмів або обладнання, недостатню керованість, що може істотно вплинути на безпеку плавання в порту;

5) інформація, зазначена у підпунктах 1 - 4 цього пункту, подається:

щонайменше за 24 години до очікуваного часу прибуття судна до морського порту України; або

не пізніше часу, коли судно залишає попередній порт, якщо час плавання менше ніж 24 години;

або якщо порт заходу невідомий або змінюється протягом плавання, як тільки ця інформація стане доступною;

6) капітани суден, які входять чи рухаються зоною обов’язкової системи суднових повідомлень, повинні забезпечити достовірне передавання такої інформації про судно:

позначення судна (назва, позивний сигнал, номер ІМО або номер MMSI);

дата та час;

положення по широті та довготі або дійсний пеленг та відстань в морських милях від чітко визначеного морського орієнтиру;

курс;

швидкість;

порт призначення та розрахунковий час прибуття;

вантаж та, якщо на борту присутній небезпечний вантаж, кількість та клас ІМО;

контактні відомості для отримання інформації про вантаж;

загальна кількість осіб на борту;

характеристика та підрахована кількість бункерного палива (для суден валовою місткістю більше 1000 одиниць);

навігаційний статус;

7) капітан судна повинен негайно інформувати портові власті про будь-яку зміну в інформації, повідомленій відповідно до цього пункту;

8) капітан судна відповідає за несвоєчасне подання інформації та подання недостовірної інформації.

(Пункт 2.1 розділу II в редакції Наказу Міністерства інфраструктури N 387 від 25.09.2015)

2.2. Оформлення приходу судна в морський порт здійснюється таким чином:

1) до початку навантажувально-розвантажувальних операцій усі судна, що прибули до порту, оглядаються уповноваженими особами Служби (крім суден, відносно яких застосовується вільна практика) для встановлення факту відсутності в останньому рейсі таких порушень:

(Абзац перший підпункту 1 пункту 2.2 розділу II в редакції Наказу Міністерства інфраструктури N 387 від 25.09.2015)

завантаження судна понад вантажну марку;

перевищення кількості людей на борту порівняно з кількістю людей, для яких передбачено рятувальні засоби;

перевищення кількості пасажирів на борту порівняно з кількістю, що зазначена у пасажирському свідоцтві;

крену судна (понад 5 градусів), а також диференту на ніс, якщо цей диферент не передбачений конструкцією судна або якщо варіант завантаження судна з диферентом на ніс не міститься в інформації з остійності судна;

ускладнення вільного доступу до рятувальних засобів, шляхів евакуації, мірильних трубок, пожежних кранів та водостічних отворів, а також засобів боротьби за живучість судна і місць посадки людей у рятувальні засоби, з причин неправильного розміщення палубного вантажу, тари, предметів суднового постачання та іншого майна;

невиконання вимог попередніх актів перевірки судна інспекторами контролю державою порту та Службою;

обставин, що перешкоджають безпечному руху суден у портових водах або діям в умовах аварійного забруднення чи загрози аварійного забруднення нафтою;

2) у разі виявлення порушень правил безпеки руху, перевезення пасажирів і вантажів, експлуатації судна та інших правопорушень з боку екіпажу судна, капітаном морського порту та Укртрансбезпекою в межах компетенції вживаються заходи, передбачені чинним законодавством;

(Підпункт 2 пункту 2.2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 278 від 16.08.2016)

3) прихід судна в порт оформлюється капітаном морського порту не більше ніж через 6 годин з моменту приходу судна за умови виконання прикордонних, митних, санітарних і карантинних процедур в установленому законодавством порядку та відвідування судна уповноваженою особою Служби;

4) портовим властям подається капітаном судна (або морським агентом) Загальна декларація (General Declaration) (додаток 1) з поміткою "Прихід/Arrival", суднова роль (Crew List), список пасажирів (Passenger List), декларація про суднові припаси (IMO Ship’s Stores Declaration), декларація про особисті речі команди судна (IMO Crew’s Effects Declaration).

(Підпункт 4 пункту 2.2 розділу II в редакції Наказу Міністерства інфраструктури N 387 від 25.09.2015)

5) прихід судна, що прибуло в порт на буксирі, якщо на ньому є екіпаж, який очолює капітан, оформляється капітаном цього судна (або агентом). У всіх інших випадках прихід буксирного каравану оформлюється капітаном судна, що буксирує;

6) прихід у порт судна місцевого сполучення або маломірного (малого) судна оформляється у порядку, встановленому в обов’язкових постановах по порту.

Вихід та прихід гідрографічних (лоцмейстерських) суден у межах акваторії і підхідних каналах порту для відновлення роботи засобів навігаційного обладнання в штатному режимі здійснюється з дозволу капітана морського порту без оформлення виходу судна.

Прихід суден внутрішнього або змішаного плавання (за винятком пасажирських суден та суден, що перевозять небезпечні вантажі), які здійснюють каботажні перевезення водами акваторій Миколаївського та Херсонського морських портів, Херсонського морського каналу, Бузько-Дніпровсько-лиманського каналу, першого і другого колін каналу акваторії порту Миколаїв і Спаського каналу, оформлюється відповідно до вимог цього Порядку один раз за календарний рік під час першого заходу судна в акваторію морського порту.

(Підпункт 6 пункту 2.2 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 387 від 25.09.2015)

Під час заходів цим судном до акваторій морських портів у подальшому протягом календарного року капітан судна безпосередньо або через морського агента завчасно (за 6 годин або в разі переходу менше ніж 6 годин негайно після виходу з попереднього порту) надає капітану морського порту електронною поштою таку інформацію:

(Підпункт 6 пункту 2.2 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 387 від 25.09.2015)

назва і прапор судна;

(Підпункт 6 пункту 2.2 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 387 від 25.09.2015)

тип судна, номер ІМО;

(Підпункт 6 пункту 2.2 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 387 від 25.09.2015)

найменування/прізвище, ім’я, по батькові та місцезнаходження/місце реєстрації судновласника;

(Підпункт 6 пункту 2.2 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 387 від 25.09.2015)

порт виходу (попередній порт заходу);

(Підпункт 6 пункту 2.2 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 387 від 25.09.2015)

очікуваний час приходу на акваторію порту;

(Підпункт 6 пункту 2.2 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 387 від 25.09.2015)

назви морських або річкових терміналів, до яких заходило судно під час рейсу;

(Підпункт 6 пункту 2.2 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 387 від 25.09.2015)

найбільша довжина та ширина судна;

(Підпункт 6 пункту 2.2 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 387 від 25.09.2015)

висота борту судна;

(Підпункт 6 пункту 2.2 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 387 від 25.09.2015)

фактична осадка судна на прихід носом і кормою;

(Підпункт 6 пункту 2.2 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 387 від 25.09.2015)

суднова роль та список пасажирів (у разі наявності);

(Підпункт 6 пункту 2.2 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 387 від 25.09.2015)

вантажопідйомність судна, кількість і об’єм трюмів;

(Підпункт 6 пункту 2.2 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 387 від 25.09.2015)

найменування/прізвище, ім’я, по батькові та місцезнаходження/місце реєстрації морського агента;

(Підпункт 6 пункту 2.2 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 387 від 25.09.2015)

потреба в бункері, прісній воді, постачанні тощо;

(Підпункт 6 пункту 2.2 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 387 від 25.09.2015)

(Підпункт 6 пункту 2.2 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 387 від 25.09.2015)

заявка на портові послуги (у разі наявності);

(Підпункт 6 пункту 2.2 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 387 від 25.09.2015)

морські протести (у разі наявності).

(Підпункт 6 пункту 2.2 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 387 від 25.09.2015)

У разі відсутності встановлених законодавством підстав для відмови у видачі дозволу на захід до порту капітан морського порту підтверджує дозвіл на захід цього судна засобами зв’язку;

(Підпункт 6 пункту 2.2 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 387 від 25.09.2015)

7) капітан судна (або морський агент) після приходу судна в порт подає капітану морського порту або уповноваженій особі Служби разом із документами, зазначеними у підпункті 4 цього пункту, завірені його особистим підписом і судновою печаткою (за наявності) копії таких документів:

класифікаційне свідоцтво (Classification Certificate);

свідоцтво про реєстрацію (Ship's Registry Certificate);

міжнародне обмірне свідоцтво (Tonnage Certificate);

міжнародне свідоцтво про вантажну марку (Load Line Certificate).

Капітан морського порту або уповноважена особа Служби у випадках, передбачених законодавством, залежно від типу судна, наявності обмежень, установлених класифікаційним товариством, характеру вантажу має право отримувати копії інших документів, не зазначених у цьому підпункті.

Копії наданих документів зберігаються в Службі протягом 2 років.

У разі якщо судно експлуатується на зареєстрованій лінії закордонного плавання та здійснює регулярні заходи до морського порту України, то для такого судна Службою може бути заведена окрема справа.

Якщо з дати попереднього заходу в морський порт на цьому судні були змінені документи, зазначені у цьому підпункті, капітан судна (або морський агент) після приходу судна в порт подає капітану морського порту або уповноваженій особі Служби завірені його особистим підписом і судновою печаткою (за наявності) копії нових документів.

Строк зберігання справи в Службі становить 2 роки з дати останнього заходу такого судна в цей морський порт;

(Підпункт 7 пункту 2.2 розділу II в редакції Наказу Міністерства інфраструктури N 387 від 25.09.2015)

8) капітан судна повинен письмово повідомити капітана морського порту про будь-які несправності пристроїв чи вузлів і механізмів під час попереднього рейсу, що виникли на судні;

9) уповноважена особа Служби реєструє прихід кожного судна в Журналі реєстрації приходу суден (додаток 2).

Чергові працівники Служби, які уповноважені вносити записи до зазначеного Журналу, забезпечують достовірність і своєчасність таких записів, ведення та зберігання цього Журналу. Прихід суден, що плавають під Державним Прапором України, підтверджується штампом приходу (додаток 3), який проставляється на судновій ролі, що повертається капітану судна.

Журнали реєстрації приходу суден мають бути прошиті, пронумеровані та скріплені печаткою капітана морського порту.

Після внесення останнього запису Журнали реєстрації приходу суден зберігаються в Службі протягом 5 років;

10) капітани суден незалежно від їх прапора, що мають обмеження району плавання, встановлені класифікаційними свідоцтвами, додатково пред’являють план попереднього рейсу, судновий журнал, інші документи, що підтверджують факт прямування судна установленим районом плавання;

(Підпункт 10 пункту 2.2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 387 від 25.09.2015)

11) судна, щодо яких застосовується глава XI-2 додатка до Конвенція СОЛАС-74, підлягають контролю з боку портових властей, відповідно до правила 9 глави ХІ-2 додатка до Конвенції СОЛАС-74;

12) у разі заходу яхти з іншої держави до морського порту України, в якому не відкрито пункт пропуску через державний кордон, капітан порту інформує про це відповідні портові власті та контролюючі органи, у зоні відповідальності яких знаходиться найближчий пункт пропуску через державний кордон.

2.3. Капітан судна відповідає за достовірність наданих документів та інформації.

2.4. Перелік документів, зазначених у підпункті 7 пункту 2.2 цього розділу, може змінюватися залежно від району плавання судна, технічних параметрів судна, характеру вантажу та чинного законодавства держави прапора судна.

2.5. До початку вантажних операцій капітан судна зобов’язаний пред’явити Службі такі документи:

попередній вантажний план судна;

вантажну декларацію;

попередній розрахунок остійності та подовжньої міцності корпусу судна.

Відомості про вантаж і стан вантажу на дату завантаження, які надаються капітану судна як інформація про вантаж з метою його безпечного морського перевезення, щонайменше повинні містити такі відомості:

правильна транспортна назва небезпечних та забруднюючих вантажів, номер ООН та в разі наявності додаткової небезпеки;

кількість вантажів та, якщо вони перевозяться в одиницях перевезення вантажу, які відрізняються від цистерн, їх ідентифікаційний номер;

план завантаження з метою недопущення навантаження небезпечних вантажів, не пристосованих для сумісного перевезення;

у разі завантаження небезпечними вантажами - Документ про відповідність (правило ІІ-2/54.3 Конвенції СОЛАС для суден, що побудовані до 01 липня 2002 року, або правило ІІ-2/19.4 Конвенції СОЛАС для суден, що побудовані після цієї дати);

у разі приймання навалочних вантажів - Свідоцтво про придатність судна для перевезення навалочних вантажів;

у разі завантаження зерном - інформацію з остійності судна і завантаження зерном, а також Свідоцтво про придатність судна для перевезення зерна насипом (додається до Інформації з остійності судна і завантаження зерном);

у разі приймання наливних вантажів, зазначених у додатку І до Конвенції MARPOL, та суднового рідкого палива - Листи даних про безпеку матеріалів (далі - ЛДБМ) Material Safety Data Sheets (MSDS);

у разі приймання вантажів, зазначених у додатку І до Конвенції MARPOL, у паспорті безпеки повинні бути зазначені фізико-хімічні характеристики матеріалів, включаючи, де це доцільно, показники їх в’язкості, зазначені в cSt при температурі 50 °С, та їх щільність при температурі 15 °С, а також інші дані, що містяться в паспорті даних про безпеку матеріалів, відповідно до резолюції ІМО MSC.286 (86).

Контактні відомості відправника, іншої особи або організації, яка володіє інформацією про фізико-хімічні властивості матеріалів, а також про заходи, які необхідно вжити у випадку надзвичайної ситуації.

Відправник вантажу зобов’язаний надати капітану судна або судноплавній компанії інформацію про вантаж та забезпечити відповідність вантажу задекларованій інформації, наданій капітану судна.

(Пункт 2.5 розділу II в редакції Наказу Міністерства інфраструктури N 387 від 25.09.2015)

ІІІ. Надання капітаном морського порту
дозволу на вихід судна з порту

3.1. Дозвіл на вихід судна з порту надає капітан морського порту відповідно до Правил контролю суден з метою забезпечення безпеки мореплавства, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 17 липня 2003 року N 545, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 23 березня 2004 року за N 353/8952, та після перевірки суднових документів, зазначених у пункті 4.3 розділу IV цього Порядку, за умови позитивних результатів контролю судна, а також задовільного морехідного стану судна і готовності до виходу його в море.

Капітан морського порту не дозволяє капітанові судна закордонного плавання виходити з акваторії морського порту без відмітки митного органу в загальній декларації.

(Пункт 3.1 розділу III в редакції Наказу Міністерства інфраструктури N 387 від 25.09.2015)

3.2. Капітан морського порту повинен відмовити у видачі дозволу на вихід судна з порту в разі:

1) порушення вимог до суднових документів.

2) несплати встановлених зборів, штрафів та інших платежів.

3) непридатності судна до плавання, а саме:

наявності крену судна (понад 5 градусів), а також диференту на ніс, якщо цей диферент не передбачений конструкцією судна або якщо випадок завантаження судна з диферентом на ніс не міститься в Інформації з остійності судна;

ненадійного кріплення палубного вантажу;

4) порушення вимог щодо його завантаження, а саме:

завантаження судна понад вантажну марку;

перевищення кількості людей на борту порівняно із кількістю людей, для яких передбачено рятувальні засоби;

5) порушення вимог щодо укомплектування судна екіпажем або наявності інших недоліків, що становлять загрозу безпеці плавання або здоров’ю людей, які перебувають на судні, або загрозу заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу, а саме:

відсутності у членів екіпажу судна відповідних чинних кваліфікаційних документів;

неукомплектованості екіпажу відповідно до свідоцтва про мінімальний склад екіпажу, за якого допускається вихід судна в море;

перевищення кількості пасажирів на борту порівняно з кількістю, зазначеною у пасажирському свідоцтві;

ускладнення вільного доступу до рятувальних засобів, проходів, мірильних трубок, пожежних кранів та водостічних отворів, а також засобів боротьби за живучість судна і місць посадки людей у рятувальні засоби, через неправильне розміщення палубного вантажу, тари, предметів суднового постачання чи іншого майна;

відсутності повного комплекту аварійного майна, протипожежних і рятувальних засобів відповідно до встановлених норм;

відсутності або несправності суднового водяного протипожежного обладнання, засобів локалізації аварійних розливів нафти, передбачених судновими документами;

наявності обставин, що перешкоджають безпечному руху суден у портових водах, в тому числі у разі необхідності усунути аварійне забруднення чи наявності загрози аварійного забруднення нафтою;

неготовності екіпажу до боротьби за живучість судна;

невідповідності району й умов плавання запланованого рейсу обмеженням, зазначеним у суднових документах;

некомплектності або несправності апаратури ГМЗЛБ;

відсутності або несправності магнітних компасів, гірокомпаса, ехолота або радіолокаційних станцій та відсутності чинної таблиці девіації магнітного компаса;

наявності навігаційних або гідрометеорологічних обставин, що перешкоджають виходу судна з порту;

неможливості забезпечення евакуації людей із суднових приміщень;

відсутності повного комплекту аварійного майна, протипожежних і рятувальних засобів відповідно до встановлених норм та транспортних небезпек вантажу, зазначених у документах про вантаж;

відсутності лоцмана на борту судна, якщо лоцманське проведення для відповідного судна є обов’язковим.

3.3. Уповноважена особа Служби під час оформлення виходу суден має перевіряти правильність введення інформації до суднового обладнання АІС, пов’язаної з рейсом, звіряючи дані з фактичним станом завантаження судна, відповідність інформації щодо рейсу, відображати результати перевірки суднової АІС (пункт 6.3 Рекомендацій з експлуатаційних вимог до універсальної суднової системи АІС, прийнятих резолюцією MSC.74(69) Комітету з безпеки на морі ІМО від 12 травня 1998 року).

3.4. Вихід судна з порту без дозволу капітана морського порту забороняється.

У разі надходження до капітана порту інформації щодо наявності обмежень з боку контролюючих органів щодо виходу за межі території України судна закордонного прямування капітан порту відмовляє у наданні дозволу на вихід такого судна.

ІV. Оформлення виходу судна з порту

4.1. Капітан судна повинен сповістити капітана морського порту про запланований вихід судна з порту завчасно, але не пізніше ніж за 6 годин до запланованого часу виходу.

У разі короткочасної (менше 6 годин) стоянки судна в порту повідомлення про вихід повинно надаватися не пізніше ніж за 2 години до виходу судна з порту.

4.2. Вихід судна оформляється протягом 2-3 годин до виходу судна з порту після виконання необхідних процедур портовими властями та контролюючими органами, після завершення завантаження і закріплення вантажу. При оформленні виходу судна на ньому обов’язково має бути присутня уповноважена особа Служби.

Вихід з порту судна місцевого сполучення, тривалість стоянки якого не перевищує 12 годин, допускається оформляти з дозволу капітана морського порту одночасно з оформленням приходу його в порт.

4.3. Для одержання дозволу на вихід з порту капітан судна пред’являє уповноваженій особі Служби:

Загальну декларацію (додаток 1) з поміткою "Вихід/Departure";

суднову роль;

кваліфікаційні документи членів екіпажу (у разі змін з моменту приходу);

список пасажирів (за наявності);

копію виконавчого вантажного плану судна;

схема розміщення вантажу, у разі завантаження вантажів, які потребують кріплення (можуть бути надані в електронному вигляді);

розрахунок остійності та повздовжньої міцності корпусу судна протягом усього рейсу;

розрахунок і схему кріплення палубних і великовагових вантажів. Надані документи завіряються капітаном судна і зберігаються в Службі протягом 2 років.

(Абзац дев'ятий пункту 4.3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 387 від 25.09.2015)

До оформлення виходу судна уповноваженою особою Служби додатково перевіряється план переходу та наявність прогнозу погоди по запланованому маршруту переходу.

(Пункт 4.3 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 387 від 25.09.2015)

4.4. Суднам під Державним Прапором України, що виходять в закордонний рейс, та іноземним суднам видається дозвіл на вихід (Port Clearance Certificate) (додаток 4).

Капітан морського порту підтверджує дозвіл на вихід з порту штампом виходу (додаток 5), який проставляється на суднову роль суден під Державним Прапором України, що виконують каботажні рейси.

4.5. Дозвіл на вихід є дійсним протягом 24 годин, якщо інше не зазначено в обов’язкових постановах по порту.

Якщо з будь-яких причин судно затримано в порту понад установлений строк (24 години), капітан судна зобов’язаний сповістити про це Службу і знову оформити вихід.

4.6. Реєстрація виходу судна з порту здійснюється уповноваженою особою Служби у Журналі реєстрації виходу суден (додаток 6). Чергові працівники Служби, уповноважені вносити записи до зазначеного Журналу, є відповідальними за достовірність і своєчасність таких записів та збереження Журналу.

4.7. Журнали реєстрації виходу суден з порту мають бути прошиті, пронумеровані та засвідчені печаткою капітана морського порту.

Після внесення останнього запису журнали реєстрації виходу суден повинні зберігатися в Службі протягом 5 років.

4.8. Жодне судно не має права вийти з порту без відповідного оформлення виходу капітаном морського порту, за винятком випадку, якщо судно виходить з порту за стихійних обставин або для надання термінової допомоги судну і людям, які зазнали лиха.

У такому випадку капітан судна повинен повідомити капітана морського порту про фактичний вихід судна усіма доступними засобами.

Для тимчасового виходу судна з порту у зв’язку з дією непереборної сили, стихійним лихом, а також з метою рятування людей наявність дозволу митного органу не обов’язкова. Про такі події Служба негайно інформує митний орган.

(Пункт 4.8 розділу IV в редакції Наказу Міністерства інфраструктури N 387 від 25.09.2015)

4.9. Для суден внутрішнього або змішаного плавання (за винятком пасажирських суден та суден, що перевозять небезпечні вантажі), які здійснюють каботажні перевезення водами акваторій Миколаївського та Херсонського морських портів, Херсонського морського каналу, Бузько-Дніпровсько-лиманського каналу, першого і другого колін каналу акваторії порту Миколаїв і Спаського каналу, надання дозволу на вихід судна і оформлення відходу судна здійснюються за звичайною процедурою один раз за календарний рік під час першого заходу таких суден до акваторії морського порту. Під час проходжень цими суднами акваторією цих морських портів у подальшому протягом календарного року капітан судна безпосередньо або через морського агента завчасно (за 6 годин або в разі переходу менше ніж 6 годин негайно після виходу з попереднього морського або річкового терміналу) надає капітану морського порту електронною поштою таку інформацію:

назва і прапор судна;

тип судна, код ІМО;

найменування/прізвище, ім’я, по батькові та місцезнаходження/місце реєстрації судновласника;

порт виходу (попередній порт заходу);

очікуваний час приходу;

найбільша довжина та ширина судна;

висота борту судна;

фактична осадка судна носом і кормою;

найменування/прізвище, ім’я, по батькові та місцезнаходження/місце реєстрації морського агента;

копії документів, передбачених пунктом 4.3 розділу IV цього Порядку.

У разі відсутності встановлених законодавством підстав для відмови у видачі дозволу на вихід з порту капітан порту підтверджує дозвіл на вихід цього судна засобами зв’язку.

(Пункт 4.9 розділу IV в редакції Наказу Міністерства інфраструктури N 387 від 25.09.2015)

4.10. У разі якщо після оформлення виходу відбулися зміни складу екіпажу або технічного стану судна капітан судна повинен повідомити про ці зміни капітана морського порту і заново оформити вихід.

4.11. Якщо судновими документами встановлено обмеження щодо району плавання судна, погодних або інших умов, капітан морського порту видає дозвіл на вихід судна з урахуванням таких обмежень, при цьому капітан судна забезпечує виконання встановлених обмежень під час рейсу.

4.12. Судно в усіх випадках повинно навантажуватися не вище осадки, зазначеної в суднових документах з урахуванням опріснення, сезонних обмежень, та не більше зазначеної в обов’язкових постановах по порту зі змінами, оголошеними в повідомленнях мореплавцям.

4.13. У додатках 1, 7-12 до цього Порядку наведено форми документів, встановлених Конвенцією про полегшення міжнародного морського судноплавства 1965 року, з поправками, які застосовуються у роботі Служби:

додаток 1 - форма ІМО 1 - Загальна декларація;

додаток 7 - форма ІМО 2 - Декларація про вантаж;

додаток 8 - форма ІМО 3 - Декларація про суднові припаси;

додаток 9 - форма ІМО 4 - Декларація про особисті речі екіпажу;

додаток 10 - форма ІМО 5 - Суднова роль;

додаток 11 - форма ІМО 6 - Список пасажирів;

додаток 12 - форма ІМО 7 - Маніфест небезпечних вантажів.

Стандартний перелік інформації з морської безпеки, який надається судном, що має намір зайти у порт України, наведений у додатку 13 до цього Порядку.

Обмін інформацією між учасниками транспортного процесу здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством.

Директор Департаменту державної політики в галузі
морського та річкового транспорту В. Севрюков

Додаток 1
до Порядку оформлення приходу суден
у морський порт, надання дозволу на вихід
суден у море та оформлення виходу
суден із морського порту
(пункт 2.2)

Загальна декларація

З Додатком 1 можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

Додаток 2
до Порядку оформлення приходу
суден у морський порт, надання дозволу
на вихід суден у море та оформлення
виходу суден із морського порту
(пункт 2.2)

Журнал
реєстрації приходу суден

_____________________________________________________________
(назва морського порту)

N ________

Початий __________________ 20___ р.

Закінчений ________________ 20___ р.

"___" ____________ 20__ року

N п/п No.  N приходу
No. arrival 
Час приходу Time оf arrival  Час оформлення приходу
Time clearance of arrival 
Назва судна
Ship's name 
Номер ІМО
IMO number 
Тип судна Ship's type  Прапор судна Ship's flag  Місткість
Capacity 
Дедвейт (т)
Dead-weight (t) 
dл dз (м) 
валова Gross  чиста
Net 
10  11  12 
                       
                       

Осадка (м)
Draught (m) 
Кількість екіпажу Crew number  Останній порт заходу
Previous port of call 
Кількість пасажирів Number of passengers  Назва вантажу Kind of cargo  Кількість вантажу (т)
Quantity of cargo (t) 
Судновласник (оператор)
Shipowner (Operator) 
Агент
Agent 
Прихід оформив Arrival has cleared 
нос fore  мідель middle  корма aft 
13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
                     
                     

Додаток 3
до Порядку оформлення приходу суден
у морський порт, надання дозволу на
вихід суден у море та оформлення
виходу суден із морського порту
(пункт 2.2)

Штамп приходу

З Додатком 3 можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

Додаток 4
до Порядку оформлення приходу суден
у морський порт, надання дозволу на
вихід суден у море та оформлення
виходу суден із морського порту
(пункт 4.4)

Роrt clearance certificate
(Дозвіл на вихід)

Port clеarance cert. No. ____________________________________________________________________________________________

(Дозвіл на вихід N)

Name of vessel ___________________________________________________________________________________________________

(Назва судна)

Gross tonnage____________________ Flag ____________________________________________________________________________

(Валова місткість) (Прапор)

Name of master ___________________________________________________________________________________________________

(Прізвище капітана)

Cargo ________________________ Next port of call _____________________________________________________________________

(Вантаж) (Наступний порт заходу)

Date & time of departure ____________________________________________________________________________________________

(Дата й час виходу з порту)

Date & time issued _________________________________________________________________________________________________

(Дата й час видачі дозволу на вихід з порту)

Remarks:

(Примітки:)

Stamp

(Печатка)

______________________

HARBOUR MASTER

(Капітан порту)

Додаток 5
до Порядку оформлення приходу суден у
морський порт, надання дозволу на вихід
суден у море та оформлення виходу
суден із морського порту
(пункт 4.4)

Штамп виходу

З Додатком 5 можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

Додаток 6
до Порядку оформлення приходу суден
у морський порт, надання дозволу на вихід
суден у море та оформлення виходу
суден із морського порту
(пункт 4.6)

Журнал
реєстрації виходу суден

___________________________________________________________
(назва морського порту)

N ________

Початий _________________ 20___ р.

Закінчений _______________ 20___ р.

"____"______________ 20___ року

N з/п
No 
N виходу
No departure 
Час оформлення виходу
Time clearance of departure 
Час виходу
Time of departure 
Назва судна
Ship's name 
Осадка носом (м)
Draught fore (м) 
Осадка на міделі (м)
Draught middle (м) 
Осадка кормою (м)
Draught aft (м) 


(м) 
                 
                 

Кількість екіпажу Crew number  Порт призначення Port of destination  Кількість пасажирів Number of passengers  Назва вантажу Kind of cargo  Кількість вантажу (т)
Quantity of cargo (t) 
Агент
Agent 
Примітки Remarks  Вихід оформив (посада, прізвище) Departure has cleared
(position, name) 
10  11  12  13  14  15  16  17 
               
               

Додаток 7
до Порядку оформлення приходу суден
у морський порт, надання дозволу на вихід
суден у море та оформлення виходу
суден із морського порту
(пункт 4.13)

Декларація
ІМО про вантаж

З Додатком 7 можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

Додаток 8
до Порядку оформлення приходу суден
у морський порт, надання дозволу на вихід
суден у море та оформлення виходу суден
із морського порту
(пункт 4.13)

Декларація
ІМО про суднові припаси

З Додатком 8 можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

Додаток 9
до Порядку оформлення приходу суден
у морський порт, надання дозволу на
вихід суден у море та оформлення виходу
суден із морського порту
(пункт 4.13)

Декларація
ІМО про особисті речі екіпажу

З Додатком 9 можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

Додаток 10
до Порядку оформлення приходу суден
у морський порт, надання дозволу на
вихід суден у море та оформлення
виходу суден із морського порту
(пункт 4.13)

Суднова роль ІМо

З Додатком 10 можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

Додаток 11
до Порядку оформлення приходу суден
у морський порт, надання дозволу на вихід
суден у море та оформлення виходу
суден із морського порту
(пункт 4.13)

Список
пасажирів ІМО

З Додатком 11 можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

Додаток 12
до Порядку оформлення приходу суден
у морський порт, надання дозволу на
вихід суден у море та оформлення виходу
суден із морського порту
(пункт 4.13)

Маніфест
небезпечних вантажів

З Додатком 12 можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

Додаток 13
до Порядку оформлення приходу суден
у морський порт, надання дозволу на
вихід суден у море та оформлення
виходу суден із морського порту
(пункт 4.13)

Стандартний перелік
інформації з морської безпеки, який надається судном,
що має намір зайти в порт України

З Додатком 13 можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".