ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування
окремих адміністративних зборів до місцевих бюджетів

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 50-51, ст. 572) такі зміни:

1. Пункт 25-1 частини другої статті 29 після слова і цифр "статті 64" доповнити словами і цифрами "та пунктом 207 частини першої статті 69".

2. Пункти 36-1, 36-2 та 36-3 частини першої статті 64 після слів "державними адміністраціями" доповнити словами "виконавчими органами рад об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад".

3. Частину першу статті 69 доповнити пунктом 20-7 такого змісту:

"20-7) адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що здійснюється виконавчими органами сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад, який зараховується до місцевих бюджетів за місцем надання послуг".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

м. Київ, 8 вересня 2016 року
N 1509-VIII