КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 22 вересня 2016 р. N 668
Київ

Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України та визнання такою,
що втратила чинність, постанови Кабінету
Міністрів України від 25 серпня 2004 р. N 1094

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. N 1094 "Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 34, ст. 2261).

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 вересня 2016 р. N 668

Зміни,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Порядку установлення берегових смуг водних шляхів та користування ними, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. N 347 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 16, с. 80; 2012 р., N 22, ст. 834):

1) у пункті 3 слова і цифри "статтями 19 і 27 Земельного кодексу України" замінити словами "Земельним кодексом України";

2) пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Розміри земельних ділянок у берегових смугах судноплавних водних шляхів для проведення робіт, пов’язаних із судноплавством, і розміщення необхідних споруд для річкового флоту визначаються за проектами землеустрою щодо відведення земельних ділянок або за іншою документацією із землеустрою, на підставі якої здійснюється формування земельних ділянок, що погоджується та затверджується в порядку, встановленому статтею 186 Земельного кодексу України.

Відповідна документація із землеустрою складається з документів та матеріалів, що визначені Законом України "Про землеустрій".";

3) пункт 5 виключити.

2. У Порядку розроблення проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2011 р. N 1134 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 85, ст. 3120; 2013 р., N 80, ст. 2974):

1) пункти 3 і 4 викласти в такій редакції:

"3. Проект землеустрою розробляється на підставі укладеного договору між замовником та розробником проекту землеустрою.

4. Розробниками проекту землеустрою (далі - виконавець) є:

юридичні особи, що володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі яких працює за основним місцем роботи не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників, які є відповідальними за якість робіт із землеустрою;

фізичні особи - підприємці, які володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та є сертифікованими інженерами-землевпорядниками, відповідальними за якість робіт із землеустрою.";

2) абзац четвертий пункту 6 виключити;

3) пункти 8 і 9 викласти в такій редакції:

"8. Проект землеустрою складається з документів та матеріалів, що визначені статтею 52 Закону України "Про землеустрій".

9. Проект землеустрою не підлягає погодженню і затверджується замовником.";

4) пункти 10 і 11 виключити.

3. У Порядку проведення інвентаризації земель, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 р. N 513 (Офіційний вісник України, 2012 p., N 44, ст. 1701; 2013 р., N 21, ст. 707):

1) абзац другий пункту 1 виключити;

2) пункт 7 доповнити абзацом такого змісту:

"Під час проведення інвентаризації земель використовуються матеріали аерофотозйомки, лісовпорядкування, проекти створення територій та об’єктів природно-заповідного фонду, схеми формування екомережі, програми у сфері формування, збереження та використання екомережі.";

3) пункт 10 викласти в такій редакції:

"10. Розробниками технічної документації (далі - виконавець) є:

юридичні особи, що володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі яких працює за основним місцем роботи не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників, які є відповідальними за якість робіт із землеустрою;

фізичні особи - підприємці, які володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та є сертифікованими інженерами-землевпорядниками, відповідальними за якість робіт із землеустрою.";

4) пункт 13 доповнити абзацом такого змісту:

"Робочий інвентаризаційний план не складається у разі інвентаризації окремої земельної ділянки.";

5) у пункті 16 слова "або технічній документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку" замінити словами ", технічній документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) або іншій документації із землеустрою, за якою здійснювалося формування земельних ділянок";

6) пункт 22 доповнити абзацами такого змісту:

"Зведений інвентаризаційний план складається з дотриманням умовних позначень. Межі охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон, зон особливого режиму використання земель, водоохоронних зон, прибережних захисних смуг, пляжних зон, територій та об’єктів екомережі та інших обмежень у використанні земель позначаються штрихпунктирною чорною лінією.

Зведений інвентаризаційний план складається у випадках, коли об’єктами інвентаризації є територія України, територія адміністративно-територіальних одиниць або їх частин.";

7) у пункті 23:

в абзаці першому слово "реєстри" замінити словом "переліки";

в абзаці дев’ятому слово "реєстрів" замінити словом "переліків";

8) пункт 26 викласти в такій редакції:

"26. За результатами проведення інвентаризації земель виконавцем робіт розробляється технічна документація, склад якої встановлений статтею 57 Закону України "Про землеустрій".";

9) пункт 28 викласти в такій редакції:

"28. Технічна документація погоджується та затверджується в порядку, встановленому статтею 186 Земельного кодексу України.";

10) у пункті 29 слово "Розробник" замінити словом "Виконавець";

11) пункт 30 викласти в такій редакції:

"30. Відомості, отримані в результаті інвентаризації земель, підлягають внесенню до Державного земельного кадастру відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. N 1051 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 89, ст. 3598).";

12) в абзацах другому і третьому пункту 31 слово "Держземагентства" замінити словом "Держгеокадастру".