ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
26.07.2016 N 129

Про затвердження форми державного
статистичного спостереження N 1-кб (місячна)
"Звіт про виконання будівельних робіт"

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику" та пункту 4 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року N 481, ураховуючи положення статей 80, 81, 95 Цивільного кодексу України, частини восьмої статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики будівництва й отримання повної, всебічної та об’єктивної статистичної інформації наказую:

1. Затвердити форму державного статистичного спостереження зі статистики будівництва N 1-кб (місячна) "Звіт про виконання будівельних робіт", що додається, та ввести її у дію, починаючи зі звіту за січень 2017 року.

Форма N 1-кб (місячна) (excel) "Звіт про виконання будівельних робіт" для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази/Форми", підрозділ "Звітність за 2017 р.", папка "Звітність за місяць".

2. Поширити форму державного статистичного спостереження, затверджену цим наказом, на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють будівельну діяльність.

3. Департаменту статистики виробництва (Петренко І. С.) здійснювати методологічне керівництво збиранням і опрацюванням даних за формою державного статистичного спостереження, затвердженою цим наказом.

4. Керівникам територіальних органів Держстату забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та подання даних за формою державного статистичного спостереження, затвердженою цим наказом.

5. Визнати таким, що втратив чинність, з 01 лютого 2017 року наказ Держстату від 05 серпня 2014 року N 225 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики капітальних інвестицій, будівництва та інвестиційних проектів" (зі змінами) у частині форми державного статистичного спостереження N 1-кб (місячна) "Звіт про виконання будівельних робіт".

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. Голови І. М. Жук