Документ втратив чиннiсть!

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
10.06.2016 N 89

(Наказ втратив чинність з 01.02.2018 р. на підставі Наказу
Державної служби статистики України
N 119 від 24.05.20
17)

Про затвердження форми державного статистичного
спостереження N 51-авто (місячна) "Звіт про перевезення
вантажів та пасажирів автомобільним транспортом"

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику" та пункту 4 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року N 481, враховуючи положення статей 80, 81, 95 Цивільного кодексу України, частини восьмої статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики транспорту й отримання повної, всебічної та об'єктивної статистичної інформації наказую:

1. Затвердити форму державного статистичного спостереження зі статистики транспорту N 51-авто (місячна) "Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом", що додається, та ввести її у дію, починаючи зі звіту за січень 2017 року.

Форма N 51-авто (місячна) "Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом" для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази/Форми", підрозділ "Звітність за 2017 р.", папка "Звітність за місяць".

2. Поширити форму державного статистичного спостереження, затверджену цим наказом, на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичних осіб, основним або одним з видів економічної діяльності яких є вантажні й (або) пасажирські автоперевезення.

3. Департаменту статистики послуг (Кармазіна О. О.) здійснювати методологічне керівництво збиранням і опрацюванням даних за формою державного статистичного спостереження, затвердженою цим наказом.

4. Керівникам територіальних органів Держстату забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та подання даних за формою державного статистичного спостереження, затвердженою цим наказом.

5. Визнати таким, що втратив чинність, з 01 лютого 2017 року наказ Держстату від 07 листопада 2014 року N 326 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження N 51-авто (місячна) "Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом" (зі змінами).

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В. о. Голови І. М. Жук