Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 8 червня 2016 р. N 362
Київ

Про затвердження Порядку використання
коштів, передбачених у державному бюджеті
для здійснення заходів щодо підвищення
обороноздатності і безпеки держави

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави, що додається.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 червня 2016 р. N 362

Порядок
використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для здійснення
заходів щодо підвищення
обороноздатності і безпеки держави

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Видатки для Міністерства оборони України на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави" (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Міноборони.

3. Бюджетні кошти спрямовуються на:

виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт;

закупівлю і модернізацію озброєння та військової техніки;

відновлення боєздатності, утримання, експлуатацію і ремонт озброєння та військової техніки;

забезпечення зв’язком Збройних Сил;

будівництво (реконструкцію) та капітальний ремонт об’єктів нерухомого військового майна.

Використання бюджетних коштів здійснюється з урахуванням необхідності виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Казначейства, у разі їх відповідності паспорту бюджетної програми.

4. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

5. Головний розпорядник бюджетних коштів бере зобов’язання за такими коштами виключно в межах їх фактичних надходжень.

6. Видатки, пов’язані з фінансуванням об’єктів капітального будівництва, здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2374).

7. Ведення бухгалтерського обліку, відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

8. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.