ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо надання батькам-вихователям
додаткових соціальних гарантій

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) у Кодексі законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375):

частину п’яту статті 179 доповнити словами "крім прийомних дітей у прийомних сім’ях та дітей-вихованців у дитячих будинках сімейного типу";

у статті 186-1 слова "прийомних батьків" замінити словами "одного з прийомних батьків, одного з батьків-вихователів";

2) у Законі України "Про відпустки" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 2, ст. 4; 2010 р., N 20, ст. 204):

у частині третій статті 18 слова "та одним із прийомних батьків" замінити словами "одним із прийомних батьків чи батьків-вихователів";

у статті 20:

у частині четвертій слова "прийомних батьків" замінити словами "прийомних батьків і батьків-вихователів";

у частині п’ятій слова "(крім прийомних дітей у прийомних сім’ях)" замінити словами "(крім прийомних дітей у прийомних сім’ях та вихованців у дитячих будинках сімейного типу)".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

м. Київ, 17 травня 2016 року
N 1366-VIII