ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про особливості здійснення правочинів з державним,
гарантованим державою боргом та місцевим боргом

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, N 30, ст.274)

(Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1081-VIII від 12.04.20
16 -
набирає чинності з 01.05.2016 р.)

Цей Закон спрямований на забезпечення економічної безпеки держави, захист суспільних інтересів та інтересів держави у зв'язку з погашенням та обслуговуванням державного, гарантованого державою боргу та місцевого боргу.

Стаття 1. Тимчасове зупинення платежів за державними зовнішніми
запозиченнями та гарантованим державою боргом

У зв'язку із вчиненням правочинів з державним боргом за державними зовнішніми запозиченнями та гарантованим державою боргом за зовнішніми кредитами (позиками) за переліком згідно з додатком до цього Закону шляхом обміну (зміни умов діючих позик), випуску та продажу відповідних боргових зобов'язань Кабінет Міністрів України має право приймати рішення про тимчасове зупинення здійснення платежів за всіма або деякими відповідними борговими зобов'язаннями. Тимчасове зупинення здійснення платежів запроваджується за кожним борговим зобов'язанням на строк до вчинення такого правочину (правочинів) та зміни умов відповідного запозичення щодо всіх кредиторів.

Стаття 2. Тимчасове зупинення платежів за
місцевими зовнішніми запозиченнями

У зв'язку із вчиненням правочинів з місцевим боргом за місцевими зовнішніми запозиченнями за переліком згідно з додатком до цього Закону шляхом обміну (зміни умов діючих позик), випуску та продажу відповідних боргових зобов'язань міська рада має право приймати рішення про тимчасове зупинення здійснення платежів за всіма або деякими відповідними борговими зобов'язаннями. Тимчасове зупинення здійснення платежів запроваджується за кожним борговим зобов'язанням на строк до вчинення такого правочину (правочинів) та зміни умов відповідного запозичення щодо всіх кредиторів.

Стаття 3. Мораторій на задоволення вимог кредиторів

У разі прийняття Кабінетом Міністрів України або міською радою рішення відповідно до статей 1 та 2 цього Закону з дня набрання чинності таким рішенням щодо держави Україна, територіальної громади міста та інших суб'єктів згідно з таким рішенням (далі - суб'єкти зовнішніх запозичень) і виключно щодо тих зобов'язань, стосовно яких прийнято таке рішення Кабінетом Міністрів України або міською радою:

тимчасово зупиняється примусова реалізація будь-якого майна суб'єктів зовнішніх запозичень, тобто його відчуження шляхом звернення стягнення на майно суб'єктів зовнішніх запозичень за рішеннями, що підлягають примусовому виконанню відповідно до Закону України"Про виконавче провадження";

тимчасово зупиняється дія Закону України "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень";

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, тимчасово зупиняє списання коштів на виконання зобов'язань за переліком згідно з додатком до цього Закону.

Стаття 4. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

(Пункт 1 статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1081-VIII від 12.04.2016)

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

подати до Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до законів України, що випливають із цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

м. Київ, 19 травня 2015 року
N 436-VIII

Додаток
до Закону України
від 19 травня 2015 року N 436-VIII

Перелік
зовнішніх боргових зобов'язань, щодо яких планується
вчинення правочинів стосовно зміни умов запозичень

Боргове зобов'язання, рік виникнення  Рік погашення 
Облігації зовнішньої державної позики: 
2005  2015 
2006  2016 
2007  2017 
2010  2020 
2010  2015 
2011  2021 
2011  2016 
2012  2017 
2012  2022 
2013  2023 
2013  2015 
Зовнішні запозичення суб'єктів господарювання державного сектору економіки:   
єврооблігації державного підприємства "Фінансування інфраструктурних проектів", випущені під державні гарантії у 2010, 2011, 2012 роках  2017, 2018, 2017 
кредити Укравтодору, залучені під державні гарантії у 2005, 2006, 2009, 2010, 2011 роках  2015, 2016, 2017, 2015, 2016 
кредит державного підприємства "Конструкторське бюро "Південне" імені М.К.Янгеля", залучений під державну гарантію у 2011 році  2018 
кредит державного підприємства для постачання медичних установ "Укрмедпостач", залучений під державну гарантію у 2009 році  2020 
Місцевий борг за місцевими зовнішніми запозиченнями:   
місцеві зовнішні запозичення Київської міської ради, випущені у 2005 і 2011 роках  2015, 2016