Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 7 березня 2007 р. N 408
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для здійснення
платежів, пов'язаних з виконанням рішень
закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за
наслідками розгляду справ проти України

(Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 141 від 05.03.20
08
N 597 від 02.07.20
08
N 446 від 06.05.20
09
N 482 від 23.06.20
10
N 87 від 09.02.20
11
N 798 від 29.08.20
12
N 132 від 04.03.20
13
N 157 від 24.02.20
16)

(Установити, що використання у 2008 році
коштів, передбачених у державному бюджеті
Міністерству юстиції за програмою 3601170
"Платежі на виконання рішень закордонних
юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками
розгляду справ проти України, та погашення
заборгованості із заробітної плати, належної
для виплати, звільненим працівникам ДБПК
"Атомспецбуд", здійснюється відповідно до
Порядку, затвердженого цією Постановою,
згідно з Постановою КМ
N 141 від 05.03.2008)

(У назві і тексті Постанови слова і цифри
"у 2007 році" виключено на підставі Постанови КМ
N 597 від 02.07.2008)

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення платежів, пов'язаних з виконанням рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України, що додається.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 березня 2007 р. N 408

Порядок
використання коштів, передбачених у державному бюджеті
для здійснення платежів, пов'язаних з виконанням рішень з
акордонних юрисдикційних органів, прийнятих за
наслідками розгляду справ проти України

(Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 597 від 02.07.2008)

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених Мін'юсту (далі - головний розпорядник) у державному бюджеті за програмою "Платежі на виконання рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України" (далі - бюджетні кошти).

Відповідальним виконавцем зазначеної програми є Мін'юст.

(Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 87 від 09.02.2011)

(Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 446 від 06.05.2009)

2. Бюджетні кошти спрямовуються на:

1) виплату грошових сум за рішеннями закордонних юрисдикційних органів - міжнародного судового, в тому числі Європейського суду з прав людини, міжнародного арбітражного органу, згода на здійснення юрисдикції яким щодо України надана відповідно до укладеного належним чином міжнародного договору України або в інший спосіб згідно із законами України, а також судового, арбітражного органу іноземної держави, - прийнятими проти держави Україна;

2) сплату штрафів, пені, виконавчого збору відповідно до Законів України "Про виконавче провадження" та "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини";

(Підпункт 2 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 446 від 06.05.2009)

3) витрати, пов'язані з:

отриманням банківських послуг Мін’юстом у разі здійснення перерахування грошових сум в іноземній валюті на рахунок стягувача (його представника);

(Абзац другий підпункту 3 пункту 2 в редакції Постанови КМ N 157 від 24.02.2016)

конвертацією валюти;

поданням позовів про відшкодування збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виплати відшкодування згідно з рішенням Європейського суду з прав людини;

відрядженням представників державних органів для участі в засіданнях Комітету міністрів Ради Європи для звітування про хід виконання Україною рішень Європейського суду з прав людини (до шести відряджень з кількістю учасників до двох осіб), а також в засіданнях органів Ради Європи для вжиття заходів з виконання рішень Європейського суду з прав людини (до чотирьох відряджень з кількістю учасників до двох осіб);

перекладом на українську мову текстів рішень закордонних юрисдикційних органів та редагування перекладу;

перекладом на українську мову текстів документів Комітету міністрів та інших органів Ради Європи, пов'язаних з виконанням рішень закордонних юрисдикційних органів, та редагуванням перекладу;

(Підпункт 3 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 597 від 02.07.2008; в редакції Постанови КМ N 446 від 06.05.2009)

4) інші витрати, передбачені рішеннями закордонних юрисдикційних органів;

(Підпункт 4 пункту 2 в редакції Постанови КМ N 798 від 29.08.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 157 від 24.02.2016)

(Підпункт 5 пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ N 446 від 06.05.2009)

6) оплату товарів, робіт і послуг, пов'язаних з випуском спеціалізованого у питаннях практики Європейського суду з прав людини юридичного видання, в якому публікуватимуться, зокрема, рішення Європейського суду з прав людини українською мовою, та з розробленням і забезпеченням функціонування спеціалізованого Інтернет-сайту;

(Підпункт 6 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 141 від 05.03.2008; в редакції Постанови КМ N 446 від 06.05.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 87 від 09.02.2011)

(Підпункт 7 пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ N 87 від 09.02.2011)

8) витрати, пов’язані із здійсненням додаткових заходів індивідуального характеру на виконання рішень Європейського суду з прав людини, у тому числі виконання рішень національних судів, невиконання яких стало підставою для звернення до Європейського суду з прав людини, та витрати, пов’язані із здійсненням заходів загального характеру на виконання рішень Європейського суду з прав людини.

(Пункт 2 доповнено підпунктом 8 згідно з Постановою КМ N 132 від 04.03.2013)

3. Підставою для здійснення платежів, пов'язаних з виконанням рішень закордонних юрисдикційних органів, є:

(Абзац перший пункту 3 в редакції Постанови КМ N 141 від 05.03.2008)

рішення закордонного юрисдикційного органу;

повідомлення про проведення засідання Комітету міністрів Ради Європи, на яке виноситься питання щодо виконання Україною рішень Європейського суду з прав людини;

повідомлення про проведення засідання органу Ради Європи для вжиття заходів до виконання рішень Європейського суду з прав людини;

постанова державного виконавця про стягнення виконавчого збору у разі порушення строку, установленого державним виконавцем відповідно до Закону України "Про виконавче провадження", для добровільного виконання рішення закордонного юрисдикційного органу;

вимога державного виконавця у разі стягнення пені, неустойки та штрафу або додаткової сплати інших коштів, передбачених рішенням юрисдикційного органу.

4. Суми платежів та вид валюти визначаються відповідно до рішення закордонного юрисдикційного органу.

5. Для здійснення платежів, зазначених у підпунктах 1, 2 і 4 пункту 2 головний розпорядник подає до Казначейства, уповноваженого банку платіжний документ, який повинен містити такі відомості:

(Абзац перший пункту 5 в редакції Постанови КМ N 446 від 06.05.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 87 від 09.02.2011, N 798 від 29.08.2012)

найменування справи, за якою закордонним юрисдикційним органом прийнято рішення проти України;

(Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 597 від 02.07.2008, N 446 від 06.05.2009)

найменування стягувача (стягувачів);

банківський реквізит стягувача (стягувачів) (за наявності).

До платіжного документа для здійснення платежів, зазначених у підпунктах 1 і 2 пункту 2, додаються:

(Абзац п'ятий пункту 5 в редакції Постанов КМ N 597 від 02.07.2008, N 446 від 06.05.2009, N 798 від 29.08.2012)

постанова про відкриття виконавчого провадження;

рішення закордонного юрисдикційного органу в офіційному перекладі;

повідомлення стягувача (стягувачів) про банківський реквізит, на який необхідно зарахувати стягнуті кошти (за наявності);

постанова державного виконавця - у разі стягнення виконавчого збору;

вимога державного виконавця - у разі стягнення пені, неустойки та штрафу або у разі додаткової сплати інших коштів, передбачених рішенням юрисдикційного органу.

До платіжного документа для здійснення платежів, зазначених у підпункті 4 пункту 2, додаються:

(Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 798 від 29.08.2012)

рішення закордонного юрисдикційного органу в офіційному перекладі;

(Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 798 від 29.08.2012)

повідомлення про реквізити банківського рахунка, на який необхідно зарахувати кошти (за наявності).

(Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 798 від 29.08.2012)

(Пункт 5-1 виключено на підставі Постанови КМ N 446 від 06.05.2009)

(Пункт 5-2 виключено на підставі Постанови КМ N 87 від 09.02.2011)

6. Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого в установленому законодавством порядку.

(Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 798 від 29.08.2012)

У разі наявності заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, узятими на облік органами Казначейства, така заборгованість підлягає погашенню у поточному бюджетному періоді.

(Абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 798 від 29.08.2012)

(Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 87 від 09.02.2011)

Отримані (створені) оборотні та необоротні активи відображаються у первинному та бухгалтерському обліку.

(Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 87 від 09.02.2011)

Складення та подання звітів про виконання паспорта бюджетної програми, у тому числі за результативними показниками, здійснюється відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, встановлених Мінфіном.

(Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 87 від 09.02.2011)

(Пункт 6 в редакції Постанови КМ N 446 від 06.05.2009)

7. Складення і подання звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються відповідно до законодавства.

(Порядок доповнено пунктом 7 згідно з Постановою КМ N 141 від 05.03.2008; в редакції Постанови КМ N 446 від 06.05.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 87 від 09.02.2011)