КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 11 лютого 2016 р. N 185
Київ

Про внесення змін до Положення про
Міністерство фінансів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. N 375 (Офіційний вісник України, 2014 р., N 69, ст. 1936; 2015 р., N 34, ст. 1012, N 48, ст. 1541, N 63, ст. 2092; 2016 р., N 16, ст. 654), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 лютого 2016 р. N 185

Зміни,
що вносяться до Положення про
Міністерство фінансів України

1. Пункт 4 доповнити підпунктом 24-1 такого змісту:

"24-1) здійснює на підставі результатів аналізу персональних даних та інформації, що містить банківську таємницю, верифікацію та моніторинг достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та своєчасного і в повному обсязі отримання соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, заробітних плат, інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України, фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, та визначає порядок отримання, обробки та захисту такої інформації;".

2. Підпункт 2 пункту 6 доповнити абзацом такого змісту:

"від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Національного банку, Пенсійного фонду України, фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, підприємств, установ і організацій, банків та інших фінансових установ незалежно від форми власності персональні дані отримувачів усіх видів соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, заробітних плат, інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України, фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, інформацію, що містить банківську таємницю, для здійснення верифікації та моніторингу достовірності поданої отримувачами зазначених виплат інформації. Така інформація подається в електронному вигляді, у тому числі у вигляді баз даних;".