Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
29.01.2016 N 24

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
16 лютого 2016 р. за N 241/28371

Про затвердження форм обліку
та подання інформації, пов'язаної
із здійсненням фінансового моніторингу,
та інструкції щодо їх заповнення

Відповідно до статей 6, 10, 12, 17 та 18 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375, та Положення про Державну службу фінансового моніторингу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2015 року N 537, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форми обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, які надаються суб'єктами первинного фінансового моніторингу (крім банків/філій іноземних банків) та їх відокремленими підрозділами, що додаються:

N 1-ФМ "Форма обліку суб'єкта первинного фінансового моніторингу";

N 2-ФМ "Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу";

N 4-ФМ "Повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу".

2. Затвердити Інструкцію щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, що додається.

3. Затвердити форми повідомлення про результати обробки поданої суб'єктом первинного фінансового моніторингу інформації, що додаються:

N 3-ФМ "Повідомлення про результати обробки форми обліку суб'єкта первинного фінансового моніторингу";

N 5-ФМ "Повідомлення про взяття фінансової операції на облік або про відмову від взяття на облік Держфінмоніторингом".

4. Затвердити форму N 6-ФМ "Запит про надання додаткової інформації з питань фінансового моніторингу", що додається.

5. Установити, що форма N 4-ФМ "Повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу" спеціально визначеними суб'єктами первинного фінансового моніторингу (за винятком суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та азартні ігри, у тому числі казино, електронне (віртуальне) казино) та суб'єктами первинного фінансового моніторингу, які провадять свою діяльність одноособово, без утворення юридичної особи, не подається.

6. Установити, що форми обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, використовуються суб'єктами первинного фінансового моніторингу та їх відокремленими підрозділами, які не є банками/філіями іноземних банків, у таких випадках:

форма N 1-ФМ "Форма обліку суб'єкта первинного фінансового моніторингу" та форма N 4-ФМ "Повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу" - при поданні інформації до Держфінмоніторингу на паперових носіях та в інших випадках, установлених законодавством;

форма N 2-ФМ "Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу":

при реєстрації фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, якщо реєстр ведеться в паперовій формі;

при роздрукуванні реєстру фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, якщо реєстр ведеться в електронній формі;

при поданні інформації до Держфінмоніторингу на паперових носіях.

7. Установити, що форми повідомлення про результати обробки поданої суб'єктом первинного фінансового моніторингу інформації використовуються Держфінмоніторингом у таких випадках:

форма N 3-ФМ "Повідомлення про результати обробки форми обліку суб'єкта первинного фінансового моніторингу", форма N 5-ФМ "Повідомлення про взяття фінансової операції на облік або про відмову від взяття на облік Держфінмоніторингом" - при наданні Держфінмоніторингом повідомлень про результати обробки інформації, яка надійшла від суб'єктів первинного фінансового моніторингу.

8. Установити, що форма N 6-ФМ "Запит про надання додаткової інформації з питань фінансового моніторингу" використовується Держфінмоніторингом при направленні на адресу суб'єкта первинного фінансового моніторингу запиту про надання додаткової інформації відповідно до вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

9. Установити, що при поданні інформації суб'єктами первинного фінансового моніторингу в електронному вигляді такі суб'єкти забезпечують подання інформації відповідно до складу реквізитів та структури файлів, затверджених Міністерством фінансів України.

10. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 26 квітня 2013 року N 496 "Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх заповнення", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24 травня 2013 року за N 805/23337.

11. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Романюк Ю.П.) спільно з Департаментом координації системи фінансового моніторингу Державної служби фінансового моніторингу України (Гаєвський І.М.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

12. Цей наказ набирає чинності через 30 днів з дня його офіційного опублікування.

13. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О.Л. та першого заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України Ковальчука А.Т.

Міністр Н. Яресько

Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
29.01.2016 N 24

Форма обліку
суб'єкта первинного фінансового моніторингу
(Форма 1-ФМ)

Форма обліку суб'єкта первинного фінансового моніторингу (Форма 1-ФМ) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

Директор Департаменту податкової, митної політики
та методології бухгалтерського обліку Ю.П. Романюк

Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
29.01.2016 N 24

Реєстр
фінансових операцій, що підлягають
фінансовому моніторингу
(Форма 2-ФМ)

Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу (Форма 2-ФМ) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

Директор Департаменту податкової, митної політики
та методології бухгалтерського обліку Ю.П. Романюк

Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
29.01.2016 N 24

Повідомлення
про фінансові операції, що підлягають
фінансовому моніторингу
(Форма 4-ФМ)

Повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу (Форма 4-ФМ) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

Директор Департаменту податкової, митної політики
та методології бухгалтерського обліку Ю.П. Романюк

Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
29.01.2016 N 24

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
16 лютого 2016 р. за N 241/28371

Інструкція
щодо заповнення форм обліку
та подання інформації, пов'язаної
із здійсненням фінансового моніторингу

I. Загальні положення

1. При наданні суб'єктами первинного фінансового моніторингу інформації Державній службі фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг) згідно з відповідними формами на паперовому носії заповнені бланки форм подаються на адресу Держфінмоніторингу: вул. Білоруська, 24, м. Київ, 04655, МСП 655, у роздрукованому вигляді або заповнюються за допомогою ручки розбірливо друкованими літерами чорним або синім чорнилом (для форм з ручним способом заповнення).

2. Стандартні форми подання інформації до Держфінмоніторингу у форматі PDF або Excel можна отримати на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу за електронною адресою: http://www.sdfm.gov.ua. При наданні інформації до Держфінмоніторингу забороняється змінювати формат форм, їх геометричні розміри та розміри полів вводу інформації.

3. При заповненні форм необхідно користуватися відповідними довідниками, які додаються до цієї Інструкції, а саме:

додаток 1 "Довідник формування коду виду фінансової операції";

додаток 2 "Довідник кодів ознак фінансових операцій за результатами обов'язкового фінансового моніторингу (K_DFM02) ";

додаток 3 "Довідник кодів ознак фінансових операцій за результатами внутрішнього фінансового моніторингу, заходів з відстеження (моніторингу), та стосовно яких є підстави підозрювати, що вони пов'язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення (K_DFM03)";

додаток 4 "Довідник кодів документів, що засвідчують фізичну особу (K_DFM04)";

додаток 5 "Довідник кодів видів суб'єктів первинного фінансового моніторингу (K_DFM05)";

додаток 6 "Довідник кодів видів повідомлень (K_DFM06)";

додаток 7 "Довідник кодів юридичного статусу суб'єктів первинного фінансового моніторингу або учасників фінансової операції (K_DFM07)";

додаток 8 "Довідник кодів типів осіб, що мають відношення до фінансової операції (K_DFM08)";

додаток 9 "Довідник кодів надання дозволу відокремленому підрозділу на подання інформації про фінансові операції (K_DFM09)";

додаток 10 "Довідник кодів ознак здійснення фінансових операцій (K_DFM10)";

додаток 11 "Довідник кодів областей України (K_DFM11)";

додаток 12 "Довідник видів рішень (К_DFM16)".

4. При заповненні форм слід користуватися такими загальними правилами:

при заповненні форм N 2-ФМ і N 4-ФМ та їх поданні до Держфінмоніторингу відповідно до вимог пункту 17 частини другої статті 6, частини першої статті 10, частин першої та четвертої статті 17 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" для позначення терміновості повідомлення у графі "Ознака терміновості" заголовка цих форм зазначається символ "Т";

поля, що мають бути заповнені за допомогою кодів, заповнюються з використанням відповідних довідників кодів;

якщо поля розбиті на клітини, всередині кожної клітини розміщується один символ (одна друкована літера, цифра або інший знак);

якщо з будь-яких причин в окремих полях інформація відсутня, у них ставиться символ "-" (прочерк), якщо відповідне поле розбито на клітини, то прочерк проставляється в усіх клітинах;

якщо в полі, розбитому на клітини, залишаються вільні клітини, то у вільних клітинах зліва від першої цифри проставляється символ "-" (прочерк).

Поля, що містять дані, встановлені в результаті ідентифікації осіб, та опис фінансової операції, призначення платежу, заповнюються тільки на підставі та мовою наданих оригіналів документів (чи належним чином завірених копій). Інші поля, які передбачається заповнювати текстом, заповнюються українською мовою.

5. У цій Інструкції терміни вживаються у таких значеннях:

контрагент - особа, яка є другою стороною фінансової операції (контрагентом може виступати суб'єкт первинного фінансового моніторингу), при якій між клієнтом та контрагентом відбувається передача активів;

обліковий ідентифікатор - це комбінація з літер латинського алфавіту та цифр, яку Держфінмоніторинг присвоює внесеній до єдиної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення інформації про суб'єкта первинного фінансового моніторингу під час взяття його на облік;

реєстр - форма реєстрації суб'єктом первинного фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та їх учасників.

Терміни "клієнт" та "вигодоодержувач" вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

Терміни "резидент" та "нерезидент" вживаються у значеннях, наведених у Податковому кодексі України.

6. У цій Інструкції скорочення ЄДРПОУ - Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України вживається у відповідному відмінку.

II. Порядок заповнення форми N 1-ФМ
"Форма обліку суб'єкта первинного фінансового
моніторингу" суб'єктами первинного
фінансового моніторингу

1. Форма N 1-ФМ "Форма обліку суб'єкта первинного фінансового моніторингу" (далі - форма N 1-ФМ) подається до Держфінмоніторингу безпосередньо усіма суб'єктами первинного фінансового моніторингу.

2. Суб'єкти первинного фінансового моніторингу подають форму N 1-ФМ у таких випадках:

при постановці на облік суб'єкта первинного фінансового моніторингу в Єдиній державній інформаційній системі у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - Єдина інформаційна система);

у разі зміни загальних та додаткових відомостей про суб'єкта первинного фінансового моніторингу, у тому числі про відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу та/або особу, що тимчасово виконує його обов'язки в суб'єкті первинного фінансового моніторингу;

у разі припинення діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу;

у разі відновлення діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

Крім того, форма N 1-ФМ подається до Держфінмоніторингу безпосередньо суб'єктом первинного фінансового моніторингу у таких випадках:

у разі подання інформації про відокремлений підрозділ суб'єкта первинного фінансового моніторингу для постановки на облік;

у разі зміни відомостей про відокремлений підрозділ, у тому числі про відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу та/або особу, що тимчасово виконує його обов'язки у відокремленому підрозділі;

у разі припинення діяльності відокремленого підрозділу;

у разі відновлення діяльності відокремленого підрозділу.

3. Однією формою N 1-ФМ не може одночасно подаватися інформація про суб'єкта первинного фінансового моніторингу та про його відокремлений підрозділ.

4. Форма N 1-ФМ заповнюється суб'єктами первинного фінансового моніторингу за такими правилами:

якщо форма N 1-ФМ з відомостями про суб'єкта первинного фінансового моніторингу та призначення відповідального працівника (або особи, яка тимчасово виконує його обов'язки) суб'єкта первинного фінансового моніторингу надсилається вперше, заповнюються розділи I, II, III та V, при цьому у полі 040 "Вид повідомлення (код)" розділу I зазначається код виду повідомлення "первинне", без заповнення поля 050 "Обліковий ідентифікатор СПФМ" та поля 051 "Обліковий ідентифікатор відокремленого підрозділу";

у разі зміни відомостей про суб'єкта первинного фінансового моніторингу та/або відомостей про відповідального працівника (або особи, яка тимчасово виконує його обов'язки) обов'язково заповнюються розділи І, II, III та V, при цьому у полі 040 "Вид повідомлення (код)" розділу I зазначається код виду повідомлення "коригуюче", без заповнення поля 051 "Обліковий ідентифікатор відокремленого підрозділу". Поле 050 "Обліковий ідентифікатор СПФМ" заповнюється суб'єктом первинного фінансового моніторингу обов'язково;

у разі припинення діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу обов'язково заповнюються розділи І, ІІ та ІІІ, у полі 040 "Вид повідомлення (код)" розділу I зазначається код виду повідомлення "коригуюче", у полі 101 (102, 103 - у разі заповнення декількох видів суб'єкта) проставляються чотири нулі. У полі 109 указуються підстави для припинення діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу;

якщо форма N 1-ФМ з відомостями про відокремлений підрозділ суб'єкта первинного фінансового моніторингу та призначення відповідального працівника (або особи, яка тимчасово виконує його обов'язки) відокремленого підрозділу надсилається вперше, обов'язково заповнюються розділи I, IV та V. При цьому поля 010-031, 050 "Обліковий ідентифікатор СПФМ" розділу I заповнюються реквізитами суб'єкта первинного фінансового моніторингу, у полі 040 "Вид повідомлення (код)" розділу I зазначається код виду повідомлення "первинне", поле 051 "Обліковий ідентифікатор відокремленого підрозділу" не заповнюється, у полі 060 "Тип суб'єкта (код), відомості про який подаються" вказуються реквізити відокремленого підрозділу. У разі відсутності у відокремленого підрозділу власного коду за ЄДРПОУ вказується код за ЄДРПОУ суб'єкта первинного фінансового моніторингу. Якщо надалі відокремленому підрозділу буде присвоєно код за ЄДРПОУ, то форма N 1-ФМ подається суб'єктом первинного фінансового моніторингу разом із супровідним листом довільної форми з інформацією про зміни;

у разі зміни окремих реквізитів відокремленого підрозділу суб'єкта первинного фінансового моніторингу, зазначених у розділах IV чи V, обов'язково заповнюються розділи І, IV та V, поля 010-031, 050 "Обліковий ідентифікатор СПФМ" розділу I заповнюються реквізитами суб'єкта первинного фінансового моніторингу. У полі 040 "Вид повідомлення (код)" розділу I зазначається код виду повідомлення "коригуюче", у полях 051 "Обліковий ідентифікатор відокремленого підрозділу" та 060 "Тип суб'єкта (код), відомості про який подаються" вказуються реквізити відокремленого підрозділу, про який подається інформація;

у разі припинення діяльності відокремленого підрозділу суб'єкта первинного фінансового моніторингу обов'язково заповнюються розділи І та IV, у полі 040 "Вид повідомлення (код)" розділу I зазначається код виду повідомлення "коригуюче", у полі 361 (362, 363 - у разі заповнення декількох видів суб'єкта) проставляються чотири нулі. У полі 369 указуються підстави припинення діяльності відокремленого підрозділу суб'єкта первинного фінансового моніторингу;

розділ I заповнюється обов'язково в усіх випадках подання форми N 1-ФМ до Держфінмоніторингу;

розділи II та III форми N 1-ФМ заповнюються відомостями про суб'єкта первинного фінансового моніторингу при першому поданні до Держфінмоніторингу форми N 1-ФМ, поданні відомостей про призначення або звільнення відповідального працівника (або особи, яка тимчасово виконує його обов'язки) у суб'єкті первинного фінансового моніторингу та в разі зміни одного з реквізитів суб'єкта первинного фінансового моніторингу або в разі припинення (відновлення) діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу;

розділ IV заповнюється при поданні відомостей про відокремлений підрозділ суб'єкта первинного фінансового моніторингу, при першому та наступних поданнях відомостей про призначення або звільнення відповідального працівника (або особи, яка тимчасово виконує його обов'язки) у відокремленому підрозділі та в разі зміни одного з реквізитів відокремленого підрозділу, зазначених у цьому розділі, або у разі припинення (відновлення) діяльності відокремленого підрозділу;

розділ V заповнюється для суб'єкта первинного фінансового моніторингу та, відповідно, для відокремленого підрозділу при першому та наступних поданнях форми N 1-ФМ. При одночасному звільненні відповідального працівника та особи, яка тимчасово виконує його обов'язки, суб'єкт первинного фінансового моніторингу подає інформацію щодо їх звільнення окремими формами N 1-ФМ. При припиненні діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу або відокремленого підрозділу розділ V не заповнюється.

5. У разі якщо форма N 1-ФМ надається для обліку суб'єкта первинного фінансового моніторингу в Єдиній інформаційній системі при відновленні діяльності суб'єктом первинного фінансового моніторингу (його відокремленим підрозділом) (у випадку збереження всіх основних реквізитів - коду за ЄДРПОУ та інших), вона подається разом із супровідним листом довільної форми з інформацією про відновлення діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу (його відокремленого підрозділу).

При відновленні діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу обов'язково заповнюються розділи I, II, III та V. При цьому у полі 040 "Вид повідомлення (код)" розділу I зазначається код виду повідомлення "коригуюче", а у полі 109 указуються підстави відновлення діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу. У разі відновлення діяльності відокремленого підрозділу суб'єкта первинного фінансового моніторингу обов'язково заповнюються розділи I, IV та V. При цьому у полі 040 "Вид повідомлення (код)" розділу I зазначається код виду повідомлення "коригуюче", а у полі 369 указуються підстави для відновлення діяльності відокремленого підрозділу.

6. Суб'єкти первинного фінансового моніторингу, які провадять свою діяльність одноособово, без утворення юридичної особи, при першому поданні до Держфінмоніторингу форми N 1-ФМ та в разі зміни одного з реквізитів суб'єкта первинного фінансового моніторингу обов'язково заповнюють розділи I, IІ та ІІІ. При цьому у всіх полях розділів IV та V ставиться символ "-" (прочерк).

7. У разі відмови суб'єкта первинного фінансового моніторингу, який провадить свою діяльність одноособово, без утворення юридичної особи, від реєстраційного номера облікової картки платника податків форма N 1-ФМ подається разом із супровідним листом довільної форми з інформацією про відмову від реєстраційного номера облікової картки платника податків.

8. Особливості заповнення форми N 1-ФМ:

1) до подання відомостей до Держфінмоніторингу про відокремлений підрозділ суб'єкти первинного фінансового моніторингу мають отримати від Держфінмоніторингу форму N 3-ФМ "Повідомлення про результати обробки форми обліку суб'єкта первинного фінансового моніторингу" з інформацією про взяття на облік суб'єкта первинного фінансового моніторингу;

2) кожна форма N 1-ФМ, яка подається до Держфінмоніторингу, реєструється в журналі реєстрації вихідної кореспонденції суб'єкта, при цьому номер вихідної реєстрації у полі 031 форми N 1-ФМ не може повторюватись в межах одного року;

3) у випадку відмови Держфінмоніторингом у взятті суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) на облік (не присвоєно облікового ідентифікатора) через наявність помилок суб'єкт первинного фінансового моніторингу, враховуючи зауваження Держфінмоніторингу, повторно заповнює форму N 1-ФМ та направляє її до Держфінмоніторингу. При цьому у полі 040 "Вид повідомлення (код)" розділу I зазначається код виду повідомлення "виправлення первинного";

4) при відмові Держфінмоніторингом у взятті коригуючої інформації про суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) через наявність помилок суб'єкт первинного фінансового моніторингу повторно заповнює форму N 1-ФМ та направляє її до Держфінмоніторингу, зазначивши у полі 040 "Вид повідомлення (код)" код виду повідомлення "коригуюче";

5) у кінці форми N 1-ФМ, в правому нижньому куті, проставляється зразок відбитка печатки суб'єкта первинного фінансового моніторингу (за наявності).

У разі відсутності печатки суб'єкт первинного фінансового моніторингу у кінці форми N 1-ФМ, де ставиться зразок відбитка печатки, повинен зазначити "Без печатки";

6) форма обліку підписується керівником суб'єкта первинного фінансового моніторингу або суб'єктом первинного фінансового моніторингу, який провадить свою діяльність одноособово, без утворення юридичної особи, із зазначенням таких відомостей:

повне найменування посади;

прізвище, ім'я та по батькові, а також його особистий підпис.

Підпис засвідчується відбитком печатки суб'єкта первинного фінансового моніторингу (за наявності);

7) у разі якщо суб'єкт первинного фінансового моніторингу приймає рішення щодо надання дозволу відокремленому підрозділу безпосередньо подавати до Держфінмоніторингу форму N 2-ФМ "Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу" та форму N 4-ФМ "Повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу", при поданні інформації про відокремлений підрозділ у полі 370 вказується "1";

8) у разі якщо суб'єкт первинного фінансового моніторингу вирішив не надавати дозволу або скасовує рішення щодо надання дозволу відокремленому підрозділу безпосередньо подавати до Держфінмоніторингу форму N 2-ФМ "Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу" та форму N 4-ФМ "Повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу", при поданні інформації про відокремлений підрозділ у полі 370 вказується "2".

9. Форма N 1-ФМ заповнюється суб'єктами первинного фінансового моніторингу таким чином:

Розділ I. Ідентифікація суб'єкта
первинного фінансового моніторингу

Код  Назва поля  Коментар щодо заповнення  Необхідність заповнення 
010  Код за ЄДРПОУ/
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта 
Указується ідентифікаційний код (номер) суб'єкта первинного фінансового моніторингу для юридичних осіб або для представництва іноземного суб'єкта господарської діяльності за ЄДРПОУ;
для фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців - відповідно до документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків.
Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті, указуються серія та номер паспорта громадянина України 
Обов'язково 
020  Скорочене найменування  Указується скорочене найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу відповідно до реєстраційних документів, за його відсутності - повне найменування (для фізичних осіб вказується прізвище відповідно до паспортних даних)  Обов'язково 
030  Дата вихідної реєстрації форми
N 1-ФМ 
Указується дата реєстрації форми N 1-ФМ суб'єктом первинного фінансового моніторингу у журналі реєстрації вихідної кореспонденції (наприклад, якщо форма N 1-ФМ реєструється і направляється до Держфінмоніторингу 21 листопада 2014 року, поле матиме такий вигляд: 21 11 2014)  Обов'язково 
031  Номер вихідної реєстрації форми
N 1-ФМ 
Указується вихідний реєстраційний номер форми N 1-ФМ, яка направляється до Держфінмоніторингу, відповідно до журналу реєстрації вихідної кореспонденції суб'єкта первинного фінансового моніторингу  Обов'язково 
040  Вид повідомлення (код)  Указується код виду повідомлення відповідно до Довідника кодів видів повідомлень (K_DFM06) (додаток 6). Код "коригуюче" вказується, якщо форму N 1-ФМ для даного суб'єкта чи відокремленого підрозділу з кодом "первинне" взято на облік  Обов'язково 
050  Обліковий ідентифікатор СПФМ  Указується обліковий ідентифікатор, присвоєний інформації про суб'єкта  Обов'язково, за винятком першого подання форми N 1-ФМ про суб'єкта 
051  Обліковий ідентифікатор відокремленого підрозділу  Указується обліковий ідентифікатор, присвоєний інформації про відокремлений підрозділ, щодо якого надсилається форма N 1-ФМ  Обов'язково в разі подання інформації про відокремлений підрозділ суб'єкта, за винятком першого подання форми N 1-ФМ з відомостями про відокрем-лений підрозділ 
060  Тип суб'єкта (код), відомості про який подаються  Указується код типу суб'єкта відповідно до Довідника кодів юридичного статусу суб'єктів первинного фінансового моніторингу або учасників фінансової операції (K_DFM07) (додаток 7)  Обов'язково 

Розділ II. Загальні відомості про суб'єкта
первинного фінансового моніторингу

Код  Назва поля  Коментар щодо заповнення  Необхідність заповнення 
070  Повне найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу або прізвище, ім'я, по батькові  Указується повне найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу відповідно до реєстраційних документів (для фізичних осіб вказуються прізвище, ім'я та по батькові відповідно до паспортних даних). Повинно збігатися з відбитком печатки (у разі її наявності), яким засвідчується підпис керівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу в кінці форми N 1-ФМ, що подається  Обов'язково 
080  Скорочене найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу  Указується скорочене найменування, за його відсутності - повне найменування (для фізичних осіб вказується прізвище відповідно до паспортних даних)  Обов'язково 
090  Тип суб'єкта (код)  Указується код типу суб'єкта первинного фінансового моніторингу відповідно до Довідника кодів юридичного статусу суб'єктів первинного фінансового моніторингу або учасників фінансової операції (K_DFM07) (додаток 7)  Обов'язково 
100  Вид суб'єкта (код):  Указується код (коди) виду суб'єкта первинного фінансового моніторингу згідно з Довідником кодів видів суб'єктів первинного фінансового моніторингу (K_DFM05) (додаток 5).
У разі якщо суб'єкт припиняє свою діяльність, то в полі 101 проставляються чотири нулі.
У разі заповнення декількох видів суб'єкта чотири нулі також проставляються у полях 102 та 103 
Обов'язково 
101   
102 
103 
109  Підстави для припинення або відновлення діяльності  Указуються підстави для припинення (відновлення) діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу (номер та дата наказу, рішення, найменування органу (установи), що їх видав(ла), тощо)  Обов'язково у разі припинення (відновлення) діяльності 
Місцезнаходження або місце проживання 
140  Країна (код та назва)  Указуються цифровий код країни, на території якої зареєстровано суб'єкта первинного фінансового моніторингу, та назва цієї країни відповідно до Класифікації країн світу, затвердженої наказом Держстату України від 30 грудня 2013 року N 426 (наприклад: країна Україна кодується: 804 Україна)  Обов'язково 
150  Поштовий індекс  Указується індекс відділення зв'язку  Обов'язково 
160  Область (код та назва)  Указуються код та назва області згідно з Довідником кодів областей України (K_DFM11) (додаток 11)
(наприклад: 68 Хмельницька) 
Обов'язково 
170  Населений пункт  Указуються найменування населеного пункту та район області (у разі наявності): вид населеного пункту вказується скорочено - міста (м.), села (с.), селища (сел.), селища міського типу (смт) тощо; найменування населеного пункту вказується повністю
(наприклад: м. Київ; смт Микулинці, Іванківський район; сел. Васильківка, Васильківський район) 
Обов'язково 
180  Вулиця  Указується назва вулиці
(наприклад: Паньківська, проспект Перемоги, провулок Михайлівський тощо) 
Обов'язково у разі наявності 
190  Будинок  Указується номер будинку (із зазначенням літери у разі наявності)
(наприклад: будинок N 18 заповнюється як "- - - - - 18"; будинок N 18-А заповнюється як "- - - - 18А"; будинок N 18/12 заповнюється як "- - 18/12") 
Обов'язково у разі наявності 
200  Корпус (споруда)  Указується номер корпусу (або споруди) будинку
(наприклад: корпус N 8 заповнюється як "- - - - - - 8") 
Обов'язково у разі наявності 
210  Офіс (квартира)  Указується номер офіса або квартири, де зареєстровано суб'єкта первинного фінансового моніторингу
(наприклад: офіс N 6 заповнюється як "- - - - 6"; офіс N 6-А заповнюється як "- - - 6А"; квартира N 127 заповнюється як "- - 127") 
Обов'язково у разі наявності 

Розділ III. Додаткові відомості про суб'єкта
первинного фінансового моніторингу

Код  Назва поля  Коментар щодо заповнення  Необхідність заповнення 
Місце фактичного здійснення діяльності 
220  Країна (код та назва)  Указуються цифровий код країни, на території якої перебуває суб'єкт первинного фінансового моніторингу, та назва цієї країни відповідно до Класифікації країн світу, затвердженої наказом Держстату України від 30 грудня 2013 року N 426 (наприклад: країна Україна кодується: 804 Україна)  Обов'язково 
230  Поштовий індекс  Указується індекс відділення зв'язку  Обов'язково 
240  Область (код та назва)  Указуються код та назва області згідно з Довідником кодів областей України (K_DFM11) (додаток 11)
(наприклад: 68 Хмельницька) 
Обов'язково 
250  Населений пункт  Указуються найменування населеного пункту та район області (у разі наявності): вид населеного пункту вказується скорочено - міста (м.), села (с.), селища (сел.), селища міського типу (смт) тощо; найменування населеного пункту вказується повністю
(наприклад: м. Київ; смт Микулинці, Іванківський район; сел. Васильківка, Васильківський район) 
Обов'язково 
260  Вулиця  Указується назва вулиці (наприклад: Паньківська, проспект Перемоги, провулок Михайлівський тощо)  Обов'язково у разі наявності 
270  Будинок  Указується номер будинку (із зазначенням літери у разі наявності)
(наприклад: будинок N 18 заповнюється як "- - - - - 18"; будинок N 18-А заповнюється як "- - - - 18А"; будинок N 18/12 заповнюється як "- - 18/12") 
Обов'язково у разі наявності 
280  Корпус (споруда)  Указується номер корпусу (або споруди) будинку
(наприклад: корпус N 8 заповнюється як "- - - - - - 8") 
Обов'язково у разі наявності 
290  Офіс (квартира)  Указується номер офіса або квартири, де перебуває суб'єкт первинного фінансового моніторингу
(наприклад: офіс N 6 заповнюється як "- - - - 6";
офіс N 6-А заповнюється як "- - - 6А";
квартира N 127 заповнюється як "- - 127") 
Обов'язково у разі наявності 
300  Номер телефону (з кодом населеного пункту)  Указується номер телефону офіса або квартири з обов'язковим зазначенням міжміського коду
(наприклад: телефон у м. Львові 862334 у полі матиме такий вигляд: 0322862334) 
Обов'язково 
310  Адреса e-mail  Указується адреса електронної пошти (наприклад: master@xxxxxx.com.ua)  Обов'язково у разі наявності 

Розділ IV. Відомості про відокремлений підрозділ

Код  Назва поля  Коментар щодо заповнення  Необхідність заповнення 
320  Код за ЄДРПОУ  Указується ідентифікаційний код відокремленого підрозділу, у разі відсутності вказується ідентифікаційний код головного підприємства суб'єкта первинного фінансового моніторингу (збігається з полем 010)  Обов'язково 
330  Повне найменування відокремленого підрозділу  Указується повне найменування відокремленого підрозділу відповідно до реєстраційних документів  Обов'язково 
340  Скорочене найменування відокремленого підрозділу  Указується скорочене найменування відокремленого підрозділу відповідно до реєстраційних документів, за його відсутності - повне найменування  Обов'язково 
350  Тип суб'єкта (код)  Указується код типу відокремленого підрозділу відповідно до Довідника кодів юридичного статусу суб'єктів первинного фінансового моніторингу або учасників фінансової операції (K_DFM07) (додаток 7)  Обов'язково 
360  Вид суб'єкта (код):  Указується код (коди) виду відокремленого підрозділу згідно з Довідником кодів видів суб'єктів первинного фінансового моніторингу (K_DFM05) (додаток 5).
У разі якщо відокремлений підрозділ припиняє свою діяльність, у полі 361 проставляються чотири нулі. У разі заповнення декількох видів суб'єкта чотири нулі проставляються також у полях 362 та 363 
Обов'язково 
361   
362 
363 
369  Підстави для припинення або відновлення діяльності  Указуються підстави для припинення (відновлення) діяльності відокремленого підрозділу (номер та дата наказу, рішення, назва органу (установи), що їх видав, тощо)  Обов'язково у разі припинення (відновлення) діяльності 
370  Надання дозволу відокремленому підрозділу на подання інформації про фінансові операції  Указується: 1 - якщо надається дозвіл відокремленому підрозділу безпосередньо подавати до Держфінмоніторингу інформацію про фінансові операції; 2- якщо не надається або скасовується рішення щодо надання дозволу відокремленому підрозділу безпосередньо подавати до Держфінмоніторингу інформацію про фінансові операції. Заповнюється згідно з Довідником кодів надання дозволу відокремленому підрозділу на подання інформації про фінансові операції (K_DFM09) (додаток 9)  Обов'язково 
Місце фактичного здійснення діяльності 
380  Країна (код та назва)  Указуються цифровий код країни, на території якої перебуває відокремлений підрозділ, та назва цієї країни відповідно до Класифікації держав світу, затвердженої наказом Держстату України від 30 грудня 2013 року N 426
(наприклад: країна Україна кодується: 804 Україна) 
Обов'язково 
390  Поштовий індекс  Указується індекс відділення зв'язку  Обов'язково 
400  Область (код та назва)  Указуються код та назва області згідно з Довідником кодів областей України (K_DFM11) (додаток 11)
(наприклад: 68 Хмельницька) 
Обов'язково 
410  Населений пункт  Указуються найменування населеного пункту та район області (у разі наявності): вид населеного пункту вказується скорочено - міста (м.), села (с.), селища (сел.), селища міського типу (смт) тощо; найменування населеного пункту вказується повністю
(наприклад: м. Київ; смт Микулинці, Іванківський район; сел. Васильківка, Васильківський район) 
Обов'язково 
420  Вулиця  Указується назва вулиці
(наприклад: Паньківська, проспект Перемоги, провулок Михайлівський тощо) 
Обов'язково у разі наявності 
430  Будинок  Указується номер будинку (із зазначенням літери у разі наявності)
(наприклад: будинок N 18 заповнюється як "- - - - - 18"; будинок N 18-А заповнюється як
"- - - - 18А"; будинок N 18/12 заповнюється як "- - 18/12") 
Обов'язково у разі наявності 
440  Корпус (споруда)  Указується номер корпусу (або споруди) будинку
(наприклад: корпус N 8 заповнюється як "- - - - - - 8") 
Обов'язково у разі наявності 
450  Офіс (квартира)  Указується номер офіса або квартири, де перебуває відокремлений підрозділ
(наприклад: офіс N 6 заповнюється як "- - - - 6"; офіс N 6-А заповнюється як "- - - 6А"; квартира N 127 заповнюється як "- - 127") 
Обов'язково у разі наявності 
460  Номер телефону (з кодом населеного пункту)  Указується номер телефону офіса або квартири з обов'язковим зазначенням міжміського коду
(наприклад: телефон у м. Львові 862334 у полі матиме такий вигляд: 0322862334) 
Обов'язково 
470  Адреса e-mail  Указується адреса електронної пошти
(наприклад: master@xxxxxx.com.ua) 
Обов'язково у разі наявності 

Розділ V. Відомості про відповідального працівника
та особу, що тимчасово виконує обов'язки
відповідального працівника у разі його відсутності

1. Відомості про призначення відповідального працівника

Код  Назва поля  Коментар щодо заповнення  Необхідність заповнення 
480  Посада працівника  Указується повне найменування посади працівника відповідно до штатного розпису суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу)  Обов'язково, якщо призначено відповідального працівника 
490  Прізвище  Указується прізвище відповідального працівника  Обов'язково, якщо призначено відповідального працівника 
500  Ім'я  Указується ім'я відповідального працівника  Обов'язково, якщо призначено відповідального працівника 
510  По батькові  Указується по батькові відповідального працівника  Обов'язково (у разі наявності), якщо призначено відповідального працівника 
520  Номер документа про призначення  Указується номер документа про призначення на посаду відповідального працівника  Обов'язково, якщо призначено відповідального працівника 
530  Дата документа про призначення  Указується дата документа про призначення на посаду відповідального працівника  Обов'язково, якщо призначено відповідального працівника 
540  Номер телефону (з кодом населеного пункту)  Указується номер телефону (з кодом населеного пункту) відповідального працівника  Обов'язково, якщо призначено відповідального працівника 
550  Адреса e-mail  Указується адреса e-mail відповідального працівника  Обов'язково у разі наявності 

2. Відомості про призначення особи,
що тимчасово виконує обов'язки відповідального
працівника у разі його відсутності

Код  Назва поля  Коментар щодо заповнення  Необхідність заповнення 
560  Посада працівника  Указується повне найменування посади тимчасово виконуючого обов'язки відповідального працівника  Обов'язково, якщо призначено тимчасово виконуючого обов'язки відповідального працівника 
570  Прізвище  Указується прізвище тимчасово виконуючого обов'язки відповідального працівника  Обов'язково, якщо призначено тимчасово виконуючого обов'язки відповідального працівника 
580  Ім'я  Указується ім'я тимчасово виконуючого обов'язки відповідального працівника  Обов'язково, якщо призначено тимчасово виконуючого обов'язки відповідального працівника 
590  По батькові  Указується по батькові тимчасово виконуючого обов'язки відповідального працівника  Обов'язково (у разі наявності), якщо призначено тимчасово виконуючого обов'язки відповідального працівника 
600  Номер документа про призначення  Указується номер документа про призначення на посаду тимчасово виконуючого обов'язки відповідального працівника  Обов'язково, якщо призначено тимчасово виконуючого обов'язки відповідального працівника 
610  Дата документа про призначення  Указується дата документа про призначення на посаду тимчасово виконуючого обов'язки відповідального працівника  Обов'язково, якщо призначено тимчасово виконуючого обов'язки відповідального працівника 
620  Номер телефону (з кодом населеного пункту)  Указується номер телефону (з кодом населеного пункту) тимчасово виконуючого обов'язки відповідального працівника  Обов'язково, якщо призначено тимчасово виконуючого обов'язки відповідального працівника 
630  Адреса e-mail  Указується адреса e-mail тимчасово виконуючого обов'язки відповідального працівника  Обов'язково у разі наявності 

3. Відомості про звільнення відповідального
працівника або особи, що тимчасово виконує
обов'язки відповідального працівника
у разі його відсутності

Код  Назва поля  Коментар щодо заповнення  Необхідність заповнення 
640  Прізвище  Указується прізвище відповідального працівника  Обов'язково при поданні повідомлення про звільнення 
650  Ім'я  Указується ім'я відповідального працівника  Обов'язково при поданні повідомлення про звільнення 
660  По батькові  Указується по батькові відповідального працівника  Обов'язково (у разі наявності) при поданні повідомлення про звільнення 
670  Номер документа про звільнення  Указується номер документа про звільнення з посади відповідального працівника  Обов'язково при поданні повідомлення про звільнення 
680  Дата документа про звільнення  Указується дата документа про звільнення з посади відповідального працівника  Обов'язково при поданні повідомлення про звільнення 

III. Порядок заповнення форми N 2-ФМ
"Реєстр фінансових операцій, що підлягають
фінансовому моніторингу"

1. Форма N 2-ФМ "Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу" (далі - форма N 2-ФМ) формується з послідовних записів про фінансову операцію, при цьому кожний запис складається із заповнених бланків форм за відповідними розділами. Розділ III форми N 2-ФМ заповнюється для кожного учасника фінансової операції окремо. Усі записи в реєстрі мають наскрізну нумерацію і не можуть повторюватись протягом усього періоду діяльності суб'єкта.

2. Форма N 2-ФМ повинна обов'язково включати відомості щонайменше про двох учасників: клієнта та контрагента. Залежно від характеру фінансової операції форма N 2-ФМ може містити декілька відомостей про клієнтів, контрагентів та інших учасників фінансової операції згідно з Довідником кодів типів осіб, що мають відношення до фінансової операції (K_DFM08) (додаток 8).

3. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу при визначенні особи, яка має відношення до фінансової операції, та заповненні розділу III "Відомості про учасника фінансової операції" форми N 2-ФМ керується таким правилом: суб'єкт первинного фінансового моніторингу не може виступати у фінансовій операції, дані про яку він вносить у форму N 2-ФМ, як клієнт.

4. Виправлення даних, внесених до реєстру, не допускається. У разі допущення помилки (помилок) у реєстрі необхідно анулювати помилковий запис щодо відповідної фінансової операції, а виправлений запис про фінансову операцію внести під новим номером. Анулювання запису фіксується шляхом внесення слова "АНУЛЬОВАНО" у поле "Додаткова інформація" розділу IV форми N 2-ФМ, у якій допущено помилку (помилки) та яка міститься у реєстрі. У цьому самому полі зазначаються номер та дата нового запису про цю фінансову операцію.

5. При виправленні помилок або неточностей у записах, інформацію щодо яких не було взято на облік Держфінмоніторингом, у формі N 2-ФМ слід обов'язково заповнити поле 450.

6. У разі виявлення помилок або неточностей у записах, інформацію щодо яких було взято на облік Держфінмоніторингом, у реєстрі також необхідно анулювати помилковий запис щодо відповідної фінансової операції, а виправлений запис про фінансову операцію внести під новим номером та надіслати до Держфінмоніторингу. При цьому в полях 690 та 700 форми N 2-ФМ зазначаються, відповідно, порядковий номер та дата реєстрації фінансової операції, що коригується.

7. У разі зазначення суб'єктом первинного фінансового моніторингу у полі 590 "Ознака здійснення фінансової операції (код)" форми N 2-ФМ однієї з ознак "2", "3", "8", "9", передбачених додатком 10 до цієї Інструкції, то при заповненні відомостей про учасника фінансової операції поля розділу ІІІ форми N 2-ФМ (крім полів 720-770) заповнюються обов'язково у разі наявності відповідної інформації.

8. Спеціально визначені суб'єкти первинного фінансового моніторингу (крім суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та азартні ігри, у тому числі казино, електронне (віртуальне) казино) у полі 580 форми N 2-ФМ повинні зазначати:

форму розрахунку за фінансовою операцією (готівкова, безготівкова, у національній або іноземній валюті);

відомості про об'єкт фінансової операції (земельна ділянка, будинок, квартира, нежилі приміщення, гаражі та/або їх частки, об'єкти незавершеного будівництва, об'єкти житлового/нежитлового фонду);

відношення учасників до операції (продавець/покупець майна);

місцезнаходження об'єкта нерухомості (в Україні/за межами України).

Для детальнішого формування запису у полі 580 форми N 2-ФМ суб'єктам рекомендується користуватися відповідними довідниками, які містяться у додатках до цієї Інструкції.

9. Поле 600 "Код виду фінансової операції" форми N 2-ФМ є необов'язковим для заповнення спеціально визначеними суб'єктами первинного фінансового моніторингу (крім суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та азартні ігри, у тому числі казино, електронне (віртуальне) казино).

10. Суб'єкти первинного фінансового моніторингу, які провадять свою діяльність одноособово, без утворення юридичної особи, при заповненні розділу І форми N 2-ФМ у полях 160-210 та 370-420 (відомості про відповідального працівника) проставляють символ "-" (прочерк).

11. Форма N 2-ФМ заповнюється суб'єктами первинного фінансового моніторингу таким чином:

Розділ I. Відомості про суб'єкта
первинного фінансового моніторингу
чи відокремлений підрозділ

Код  Назва поля  Коментар щодо заповнення  Необхідність заповнення 
Відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремлений підрозділ), в якому було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію 
010  Тип суб'єкта (код)  Указується код типу суб'єкта первинного фінансового моніторингу або відокремленого підрозділу відповідно до Довідника кодів юридичного статусу суб'єктів первинного фінансового моніторингу або учасників фінансової операції (K_DFM07) (додаток 7)  Обов'язково 
020  Вид суб'єкта (код)  Указується код виду суб'єкта первинного фінансового моніторингу або відокремленого підрозділу, у ролі якого він виступає у проведенні фінансової операції, згідно з Довідником кодів видів суб'єктів первинного фінансового моніторингу (K_DFM05) (додаток 5)  Обов'язково 
030  Код за ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта  Указується ідентифікаційний код (номер) суб'єкта первинного фінансового моніторингу, або представництва іноземного суб'єкта господарської діяльності, або відокремленого підрозділу, в якому було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію:
для фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців - відповідно до документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків. Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті, указуються серія та номер паспорта громадянина України.
Для юридичних осіб або представництва іноземного суб'єкта господарської діяльності - код за ЄДРПОУ;
у разі відсутності у відокремленого підрозділу суб'єкта первинного фінансового моніторингу особистого ідентифікаційного коду вказується код за ЄДРПОУ юридичної особи - суб'єкта первинного фінансового моніторингу 
Обов'язково 
040  Скорочене найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу або прізвище, ім'я, по батькові  Указується скорочене найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу або відокремленого підрозділу відповідно до установчих документів, у якому було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію, за його відсутності - повне найменування (для фізичних осіб вказуються прізвище, ім'я та по батькові відповідно до паспортних даних)  Обов'язково 
050  Обліковий ідентифікатор СПФМ чи відокремленого підрозділу  Указується обліковий ідентифікатор, присвоєний інформації про суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремлений підрозділ, в якому було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію  Обов'язково 
Відомості про місцезнаходження або місце проживання
суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), в якому було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію 
060  Країна (код та назва)  Указуються цифровий код країни, на території якої перебуває суб'єкт первинного фінансового моніторингу або відокремлений підрозділ, у якому було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію, та назва цієї країни відповідно до Класифікації країн світу, затвердженої наказом Держстату України від 30 грудня 2013 року N 426
(наприклад: країна Україна кодується: 804 Україна) 
Обов'язково 
070  Область (код та назва)  Указуються код та назва області згідно з Довідником кодів областей України (K_DFM11) (додаток 11)
(наприклад: 68 Хмельницька) 
Обов'язково, якщо код країни - Україна 
080  Поштовий індекс  Указується індекс відділення зв'язку  Обов'язково 
090  Населений пункт  Указуються найменування населеного пункту та район області (у разі наявності): вид населеного пункту вказується скорочено - міста (м.), села (с.), селища (сел.), селища міського типу (смт) тощо; найменування населеного пункту вказується повністю
(наприклад: м. Київ; смт Микулинці, Іванківський район; сел. Васильківка, Васильківський район) 
Обов'язково 
100  Вулиця  Указується назва вулиці
(наприклад: Паньківська, проспект Перемоги, провулок Михайлівський тощо) 
Обов'язково у разі наявності 
110  Будинок  Указується номер будинку (із зазначенням літери у разі наявності)
(наприклад: будинок N 18 заповнюється як "- - - - - 18"; будинок N 18-А заповнюється як "- - - - 18А"; будинок N 18/12 заповнюється як "- - 18/12") 
Обов'язково у разі наявності 
120  Корпус (споруда)  Указується номер корпусу (або споруди) будинку
(наприклад: корпус N 8 заповнюється як "- - - - - - 8") 
Обов'язково у разі наявності 
130  Офіс (квартира)  Указується номер офіса або квартири суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу
(наприклад: офіс N 6 заповнюється як "- - - - 6"; офіс N 6-А заповнюється як "- - - 6А"; квартира N 127 заповнюється як "- - 127") 
Обов'язково у разі наявності 
140  Номер телефону (з кодом населеного пункту)  Указується номер телефону суб'єкта первинного фінансового моніторингу з обов'язковим зазначенням міжміського коду
(наприклад: телефон у м. Львові 862334 у полі матиме такий вигляд: 0322862334) 
Обов'язково 
150  Адреса е-mail  Указується електронна адреса суб'єкта первинного фінансового моніторингу  Обов'язково у разі наявності 
Відомості про відповідального працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), в якому було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію 
160  Посада відповідального працівника  Указується повне найменування посади працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу, відповідно до установчих документів суб'єкта первинного фінансового моніторингу або відокремленого підрозділу, в якому було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію, або його штатного розпису  Обов'язково 
170  Прізвище  Указується прізвище відповідального працівника  Обов'язково 
180  Ім'я  Указується ім'я відповідального працівника  Обов'язково 
190  По батькові  Указується по батькові відповідального працівника  Обов'язково у разі наявності 
200  Номер телефону (з кодом населеного пункту)  Указується номер телефону в ідповідального працівника з обов'язковим зазначенням міжміського коду
(наприклад: телефон у м. Львові 862334 у полі матиме такий вигляд: 0322862334) 
Обов'язково 
210  Адреса е-mail  Указується електронна адреса суб'єкта первинного фінансового моніторингу  Обов'язково у разі наявності 
Відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремлений підрозділ), в якому було зареєстровано фінансову операцію 
220  Тип суб'єкта (код)  Указується код типу суб'єкта первинного фінансового моніторингу або відокремленого підрозділу відповідно до Довідника кодів юридичного статусу суб'єктів первинного фінансового моніторингу або учасників фінансової операції (K_DFM07) (додаток 7)  Обов'язково 
230  Вид суб'єкта (код)  Указується код виду суб'єкта первинного фінансового моніторингу або відокремленого підрозділу, у ролі якого він виступає у проведенні фінансової операції, згідно з Довідником кодів видів суб'єктів первинного фінансового моніторингу (K_DFM05) (додаток 5)  Обов'язково 
240  Код за ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта  Указується ідентифікаційний код (номер) суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу, в якому було зареєстровано фінансову операцію:
для фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців - відповідно до документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків. Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті, указуються серія та номер паспорта громадянина України.
Для юридичних осіб або для представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності - ідентифікаційний код (номер) за ЄДРПОУ;
за відсутності у відокремленого підрозділу суб'єкта первинного фінансового моніторингу особистого ідентифікаційного коду вказується код за ЄДРПОУ юридичної особи - суб'єкта первинного фінансового моніторингу 
Обов'язково 
250  Скорочене найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу або прізвище, ім'я, по батькові  Указується скорочене найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу, в якому було зареєстровано фінансову операцію, відповідно до установчих документів, за його відсутності - повне найменування (для фізичних осіб вказуються прізвище, ім'я та по батькові відповідно до паспортних даних)  Обов'язково 
260  Обліковий ідентифікатор СПФМ чи відокремленого підрозділу  Указується обліковий ідентифікатор, присвоєний інформації про суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремлений підрозділ, в якому було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію  Обов'язково 
Відомості про місцезнаходження або місце проживання суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), в якому було зареєстровано фінансову операцію 
270  Країна (код та назва)  Указуються цифровий код країни, на території якої перебуває суб'єкт первинного фінансового моніторингу чи відокремлений підрозділ, у якому було зареєстровано фінансову операцію, та назва цієї країни відповідно до Класифікації країн світу, затвердженої наказом Держстату України від 30 грудня 2013 року N 426
(наприклад: країна Україна кодується: 804 Україна) 
Обов'язково 
280  Область (код та назва)  Указуються код та назва області згідно з Довідником кодів областей України (K_DFM11) (додаток 11)
(наприклад: 68 Хмельницька) 
Обов'язково, якщо код країни - Україна 
290  Поштовий індекс  Указується індекс відділення зв'язку  Обов'язково 
300  Населений пункт  Указуються найменування населеного пункту та район області (у разі наявності): вид населеного пункту вказується скорочено - міста (м.), села (с.), селища (сел.), селища міського типу (смт) тощо; найменування населеного пункту вказується повністю
(наприклад: м. Київ; смт Микулинці, Іванківський район; сел. Васильківка, Васильківський район) 
Обов'язково 
310  Вулиця  Указується назва вулиці
(наприклад: Паньківська, проспект Перемоги, провулок Михайлівський тощо) 
Обов'язково у разі наявності 
320  Будинок  Указується номер будинку (із зазначенням літери у разі наявності)
(наприклад: будинок N 18 заповнюється як "- - - - - 18"; будинок N 18-А заповнюється як "- - - - 18А"; будинок N 18/12 заповнюється як "- - 18/12") 
Обов'язково у разі наявності 
330  Корпус (споруда)  Указується номер корпусу (або споруди) будинку
(наприклад: корпус N 8 заповнюється як "- - - - - - 8") 
Обов'язково у разі наявності 
340  Офіс (квартира)  Указується номер офіса або квартири суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу
(наприклад: офіс N 6 заповнюється як "- - - - 6"; офіс N 6-А заповнюється як "- - - 6А"; квартира N 127 заповнюється як "- - 127") 
Обов'язково у разі наявності 
350  Номер телефону (з кодом населеного пункту)  Указується номер телефону суб'єкта первинного фінансового моніторингу з обов'язковим зазначенням міжміського коду
(наприклад: телефон у м. Львові 862334 у полі матиме такий вигляд: 0322862334) 
Обов'язково 
360  Адреса е-mail  Указується електронна адреса суб'єкта первинного фінансового моніторингу  Обов'язково у разі наявності 
Відомості про відповідального працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), в якому було зареєстровано фінансову операцію 
370  Посада відповідального працівника  Указується повне найменування посади працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу, відповідно до установчих документів суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу, в якому було зареєстровано фінансову операцію, або його штатного розпису  Обов'язково 
380  Прізвище  Указується прізвище відповідального працівника  Обов'язково 
390  Ім'я  Указується ім'я відповідального працівника  Обов'язково 
400  По батькові  Указується по батькові відповідального працівника  Обов'язково у разі наявності 
410  Номер телефону (з кодом населеного пункту)  Указується номер телефону відповідального працівника з обов'язковим зазначенням міжміського коду
(наприклад: телефон у м. Львові 862334 у полі матиме такий вигляд: 0322862334) 
Обов'язково 
420  Адреса е-mail  Указується електронна адреса суб'єкта первинного фінансового моніторингу  Обов'язково у разі наявності 

Розділ II. Відомості про фінансову операцію

Код  Назва поля  Коментар щодо заповнення  Необхідність заповнення 
430  Номер повідомлення  Указується номер повідомлення про фінансову(і) операцію(ї), яким була надіслана фінансова операція у день його направлення. Номер повідомлення має таку послідовність: рік, місяць, день та порядковий номер повідомлення за день
(наприклад, перше повідомлення за 15 грудня 2014 року матиме у полі такий вигляд: 201412150001) 
Обов'язково у разі подання повідомлення про фінансову операцію до Держфінмоніторингу 
440  Дата здійснення повідомлення  Указується дата здійснення повідомлення про фінансову(і) операцію(ї), якою була надіслана фінансова операція
(наприклад, повідомлення, здійснене 15 грудня 2014 року, матиме у полі такий вигляд: 15122014) 
Обов'язково у разі подання повідомлення про фінансову операцію до Держфінмоніторингу 
450  Дані про повідомлення та реєстрацію фінансової операції, що не взята на облік 
451  Номер первинного повідомлення про фінансову операцію, що не взята на облік  У всіх випадках повторного направлення інформації про фінансову операцію на заміну раніше наданої і не взятої на облік Держфінмоніторингом указується номер першого повідомлення про цю фінансову операцію, що не взята на облік Держфінмоніторингом  Обов'язково в разі надання повідомлення на заміну раніше наданого та не взятого на облік у Держфінмоніторингу 
452  Дата первинної реєстрації фінансової операції в реєстрі, що не взята на облік  У всіх випадках повторного направлення інформації про фінансову операцію на заміну раніше наданої і не взятої на облік Держфінмоніторингом указується дата першої реєстрації фінансової операції у реєстрі, що не взята на облік Держфінмоніторингом  Обов'язково в разі виправлення помилок або неточностей у записах про фінансову операцію, що не взята на облік 
453  Порядковий номер первинної реєстрації фінансової операції в реєстрі, що не взята на облік  У всіх випадках повторного направлення інформації про фінансову операцію на заміну раніше наданої і не взятої на облік Держфінмоніторингом указується порядковий номер реєстрації у реєстрі першої фінансової операції, що не взята на облік Держфінмоніторингом  Обов'язково в разі виправлення помилок або неточностей у записах про фінансову операцію, що не взята на облік 
460  Порядковий номер фінансової операції у повідомленні  Указується порядковий номер фінансової операції у повідомленні. Спеціально визначеними суб'єктами первинного фінансового моніторингу (крім суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та азартні ігри, у тому числі казино, електронне (віртуальне) казино) постійно вказується цифра "1"  Обов'язково у разі подання повідомлення про фінансову операцію до Держфінмоніторингу 
470  Порядковий номер реєстрації фінансової операції в реєстрі  Указується порядковий номер запису про фінансову операцію в реєстрі суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу)
(наприклад, якщо фінансова операція зазначена в реєстрі за номером 1299, поле матиме такий вигляд: - - - - - - - - 1299) 
Обов'язково 
480  Дата реєстрації фінансової операції в реєстрі  Указується дата запису про фінансову операцію в реєстрі
(наприклад, якщо запис зазначених відомостей до реєстру здійснено 15 грудня 2014 року, дата матиме у полі такий вигляд: 15122014) 
Обов'язково 
490  Ознака можливості відношення фінансової операції до фінансування тероризму  Указується наявність ознаки
(1 - немає;
2 - в інших випадках можливого відношення фінансової операції до фінансування терористичної діяльності;
3 - якщо учасником або вигодоодержувачем за фінансовою операцією є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції) 
Обов'язково 
500  Кількість учасників фінансової операції  Указується кількість учасників фінансової операції, яка дорівнює кількості заповнених відомостей про учасників фінансової операції  Обов'язково 
510  Вид повідомлення про фінансову операцію (код)  Указується код виду повідомлення згідно з Довідником кодів видів повідомлень (K_DFM06) (додаток 6)  Обов'язково у разі подання повідомлення про фінансову операцію до Держфінмоніторингу 
520  Дата здійснення фінансової операції або відмови в її проведенні або дата зупинення проведення фінансової операції  Указуються день, місяць, рік здійснення фінансової операції, або відмови в її проведенні, або зупинення проведення фінансової операції; якщо здійснення фінансової операції ще не завершене, указується дата початку її здійснення  Обов'язково 
530  Час здійснення фінансової операції або відмови в її проведенні або час зупинення проведення фінансової операції  Указується час здійснення фінансової операції або відмови в її проведенні або час зупинення проведення фінансової операції; якщо здійснення операції ще не завершене, указується час початку її здійснення  Обов'язково 
540  Код валюти/ банківського металу  Указується код валюти або банківського металу, з використанням яких була проведена фінансова операція, відповідно до Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року N 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 02 жовтня 2002 року N 378).
Якщо операція проведена в гривнях, то вказується код 980 
Обов'язково 
550  Сума фінансової операції у валюті проведення (вага банківського металу в грамах)  Указується цифрами сума операції в іноземній валюті або вага банківського металу в грамах.
Якщо операція проводиться у гривнях - вказується сума в гривнях 
Обов'язково 
560  Сума фінансової операції у гривневому еквіваленті  Указується цифрами сума операції в гривнях.
Якщо операція проводиться в іноземній валюті, вказується сума операції в гривнях за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, установленим Національним банком України на день проведення операції 
Обов'язково 
570  Підстава для здійснення фінансової операції  Указуються зміст операції, призначення платежу, а також перелік усіх документів, які є підставою для здійснення фінансової операції (контракт, договір, платіжне доручення, чек тощо)  Обов'язково 
580  Коментар до підстав для здійснення фінансової операції  Указуються коментарі щодо підстав для здійснення фінансової операції.
Спеціально визначені суб'єкти первинного фінансового моніторингу (крім суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та азартні ігри, у тому числі казино, електронне (віртуальне) казино) повинні зазначати: форму розрахунку за фінансовою операцією (готівкова, безготівкова, у національній або іноземній валюті); відомості про об'єкт фінансової операції (земельна ділянка, будинок, квартира, нежилі приміщення, гаражі та/або їх частки, об'єкти незавершеного будівництва, об'єкти житлового/ нежитлового фонду); відношення учасників до операції (продавець/покупець майна); місцезнаходження об'єкта нерухомості (в Україні/за межами України) 
Обов'язково для спеціально визначених суб'єктів первинного фінансового моніторингу, крім суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та азартні ігри, у тому числі казино, електронне (віртуальне) казино. Для інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу обов'язково у разі наявності 
590  Ознака здійснення фінансової операції (код)  Указується код ознаки здійснення або відмови у здійсненні фінансової операції. Заповнюється згідно з Довідником кодів ознак здійснення фінансових операцій (K_DFM10) (додаток 10)  Обов'язково 
600  Код виду фінансової операції  Указується код виду фінансової операції відповідно до Довідника формування коду виду фінансової операції (додаток 1)  Обов'язково, за винятком спеціально визначених суб'єктів первинного фінансового моніторингу, крім суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та азартні ігри, у тому числі казино, електронне (віртуальне) казино 
610  Ознаки фінансової операції, що підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу (код):  Указується(ються) код ознаки (коди ознак) фінансової операції, що підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу.
Поля заповнюються, якщо фінансова операція є такою, що підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу; при цьому вказується(ються) код ознаки (коди ознак) фінансової операції, що підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу, відповідно до Довідника кодів ознак фінансових операцій за результатами обов'язкового фінансового моніторингу (K_DFM02) (додаток 2), при цьому кожному коду відповідає ознака, яку має фінансова операція; якщо фінансова операція має лише одну таку ознаку, заповнюється одне поле, дві ознаки - два поля тощо 
Обов'язково, у разі якщо фінансова операція підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу 
611   
612 
613 
614 
 
620  Коментар до ознаки (ознак) фінансової операції, що підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу  Указуються коментарі, які уточнюють ознаки фінансової операції, що підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу  Якщо заповнено поле 610 (у разі необхідності уточнення) 
630  Ознаки фінансової операції, виявленої за результатами внутрішнього фінансового моніторингу (код):  Указуються коди ознак фінансової операції, що підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу. Поля заповнюються, якщо фінансова операція виявлена за результатами внутрішнього фінансового моніторингу; вказується(ються) код ознаки (коди ознак) фінансової операції, що виявлена за результатами внутрішнього фінансового моніторингу, відповідно до Довідника кодів ознак фінансових операцій за результатами внутрішнього фінансового моніторингу, заходів з відстеження (моніторингу), та стосовно яких є підстави підозрювати, що вони пов'язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення (K_DFM03) (додаток 3), при цьому кожному коду відповідає ознака, яку має фінансова операція; якщо фінансова операція має лише одну таку ознаку, заповнюється одне поле, дві ознаки - два поля тощо.
Також поле може заповнюватися при направленні суб'єктом первинного фінансового моніторингу повідомлень про фінансові операції на запит Держфінмоніторингу або іноземних підрозділів фінансової розвідки щодо надання інформації про фінансові операції, а також за запитом на відстеження (моніторинг) фінансових операцій 
Обов'язково, у разі якщо фінансова операція підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу або при направленні суб'єктам первинного фінансового моніторингу повідомлень про фінансові операції на запит Держфінмоніторингу або іноземних підрозділів фінансових розвідок 
631   
632 
633 
634 
 
640  Коментар до ознаки (ознак) фінансової операції, що підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу  Указуються номер та дата рішення (запиту), за яким суб'єктом проводиться відстеження (моніторинг) фінансової операції, у такому шаблоні:
*номер рішення*дата рішення ?
Наприклад:
*552118/21*01.07.2010?
та/або указуються коментарі, які уточнюють ознаки фінансової операції 
Обов'язково у разі відстеження (моніторингу) фінансової операції за запитом іноземної держави чи Держфінмоніторингу (крім суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та азартні ігри, у тому числі казино, електронне (віртуальне) казино)
або якщо заповнено поля 631-634 
650  Порядковий номер реєстрації пов'язаної фінансової операції в реєстрі  Указується номер у реєстрі фінансової операції, пов'язаної з даною  Обов'язково у разі наявності 
660  Дата реєстрації пов'язаної фінансової операції в реєстрі  Указується дата внесення в реєстр фінансової операції, пов'язаної з даною  Обов'язково у разі наявності 
670  Коментар до пов'язаної фінансової операції  Указуються коментарі, що уточнюють зміст пов'язаної фінансової операції  Обов'язково, якщо заповнено поле 650 
680  Номер фінансової операції в системі автоматизації (за наявності)  Указується унікальний номер фінансової операції, який використовується суб'єктом при проведенні внутрішнього обліку фінансової операції  Обов'язково у разі наявності 
690  Порядковий номер фінансової операції, що коригується, у реєстрі  У разі надіслання коригуючого повідомлення про фінансову операцію на заміну раніше наданого та взятого на облік у Держфінмоніторингу повідомлення (первинного) після виправлення в ньому відповідних помилок та неточностей чи наявності додаткової інформації вказується номер первинного запису в реєстрі про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, щодо якої надається додаткова (скоригована) інформація  Обов'язково у разі надання коригуючого повідомлення про фінансову операцію 
700  Дата реєстрації фінансової операції, що коригується  У разі надіслання коригуючого повідомлення про фінансову операцію на заміну раніше наданого та взятого на облік у Держфінмоніторингу повідомлення (первинного) після виправлення в ньому відповідних помилок та неточностей чи наявності додаткової інформації вказується дата первинного запису в реєстрі про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, щодо якої надається додаткова (скоригована) інформація  Обов'язково у разі надання коригуючого повідомлення про фінансову операцію 
710  Кількість аркушів доданих документів  Указується кількість аркушів додатків до форм. У разі відсутності доданих документів у полі ставиться нуль  Обов'язково у разі наявності та при поданні повідомлення про фінансову операцію до Держфінмоніторингу 

Розділ III. Відомості про учасника фінансової операції

Код  Назва поля  Коментар щодо заповнення  Необхідність заповнення 
720  Тип особи, що має відношення до фінансової операції (код)  Указується код типу особи, що бере участь у фінансовій операції. Заповнюється згідно з Довідником кодів типів осіб, що мають відношення до фінансової операції (K_DFM08) (додаток 8)  Обов'язково 
730  Статус (тип) учасника (код)  Указується код статусу (типу) учасника фінансової операції (юридична особа, фізична особа тощо). Заповнюється згідно з Довідником кодів юридичного статусу суб'єктів первинного фінансового моніторингу або учасників фінансової операції (K_DFM07) (додаток 7)  Обов'язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача) 
740  Ознака резидентності:     
741  Резидент  Указується ознака резидентності особи  Обов'язково 
742  Нерезидент 
750  Код за ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта  Для фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків. Якщо особа-резидент через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку у паспорті, указуються серія та номер паспорта громадянина України.
Якщо реєстраційний номер облікової картки платника податків не присвоєний (крім релігійних переконань), то ставиться 9 нулів; якщо реєстраційний номер невідомий, то ставиться 5 дев'яток;
для юридичної особи - резидента або для представництва іноземного суб'єкта господарської діяльності зазначається код за ЄДРПОУ;
для юридичної особи - нерезидента указуються дані про реєстрацію на підставі копії легалізованого витягу з торгового, банківського чи судового реєстру або нотаріально засвідченого реєстраційного посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про таку реєстрацію;
для відокремленого підрозділу указується його код за ЄДРПОУ, у разі його відсутності вказується код за ЄДРПОУ юридичної особи 
Обов'язково 
760  Повне найменування учасника фінансової операції (прізвище)  Для юридичної особи вказується повне найменування відповідно до установчих документів;
для фізичної особи вказується прізвище;
для відокремленого підрозділу вказується повне найменування відповідно до положення про відокремлений підрозділ (іншого документа, на підставі якого діє відокремлений підрозділ), затвердженого головним підприємством - юридичною особою 
Обов'язково 
770  Скорочене найменування учасника фінансової операції (ім'я)  Для юридичної особи вказується скорочене найменування відповідно до установчих документів, за його відсутності - повне найменування;
для фізичної особи вказується ім'я;
для відокремленого підрозділу вказується скорочене найменування відповідно до положення про відокремлений підрозділ (іншого документа, на підставі якого діє відокремлений підрозділ), затвердженого головним підприємством - юридичною особою, за його відсутності - повне найменування 
Обов'язково 
780  По батькові  Для фізичної особи вказується по батькові  Обов'язково у разі наявності 
790  Дата народження  Для фізичної особи вказується дата народження  Обов'язково для фізичної особи учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача) 
800  Відомості про документ, на підставі якого здійснюється участь у фінансовій операції  Поле заповнюється у разі наявності даних щодо осіб, які беруть участь у фінансовій операції та не є клієнтами або контрагентами;
указуються відомості про всі документи, що дають підстави вважати особу причетною до участі у фінансовій операції; це, зокрема, може бути інформація про договори, довіреності тощо;
при описі кожного документа вказуються такі дані:
повне найменування документа;
номер документа;
найменування органу (особи), що видав (видала) документ;
дата видачі документа 
Обов'язково для особи, що не є клієнтом або контрагентом 
Відомості про державну реєстрацію 
810  Документ про державну реєстрацію  Указується вид документа, що підтверджує державну реєстрацію (шляхом зазначення першого слова назви документа та проставляння після нього знака ";"), та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (наприклад: виписка;14801020000040326)  Обов'язково у разі наявності для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача), якщо учасник - юридична особа - резидент або суб'єкт підприємницької діяльності 
820  Найменування органу (місця проведення) державної реєстрації особи  Указується повне найменування органу (місця проведення) державної реєстрації юридичної особи (або фізичної особи - підприємця), яка бере участь у фінансовій операції  Обов'язково у разі наявності для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача), якщо учасник - юридична особа - резидент або суб'єкт підприємницької діяльності 
830  Дата реєстрації  Указується дата державної реєстрації юридичної особи (або фізичної особи - підприємця), яка бере участь у фінансовій операції  Обов'язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача), якщо учасник - юридична особа - резидент або суб'єкт підприємницької діяльності 
Місцезнаходження або місце проживання учасника
(указуються відомості щодо адреси, за якою зареєстровано юридичну особу, яка бере участь у фінансовій операції, або вказується інформація щодо місця реєстрації фізичної особи, яка бере участь у фінансовій операції) 
840  Країна реєстрації або громадянства (код та назва)  Указуються цифровий код та назва країни відповідно до Класифікації країн світу, затвердженої наказом Держстату України від 30 грудня 2013 року N 426 (наприклад: країна Україна кодується: 804 Україна)  Обов'язково для учасника-клієнта, контрагента, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача).
Для інших учасників - обов'язково у разі наявності 
850  Область реєстрації або проживання (код та назва)  Указуються код та назва області згідно з Довідником кодів областей України (K_DFM11) (додаток 11)
(наприклад: 68 Хмельницька) 
Обов'язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача), якщо учасник - резидент.
Для інших учасників - обов'язково у разі наявності 
860  Поштовий індекс  Указується індекс відділення зв'язку  Обов'язково для резидента учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача).
Для інших учасників - обов'язково у разі наявності 
870  Населений пункт  Указуються найменування населеного пункту та район області (у разі наявності): вид населеного пункту вказується скорочено - міста (м.), села (с.), селища (сел.), селища міського типу (смт) тощо; найменування населеного пункту вказується повністю (наприклад: м. Київ; смт Микулинці, Іванківський район; сел. Васильківка, Васильківський район)  Обов'язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача).
Для інших учасників - обов'язково у разі наявності 
880  Вулиця  Указується назва вулиці
(наприклад: Паньківська, проспект Перемоги, провулок Михайлівський тощо) 
Обов'язково у разі наявності 
890  Будинок  Указується номер будинку (із зазначенням літери у разі наявності)
(наприклад: будинок N 18 заповнюється як "- - - - - 18"; будинок N 18-А заповнюється як "- - - - 18А"; будинок N 18/12 заповнюється як "- - 18/12") 
Обов'язково у разі наявності 
900  Корпус (споруда)  Указується номер корпусу (або споруди) будинку
(наприклад: корпус N 8 заповнюється як "- - - - - - 8") 
Обов'язково у разі наявності 
910  Офіс (квартира)  Указується номер офіса або квартири
(наприклад: офіс N 6 заповнюється як "- - - - 6"; офіс N 6-А заповнюється як "- - - 6А"; квартира N 127 заповнюється як "- - 127") 
Обов'язково у разі наявності 
920  Додаткові відомості  Для нерезидента в цьому полі заповнюються дані про адресу, що не можуть бути внесені в стандартні поля  Обов'язково у разі наявності 
Місце тимчасового перебування учасника
(указується інформація щодо поштової адреси юридичної особи, яка бере участь у фінансовій операції, або вказується інформація щодо місця проживання фізичної особи, яка бере участь у фінансовій операції) 
930  Країна тимчасового перебування (код та назва)  Указуються цифровий код та назва країни відповідно до Класифікації країн світу, затвердженої наказом Держстату України від 30 грудня 2013 року N 426
(наприклад: країна Україна кодується: 804 Україна) 
Обов'язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача).
Для інших учасників - обов'язково у разі наявності 
940  Область тимчасового перебування (код та назва)  Указуються код та назва області згідно з Довідником кодів областей України (K_DFM11) (додаток 11)
(наприклад: 68 Хмельницька) 
Обов'язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача), якщо учасник - резидент.
Для інших учасників - обов'язково у разі наявності 
950  Поштовий індекс  Указується індекс відділення зв'язку  Обов'язково для резидента учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача).
Для інших учасників - обов'язково у разі наявності 
960  Населений пункт  Указуються найменування населеного пункту та район області (у разі наявності): вид населеного пункту вказується скорочено - міста (м.), села (с.), селища (сел.), селища міського типу (смт) тощо; найменування населеного пункту вказується повністю (наприклад: м. Київ; смт Микулинці, Іванківський район; сел. Васильківка, Васильківський район)  Обов'язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача).
Для інших учасників - обов'язково у разі наявності 
970  Вулиця  Указується назва вулиці (наприклад: Паньківська, проспект Перемоги, провулок Михайлівський тощо)  Обов'язково у разі наявності 
980  Будинок  Указується номер будинку (із зазначенням літери у разі наявності)
(наприклад: будинок N 18 заповнюється як "- - - - - 18"; будинок N 18-А заповнюється як "- - - - 18А"; будинок N 18/12 заповнюється як "- - 18/12") 
Обов'язково у разі наявності 
990  Корпус (споруда)  Указується номер корпусу (або споруди) будинку (наприклад: корпус N 8 заповнюється як "- - - - - - 8")  Обов'язково у разі наявності 
1000  Офіс (квартира)  Указується номер офіса або квартири
(наприклад: офіс N 6 заповнюється як "- - - - 6"; офіс N 6-А заповнюється як "- - - 6А"; квартира N 127 заповнюється як "- - 127") 
Обов'язково у разі наявності 
1010  Додаткові відомості  Для нерезидента в цьому полі заповнюються дані про адресу, що не можуть бути внесені в стандартні поля  Обов'язково у разі наявності 
Відомості про документ, що засвідчує фізичну особу 
1020  Вид документа, що засвідчує фізичну особу (код)  Указується код виду документа, який засвідчує фізичну особу, яка бере участь у фінансовій операції, згідно з Довідником кодів документів, що засвідчують фізичну особу (K_DFM04) (додаток 4)  Обов'язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача), якщо учасник - фізична особа або фізична особа - підприємець 
1030  Серія документа, що засвідчує фізичну особу  Указуються відомості про документ, який засвідчує фізичну особу, яка бере участь у фінансовій операції, а саме: його серія, номер, дата видачі та орган, який видав документ  Обов'язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача), якщо учасник - фізична особа або фізична особа - підприємець 
1040  Номер документа, що засвідчує фізичну особу  Обов'язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача), якщо учасник - фізична особа або фізична особа - підприємець 
1050  Дата видачі документа, що засвідчує фізичну особу  Обов'язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача), якщо учасник - фізична особа або фізична особа - підприємець 
1060  Повне найменування органу, який видав документ, що засвідчує фізичну особу  Обов'язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача), якщо учасник - фізична особа або фізична особа - підприємець 
Дані про банк (філію), у якому (якій) відкрито рахунок учасника фінансової операції, що використовується для здійснення фінансової операції 
1070  Номер рахунку  Указується номер рахунку особи, яка бере участь у фінансовій операції, у банківській установі  Обов'язково у разі наявності 
1080  Найменування банку (філії)  Указується повне найменування банківської установи, в якій відкрито рахунок особи, яка бере участь у фінансовій операції, відповідно до установчих документів цієї банківської установи  Обов'язково у разі наявності 
1090  Код банку (філії)  Заповнюється МФО для банківської установи - резидента або S.W.I.F.T. (чи non-S.W.I.F.T.) код для банківської установи - нерезидента  Обов'язково у разі наявності 
1100  Країна (код та назва)  Указуються код країни, на території якої зареєстровано банківську установу, де відкрито рахунок особи, яка бере участь у фінансовій операції, та назва цієї країни відповідно до Класифікації країн світу, затвердженої наказом Держстату України від 30 грудня 2013 року N 426 (наприклад: країна Польща кодується: 616 Польща)  Обов'язково у разі наявності 
1110  Область (код та назва)  Указуються код та назва області згідно з Довідником кодів областей України (K_DFM11) (додаток 11) (наприклад: 68 Хмельницька)  Обов'язково у разі наявності 
1120  Поштовий індекс  Указується індекс відділення зв'язку  Обов'язково у разі наявності 
1130  Населений пункт  Указуються найменування населеного пункту та район області (у разі наявності): вид населеного пункту вказується скорочено - міста (м.), села (с.), селища (сел.), селища міського типу (смт) тощо; найменування населеного пункту вказується повністю (наприклад: м. Київ; смт Микулинці, Іванківський район; сел. Васильківка, Васильківський район). Для нерезидента в цьому полі заповнюються дані про адресу, що не можуть бути внесені в стандартні поля  Обов'язково у разі наявності 
1140  Вулиця  Указується назва вулиці (наприклад: Паньківська, проспект Перемоги, провулок Михайлівський тощо)  Обов'язково у разі наявності 
1150  Будинок  Указується номер будинку (із зазначенням літери у разі наявності)
(наприклад: будинок N 18 заповнюється як "- - - - -18";
будинок N 18-А заповнюється як "- - - -18А";
будинок N 18/12 заповнюється як "- - 18/12") 
Обов'язково у разі наявності 
1160  Корпус (споруда)  Указується номер корпусу (або споруди) будинку (наприклад: корпус N 8 заповнюється як "- - - - - -8")  Обов'язково у разі наявності 
1170  Офіс (квартира)  Указується номер офіса або квартири
(наприклад: офіс N 6 заповнюється як "- - - - 6"; офіс N 6-А заповнюється як "- - - 6А"; квартира N 127 заповнюється як "- - 127") 
Обов'язково у разі наявності 
Відомості про кореспондентський рахунок, який використовується для здійснення фінансової операції в іноземній валюті
(розділ заповнюється для банку, зазначеного в полях 1070-1170, якщо фінансова операція здійснюється в іноземній валюті) 
1180  Номер рахунку  Указується номер кореспондентського рахунку, який використовується для здійснення фінансової операції в іноземній валюті  Обов'язково у разі наявності 
1190  Найменування фінансової установи -кореспондента, у якій відкрито рахунок  Указується повне найменування фінансової установи, в якій відкрито кореспондентський рахунок, який використовується для здійснення фінансової операції в іноземній валюті  Обов'язково у разі наявності 
1200  Код фінансової установи - кореспондента  Заповнюється МФО для банківської установи -резидента або S.W.I.F.T. (чи non-S.W.I.F.T.) код для банківської установи - нерезидента  Обов'язково у разі наявності 
1210  Країна місцезнаходження фінансової установи - кореспондента (код та назва)  Указуються код країни, на території якої зареєстровано фінансову установу, де відкрито кореспондентський рахунок, зазначений у полі 1180, через який здійснюється фінансова операція, та назва цієї країни відповідно до Класифікації країн світу, затвердженої наказом Держстату України від 30 грудня 2013 року N 426
(наприклад: країна Польща кодується: 616 Польща) 
Обов'язково у разі наявності 
1220  Область (код та назва)  Указуються код та назва області згідно з Довідником кодів областей України (K_DFM11) (додаток 11) (наприклад: 68 Хмельницька)  Обов'язково у разі наявності 
1230  Поштовий індекс  Указується індекс відділення зв'язку  Обов'язково у разі наявності 
1240  Населений пункт  Указуються найменування населеного пункту та район області (у разі наявності): вид населеного пункту вказується скорочено - міста (м.), села (с.), селища (сел.), селища міського типу (смт); найменування населеного пункту вказується повністю (наприклад: м. Київ; смт Микулинці, Іванківський район; сел. Васильківка, Васильківський район).
Для нерезидента в цьому полі заповнюються дані про адресу, що не можуть бути внесені в стандартні поля 
Обов'язково у разі наявності 
1250  Вулиця  Указується назва вулиці (наприклад: Паньківська, проспект Перемоги, провулок Михайлівський тощо)  Обов'язково у разі наявності 
1260  Будинок  Указується номер будинку (із зазначенням літери у разі наявності)
(наприклад: будинок N 18 заповнюється як "- - - - -18";
будинок N 18-А заповнюється як "- - - - 18А";
будинок N 18/12 заповнюється як "- - 18/12") 
Обов'язково у разі наявності 
1270  Корпус (споруда)  Указується номер корпусу (або споруди) будинку (наприклад: корпус N 8 заповнюється як "- - - - - -8")  Обов'язково у разі наявності 
1280  Офіс (квартира)  Указується номер офіса або квартири
(наприклад: офіс N 6 заповнюється як "- - - - 6";
офіс N 6-А заповнюється як "- - - 6А";
квартира N 127 заповнюється як "- - 127") 
Обов'язково у разі наявності 

Розділ IV. Додаткова інформація

Цей розділ заповнюється у разі необхідності надання суб'єктом первинного фінансового моніторингу (відокремленим підрозділом) Держфінмоніторингу додаткової інформації, яка стосується фінансової операції та/або про мотивовану підозру стосовно того, що фінансова операція здійснюється з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, і не знайшла свого відображення в попередніх розділах.

Цей розділ містить коментарі та перелік доданих документів.

У переліку доданих документів вказуються назва документа та кількість аркушів кожного з документів.

Приклад:

1. Копія договору - 5 арк.

2. Копія платіжного документа - 2 арк.

12. Форма N 2-ФМ підписується працівником суб'єкта первинного фінансового моніторингу, який здійснив такий запис, або особисто суб'єктом первинного фінансового моніторингу, який провадить свою діяльність одноособово, без утворення юридичної особи, із зазначенням повного найменування посади, прізвища, імені та по батькові.

Спеціально визначені суб'єкти первинного фінансового моніторингу (за винятком суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та азартні ігри, у тому числі казино, електронне (віртуальне) казино) та суб'єкти первинного фінансового моніторингу, які провадять свою діяльність одноособово, без утворення юридичної особи, засвідчують підпис відбитком печатки (у разі її наявності). У разі відсутності печатки у кінці форми N 2-ФМ, де ставиться відбиток печатки, вказані суб'єкти повинні зазначити "Без печатки".

IV. Порядок заповнення форми N 4-ФМ
"Повідомлення про фінансові операції,
що підлягають фінансовому моніторингу"

1. Форма N 4-ФМ "Повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу" (далі - Повідомлення) може містити відомості щодо декількох фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу.

Повідомлення з інформацією про фінансові операції, що пов'язані, мають відношення або призначені для фінансування терористичної діяльності, терористичних актів чи терористичних організацій, повинно містити відомості лише про такі фінансові операції.

На кожну фінансову операцію, надану Повідомленням, Держфінмоніторинг надсилає суб'єкту первинного фінансового моніторингу повідомлення про взяття (відмову від взяття) на облік встановленої форми (форма N 5-ФМ "Повідомлення про взяття фінансової операції на облік або про відмову від взяття на облік Держфінмоніторингом").

2. До Повідомлення додаються витяги з реєстру суб'єкта первинного фінансового моніторингу (інформація про фінансові операції внесена у форму N 2-ФМ).

3. Повідомлення підписується особисто працівником суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), відповідальним за проведення фінансового моніторингу (особою, яка тимчасово виконує його обов'язки), із зазначенням повного найменування посади, прізвища, імені та по батькові. Підпис засвідчується відбитком печатки (у разі її наявності) суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу).

У разі відсутності печатки суб'єкт первинного фінансового моніторингу у кінці Повідомлення, де ставиться відбиток печатки, повинен зазначити "Без печатки".

4. У разі якщо Держфінмоніторингом виявлено помилки у Повідомленні, суб'єкту первинного фінансового моніторингу (відокремленому підрозділу) направляється повідомлення про відмову у взятті на облік Держфінмоніторингом такого Повідомлення. Усі витяги з реєстру, що були прикладені до Повідомлення, також вважаються не взятими на облік. У цьому разі суб'єкт первинного фінансового моніторингу (відокремлений підрозділ) формує нове Повідомлення з виправленими помилками та разом з витягами з реєстру надсилає його до Держфінмоніторингу.

5. У разі якщо суб'єкт первинного фінансового моніторингу (відокремлений підрозділ) отримав повідомлення про відмову у взятті на облік Держфінмоніторингом інформації щодо окремої фінансової операції, необхідно анулювати відповідний запис у реєстрі фінансових операцій, внести цю фінансову операцію з виправленими помилками за новим номером до реєстру та надати Держфінмоніторингу у складі нового Повідомлення.

6. Сторінки Повідомлення разом з витягами з реєстру, що додаються до нього, послідовно скріплюються та наскрізно нумеруються, починаючи з Повідомлення. Також у Повідомленні зазначається загальна кількість аркушів витягів із реєстру.

7. Повідомлення заповнюється суб'єктами первинного фінансового моніторингу таким чином:

Код  Назва поля  Коментар щодо заповнення  Необхідність заповнення 
Загальні відомості про повідомлення 
010  Номер повідомлення  Указується номер повідомлення про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, який має таку послідовність: рік, місяць, день та порядковий номер повідомлення за день і повинен збігатися з номером у полі 430 форми 2-ФМ
(наприклад, перше повідомлення за 15 грудня 2014 року матиме в полі такий вигляд: 201412150001) 
Обов'язково 
020  Дата здійснення повідомлення  Указується дата здійснення суб'єктом первинного фінансового моніторингу повідомлення про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу (наприклад, повідомлення, здійснене 15 грудня 2014 року, матиме у полі такий вигляд: 15122014). Повинна збігатися з датою у полі 440 форми N 2-ФМ  Обов'язково 
040  Кількість фінансових операцій у повідомленні  Указується кількість фінансових операцій, надісланих у повідомленні  Обов'язково 
Відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремлений підрозділ), який надає інформацію 
050  Тип суб'єкта (код)  Указується код типу суб'єкта первинного фінансового моніторингу або відокремленого підрозділу відповідно до Довідника кодів юридичного статусу суб'єктів первинного фінансового моніторингу або учасників фінансової операції (K_DFM07) (додаток 7)  Обов'язково 
060  Вид суб'єкта (код):  Указується код (коди) виду суб'єкта первинного фінансового моніторингу або відокремленого підрозділу відповідно до видів діяльності згідно з Довідником кодів видів суб'єктів первинного фінансового моніторингу (K_DFM05) (додаток 5)  Обов'язково 
061   
062 
063 
070  Код за ЄДРПОУ  Указується ідентифікаційний код (реєстраційний номер облікової картки платника податків) суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу;
для юридичних осіб або для представництва іноземного суб'єкта господарської діяльності - за ЄДРПОУ 
Обов'язково 
080  Обліковий ідентифікатор СПФМ чи відокремленого підрозділу  Указується обліковий ідентифікатор, присвоєний інформації про суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремлений підрозділ, від імені якого надсилається форма N 4-ФМ  Обов'язково 
090  Повне найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу  Указується повне найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу відповідно до установчих документів (повинно відповідати формі N 1-ФМ)  Обов'язково 
Місцезнаходження суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), який надає інформацію
(повинно відповідати адресі фактичного місцезнаходження, яка зазначена у формі N 1-ФМ, якщо значення відповідних полів не збігаються або відсутня форма N 1-ФМ, повідомлення не буде взято на облік у Держфінмоніторингу) 
100  Країна (код та назва)  Указуються цифровий код країни, на території якої перебуває суб'єкт первинного фінансового моніторингу, та назва цієї країни відповідно до Класифікації країн світу, затвердженої наказом Держстату України від 30 грудня 2013 року N 426
(наприклад: країна Україна кодується: 804 Україна) 
Обов'язково 
110  Область (код та назва)  Указуються код та назва області згідно з Довідником кодів областей України (K_DFM11) (додаток 11)
(наприклад: 68 Хмельницька) 
Обов'язково, якщо код країни - 804 (Україна) 
120  Поштовий індекс  Указується індекс відділення зв'язку  Обов'язково 
130  Населений пункт  Указуються найменування населеного пункту та район області (у разі наявності): вид населеного пункту вказується скорочено - міста (м.), села (с.), селища (сел.), селища міського типу (смт) тощо; назва населеного пункту вказується повністю
(наприклад: м. Київ; смт Микулинці, Іванківський район; сел. Васильківка, Васильківський район) 
Обов'язково 
140  Вулиця  Указується назва вулиці (наприклад: Паньківська, проспект Перемоги, провулок Михайлівський тощо)  Обов'язково у разі наявності 
150  Будинок  Указується номер будинку (із зазначенням літери у разі наявності)
(наприклад: будинок N 18 заповнюється як "- - - - - 18"; будинок N 18-А заповнюється як "- - - - 18А"; будинок N 18/12 заповнюється як "- - 18/12") 
Обов'язково у разі наявності 
160  Корпус (споруда)  Указується номер корпусу (або споруди) будинку
(наприклад: корпус N 8 заповнюється як "- - - - - - 8") 
Обов'язково у разі наявності 
170  Офіс (квартира)  Указується номер офіса або квартири суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу
(наприклад: офіс N 6 заповнюється як "- - - - 6"; офіс N 6-А заповнюється як "- - - 6А"; квартира N 127 заповнюється як "- - 127") 
Обов'язково у разі наявності 
180  Номер телефону (з кодом населеного пункту)  Указується номер телефону офіса або квартири з обов'язковим зазначенням міжміського коду
(наприклад: телефон у м. Львові 862334 у полі матиме такий вигляд: 0322862334) 
Обов'язково 
190  Адреса e-mail  Указується адреса електронної пошти (наприклад: master@xxxxxx.com.ua)  Обов'язково у разі наявності 
Відомості про відповідального працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), що надає інформацію
(повинні відповідати формі N 1-ФМ, якщо значення відповідних полів не збігаються або відсутня форма N 1-ФМ, повідомлення не буде взято на облік у Держфінмоніторингу) 
200  Посада відповідального працівника  Указується повне найменування посади відповідального працівника відповідно до установчих документів суб'єкта первинного фінансового моніторингу або його штатного розпису  Обов'язково 
210  Прізвище  Указується прізвище відповідального працівника  Обов'язково 
220  Ім'я  Указується ім'я відповідального працівника  Обов'язково 
230  По батькові  Указується по батькові відповідального працівника  Обов'язково у разі наявності 
240  Номер телефону (з кодом населеного пункту)  Указується номер телефону відповідального працівника з обов'язковим зазначенням міжміського коду
(наприклад: телефон у м. Львові 862334 у полі матиме такий вигляд: 0322862334) 
Обов'язково 
250  Адреса e-mail  Указується адреса електронної пошти (наприклад: master@xxxxxx.com.ua)  Обов'язково у разі наявності 

Директор Департаменту податкової, митної політики
та методології бухгалтерського обліку Ю.П. Романюк

Додаток 1
до Інструкції щодо
заповнення форм обліку
та подання інформації,
пов'язаної із здійсненням
фінансового моніторингу
(пункт 3 розділу I)

Довідник
формування коду виду фінансової операції

Код операції складається з 15 символів та має таку структуру:

АБ ВГ ҐД ЕЕЕЕЄЄЄЄ Ж.

Поля А "Форма розрахунку (компенсації), що надається особою (клієнтом) за об'єкт операції" та Б "Форма розрахунку (компенсації), що отримує особа (клієнт) за об'єкт операції" заповнюються згідно з Довідником кодів "Форма розрахунку (компенсації)" (K_DFM01A).

Поля В "Вид активу, що одержує особа (клієнт) на даному етапі операції1" та Г "Вид активу, що передає особа (клієнт) на даному етапі операції2" заповнюються згідно з Довідником кодів "Вид активу" (K_DFM01B).

Поля Ґ "Місцезнаходження (місце реєстрації, обліку) об'єкта, що одержується (підлягає одержанню) особою (клієнтом)" та Д "Місцезнаходження (місце реєстрації, обліку) об'єкта, що передається (підлягає передачі) особою (клієнтом)" заповнюються згідно з Довідником кодів "Місцезнаходження (місце реєстрації, обліку) об'єкта" (K_DFM01C).

Поля ЕЕЕЕ "Об'єкт, що одержується (підлягає одержанню) особою (клієнтом) в результаті виконання всієї операції" та ЄЄЄЄ "Об'єкт, що передається (підлягає передачі) особою (клієнтом) в результаті виконання всієї операції" заповнюються згідно з Довідником кодів "Об'єкт операції" (K_DFM01D).

Поле Ж "Ознака зарахування/списання коштів (активів) на/з рахунку клієнта, або отримання/передача клієнтом коштів (активів)" заповнюється згідно з Довідником кодів "Ознака зарахування/списання коштів (активів) на/з рахунку клієнта, або отримання/передача клієнтом коштів (активів)" (K_DFM01E).

__________

1 Суб'єкт первинного фінансового моніторингу реєструє (повідомляє про) свою участь у здійсненні (забезпеченні здійснення, реєстрації прав власності, відмові від проведення) етапу операції з одержання активів особою, що здійснює фінансову операцію (клієнтом).

2 Суб'єкт первинного фінансового моніторингу реєструє (повідомляє про) свою участь у здійсненні (забезпеченні здійснення, реєстрації прав власності, відмові від проведення) етапу операції з передачі активів особою, що здійснює фінансову операцію (клієнтом).

Довідник кодів "Форма розрахунку (компенсації)"
K_DFM01A

Структура K_DFM01A

Назва реквізиту  Формат реквізиту  Значення реквізиту 
K_DFM01A_CODE  C(1)  Код форми розрахунку 
K_DFM01A_NAME  C(60)  Форма розрахунку 

Зміст K_DFM01A

K_DFM01A_CODE  K_DFM01A_CODE 
Грошовими одиницями України у безготівковій формі 
Грошовими одиницями України у готівковій формі 
Грошовими одиницями іноземних держав у безготівковій формі 
Грошовими одиницями іноземних держав у готівковій формі 
Інші форми розрахунку (надання компенсації) 
Розрахунок (надання компенсації) не передбачається 
Не визначено 

Довідник кодів "Вид активу" K_DFM01B

Структура K_DFM01B

Назва реквізиту  Формат реквізиту  Значення реквізиту 
K_DFM01B_CODE  C(1)  Код виду активу 
K_DFM01B_NAME  C(120)  Вид активу 

Зміст K_DFM01B

K_DFM01B_CODE  K_DFM01B_CODE 
Матеріальний актив 
Нематеріальний актив 
Роботи, послуги 
Валюта (як об'єкт купівлі-продажу) 
Грошові кошти як розрахунок (одержання компенсації) 
Грошові кошти, які не є розрахунком (компенсацією), - благодійні внески, фінансова допомога, основна сума кредиту, основна сума депозиту тощо 
Зобов'язання, що виникає при проведенні даного етапу операції 
Зобов'язання, що виконується при проведенні даного етапу операції 
Кошти, призначення яких не визначено 
Активи не одержуються 

Довідник кодів "Місцезнаходження
(місце реєстрації, обліку) об'єкта" K_DFM01C

Структура K_DFM01C

Назва реквізиту  Формат реквізиту  Значення реквізиту 
K_DFM01C_CODE  C(1)  Код місцезнаходження (місце реєстрації, обліку) об'єкта 
K_DFM01C_NAME  C(40)  Місцезнаходження (місце реєстрації, обліку) об'єкта 

Зміст K_DFM01C

K_DFM01C_CODE  K_DFM01C_NAME 
На митній території України 
За межами митної території України 
Не визначено 
Відсутній 

Довідник кодів "Об'єкт операції" K_DFM01D

Структура K_DFM01D

Назва реквізиту  Формат реквізиту  Значення реквізиту 
K_DFM01D_CODE  C(4)  Код об'єкта операції 
K_DFM01D_NAME  C(360)  Об'єкт операції 

Зміст K_DFM01D

K_DFM01D_CODE  K_DFM01D_NAME 
  Цінні папери, деривативи, корпоративні права, приватизаційні папери 
  Акції 
1111  Акції (емітент - резидент України) 
1112  Акції (емітент - нерезидент України) 
1113  Акції корпоративного інвестиційного фонду (емітент - резидент України) 
1114  Інші акції 
  Облігації 
1247  Облігації підприємств відсоткові (емітент - резидент України) 
1248  Облігації підприємств дисконтні (емітент - резидент України) 
1249  Облігації підприємств цільові (емітент - резидент України) 
1250  Облігації місцевих позик 
1251  Державні облігації України 
1252  Облігації міжнародних фінансових організацій 
1253  Облігації Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 
1254  Облігації інших видів, або вид яких не встановлено 
  Казначейські зобов'язання 
1309  Казначейські зобов'язання на пред'явника 
1310  Казначейські зобов'язання іменні 
1311  Казначейські зобов'язання інших видів, або вид яких не встановлено 
  Ощадні сертифікати 
1410  Ощадні сертифікати на пред'явника 
1411  Ощадні сертифікати іменні 
1412  Ощадні сертифікати інших видів, або вид яких не встановлено 
1500  Інвестиційні сертифікати 
  Векселі 
1605  Векселі прості 
1606  Векселі переказні 
1607  Векселі інших видів, або вид яких не встановлено 
  Цінні папери інших видів 
1701  Цінні папери інших видів (емітент - резидент України) 
1703  Цінні папери, окрім акцій (емітент - нерезидент України) 
  Деривативи, похідні цінні папери, строкові фінансові інструменти 
1824  Опціони 
1825  Ф'ючерсні контракти 
1826  Форвардні контракти 
1827  Деривативи, похідні цінні папери, строкові фінансові інструменти інших видів, або вид яких не встановлено 
1910  Корпоративні права, виражені не у формі цінних паперів 
1920  Приватизаційні папери 
1930  Заставна (як вид цінного папера) 
1940  Сертифікати фонду операцій з нерухомістю 
1950  Іпотечні облігації 
1960  Іпотечні сертифікати 
2ххх*  Валюта або банківський метал 
2999  Інші валюти та банківські метали 
  Дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння, дорогоцінне каміння органогенного утворення, напівдорогоцінне каміння У будь-якому вигляді та стані (сировина, сплави, напівфабрикати, промислові продукти, хімічні сполуки, вироби, відходи, брухт тощо) 
  Дорогоцінні метали 
3101  Золото 
3102  Срібло 
3103  Платина 
3104  Паладій 
3199  Інші дорогоцінні метали 
  Дорогоцінне каміння Природні та штучні (синтетичні) мінерали в сировині, необробленому та обробленому виглядах (у виробах) 
3201  Алмаз 
3299  Інше дорогоцінне каміння 
3300  Дорогоцінне каміння органогенного утворення В сировині, необробленому та обробленому виглядах 
3400  Напівдорогоцінне каміння Природні та штучні (синтетичні) мінерали, органогенні утворення та гірські породи в сировині, необробленому та обробленому виглядах (у виробах) 
3500  Ювелірні вироби 
  Страхові продукти Поліси, сертифікати та інші договори страхування і перестрахування таких видів 
  Добровільне страхування 
4116  Страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту) 
4118  Страхування фінансових ризиків (добровільне) 
4122  Страхування життя та здоров'я (добровільне) 
4123  Страхування транспорту та вантажів (добровільне) 
4124  Страхування майна (добровільне) 
4125  Страхування відповідальності (добровільне) 
4199  Інші види добровільного страхування 
4200  Обов'язкове страхування 
  Фінансові та платіжні інструменти 
5110  Позика 
5120  Позика ломбардна 
5220  Кредит 
5230  Депозит (крім депозитних сертифікатів) 
5240  Товарні кредити та фінансовий лізинг 
5410  Гарантії, поручительства, акредитиви, акцепти тощо 
5510  Розрахункові документи 
5610  Зобов'язання з кредитування 
5710  Платіжні картки 
5720  Дорожні чеки 
5730  Чеки та інші оборотні платіжні інструменти (крім векселів) 
5740  Інші платіжні інструменти 
5810  Права вимоги 
5999  Інші фінансові інструменти 
  Земельні відносини (права) 
6101  Землі, земельні ділянки та права на них, у тому числі на земельні частки (паї) тощо 
  Будівлі 
7101  Житлові будинки (частини будинків), квартири, кімнати у квартирах та одноквартирних будинках, дачі, жилі приміщення в інших будівлях 
7201  Нежилі приміщення в житлових будинках, призначені для торговельних, побутових та інших потреб непромислового характеру 
7999  Інші будівлі, споруди, приміщення, гаражі та їх частки, об'єкти незавершеного будівництва тощо 
  Інші товари 
8055  Живі тварини, продукти тваринного походження 
8090  Кава, чай, мате [парагвайський чай] та прянощі 
8100  Зернові культури 
8145  Продукти рослинного походження 
8150  Жири та олії тваринного або рослинного походження; продукти їх розщеплення; готові харчові жири; воски тваринного або рослинного походження 
8170  Цукор і кондитерські вироби з цукру 
8210  Різні харчові продукти 
8220  Алкогольні і безалкогольні напої та оцет 
8240  Тютюн та промислові замінники тютюну 
8270  Енергетичні матеріали; нафта та продукти її перегонки; бітумінозні речовини; воски мінеральні 
8295  Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості 
8300  Фармацевтична продукція 
8360  Порох і вибухові речовини; піротехнічні вироби; сірники; пірофорні сплави; деякі речовини, що загоряються 
8395  Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, каучук, гума та вироби з них 
8415  Мінеральні продукти 
8435  Шкури необроблені, шкура вичинена, натуральне та штучне хутро та вироби з них, шорно-сідельні вироби та упряж, дорожні речі, сумки та аналогічні товари, вироби з кишок тварин (крім кетгуту з натурального шовку) 
8475  Деревина і вироби з деревини, деревне вугілля, корок та вироби з нього, вироби з соломи, альфи та інших матеріалів для плетіння, кошикові вироби та плетені вироби 
8480  Папір і картон; вироби з паперової маси, паперу або картону 
8490  Друкована продукція, періодичні видання або інша продукція поліграфічної промисловості; рукописи або машинописні тексти та плани; папір і картон; вироби з паперової маси, паперу або картону 
8595  Текстильні матеріали та текстильні вироби 
8675  Взуття, головні убори, парасольки від дощу та сонця, палиці, стеки, батоги та їх частини, пір'я оброблене та вироби з нього, штучні квіти, вироби з волосся людини 
8695  Вироби з каменю, гіпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогічних матеріалів, керамічні вироби, скло та вироби із скла 
8720  Чорні метали 
8730  Вироби з чорних металів 
8795  Недорогоцінні метали та вироби з них 
8840  Реактори ядерні, котли, машини, апарати і механічні пристрої; їх частини 
8850  Електричні машини і устаткування та їх частини; апаратура для записування або відтворення звуку; апаратура для записування або відтворення зображення і звуку по телебаченню та частини і приладдя до них 
8870  Автомобілі, тягачі, велосипеди й інші наземні транспортні засоби, їх частини та пристрої 
8885  Літальні засоби 
8890  Плавучі засоби морські або річкові 
8925  Прилади та апарати оптичні, фотографічні, кінематографічні, контрольні, вимірювальні, прецизійні, медичні або хірургічні, годинники всіх видів, музичні інструменти, їх частини та приладдя 
8930  Зброя, боєприпаси; їх частини та приладдя 
8965  Різні промислові товари 
8970  Вироби мистецтва, предмети колекціонування або антикваріат 
  Послуги, роботи, права на використання 
9100  Послуги 
9200  Роботи 
9300  Права на використання об'єктів інтелектуальної власності 
9900  Інші права на використання 
0000  Об'єкт відсутній 

Довідник кодів "Ознака зарахування/списання
коштів (активів) на/з рахунку клієнта, або
отримання/передача клієнтом коштів
(активів)" K_DFM01E

Структура K_DFM01E

Назва реквізиту  Формат реквізиту  Значення реквізиту 
K_DFM01E_CODE  C(1)  Код ознаки зарахування/ списання коштів (активів) на/з рахунку клієнта, або отримання/ передача клієнтом коштів (активів) 
K_DFM01E_NAME  С(120)  Ознака зарахування/ списання коштів (активів) на/з рахунку клієнта, або отримання/ передача клієнтом коштів (активів) 

Зміст K_DFM01E

K_DFM01E_CODE  K_DFM01E_NAME 
Зарахування коштів (активів) на рахунок клієнта, або отримання клієнтом коштів (активів) 
Списання коштів (активів) з рахунку клієнта, або передача клієнтом коштів (активів) 
Не визначено** 

__________

* ххх - Указується код валюти або банківського металу, з використанням яких була проведена фінансова операція, відповідно до Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року N 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 02 жовтня 2002 року N 378). Якщо операція проведена в гривнях, то вказується код 2980.

** Можуть використовувати значення лише суб'єкти первинного фінансового моніторингу, які не є банками.

Додаток 2
до Інструкції щодо
заповнення форм обліку
та подання інформації,
пов'язаної із здійсненням
фінансового моніторингу
(пункт 3 розділу I)

Довідник
кодів ознак фінансових операцій
за результатами обов'язкового фінансового
моніторингу (K_DFM02)

Структура K_DFM02

Назва реквізиту  Формат реквізиту  Значення реквізиту 
K_DFM02_CODE  C(4)  Код ознаки фінансової операції 
K_DFM02_NAME  C(360)  Ознака 

Зміст K_DFM02

K_DFM02_CODE  K_DFM02_NAME 
Операції з грошовими коштами у готівковій формі 
1010  Купівля за готівку чеків 
1011  Купівля за готівку дорожніх чеків 
1012  Купівля за готівку інших платіжних інструментів або платіжних засобів чи засобів платежу 
1020  Продаж за готівку чеків 
1021  Продаж за готівку дорожніх чеків 
1022  Продаж за готівку інших платіжних інструментів або платіжних засобів чи засобів платежу 
1033  Фінансові операції по внесенню готівкових коштів для зарахування на рахунок ініціатора 
1034  Фінансові операції з переказу готівкових коштів (без відкриття рахунку та/або без використання рахунку ініціатора) 
1035  Фінансові операції з отримання коштів готівкою 
1050  Обмін банкнот національної валюти на банкноти іншого номіналу 
1060  Обмін банкнот іноземної валюти на банкноти іншого номіналу 
1070  Здійснення розрахунку за фінансову операцію у готівковій формі 
Операції з грошовими коштами на анонімних рахунках та в офшорних зонах 
2010  Переказ коштів на анонімний (номерний) рахунок за кордон 
2020  Надходження коштів з анонімного (номерного) рахунку з-за кордону 
2030  Переказ коштів на рахунок, відкритий у фінансовій установі, зареєстрованій у державі, що віднесена Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон 
2040  Зарахування коштів на рахунок у разі, якщо хоча б одна із сторін - учасників фінансової операції має відповідну реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі, що віднесена Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон 
2050  Переказ коштів у разі, якщо хоча б одна із сторін - учасників фінансової операції має відповідну реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі, що віднесена Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон 
Операції з коштами, інші фінансові операції у разі, якщо хоча б одна із сторін - учасників фінансової операції має відповідну реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі (на території), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що провадять діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення (в тому числі дипломатичне представництво, посольство, консульство такої іноземної держави), або однією із сторін - учасників фінансової операції є особа, яка має рахунок у банку, зареєстрованому у вищезазначеній державі (території) 
3010  Зарахування коштів на рахунок, у разі якщо хоча б одна із сторін є фізичною особою, що має відповідну реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі (на території), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що провадять діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення 
3011  Зарахування коштів на рахунок у разі, якщо хоча б одна із сторін є юридичною особою (в тому числі дипломатичне представництво, посольство, консульство іноземної держави), що має відповідну реєстрацію чи місцезнаходження в державі (на території), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що провадять діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення 
3012  Зарахування коштів на рахунок у разі, якщо однією із сторін - учасників фінансової операції є особа, яка має рахунок у банку, зареєстрованому в державі (на території), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що провадять діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення 
3020  Переказ коштів у разі, якщо хоча б одна із сторін є фізичною особою, що має відповідну реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі (на території), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що провадять діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення 
3021  Переказ коштів у разі, якщо хоча б одна із сторін є юридичною особою (в тому числі дипломатичне представництво, посольство, консульство іноземної держави), що має відповідну реєстрацію чи місцезнаходження в державі (на території), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що провадять діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення 
3022  Переказ коштів у разі, якщо однією із сторін - учасників фінансової операції є особа, яка має рахунок у банку, зареєстрованому в державі (на території), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що провадять діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення 
3030  Надання кредиту (позики) у разі, якщо хоча б одна із сторін є фізичною особою, що має відповідну реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі (на території), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що провадять діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення 
3031  Надання кредиту (позики) у разі, якщо хоча б одна із сторін є юридичною особою (в тому числі дипломатичне представництво, посольство, консульство іноземної держави), що має відповідну реєстрацію чи місцезнаходження в державі (на території), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що провадять діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення 
3032  Надання кредиту (позики) у разі, якщо однією із сторін - учасників фінансової операції є особа, яка має рахунок у банку, зареєстрованому в державі (на території), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що провадять діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення 
3040  Отримання кредиту (позики) у разі, якщо хоча б одна із сторін є фізичною особою, що має відповідну реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі (на території), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що провадять діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення 
3041  Отримання кредиту (позики) у разі, якщо хоча б одна із сторін є юридичною особою (в тому числі дипломатичне представництво, посольство, консульство іноземної держави), що має відповідну реєстрацію чи місцезнаходження в державі (на території), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що провадять діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення 
3042  Отримання кредиту (позики) у разі, якщо однією із сторін - учасників фінансової операції є особа, яка має рахунок у банку, зареєстрованому у державі (на території), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що провадять діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення 
3050  Здійснення інших фінансових операцій у разі, якщо хоча б одна із сторін є фізичною особою, що має відповідну реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі (на території), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що провадять діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення 
3051  Здійснення інших фінансових операцій у разі, якщо хоча б одна із сторін є юридичною особою (в тому числі дипломатичне представництво, посольство, консульство іноземної держави), що має відповідну реєстрацію чи місцезнаходження в державі (на території), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що провадять діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення 
3052  Здійснення інших фінансових операцій у разі, якщо однією із сторін - учасників фінансової операції є особа, яка має рахунок у банку, зареєстрованому у державі (на території), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що провадять діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення 
Операції з банківськими рахунками 
4010  Зарахування коштів на поточний рахунок юридичної особи, період діяльності якої не перевищує трьох місяців з дня реєстрації 
4020  Зарахування коштів на поточний рахунок юридичної особи у разі, якщо операції на зазначеному рахунку не здійснювалися з дня його відкриття 
4030  Списання коштів з поточного рахунку юридичної особи, період діяльності якої не перевищує трьох місяців з дня реєстрації 
4040  Списання коштів з поточного рахунку юридичної особи у разі, якщо операції на зазначеному рахунку не здійснювалися з дня його відкриття 
4070  Переказ коштів за кордон за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), крім переказів коштів за договорами (контрактами), які передбачають фактичне постачання товарів на митну територію України 
4100  Зарахування коштів на поточний рахунок фізичної особи - підприємця, період діяльності якої не перевищує трьох місяців з дня реєстрації 
4101  Зарахування коштів на поточний рахунок фізичної особи - підприємця у разі, якщо операції на зазначеному рахунку не здійснювалися з дня його відкриття 
4110  Списання коштів з поточного рахунку фізичної особи - підприємця, період діяльності якої не перевищує трьох місяців з дня реєстрації 
4111  Списання коштів з поточного рахунку фізичної особи - підприємця у разі, якщо операції на зазначеному рахунку не здійснювалися з дня його відкриття 
Інші операції 
5010  Здійснення фінансових операцій з цінними паперами на пред'явника, які не депоновані в депозитарних установах 
5012  Здійснення операцій з векселями (крім фінансових казначейських векселів), ордерними цінними паперами 
5020  Проведення страхової виплати або страхового відшкодування 
5021  Проведення перестрахової виплати або перестрахового відшкодування 
5022  Проведення виплати викупної суми 
5030  Одержання страхового платежу (страхового внеску, страхової премії) 
5031  Сплата, переказ страхового платежу (страхового внеску, страхової премії) 
5032  Одержання перестрахового платежу (перестрахового внеску, перестрахової премії) 
5033  Сплата, переказ перестрахового платежу (перестрахового внеску, перестрахової премії) 
5040  Виплата (передача) особі виграшу в лотерею 
5041  Придбання фішок, жетонів, внесення особою в інший спосіб плати за право участі в азартній грі 
5042  Виплата (передача) виграшу суб'єктом господарювання, який проводить азартні ігри 
5300  Здійснення фінансових операцій за правочинами, форма розрахунків за якими не визначена 
5400  Надання кредитних коштів особі, яка є членом небанківської кредитної установи, в один і той самий день два рази і більше за умови, що загальна сума фінансових операцій дорівнює чи перевищує суму, визначену частиною першою статті 15 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" 
5500  Перерахування коштів неприбутковою організацією 
5510  Отримання коштів неприбутковою організацією 
5600  Фінансові операції з отримання коштів особами, щодо яких встановлено високий ризик 
5601  Фінансові операції з отримання коштів національними публічними діячами 
5602  Фінансові операції з отримання коштів іноземними публічними діячами 
5603  Фінансові операції з отримання коштів діячами, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях 
5604  Фінансові операції з отримання коштів особами, які пов'язані з національними публічними діячами 
5605  Фінансові операції з отримання коштів особами, які пов'язані з іноземними публічними діячами 
5606  Фінансові операції з отримання коштів особами, які пов'язані з діячами, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях 
5610  Фінансові операції з переказу коштів особами, щодо яких встановлено високий ризик 
5611  Фінансові операції з переказу коштів національними публічними діячами 
5612  Фінансові операції з переказу коштів іноземними публічними діячами 
5613  Фінансові операції з переказу коштів діячами, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях 
5614  Фінансові операції з переказу коштів особами, які пов'язані з національними публічними діячами 
5615  Фінансові операції з переказу коштів особами, які пов'язані з іноземними публічними діячами 
5616  Фінансові операції з переказу коштів особами, які пов'язані з діячами, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях 
5620  Здійснення інших фінансових операцій особами, щодо яких встановлено високий ризик 
5621  Здійснення інших фінансових операцій національними публічними діячами 
5622  Здійснення інших фінансових операцій іноземними публічними діячами 
5623  Здійснення інших фінансових операцій діячами, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях 
5624  Здійснення інших фінансових операцій особами, які пов'язані з національними, іноземними публічними діячами та діячами, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях 

Додаток 3
до Інструкції щодо
заповнення форм обліку
та подання інформації,
пов'язаної із здійсненням
фінансового моніторингу
(пункт 3 розділу I)

Довідник
кодів ознак фінансових операцій
за результатами внутрішнього фінансового
моніторингу, заходів з відстеження (моніторингу),
та стосовно яких є підстави підозрювати, що вони
пов'язані, стосуються або призначені для фінансування
тероризму чи фінансування розповсюдження зброї
масового знищення (K_DFM03)

Структура K_DFM03

K_DFM03_CODE  K_DFM03_NAME 
Заплутаний або незвичний характер фінансової операції чи сукупності пов'язаних між собою фінансових операцій, що не мають очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети 
101  Прийняття суб'єктом первинного фінансового моніторингу коштів від особи, яка пропонує отримання процентів за депозитом, нижчих за процентну ставку, що встановлена у банку на поточний момент 
102  Прийняття суб'єктом первинного фінансового моніторингу коштів від особи, яка погоджується на отримання процентів за депозитом, нижчих за процентну ставку, що встановлена у банку на поточний момент 
103  Сплата особою комісій (плати за здійснення окремих операцій з його коштами) у розмірах більших, ніж визначені суб'єктом первинного фінансового моніторингу за тотожними вкладами на поточний момент 
104  Сплата особою комісій (плата за здійснення окремих операцій з її коштами) у розмірах більших, ніж визначені суб'єктом первинного фінансового моніторингу за операціями на поточний момент 
105  Наполягання особи провести операцію за правилами, відмінними від установлених законодавством та внутрішніми документами суб'єкта первинного фінансового моніторингу щодо таких операцій за змістом її проведення 
106  Наполягання особи провести операцію за правилами, відмінними від установлених законодавством та внутрішніми документами суб'єкта первинного фінансового моніторингу щодо таких операцій за строками її проведення 
107  Внесення особою в раніше узгоджену схему проведення операції (операцій) безпосередньо перед початком її реалізації значних змін, що особливо стосуються напряму руху грошових коштів 
108  Внесення особою в раніше узгоджену схему проведення операції (операцій) безпосередньо перед початком її реалізації значних змін, що особливо стосуються напряму руху іншого майна 
109  Неодноразова зміна банківських реквізитів бенефіціара після надання першого доручення на переведення коштів 
110  Неодноразова зміна банківських реквізитів бенефіціара після надання першого доручення на індосацію платіжних документів 
111  Надання доручення на перерахування коштів бенефіціару через два та більше рахунків інших осіб 
112  Представлення особою інформації, яку неможливо перевірити 
113  Неможливість установлення контрагентів особи 
114  Прийняття суб'єктом первинного фінансового моніторингу коштів (платіжних документів до їх оплати) від особи, яка надсилає кошти на адресу іншої сторони цивільно-правової угоди, внаслідок чого такі кошти повертаються без виконання фінансової операції у зв'язку з незнаходженням такої іншої сторони 
115  Прийняття суб'єктом первинного фінансового моніторингу коштів (платіжних документів до їх оплати) від особи, яка надсилає кошти на адресу іншої сторони цивільно-правової угоди, внаслідок чого такі кошти повертаються без виконання фінансової операції у зв'язку з її відмовою щодо їх прийняття 
116  Відмова в наданні особою (клієнтом) відомостей, передбачених законодавством та відповідними внутрішніми документами суб'єкта первинного фінансового моніторингу 
117  Розрахунок з одним контрагентом за операціями з деривативами, результатом чого є постійний прибуток особи 
118  Розрахунок з кількома контрагентами за операціями з деривативами, результатом чого є постійний прибуток особи 
119  Розрахунок з одним контрагентом за операціями з деривативами, результатом чого є постійні збитки особи 
120  Розрахунок з кількома контрагентами за операціями з деривативами, результатом чого є постійні збитки особи 
125  Прийняття суб'єктом первинного фінансового моніторингу коштів (платіжних документів до їх оплати) від особи, яка здійснює неодноразовий обмін цінних паперів на інші цінні папери протягом поточного року без отримання грошових компенсацій, пов'язаних з таким обміном 
126  Прийняття суб'єктом первинного фінансового моніторингу коштів (платіжних документів до їх оплати) від особи, яка здійснює неодноразовий обмін цінних паперів на інші цінні папери протягом поточного року без надання грошових компенсацій, пов'язаних з таким обміном 
127  Настання страхового випадку протягом короткого строку, який визначається спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг, після укладення страхової угоди 
128  Незвично великі операції, що не відповідають фінансовому стану особи 
129  Очевидна невідповідність вхідних/вихідних платежів дійсному призначенню платежу 
130  Регулярне повернення контрагентами платникам помилково зарахованих коштів 
131  Отримання кредитною спілкою від нерезидента коштів для розміщення на депозитному рахунку з наполяганням надання кредитною спілкою благодійної допомоги іншій особі 
132  Регулярне проведення особою операцій з обміну банкнот малого номіналу, особливо іноземної валюти, на банкноти великого номіналу 
133  Регулярні операції з купівлі з подальшим продажем цінних паперів, що не мають котирування і не обертаються на фондовій біржі, за умови, що прибуток від реалізації цінних паперів спрямований на придбання високоліквідних цінних паперів, що вільно обертаються на фондовій біржі 
134  Одночасне виставляння клієнтом доручень на купівлю і продаж цінних паперів, інших фінансових інструментів за цінами, що мають помітне відхилення від поточних ринкових цін за аналогічними угодами 
135  Укладання договорів страхування/перестрахування на очевидно невигідних умовах 
136  Збільшення страхових внесків, особливо якщо вони не передбачені страховим договором 
137  Переплата страхових премій 
138  Відмова у проведенні фінансової операції у зв'язку з ненаданням клієнтом, з яким установлені ділові відносини, необхідної інформації для ідентифікації та/або верифікації, а також для вивчення клієнта 
Невідповідність фінансової операції фінансовому стану та/або змісту діяльності клієнта 
201  Не пов'язане з діяльністю юридичної особи або фізичної особи - підприємця істотне збільшення залишку на рахунку, який згодом перераховується іншому суб'єкту первинного фінансового моніторингу 
202  Не пов'язане з діяльністю юридичної особи або фізичної особи - підприємця істотне збільшення залишку на рахунку, який використовується з метою купівлі іноземної валюти (з переказом на користь нерезидента) 
203  Не пов'язане з діяльністю юридичної особи або фізичної особи - підприємця істотне збільшення залишку на рахунку, який використовується з метою купівлі цінних паперів на пред'явника 
204  Відсутність зв'язку між характером і родом діяльності юридичної особи або фізичної особи - підприємця з послугами, за якими особа звертається до суб'єкта первинного фінансового моніторингу 
205  Регулярне представлення чеків, емітованих банком-нерезидентом та індосованих нерезидентом, на інкасо, якщо така діяльність не відповідає діяльності юридичної особи або фізичної особи - підприємця, відомій суб'єкту первинного фінансового моніторингу 
206  Зарахування на рахунок юридичної особи або фізичної особи - підприємця значної кількості платежів від фізичних осіб на суму, що не перевищує визначену частиною першою статті 15 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі - Закон), у тому числі через касу суб'єкта первинного фінансового моніторингу, якщо діяльність юридичної особи або фізичної особи-підприємця не пов'язана з наданням послуг населенню, зі збором обов'язкових чи добровільних платежів 
209  Істотне збільшення частки готівки, що надходить на рахунок юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якщо звичайними для основної діяльності особи є розрахунки в безготівковій формі 
210  Розміщення на рахунку значної суми готівкових коштів юридичною особою або фізичною особою - підприємцем, яка за рівнем доходу чи сферою діяльності не може здійснювати фінансову операцію на таку суму 
211  Разовий продаж особою великого пакета цінних паперів, що вільно не обертаються на організованому ринку, за умови, що особа не є професійним учасником ринку цінних паперів і цінні папери не передаються особі в рахунок погашення простроченої заборгованості контрагента перед особою 
212  Разова купівля особою великого пакета цінних паперів, що вільно не обертаються на організованому ринку, за умови, що особа не є професійним учасником ринку цінних паперів і цінні папери не передаються особі в рахунок погашення простроченої заборгованості контрагента перед особою 
213  Переказ коштів (або зняття з рахунку коштів) на суму, що не перевищує визначену частиною першою статті 15 Закону, якщо йому передували зарахування на цей самий рахунок готівкових коштів на суму, що дорівнює чи перевищує визначену частиною першою статті 15 Закону, у той самий або попередній операційний день 
214  Здійснення особою значних за обсягом операцій з готівкою за відсутності великого обороту коштів у клієнта 
215  Регулярне здійснення особою фінансових операцій з векселями, якщо дана особа не виступає емітентом або отримувачем коштів за цими векселями та не має ліцензії професійного учасника ринку цінних паперів 
216  Страхування майна, загальна вартість якого не відповідає фінансовому стану клієнта 
217  Часті перекази з банківських рахунків, що не мають економічного сенсу 
218  Переказ коштів у готівковій формі за кордон з вимогою видати одержувачу кошти готівкою 
219  Регулярний переказ коштів за кордон фізичною особою, що не здійснює будь-якої підприємницької діяльності 
220  Регулярне надходження на рахунок клієнта коштів, які в подальшому отримуються готівкою ним та/або довіреною особою 
221  Регулярне зняття клієнтом та/або довіреною особою готівки, яка попередньо була зарахована на рахунок клієнта 
Виявлення фактів неодноразового проведення фінансових операцій, характер яких дає підстави вважати, що метою їх здійснення є уникнення процедур обов'язкового фінансового моніторингу або ідентифікації, передбачених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (зокрема дві чи більше фінансові операції, що проводяться клієнтом протягом одного робочого дня з однією особою та можуть бути пов'язані між собою, за умови, що їх загальна сума дорівнює чи перевищує суму, визначену частиною першою статті 15 цього Закону) 
301  Регулярне зарахування на рахунок особи коштів у готівковій формі з подальшим переказом усієї суми протягом одного операційного дня на рахунок клієнта, відкритий в іншого суб'єкта первинного фінансового моніторингу 
302  Регулярне зарахування на рахунок особи коштів у готівковій формі з подальшим переказом усієї суми протягом одного операційного дня на користь третьої особи 
303  Регулярне зарахування на рахунок особи коштів у готівковій формі з подальшим переказом усієї суми протягом одного операційного дня на користь нерезидента 
304  Регулярне зарахування на рахунок особи коштів у готівковій формі з подальшим переказом більшої частини суми протягом одного операційного дня на рахунок клієнта, відкритий в іншого суб'єкта первинного фінансового моніторингу 
305  Регулярне зарахування на рахунок особи коштів у готівковій формі з подальшим переказом більшої частини суми протягом одного операційного дня на користь третьої особи 
306  Регулярне зарахування на рахунок особи коштів у готівковій формі з подальшим переказом більшої частини суми протягом одного операційного дня на користь нерезидента 
307  Регулярне зарахування на рахунок особи коштів у готівковій формі з подальшим переказом усієї суми наступного дня на рахунок клієнта, відкритий в іншого суб'єкта первинного фінансового моніторингу 
308  Регулярне зарахування на рахунок особи коштів у готівковій формі з подальшим переказом усієї суми наступного дня на користь третьої особи 
309  Регулярне зарахування на рахунок особи коштів у готівковій формі з подальшим переказом усієї суми наступного дня на користь нерезидента 
310  Регулярне зарахування на рахунок особи коштів у готівковій формі з подальшим переказом більшої частини суми наступного дня на рахунок клієнта, відкритий в іншого суб'єкта первинного фінансового моніторингу 
311  Регулярне зарахування на рахунок особи коштів у готівковій формі з подальшим переказом більшої частини суми наступного дня на користь третьої особи 
312  Регулярне зарахування на рахунок особи коштів у готівковій формі з подальшим переказом більшої частини суми наступного дня на користь нерезидента 
313  Регулярне зарахування на рахунок юридичної особи, якщо це не пов'язано з її основною діяльністю, коштів у готівковій формі з подальшим переказом усієї суми протягом одного операційного дня на рахунок клієнта, відкритий в іншого суб'єкта первинного фінансового моніторингу 
314  Регулярне зарахування на рахунок юридичної особи, якщо це не пов'язано з її основною діяльністю, коштів у готівковій формі з подальшим переказом усієї суми протягом одного операційного дня на користь третьої особи 
315  Регулярне зарахування на рахунок юридичної особи, якщо це не пов'язано з її основною діяльністю, коштів у готівковій формі з подальшим переказом усієї суми протягом одного операційного дня на користь нерезидента 
316  Регулярне зарахування на рахунок юридичної особи, якщо це не пов'язано з її основною діяльністю, коштів у готівковій формі з подальшим переказом більшої частини суми протягом одного операційного дня на рахунок клієнта, відкритий в іншого суб'єкта первинного фінансового моніторингу 
317  Регулярне зарахування на рахунок юридичної особи, якщо це не пов'язано з її основною діяльністю, коштів у готівковій формі з подальшим переказом більшої частини суми протягом одного операційного дня на користь третьої особи 
318  Регулярне зарахування на рахунок юридичної особи, якщо це не пов'язано з її основною діяльністю, коштів у готівковій формі з подальшим переказом більшої частини суми протягом одного операційного дня на користь нерезидента 
319  Регулярне зарахування на рахунок юридичної особи, якщо це не пов'язано з її основною діяльністю, коштів у готівковій формі з подальшим переказом усієї суми наступного операційного дня на рахунок клієнта, відкритий в іншого суб'єкта первинного фінансового моніторингу 
320  Регулярне зарахування на рахунок юридичної особи, якщо це не пов'язано з її основною діяльністю, коштів у готівковій формі з подальшим переказом усієї суми протягом наступного операційного дня на користь третьої особи 
321  Регулярне зарахування на рахунок юридичної особи, якщо це не пов'язано з її основною діяльністю, коштів у готівковій формі з подальшим переказом усієї суми наступного операційного дня на користь нерезидента 
322  Регулярне зарахування на рахунок юридичної особи, якщо це не пов'язано з її основною діяльністю, коштів у готівковій формі з подальшим переказом більшої частини суми наступного операційного дня на рахунок клієнта, відкритий в іншого суб'єкта первинного фінансового моніторингу 
323  Регулярне зарахування на рахунок юридичної особи, якщо це не пов'язано з її основною діяльністю, коштів у готівковій формі з подальшим переказом більшої частини суми наступного операційного дня на користь третьої особи 
324  Регулярне зарахування на рахунок юридичної особи, якщо це не пов'язано з її основною діяльністю, коштів у готівковій формі з подальшим переказом більшої частини суми наступного операційного дня на користь нерезидента 
325  Здійснення клієнтом фінансових операцій на значні суми без встановлення прямого (особистого) контакту протягом трьох місяців із суб'єктом первинного фінансового моніторингу 
326  Неодноразове здійснення фінансових операцій на суму нижче встановленого порога, що мають ознаки обов'язкового фінансового моніторингу 
Інші фінансові операції, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом 
401  Операція з виплати переказу коштів, в якому відсутня повна інформація про ініціатора або отримувача 
402  Сплата резидентом нерезиденту неустойки (пені, штрафу) за невиконання договору поставки товарів (виконання робіт, надання послуг) або за порушення умов договору в значних сумах 
403  Неодноразове надання кредитною спілкою голові та членам спостережної ради, ревізійної комісії, кредитного комітету та правління кредитної спілки кредитів у великому розмірі зі сплатою процентів за них менше, ніж це встановлено кредитною спілкою 
404  Проведення у великих розмірах фінансових операцій з купівлі-продажу товарів (оплати послуг), визначити вартість яких складно або неможливо (наприклад, об'єкти інтелектуальної власності; деякі види послуг, що не мають постійної ринкової вартості, консалтингові, юридичні, аудиторські послуги тощо) 
405  Регулярне та (або) періодичне здійснення фінансових операцій з купівлі-продажу активів без фактичної їх поставки між учасниками операцій 
406  Укладання договору поручительства з особою про сплату за кредит в іншій кредитній установі у разі, якщо ця особа неодноразово укладала або мала спроби укласти такі договори, за умови внесення нею цій кредитній спілці (поручителю) коштів для зарахування на депозитний рахунок та наявності непогашеного кредиту в іншій кредитній установі 
407  Платежі, що здійснюються особами, які не повністю знають або без бажання повідомляють деталі платежу (адресу/контактну інформацію тощо) 
408  Придбання особою у кредитній спілці державних цінних паперів за готівку 
409  Внесення особою коштів у готівковій формі у великому розмірі для розміщення на депозитних рахунках в установах банків, об'єднаній кредитній спілці 
410  Дострокове погашення особою кредитів у готівковій формі у великому розмірі 
411  Надання кредиту під забезпечення у вигляді гарантії нерезидента за умови відсутності очевидного зв'язку між місцем діяльності клієнта і його контрагентів і місцезнаходженням гаранта, особливо якщо гарантія видається філією нерезидента 
412  Погашення простроченої заборгованості за кредитним договором, якщо умови діяльності особи та інформація, якою володіє суб'єкт первинного фінансового моніторингу щодо цієї особи, не дають можливості встановити джерела походження коштів для погашення заборгованості 
413  Дострокове погашення кредитів коштами із не зазначених особою або невідомих для суб'єкта первинного фінансового моніторингу джерел погашення 
414  Придбання особою іноземної валюти для погашення кредиту, отриманого того самого або попереднього банківського дня під зовнішньоекономічний контракт іншою особою або на підставі договору поручительства 
415  Неодноразове отримання кредитів від імені членів кредитної спілки та дострокове їх погашення 
416  Регулярне одержання або надання фінансової допомоги, у тому числі від нерезидентів, чи надання фінансової допомоги нерезидентам 
417  Отримання грошових коштів з рахунку, відкритого у фінансовій установі в країні, що віднесена Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон 
418  Неможливість визначення предмета зовнішньоекономічної операції (відсутність чіткого опису товарів, робіт, послуг, що є предметом зовнішньоекономічного договору/контракту) 
419  Операції з активами, які розміщені (емітовані, зареєстровані, обліковуються, надаються, виконуються або використовуються) чи будуть розміщені (будуть емітовані, зареєстровані, обліковуватися, надаватися, виконуватися або використовуватися) у результаті здійснення операції за межами митної території України, у разі коли не надано зовнішньоекономічного контракту 
420  Набуття права власності на великий пакет цінних паперів за договорами дарування або міни 
421  Купівля особами-резидентами за договорами доручення пакетів акцій, у тому числі неліквідних, українських суб'єктів підприємницької діяльності у юридичних осіб - нерезидентів за цінами, значно вищими від їх ринкової вартості 
422  Купівля-продаж цінних паперів емітентів, що не розкривають регулярної інформації відповідно до законодавства 
423  Проведення фінансових операцій щодо внесення до статутного капіталу господарських товариств цінних паперів у розмірах, що перевищують 50 % статутного капіталу підприємства, що реєструється 
424  Операції з борговим фінансовим інструментом із низьким значенням рейтингової оцінки за Національною рейтинговою шкалою 
425  Настання страхового випадку в короткий строк після укладення договору страхування 
426  Регулярне розірвання договорів страхування (повернення страхових платежів) 
427  Оплата страхових премій за одним договором страхування із різних джерел 
428  Оплата страхової премії готівкою 
429  Укладання договорів перестрахування у випадку, якщо учасниками операції є щойно засновані страховики 
430  Страхування життя з одноразовим страховим внеском 
431  Операції з наркотичними засобами та прекурсорами 
432  Відкриття рахунку з внесенням на нього коштів на користь третьої особи 
433  Сплата членами спілки, які є нерезидентами (клієнтами), вступних та обов'язкових пайових та інших внесків 
434  Розміщення в ломбарді цінностей, зокрема дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння 
435  Операції з необробленими діамантами, країна походження/знаходження яких не бере участі в процесі Кімберлі 
436  Спроба клієнта здійснити операції з нерухомим майном, на яке накладено арешт 
437  Здійснення операцій з нерухомим майном, ціна якого відрізняється від ринкової 
438  Неодноразова купівля або продаж фізичною особою об'єктів нерухомості 
439  Неодноразове здійснення фізичною особою операцій з одним об'єктом нерухомості 
440  Систематичне придбання фізичною особою ювелірних або побутових виробів з дорогоцінних металів та/або дорогоцінного каміння (однотипних виробів) та/або сертифікованого дорогоцінного каміння 
441  Перерахування за дорученням клієнта грошових коштів за реалізовані дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, ювелірні вироби з них і лом з цих виробів на рахунки третіх осіб 
442  Невмотивована відмова від здійснення операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, ювелірними виробами з них та ломом з цих виробів у випадку представлення відповідних документів або їх копій 
443  Пред'явлення покупцем при купівлі-продажу стандартних та/або мірних зливків з афінованих дорогоцінних металів замість оригіналів документів про їх якість копій документів (паспорт або сертифікат), а також специфікації на них 
444  Відхилення вартості дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, ювелірних виробів з них та інших побутових виробів з лому та відходів у межах договору більше ніж на 20 відсотків у бік зменшення або збільшення від ринкової ціни 
445  Отримання партії (партій) ювелірних та/або інших побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння з можливими підробленими відбитками пробірних клейм з незареєстрованими відбитками іменників виробників та/або відбитками державних пробірних клейм 
446  Реалізація продукції (прутів, стержнів, дроту, пластин, листів тощо), виготовленої зі стандартних та/або мірних зливків з афінованих дорогоцінних металів без зміни хімічного складу 
447  Переказ коштів за кордон як передплата за імпорт, якщо країна банку бенефіціара та країна резидентності бенефіціара - різні 
448  Переказ коштів за кордон за відсутності зовнішньоекономічного договору (контракту), зокрема надання та повернення інвестицій (доходів від інвестиційної діяльності на території України), позик, кредитів, фінансової допомоги та інших запозичень; виплата дивідендів, відсотків, роялті; переведення власних коштів на закордонний рахунок; допомога родичам або близьким 
449  Здійснення передплати за імпорт товарів з подальшим їх перепродажем без перетину митного кордону України 
450  Зарахування коштів в іноземній валюті від нерезидентів на рахунки фізичних осіб, зокрема у вигляді заробітної плати, переказу коштів, поповнення карткового рахунку 
451  Взаємозалік вимог за експортно-імпортними операціями 
452  Регулярне отримання клієнтом дистанційних послуг, якщо у суб'єкта виникають підозри, що такі операції можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) коштів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення 
453  Разовий продаж (купівля) особою значного пакета цінних паперів, що не включені до біржового списку 
454  Набуття права власності на пакет цінних паперів за договорами дарування або міни, сумарна номінальна вартість яких дорівнює чи перевищує суму, визначену частиною першою статті 15 Закону 
455  Взаємозалік вимог за операціями з цінними паперами на позабіржовому ринку 
456  Купівля на позабіржовому ринку особами-резидентами пакетів акцій українських емітентів у осіб-нерезидентів за цінами, що перевищують їх номінальну вартість 
457  Здійснення операцій з цінними паперами, про які з надійних джерел відомо, що вони мають високий ризик бути використаними для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення 
458  Передавання особою доручення про здійснення фінансової операції через представника (посередника), якщо представник (посередник) виконує доручення особи без встановлення прямого (особистого) контакту з суб'єктом 
459  Здійснення операції купівлі/продажу або відступлення права грошової вимоги 
460  Придбання цінних паперів за рахунок коштів, які попередньо були внесені готівкою в касу професійного учасника ринку цінних паперів, або готівки, яка була переказана на рахунок професійного учасника ринку цінних паперів через банківську установу, платіжну систему 
461  Дострокове розірвання договору страхування з перерахуванням коштів на користь третьої особи 
462  Придбання фізичною особою ювелірних або побутових виробів з дорогоцінних металів та/або дорогоцінного каміння (однотипних виробів) та/або сертифікованого дорогоцінного каміння на суму, що дорівнює чи перевищує визначену частиною першою статті 15 Закону 
463  Проведення у великих розмірах фінансових операцій з купівлі-продажу товарів (оплати послуг), визначити вартість яких складно або неможливо, зокрема об'єкти інтелектуальної власності, деякі види послуг, що не мають постійної ринкової вартості, консалтингові, юридичні, аудиторські послуги 
464  Видача банківськими установами кредитів, позик та інших коштів клієнтам за рахунок використання коштів рефінансування та інших запозичень, отриманих від Національного банку України для підтримки ліквідності 
465  Здійснення операцій з цінними паперами емітента, про якого з надійних джерел відомо, що він відсутній за місцезнаходженням 
466  Регулярне укладення особою строкових угод або використання інших похідних фінансових інструментів, особливо таких, що не передбачають поставки базового активу, за фінансовими операціями з одним або кількома контрагентами, результатом чого є постійний прибуток або постійні збитки особи 
467  Сплата страхових платежів особою, яка не є страхувальником 
500 - операції відповідно до типологій міжнародних організацій, що здійснюють діяльність у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму 
510 - операції відповідно до типологічних досліджень у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, підготовлених та оприлюднених спеціально уповноваженим органом 
Фінансові операції з відстеження (моніторингу) на запит іноземної держави чи Держфінмоніторингу 
603  Відстеження (моніторинг) фінансових операцій відповідної особи на запит Держфінмоніторингу 
604  Моніторинг прибуткових фінансових операцій за рішенням Держфінмоніторингу відповідно до частини четвертої статті 17 Закону 
605  Моніторинг видаткових фінансових операцій за рішенням Держфінмоніторингу відповідно до частини четвертої статті 17 Закону 
606  Моніторинг фінансової операції за дорученням Держфінмоніторингу відповідно до частини третьої статті 23 Закону 
Фінансові операції, які пов'язані, стосуються або призначені для фінансування терористичної діяльності, терористичних актів чи терористичних організацій і організацій або осіб, до яких застосовано міжнародні санкції, та фінансові операції, які пов'язані, стосуються або призначені для фінансування розповсюдження зброї масового знищення 
701  Наявність достатніх підстав підозрювати, що фінансові операції пов'язані, стосуються або призначені для фінансування терористичної діяльності, терористичних актів чи терористичних організацій і організацій або осіб, до яких застосовано міжнародні санкції 
702  Зупинення проведення фінансових операцій, якщо їх учасниками або вигодоодержувачами є особи, які включені до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або до яких застосовано міжнародні санкції 
703  Наявність достатніх підстав підозрювати, що фінансові операції пов'язані, стосуються або призначені для фінансування розповсюдження зброї масового знищення 
900 - інші фінансові операції, для яких у суб'єкта первинного фінансового моніторингу виникають підстави вважати, що фінансова операція проводиться з метою легалізації (відмивання) доходів або фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення 

Назва реквізиту  Формат реквізиту  Значення реквізиту 
K_DFM03_CODE  C(3)  Код ознаки фінансової операції 
K_DFM03_NAME  C(360)  Ознака 

Додаток 4
до Інструкції щодо
заповнення форм обліку
та подання інформації,
пов'язаної із здійсненням
фінансового моніторингу
(пункт 3 розділу I)

Зміст K_DFM03

Довідник
кодів документів, що засвідчують
фізичну особу (K_DFM04)

Структура K_DFM04

Зміст K_DFM04

Назва реквізиту  Формат реквізиту  Значення реквізиту 
K_DFM04_CODE  N(2)  Код документа, що засвідчує фізичну особу 
K_DFM04_NAME  C(150)  Назва документа, що засвідчує фізичну особу 

K_DFM04_CODE  K_DFM04_NAME 
Паспорт громадянина України 
Паспорт громадянина України для виїзду за кордон 
Посвідчення особи моряка 
Військовий квиток військовослужбовця 
Дипломатичний паспорт України або службовий паспорт України 
Національний паспорт нерезидента або документ, що його замінює 
Інші документи, які видаються уповноваженими державними органами і за якими є можливість здійснення однозначної ідентифікації особи 
Посвідчення особи без громадянства, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, посвідка на постійне або тимчасове проживання 

Додаток 5
до Інструкції щодо
заповнення форм обліку
та подання інформації,
пов'язаної із здійсненням
фінансового моніторингу
(пункт 3 розділу I)

Довідник
кодів видів суб'єктів первинного
фінансового моніторингу (K_DFM05)

Структура K_DFM05

Назва реквізиту  Формат реквізиту  Значення реквізиту 
K_DFM05_CODE  N(4)  Код виду суб'єкта первинного фінансового моніторингу 
K_DFM05_NAME  C(64)  Найменування виду суб'єкта первинного фінансового моніторингу 

Зміст K_DFM05

K_DFM05_CODE  K_DFM05_NAME 
0000  Припинення діяльності 
0100  Банк 
Небанківські фінансові установи 
3110  Страховик, перестраховик 
3120  Страховий (перестраховий) брокер 
3210  Платіжна організація 
3230  Учасник чи член платіжних систем 
3310  Ломбард 
3410  Кредитна спілка 
3510  Товарні та інші біржі, що проводять фінансові операції з товарами 
3610  Довірче товариство 
3710  Адміністратор недержавного пенсійного фонду (діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів) 
3810  Установа, що надає послуги фінансового лізингу 
3910  Небанківські фінансові установи, що надають фінансові послуги з обміну валют 
3920  Установи, що надають послуги з факторингу 
3930  Інша кредитна установа 
3980  Фінансова компанія 
Професійні учасники фондового ринку (ринку цінних паперів) 
4120  Центральний депозитарій цінних паперів 
4130  Депозитарна установа (депозитарна діяльність) 
4230  Клірингова установа (клірингова діяльність) 
4310  Торговець цінними паперами (діяльність з торгівлі цінними паперами) 
4430  Торговець цінними паперами-депозитарна установа (діяльність з торгівлі цінними паперами поєднана з депозитарною діяльність) 
4520  Фондова біржа (діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку) 
4610  Компанія з управління активами (діяльність з управління активами інституційних інвесторів) 
Спеціально визначені суб'єкти 
7130  Суб'єкти підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна 
7210  Нотаріуси 
7220  Адвокати 
7221  Адвокатське об'єднання 
7222  Адвокатське бюро 
7230  Суб'єкти господарювання, що надають юридичні послуги 
7310  Суб'єкти господарювання, які здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них 
7320  Аудитори 
7330  Аудиторські фірми 
7340  Суб'єкти господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку 
Інші 
9110  Суб'єкти господарювання, які проводять азартні ігри, у тому числі казино 
9111  Електронне (віртуальне) казино 
9210  Суб'єкти господарювання, які проводять лотереї 
9310  Оператори поштового зв'язку 
9410  Інші установи, які проводять фінансові операції з переказу коштів 
9610  Інші юридичні особи, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги 
9710  Філії або представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності, які надають фінансові послуги на території України 

Додаток 6
до Інструкції щодо
заповнення форм обліку
та подання інформації,
пов'язаної із здійсненням
фінансового моніторингу
(пункт 3 розділу I)

Довідник
кодів видів повідомлень (K_DFM06)

Структура K_DFM06

Назва реквізиту  Формат реквізиту  Значення реквізиту 
K_DFM06_CODE  N(1)  Код виду повідомлення 
K_DFM06_NAME  C(86)  Вид повідомлення 

Зміст K_DFM06

K_DFM06_CODE  K_DFM06_NAME 
Первинне 
Коригуюче 
Виправлення первинного 

Додаток 7
до Інструкції щодо
заповнення форм обліку
та подання інформації,
пов'язаної із здійсненням
фінансового моніторингу
(пункт 3 розділу I)

Довідник
кодів юридичного статусу суб'єктів
первинного фінансового моніторингу або
учасників фінансової операції (K_DFM07)

Структура K_DFM07

Назва реквізиту  Формат реквізиту  Значення реквізиту 
K_DFM07_CODE  N(1)  Код юридичного статусу суб'єкта первинного фінансового моніторингу або учасника фінансової операції 
K_DFM07_NAME  C(34)  Юридичний статус суб'єкта первинного фінансового моніторингу або учасника фінансової операції 

Зміст K_DFM07

K_DFM07_CODE  K_DFM07_NAME 
Юридична особа 
Фізична особа 
Фізична особа - підприємець 
Філія (структурний підрозділ) 
Представництво 
Територіальний підрозділ банку 
Спільна діяльність 
Дипломатичне представництво, посольство, консульство іноземної держави 

Додаток 8
до Інструкції щодо
заповнення форм обліку
та подання інформації,
пов'язаної із здійсненням
фінансового моніторингу
(пункт 3 розділу I)

Довідник
кодів типів осіб, що мають відношення
до фінансової операції (K_DFM08)

Структура K_DFM08

Назва реквізиту  Формат реквізиту  Значення реквізиту 
K_DFM08_CODE  N(2)  Код типу особи, що має відношення до фінансової операції 
K_DFM08_NAME  C(86)  Тип особи 

Зміст K_DFM08

K_DFM08_CODE  K_DFM08_NAME 
01  Клієнт 
02  Особа, від імені або за дорученням якої діє клієнт 
03  Вигодоодержувач 
04  Особа, яка діє від імені або за дорученням клієнта (представник клієнта) 
05  Контрагент 
06  Особа, яка діє від імені або за дорученням контрагента (представник контрагента) 
07  Особа, від імені або за дорученням якої діє контрагент 

Додаток 9
до Інструкції щодо
заповнення форм обліку
та подання інформації,
пов'язаної із здійсненням
фінансового моніторингу
(пункт 3 розділу I)

Довідник
кодів надання дозволу відокремленому
підрозділу на подання інформації
про фінансові операції (K_DFM09)

Структура K_DFM09

Назва реквізиту  Формат реквізиту  Значення реквізиту 
K_DFM09_CODE  N(1)  Код надання дозволу 
K_DFM09_NAME  C(20)  Можливість надання інформації 

Зміст K_DFM09

K_DFM09_CODE  K_DFM09_NAME 
Надається дозвіл відокремленому підрозділу безпосередньо подавати до Держфінмоніторингу інформацію про фінансові операції 
Не надається або скасовується рішення щодо надання дозволу відокремленому підрозділу безпосередньо подавати до Держфінмоніторингу інформацію про фінансові операції 

Додаток 10
до Інструкції щодо
заповнення форм обліку
та подання інформації,
пов'язаної із здійсненням
фінансового моніторингу
(пункт 3 розділу I)

Довідник
кодів ознак здійснення
фінансових операцій (K_DFM10)

Структура K_DFM10

Назва реквізиту  Формат реквізиту  Значення реквізиту 
K_DFM10_CODE  C(1)  Код ознаки здійснення фінансової операції 
K_DFM10_NAME  С(160)  Ознака 

Зміст K_DFM10

K_DFM10_CODE  K_DFM10_NAME 
Операція здійснена 
Операція не здійснена у зв'язку з неможливістю проведення ідентифікації та/або верифікації 
Операція не здійснена у зв'язку з відмовою суб'єкта в її проведенні 
Операція зупинена у зв'язку з тим, що її учасником або вигодоодержувачем за нею є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних зі здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції 
Операція зупинена у зв'язку з тим, що містить ознаки, передбачені статтями 15, 16 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" 
Операція зупинена на запит уповноваженого органу іноземної держави 
Операція зупинена у зв'язку з рішенням Держфінмоніторингу 
Операція не здійснена у зв'язку з відмовою учасника операції від її проведення (або спроба її проведення) 
Операція не здійснена з інших причин 

Додаток 11
до Інструкції щодо
заповнення форм обліку
та подання інформації,
пов'язаної із здійсненням
фінансового моніторингу
(пункт 3 розділу I)

Довідник
кодів областей України (K_DFM11)

Структура K_DFM11

Назва реквізиту  Формат реквізиту  Значення реквізиту 
K_DFM11_CODE  N(2)  Код області України 
K_DFM11_NAME  C(24)  Найменування області 

Зміст K_DFM11

K_DFM11_CODE  K_DFM11_NAME 
01  Автономна Республіка Крим 
05  Вінницька область 
07  Волинська область 
12  Дніпропетровська область 
14  Донецька область 
18  Житомирська область 
21  Закарпатська область 
23  Запорізька область 
26  Івано-Франківська область 
32  Київська область 
35  Кіровоградська область 
44  Луганська область 
46  Львівська область 
48  Миколаївська область 
51  Одеська область 
53  Полтавська область 
56  Рівненська область 
59  Сумська область 
61  Тернопільська область 
63  Харківська область 
65  Херсонська область 
68  Хмельницька область 
71  Черкаська область 
73  Чернівецька область 
74  Чернігівська область 
80  м. Київ 
85  м. Севастополь 

Додаток 12
до Інструкції щодо
заповнення форм обліку
та подання інформації,
пов'язаної із здійсненням
фінансового моніторингу
(пункт 3 розділу I)

Довідник
видів рішень (К_DFM16)

Структура K_DFM16

Назва реквізиту  Формат реквізиту  Значення реквізиту 
К_DFM16_CODE  N(2)  Код виду рішення 
K_DFM16_NAME  С(1000)  Вид рішення 

Зміст К_DFM16

К_DFM16_CODE  K_DFM16_NAME 
11  Рішення про подальше зупинення фінансових операцій відповідно до частини другої статті 17 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі - Закон) 
21  Рішення про зупинення видаткових фінансових операцій за рахунками клієнтів (осіб) відповідно до частини третьої статті 17 Закону 
31  Рішення про подальше зупинення фінансових операцій відповідно до частини п'ятої статті 17 Закону 
32  Рішення про скасування рішення про подальше зупинення фінансових операцій відповідно до частини п'ятої статті 17 Закону 
33  Рішення про подальше зупинення видаткових операцій у випадках, встановлених частиною п'ятою статті 17 Закону 
34  Рішення про скасування рішення про подальше зупинення видаткових операцій у випадках, встановлених частиною п'ятою статті 17 Закону 
41  Доручення щодо зупинення проведення або забезпечення моніторингу фінансової операції відповідної особи на запит уповноваженого органу іноземної держави відповідно до частини третьої статті 23 Закону 
42  Доручення щодо поновлення проведення фінансової операції відповідної особи на запит уповноваженого органу іноземної держави відповідно до частини третьої статті 23 Закону 
61  Запит щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій 

Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
29.01.2016 N 24

Повідомлення
про результати обробки форми обліку
суб'єкта первинного фінансового моніторингу
(Форма 3-ФМ)

Повідомлення про результати обробки форми обліку суб'єкта первинного фінансового моніторингу (Форма 3-ФМ) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

Директор Департаменту податкової, митної політики
та методології бухгалтерського обліку Ю.П. Романюк

Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
29.01.2016 N 24

Повідомлення
про взяття фінансової операції на облік
або про відмову від взяття на облік
держфінмоніторингом
(Форма 5-ФМ)

Повідомлення про взяття фінансової операції на облік або про відмову від взяття на облік держфінмоніторингом (Форма 5-ФМ) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

Директор Департаменту податкової, митної політики
та методології бухгалтерського обліку Ю.П. Романюк

Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
29.01.2016 N 24

Запит
про надання додаткової інформації
з питань фінансового моніторингу
(Форма 6-ФМ)

Запит про надання додаткової інформації з питань фінансового моніторингу (Форма 6-ФМ) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

Директор Департаменту податкової, митної політики
та методології бухгалтерського обліку Ю.П. Романюк