МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
27.01.2016 N 26

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
16 лютого 2016 р. за N 240/28370

Про внесення змін до Правил
перевезень вантажів автомобільним
транспортом в Україні

Відповідно до статті 47 Закону України "Про автомобільний транспорт" та підпункту 37 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 року N 460, а також з метою вдосконалення нормативно-правової бази у галузі автомобільного транспорту та усунення надмірного державного регулювання у сфері автомобільних перевезень наказую:

1. Пункт 11.1 глави 11 Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 14 жовтня 1997 року N 363, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 лютого 1998 року за N 128/2568, після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

"Товарно-транспортна накладна може оформлюватись суб'єктом господарювання без дотримання форми, наведеної в додатку 7 до цих Правил, за умови наявності в ній інформації про назву документа, дату і місце його складання, найменування (прізвище, ім'я, по батькові) перевізника та/або експедитора, замовника, вантажовідправника, вантажоодержувача, найменування та кількість вантажу, його основні характеристики та ознаки, які надають можливість однозначно ідентифікувати цей вантаж, автомобіль (марка, модель, тип, реєстраційний номер), причіп/напівпричіп (марка, модель, тип, реєстраційний номер), пункти навантаження та розвантаження із зазначенням повної адреси, посади, прізвища та підписів відповідальних осіб вантажовідправника, вантажоодержувача, водія та/або експедитора.".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.

2. Департаменту стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Омеляна В. В.

Міністр А. М. Пивоварський

Погоджено:

Перший заступник Міністра
аграрної політики та продовольства України
Я. В. Краснопольський

Міністр охорони здоров'я України О. Квіташвілі

Заступник Міністра внутрішніх справ України -
керівник апарату О. В. Тахтай

Голова Національної поліції України
підполковник поліції Х. Деканоідзе

Міністр економічного розвитку і торгівлі України А. Абромавичус

Голова Державної регуляторної служби України К. М. Ляпіна

Голова Державної фіскальної служби України Р. М. Насіров

В. о. Голови Державної служби України
з безпеки на транспорті В. А. Балін