КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 26 серпня 2009 р. N 896
Київ

Про внесення змін до деяких
постанов Кабінету Міністрів України

( Із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ
N 998 від 31.10.20
12
N 386 від 27.08.20
14
N 71 від 11.02.20
16 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 серпня 2009 р. N 896

Зміни,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

( Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 386 від 27.08.2014 )

2. В останньому абзаці пункту 2 Положення про порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна у Збройних Силах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 р. N 1225 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 32, ст. 1366; 2006 р., N 50, ст. 3324), слово "об'єднань," виключити.

3. У пункті 6 Положення про допризовну підготовку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2000 р. N 1770 "Про затвердження положень про допризовну підготовку і про підготовку призовників з військово-технічних спеціальностей" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 49, ст. 2121), слово "об'єднань," виключити.

4. У підпункті "в" пункту 1 приміток до норми N 3 - морська норм харчування військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. N 426 "Про норми харчування військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань та осіб рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту та Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 14, ст. 739; 2003 р., N 37, ст. 1981; 2004 р., N 21, ст. 1438; 2006 р., N 11, ст. 716, N 50, ст. 3324; 2007 р., N 3, ст. 98), слова "об'єднань та" виключити.

( Пункт 5 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 71 від 11.02.2016 )

( Пункт 6 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 998 від 31.10.2012 )

7. У постанові Кабінету Міністрів України від 21 березня 2007 р. N 507 "Про затвердження Положення про раду оборони Автономної Республіки Крим і області":

1) у постанові:

назву постанови викласти в такій редакції:

"Про затвердження Положення про раду оборони
Автономної Республіки Крим, області,
мм. Києва і Севастополя
";

пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Затвердити Положення про раду оборони Автономної Республіки Крим, області, мм. Києва і Севастополя, що додається.";

пункт 2 виключити;

2) у Положенні, затвердженому зазначеною постановою:

назву Положення викласти в такій редакції:

"Положення
про раду оборони Автономної Республіки Крим,
області, мм. Києва і Севастополя
";

у пункті 1 слова "Рада оборони Автономної Республіки Крим і області" замінити словами "Рада оборони Автономної Республіки Крим, області, мм. Києва і Севастополя";

у другому реченні пункту 2 та пункті 20 слово "області" замінити словами "області, мм. Києва і Севастополя";

у тексті Положення слово "облдержадміністрація" в усіх відмінках замінити словами "облдержадміністрація (міськдержадміністрація)" у відповідному відмінку.