ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законів України
щодо безоплатного забезпечення підручниками
учнів загальноосвітніх навчальних закладів
та педагогічних працівників

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 21, ст. 84; 2014 р., N 2-3, ст. 41, N 37-38, ст. 2004; 2015 р., N 6, ст. 40):

1) абзац четвертий частини другої статті 12 викласти в такій редакції:

"забезпечує підготовку та видання підручників, посібників";

2) третє і четверте речення частини другої статті 35 замінити новим реченням такого змісту: "Держава гарантує безоплатне забезпечення підручниками, посібниками учнів загальноосвітніх навчальних закладів та педагогічних працівників у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".

2. Абзаци шостий і дев’ятий частини другої статті 37 Закону України "Про загальну середню освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 28, ст. 230; 2014 р., N 2-3, ст. 41; 2015 р., N 6, ст. 40) викласти в такій редакції:

"забезпечує підготовку та видання підручників, посібників";

"організовує безоплатне забезпечення підручниками, посібниками учнів загальноосвітніх навчальних закладів та педагогічних працівників у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

м. Київ, 26 січня 2016 року
N 940-VIII