ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення зміни до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення"
Бюджетного кодексу України щодо надання державних гарантій

Верховна Рада України постановляє:

1. Розділ VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 50-51, ст. 572) доповнити пунктом 34 такого змісту:

"34. Установити, що до 1 січня 2017 року положення цього Кодексу не застосовуються при наданні державних гарантій з метою формування стабілізаційного (резервного) енергетичного фонду. Надання таких державних гарантій здійснюється виключно у межах і за напрямами, що визначені законом про Державний бюджет України.

Гарантійні зобов’язання, що виникають у зв’язку з реалізацією цього пункту, належать до гарантованого державою боргу".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

м. Київ, 26 січня 2016 року
N 937-VIII