Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 16 вересня 2015 р. N 726
Київ

Про проведення експерименту з фінансового забезпечення
здійснення заходів з розвитку автомобільних доріг
загального користування державного значення
у Волинській, Львівській, Одеській і
Чернівецькій областях та м. Києві

(Назва Постанови в редакції Постанови КМ
N 45 від 03.02.2016)

(Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 45 від 03.02.20
16)

Відповідно до пункту 33 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок спрямування 50 відсотків суми перевиконання загального обсягу щомісячних індикативних показників надходжень митних платежів, що справляються під час митного оформлення товарів на територіях Волинської, Львівської, Одеської і Чернівецької областей та м. Києва, до спеціальних фондів відповідних обласних бюджетів та бюджету м. Києва;

(Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 45 від 03.02.2016)

Методику розрахунку щомісячних індикативних показників надходжень митних платежів у розрізі Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя.

2. Державній фіскальній службі надавати Міністерству фінансів, Державній казначейській службі та відповідним обласним та Київській міській державним адміністраціям розраховані на підставі Методики, затвердженої цією постановою, і погоджені з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету індикативні показники надходжень митних платежів у розрізі місяців, встановлені Волинській, Львівській, Одеській і Чернівецькій та Київській міській митницям:

на 2016 рік, - до 8 лютого 2016 р.;

у разі внесення змін до розпису державного бюджету або змін до переліку товарів, визначеного Міністерством фінансів, митне оформлення яких здійснюється Енергетичною митницею, - у 15-денний строк після внесення змін до розпису державного бюджету або до зазначеного переліку товарів.

(Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 45 від 03.02.2016)

3. Міністерству фінансів надавати роз’яснення щодо застосування Порядку та Методики, затверджених цією постановою.

Прем'єр-міністр України А.ЯЦЕНЮК

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 вересня 2015 р. N 726

Порядок
спрямування 50 відсотків суми перевиконання загального
обсягу щомісячних індикативних показників надходжень
митних платежів, що справляються під час митного оформлення
товарів на територіях Волинської, Львівської,
Одеської і Чернівецької областей та м. Києва,
до спеціальних фондів відповідних
обласних бюджетів та бюджету м. Києва

(Назва Порядку в редакції Постанови КМ N 45 від 03.02.2016)

1. Цей Порядок визначає механізм спрямування 50 відсотків суми перевиконання загального обсягу щомісячних індикативних показників надходжень митних платежів, що справляються під час митного оформлення товарів на територіях Волинської, Львівської, Одеської і Чернівецької областей та м. Києва (далі - перевиконання), до спеціальних фондів відповідних обласних бюджетів та бюджету м. Києва.

(Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 45 від 03.02.2016)

2. Обсяг перевиконання щомісячних індикативних показників надходжень митних платежів (Pind), що підлягає розподілу між загальним фондом державного бюджету та спеціальним фондом відповідного обласного бюджету та бюджету м. Києва, визначається за такою формулою:

Рind = Om - Oind,

(Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 45 від 03.02.2016)

де Om - загальний обсяг надходжень митних платежів (мито, акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції), податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів (продукції) за звітний місяць за відповідною митницею;

Oind - загальний обсяг індикативного показника надходжень митних платежів (мито, акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції), податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів (продукції), встановлений ДФС для відповідної митниці на звітний місяць.

3. Казначейство повідомляє до 5 числа місяця, що настає за звітним, обласним та Київській міській держадміністраціям про суми фактичних надходжень митних платежів за звітний місяць та індикативних показників надходжень митних платежів, встановлених ДФС на звітний місяць для відповідної митниці, та у разі перевиконання у звітному місяці забезпечує перерахування 50 відсотків суми перевиконання до спеціальних фондів обласних бюджетів Волинської, Львівської, Одеської і Чернівецької областей та бюджету м. Києва двома рівними частинами до 10 і 20 числа місяця, що настає за звітним.

(Абзац перший пункту 3 в редакції Постанови КМ N 45 від 03.02.2016)

У звітності про виконання державного та місцевих бюджетів зазначені операції відображаються за відповідними кодами класифікації доходів бюджетів.

Казначейство у разі перевиконання у грудні забезпечує перерахування 50 відсотків суми перевиконання до спеціальних фондів обласних бюджетів Волинської, Львівської, Одеської і Чернівецької областей та бюджету м. Києва не пізніше ніж протягом останнього робочого (банківського) дня грудня.

(Абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 45 від 03.02.2016)

4. Отримані відповідними обласними бюджетами та бюджетом м. Києва кошти від перевиконання спрямовуються обласними та Київською міською держадміністраціями на здійснення заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення у Волинській, Львівській, Одеській і Чернівецькій областях та м. Києві.

Перелік об’єктів, щодо яких здійснюються зазначені заходи згідно з експериментом, затверджується відповідною обласною, Київською міською держадміністрацією за погодженням з Мінінфраструктури.

(Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 45 від 03.02.2016)

5. Кошти на здійснення заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення у Волинській, Львівській, Одеській і Чернівецькій областях та м. Києві перераховуються із спеціального фонду обласного бюджету та бюджету м. Києва відповідному розпоряднику бюджетних коштів, визначеному рішенням обласної ради про обласний бюджет та міської ради про бюджет м. Києва на відповідний рік.

(Абзац перший пункту 5 в редакції Постанови КМ N 45 від 03.02.2016)

При цьому Мінфін визначає окремий код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, за яким будуть проводитися видатки за встановленим напрямом.

Виконавці робіт із здійснення заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення відкривають небюджетні рахунки в органах Казначейства у порядку, встановленому законодавством.

(Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 45 від 03.02.2016)

6. Казначейство інформує щомісяця до 5 числа наступного періоду Мінфін про обсяг перерахування коштів до спеціальних фондів відповідних обласних бюджетів та бюджету м. Києва від перевиконання місячних індикативних показників надходжень митних платежів, що справляються під час митного оформлення товарів на територіях Волинської, Львівської, Одеської і Чернівецької областей та м. Києва.

(Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 45 від 03.02.2016)

7. Волинська, Львівська, Одеська і Чернівецька обласні та Київська міська держадміністрації інформують щомісяця до 25 числа наступного періоду Мінфін, Мінінфраструктури та Казначейство про використання таких коштів.

(Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 45 від 03.02.2016)

8. Казначейство інформує щомісяця до 30 числа наступного періоду Кабінет Міністрів України, Верховну Раду України, Президента України та Рахункову палату про щомісячні індикативні показники, фактичні надходження та обсяги спрямування бюджетних коштів до спеціальних фондів відповідних обласних бюджетів, а також про використання таких коштів.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 вересня 2015 р. N 726

(в редакції постанови
Кабінету Міністрів України
від 3 лютого 2016 р. N 45)

Методика
розрахунку щомісячних індикативних показників надходжень
митних платежів у розрізі Автономної Республіки
Крим, областей, мм. Києва та Севастополя

Методика розрахунку щомісячних індикативних показників надходжень митних платежів у розрізі Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя (в редакції від 03.02.2016 р.) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Постанови".

(Методика в редакції Постанови КМ N 45 від 03.02.2016)