ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
18.08.2014 N 242

Про затвердження форми державного статистичного
спостереження N 7-тнв (річна) "Звіт про травматизм
на виробництві у 20__ році"

(Із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державної служби статистики
N 331 від 16.11.20
15)

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", враховуючи положення статей 80, 81 Цивільного кодексу України, частини восьмої статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики травматизму на виробництві й отримання повної, всебічної та об'єктивної статистичної інформації НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму державного статистичного спостереження зі статистики травматизму на виробництві N 7-тнв (річна) "Звіт про травматизм на виробництві у 20__ році" (далі - форма), що додається, та ввести її в дію, починаючи зі звіту за 2014 рік.

Форма N 7-тнв (річна) "Звіт про травматизм на виробництві у 20__ році" (зі змінами від 16.11.2015 р.) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази/Форми", підрозділ "Звітність за 2015 р.", папка "Звітність за IV квартал 2015 р.".

(Форма N 7-тнв (річна) із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної служби статистики N 331 від 16.11.2015)

2. Поширити форму державного статистичного спостереження, затверджену цим наказом, на юридичних осіб.

3. Департаменту статистики послуг (Кармазіна О.О.) здійснювати методологічне керівництво збиранням і опрацюванням даних за формою державного статистичного спостереження, затвердженою цим наказом.

4. Керівникам територіальних органів державної статистики забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та подання даних за формою державного статистичного спостереження, затвердженою цим наказом.

5. Визнати таким, що втратив чинність з 01 січня 2015 року, наказ Держстату від 02 листопада 2012 року N 449 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження N 7-тнв (річна) "Звіт про травматизм на виробництві у 20__ році".

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н.С.

Голова О.Г. Осауленко