МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
05.01.2016 N 2

Про затвердження Змін до бюджетної класифікації

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" та з метою удосконалення бюджетної класифікації наказую:

1. Затвердити Зміни до бюджетної класифікації, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року N 11 "Про бюджетну класифікацію" (із змінами), що додаються.

2. Цей наказ набирає чинності з дня набрання чинності Законом України "Про Державний бюджет України на 2016 рік".

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В. о. Міністра О. Маркарова

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
05.01.2016 N 2

Зміни
до бюджетної класифікації

a. У Класифікації доходів бюджету:

i. позиції:

"11010900  Податок на доходи фізичних осіб із суми пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що оподатковуються відповідно до підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу, 
17000000  Рентна плата за транспортування, збори на паливно-енергетичні ресурси,  
17060000  Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, 
17060100  Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, який справляється за поставлений природний газ споживачам на підставі укладених з ними договорів, 
17060200  Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, який справляється за імпортований суб'єктами господарювання природний газ для споживання ними як палива або сировини, 
17060300  Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, який справляється за видобутий суб'єктами господарювання та спожитий ними природний газ як паливо або сировина, 
22010300  Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, 
22010900  Плата за державну реєстрацію (крім реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), 
22012700  Плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, за одержання інформації з інших державних реєстрів, держателем яких є центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної правової політики та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, 
22012900  Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державною реєстрацією юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, 
22030000  Судовий збір, 
24010000  Кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду, 
25020300  Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право, 
41021000  Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб'єктам космічної діяльності, літакобудування, суднобудування та кінематографії, 
50080100  Конфісковані кошти та кошти від реалізації конфіскованого майна, які були привласнені корупційними методами" 

замінити позиціями:

"11010900  Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України, 
17000000  Збори на паливно-енергетичні ресурси, 
17060000  Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, нарахований до 1 січня 2016 року, 
17060100  Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, який справляється за поставлений природний газ споживачам на підставі укладених з ними договорів, нарахований до 1 січня 2016 року, 
17060200  Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, який справляється за імпортований суб'єктами господарювання природний газ для споживання ними як палива або сировини, нарахований до 1 січня 2016 року, 
17060300  Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, який справляється за видобутий суб'єктами господарювання та спожитий ними природний газ як паливо або сировина, нарахований до 1 січня 2016 року, 
22010300  Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, 
22010900  Плата за державну реєстрацію (крім адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), 
22012700  Плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, за одержання інформації з інших державних реєстрів, держателем яких є центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної правової політики та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, 
22012900  Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією, 
22030000  Судовий збір та надходження від звернення застави у дохід держави, 
24010000  Кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду (крім за вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення), 
25020300  Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; кошти, що отримують державні і комунальні вищі навчальні заклади, наукові установи та заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти, 
41021000  Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб'єктам космічної діяльності, 
50080100  Конфісковані кошти та кошти, отримані від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення"; 

ii. доповнити такими позиціями:

"13031000   Рентна плата за користування надрами для видобування бурштину, 
13080000  Рентна плата за транспортування, 
13080100  Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами природного газу територією України, що нарахована до 1 січня 2016 року, 
13080200  Рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України, 
13080300  Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України, 
14060000  Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування, 
14060100  Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг), 
14060200  Бюджетне відшкодування податку на додану вартість, 
14060300  Реструктурована сума заборгованості податку на додану вартість, 
14060400  Податок на додану вартість із імпортованих на територію України робіт, послуг, 
14060500  Надходження від підприємств податку на додану вартість по операціях, пов'язаних з виконанням інноваційних проектів, 
14060600  Податкова заборгованість з податку на додану вартість підприємств, додаткові податкові зобов'язання з цього податку, розстрочені податкові зобов'язання НАК "Нафтогаз України" та її підприємств з податку на додану вартість (у тому числі відсотки за користування податковим кредитом), що спрямовуються на розрахунки з погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг з водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися або погоджувалися відповідними органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, 
14060700  Податкова заборгованість з податку на додану вартість підприємств, додаткові податкові зобов'язання з цього податку, розстрочені податкові зобов'язання НАК "Нафтогаз України" та її підприємств з податку на додану вартість (у тому числі відсотки за користування податковим кредитом), що спрямовуються на субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот, 
14060800  Податок на додану вартість від операцій з постачання на митній території України лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів та медичних виробів за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України; а також лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, дозволених для застосування у межах клінічних випробувань, дозвіл на проведення яких надано центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, 
14060900  Податок на додану вартість сільськогосподарських підприємств за операціями з сільськогосподарськими товарами/послугами (крім операцій із зерновими і технічними культурами та операцій з продукцією тваринництва), 
14061000  Податок на додану вартість сільськогосподарських підприємств за операціями із зерновими і технічними культурами, 
14061100  Податок на додану вартість сільськогосподарських підприємств за операціями з продукцією тваринництва, 
14070000  Податок на додану вартість з ввезених на територію України товарів, 
14070100  Податок на додану вартість з ввезених на територію України товарів (крім податку на додану вартість від операцій з ввезення на митну територію України лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів та медичних виробів за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України; а також лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, дозволених для застосування у межах клінічних випробувань, дозвіл на проведення яких надано центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я), 
14070200  Податок на додану вартість від операцій з ввезення на митну територію України лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів та медичних виробів за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України; а також лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, дозволених для застосування у межах клінічних випробувань, дозвіл на проведення яких надано центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, 
22030100  Судовий збір, 
22030200  Надходження від звернення застави у дохід держави, 
41031200  Субвенція з державного бюджету на обслуговування боргу за запозиченнями, здійсненими у 2012 році до загального фонду бюджету міста Києва, 
41031400  Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України, 
41033200  Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад"; 

iii. виключити такі позиції:

"11010300  Податок на доходи фізичних осіб із доходів у формі заробітної плати шахтарів-працівників, 
11021400  Надходження від підприємств податку на прибуток, одержаного від виконання інноваційних проектів, 
11021500  Податок на прибуток, одержаний за рахунок знижувального коефіцієнта 0,8 до норм амортизації, 
14010000  Податок на додану вартість, 
14010100  Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг), 
14010200  Бюджетне відшкодування податку на додану вартість грошовими коштами, 
14010300  Податок на додану вартість з ввезених на територію України товарів, 
14010400  Реструктурована сума заборгованості податку на додану вартість, 
14010500  Податок на додану вартість із імпортованих на територію України робіт, послуг, 
14010600  Надходження від підприємств податку на додану вартість по операціях, пов'язаних з виконанням інноваційних проектів, 
14010900  Податкова заборгованість з податку на додану вартість підприємств, додаткові податкові зобов'язання з цього податку, розстрочені податкові зобов'язання НАК "Нафтогаз України" та її підприємств з податку на додану вартість (у тому числі відсотки за користування податковим кредитом), що спрямовуються на розрахунки з погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг з водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися або погоджувалися відповідними органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, 
14011100  Податкова заборгованість з податку на додану вартість підприємств, додаткові податкові зобов'язання з цього податку, розстрочені податкові зобов'язання НАК "Нафтогаз України" та її підприємств з податку на додану вартість (у тому числі відсотки за користування податковим кредитом), що спрямовуються на субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот, 
17010000  Рентна плата за вуглеводні, що нарахована до 1 січня 2013 року та рентна плата за транспортування, 
17010100  Рентна плата за нафту, що видобувається в Україні, нарахована до 1 січня 2013 року, 
17010200  Рентна плата за природний газ, що видобувається в Україні, нарахована до 1 січня 2013 року, 
17010300  Рентна плата за газовий конденсат, що видобувається в Україні, нарахована до 1 січня 2013 року, 
17010400  Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати рентної плати за нафту, що видобувається в Україні, що нарахована до 1 січня 2013 року, 
17010500  Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати рентної плати за природний газ, що видобувається в Україні, що нарахована до 1 січня 2013 року, 
17010700  Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами природного газу територією України, 
17010800  Рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України, 
17010900  Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України, 
17011200  Податкова заборгованість з рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу територією України, розстрочені податкові зобов'язання НАК "Нафтогаз України" та її підприємств з цього податку (у тому числі відсотки за користування податковим кредитом), що спрямовуються на розрахунки з погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг з водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися або погоджувалися відповідними органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, 
17011500  Податкова заборгованість з рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу територією України, розстрочені податкові зобов'язання НАК "Нафтогаз України" та її підприємств з цього податку (у тому числі відсотки за користування податковим кредитом), що спрямовуються на субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот, 
22012800  Плата за оприлюднення повідомлення на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, 
41033500  Субвенція на підготовку робітничих кадрів з державного бюджету місцевим бюджетам, 
41039700  Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на часткове фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які до 2015 року отримували підтримку з Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності". 

b. У Відомчій класифікації видатків та кредитування державного бюджету:

1) доповнити такою позицією:

"643  Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів"; 

2) виключити таку позицію:

"330  Державна фіскальна служба України". 

c. Доповнити Класифікацію фінансування бюджету за типом кредитора такою позицією:

"208350  Кошти, що передаються із місцевих бюджетів до спеціального фонду державного бюджету". 

d. Доповнити Класифікацію фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання такою позицією:

"602305  Кошти, що передаються із місцевих бюджетів до спеціального фонду державного бюджету". 

e. У Тимчасовій класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (з перехідною таблицею до функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету):

i. позиції:

"160904  Організація та регулювання діяльності ветеринарних лікарень та ветеринарних лабораторій,  0421 
250310  Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб'єктам космічної діяльності, літакобудування, суднобудування та кінематографії"  0180 

замінити позиціями:

"160904  Заходи з проведення лабораторно-діагностичних, лікувально-профілактичних робіт, утримання ветеринарних лікарень та ветеринарних лабораторій,  0421 
250310  Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб'єктам космічної діяльності";  0180 

ii. доповнити такими позиціями:

"250341  Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад,  0180 
250346  Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України".  0180 

f. Виключити такі позиції:

"250332  Субвенція на підготовку робітничих кадрів з державного бюджету місцевим бюджетам,  0180 
250391  Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на часткове фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які до 2015 року отримували підтримку з Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності".  0180 

Директор Департаменту державного
бюджету В. П. Лозицький