Документ втратив чиннiсть!

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ
06.01.2016 N 15/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
06 січня 2016 р. за N 14/28144

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства юстиції України
N 3268/5 від 18.11.20
16)

Про затвердження форм заяв
у сфері державної реєстрації юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

Відповідно до частини другої статті 15 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" наказую:

1. Затвердити форми заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що додаються.

Заява про державну реєстрацію (акредитацію) відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Збірник типових документів", папка "Типові документи".

Заява про державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Збірник типових документів", папка "Типові документи".

Заява про включення відомостей про фізичну особу - підприємця до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Збірник типових документів", папка "Типові документи".

Заява про державну реєстрацію громадського формування, що не має статусу юридичної особи для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Збірник типових документів", папка "Типові документи".

Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про громадське об'єднання, структурне утворення політичної партії, що не мають статусу юридичної особи, постійно діючий третейський суд, що містяться в Єдиному державному реєстрі для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Збірник типових документів", папка "Типові документи".

Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, що містяться в Єдиному державному реєстрі для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Збірник типових документів", папка "Типові документи".

Заява про проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Збірник типових документів", папка "Типові документи".

Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Збірник типових документів", папка "Типові документи".

Заява про державну реєстрацію переходу юридичної особи на діяльність на підставі власного установчого документа або модельного статуту для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Збірник типових документів", папка "Типові документи".

Заява про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Збірник типових документів", папка "Типові документи".

Заява про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Збірник типових документів", папка "Типові документи".

Заява про державну реєстрацію символіки для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Збірник типових документів", папка "Типові документи".

Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про символіку, що містяться в Єдиному державному реєстрі для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Збірник типових документів", папка "Типові документи".

Заява про створення відокремленого підрозділу юридичної особи для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Збірник типових документів", папка "Типові документи".

Заява про державну реєстрацію створення юридичної особи для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Збірник типових документів", папка "Типові документи".

Заява про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Збірник типових документів", папка "Типові документи".

Заява про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її реорганізації для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Збірник типових документів", папка "Типові документи".

2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства юстиції України:

1) від 14 грудня 2012 року N 1842/5 "Про затвердження форм документів, надання (надсилання) яких встановлено Законом України "Про громадські об'єднання", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18 грудня2012 року за N 2100/22412;

2) від 02 листопада 2015 року N 2140/5 "Про затвердження форм реєстраційних карток", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за N 1357/27802.

3. Установити, що:

1) документи у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, подані до 01 січня 2016 року на розгляд Міністерству юстиції України та його територіальним органам, у тому числі через посадових осіб органів місцевого самоврядування, адміністраторів центрів надання адміністративних послуг, підлягають розгляду державними реєстраторами, посадовими особами Міністерства юстиції України та його територіальних органів у строки та у порядку, передбачені законодавством, що діяло на дату подання таких документів;

2) до впровадження програмного забезпечення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр), створеного відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", а також функціонування порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань:

надання послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, здійснюється відповідно до законодавства за допомогою діючого програмного забезпечення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, Єдиного реєстру громадських формувань, Реєстру громадських об'єднань;

виписки з Єдиного державного реєстру, сформовані за результатом проведених реєстраційних дій, надаються у паперовій формі на аркушах паперу форматом А4 (210 х 297 міліметрів) без використання спеціальних бланків, проставляння підпису та печатки державного реєстратора;

оприлюднення установчих документів юридичної особи здійснюється на веб-сайті Міністерства юстиції України;

3) до запровадження інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами Державної судової адміністрації України відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" в частині передачі інформаційно-телекомунікаційними засобами в електронній формі примірника судового рішення, яке тягне за собою зміну відомостей в Єдиному державному реєстрі, судового рішення про арешт корпоративних прав та про заборону (скасування заборони) вчинення реєстраційних дій, такі примірники судових рішень подаються заявником або надсилаються судом у паперовій формі;

4) до запровадження інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" відомості, передбачені частиною дев’ятою статті 13 цього Закону, отримуються на письмовий запит державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, крім випадків, коли такі відомості були подані безпосередньо заявником.

4. Технічному адміністратору Єдиного державного реєстру вжити заходів, необхідних для реалізації цього наказу.

5. Департаменту цивільного, фінансового законодавства та законодавства з питань земельних відносин (Ференс О.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

6. Цей наказ набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник Міністра Н. Севостьянова