ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
24.10.2013 N 321

Про затвердження форм державних статистичних
спостережень зі статистики капітальних інвестицій,
основних засобів та будівництва

(Із змінами, внесеними згідно з
Наказами Державної служби статистики
N 225 від 05.08.20
14
N 331 від 16.11.20
15)

Відповідно до підпункту 31 пункту 4 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року N 396/2011, статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", враховуючи положення статей 80, 81 Цивільного кодексу України, частини 8 статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики капітальних інвестицій, основних засобів та будівництва й отримання повної, всебічної та об'єктивної статистичної інформації НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форми державних статистичних спостережень зі статистики капітальних інвестицій, основних засобів та будівництва, що додаються, та ввести їх у дію:

(Наказ втратив чинність в частині затвердження форми N 2-інвестиції (річна) "Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів" на підставі Наказу Державної служби статистики N 225 від 05.08.2014)

1.2. N 11-ОЗ (річна) "Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію", починаючи зі звіту за 2013 рік.

Форма N 11-ОЗ (річна) "Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію" (зі змінами від 16.11.2015 р.) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази/Форми", підрозділ "Звітність за 2015 р.", папка "Звітність за IV квартал 2015 р.".

(Підпункт 1.2 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної служби статистики N 331 від 16.11.2015)

(Наказ втратив чинність в частині затвердження форми N 1-кб (місячна) "Звіт про виконання будівельних робіт" на підставі Наказу Державної служби статистики N 225 від 05.08.2014)

(Наказ втратив чинність в частині затвердження форми N 2-інвестиції (квартальна) "Капітальні інвестиції" на підставі Наказу Державної служби статистики N 225 від 05.08.2014)

2. Поширити форми державних статистичних спостережень, затверджені цим наказом:

2.1. N 2-інвестиції (річна) - на юридичні особи - підприємства, установи, заклади, органи державної влади й органи місцевого самоврядування.

2.2. N 11-ОЗ (річна) - на юридичні особи - підприємства.

2.3. N 2-інвестиції (квартальна) - на юридичні особи - підприємства, установи, заклади, органи державної влади й органи місцевого самоврядування.

2.4. N 1-кб (місячна) - на юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, що виконують будівельні роботи, за переліком, установленим органами державної статистики.

3. Департаменту статистики виробництва (Овденко Л.М.) здійснювати методологічне керівництво щодо збирання й опрацювання даних за формами державних статистичних спостережень, затвердженими цим наказом.

4. Керівникам територіальних органів державної статистики забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та подання даних за формами державних статистичних спостережень, затвердженими цим наказом.

5. Визнати такими, що втратили чинність:

5.1. Із 1 січня 2014 року - форму N 2-інвестиції (річна) "Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів", затверджену наказом Держстату України від 20 липня 2012 року N 308 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики капітальних інвестицій, інвестиційних проектів і будівництва".

5.2. Із 1 лютого 2014 року - форму N 1-кб (місячна) "Звіт про виконання будівельних робіт", затверджену наказом Держстату України від 20 липня 2012 року N 308 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики капітальних інвестицій, інвестиційних проектів і будівництва".

5.3. Із 1 квітня 2014 року - форму N 2-інвестиції (квартальна) "Капітальні інвестиції", затверджену наказом Держстату України від 20 липня 2012 року N 308 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики капітальних інвестицій, інвестиційних проектів і будівництва".

5.4. Із 1 січня 2014 року - наказ Держстату України від 11 грудня 2012 року N 514 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження зі статистики основних засобів N 11-ОЗ (річна) "Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію".

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Піщейка В.О.

Голова О.Г. Осауленко