Документ втратив чиннiсть!

ПРАВЛІННЯ ФОНДУ ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО
СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ

ПОСТАНОВА
18.07.2007 N 452

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
8 серпня 2007 р. за N 918/14185

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Правління Фонду загальнообов'язкового державного
соціального страхування України на випадок безробіття
N 167 від 30.03.20
18)

Про затвердження Порядку проведення списання
заборгованості по сплаті страхових внесків на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування на випадок безробіття,
яка залишилася непогашеною у зв'язку із відмовою
у її стягненні за рішенням суду

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Фонду
загальнообов'язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття
N 206 від 14.10.20
10
N 302 від 16.12.20
11
N 89 від 04.12.20
15 )

Відповідно до статті 11 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 ), абзацу п'ятого пункту 13 Статуту Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі - Фонд), з метою визначення механізму списання заборгованості по сплаті страхових внесків на випадок безробіття, посилення контролю за її списанням у робочих органах виконавчої дирекції Фонду правління Фонду постановляє:

1. Затвердити Порядок проведення списання заборгованості по сплаті страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, яка залишилася непогашеною у зв'язку із відмовою у її стягненні за рішенням суду, що додається.

2. Виконавчій редакції Фонду подати постанову до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

Голова правління Фонду Н.Іванова

Затверджено
Постанова правління Фонду
загальнообов'язкового
державного соціального
страхування України
на випадок безробіття
18.07.2007 N 452

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
8 серпня 2007 р. за N 918/14185

Порядок
проведення списання заборгованості
по сплаті страхових внесків
на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування на випадок безробіття,
яка залишилася непогашеною
у зв'язку із відмовою у її стягненні
за рішенням суду

1. Цей Порядок визначає механізм проведення органами державної служби зайнятості, на які покладено виконання функцій виконавчої дирекції Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, списання заборгованості по сплаті страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та сум штрафних санкцій, нарахованих та/або не сплачених у період до 1 січня 2011 року, в тому числі страхових внесків, строк сплати яких на 1 січня 2011 року не настав (далі - заборгованість зі сплати страхових внесків), які залишилися непогашеними у зв'язку із винесенням судами рішень про відмову в її стягненні. ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття N 206 від 14.10.2010, N 89 від 04.12.2015 )

2. Визнається безнадійною та підлягає списанню лише заборгованість, у стягненні якої відмовлено за рішенням суду, яке набрало законної сили.

3. Рішення про списання безнадійної заборгованості зі сплати страхових внесків, розмір якої не перевищує 5 тисяч гривень (з урахуванням пені та штрафів), приймається директором центру зайнятості Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських центрів зайнятості (далі - регіональні центри зайнятості).

Якщо розмір заборгованості (з урахуванням пені та штрафів) становить від 5 до 50 тисяч гривень, то її списання як безнадійної потребує погодження з Головою Державної служби зайнятості (Центральним апаратом), а якщо розмір такої заборгованості перевищує 50 тисяч гривень, то рішення щодо її списання оформлюється наказом Державної служби зайнятості (Центрального апарату) з подальшим інформуванням про це правління Фонду.

Прийняття рішення про списання здійснюється на підставі висновку постійно діючої комісії регіонального центру зайнятості, до якої в обов'язковому порядку залучаються працівники фінансового, юридичного відділів та відділу по роботі з роботодавцями.

Якщо рішення про списання заборгованості приймається за погодженням з Головою Державної служби зайнятості (Центрального апарату), то висновок постійно діючої комісії регіонального центру зайнятості разом із документами, необхідними для розгляду питання щодо списання, надсилається до Державної служби зайнятості (Центрального апарату).

Рішення про списання безнадійної заборгованості оформляється наказом директора центру зайнятості, на обліку у якого перебуває платник страхових внесків (боржник).

Строк прийняття рішення про списання безнадійної заборгованості зі сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття директором регіонального центру зайнятості не може перевищувати 30 календарних днів з моменту подання документів, що підтверджують наявність ознак безнадійної заборгованості. ( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття N 302 від 16.12.2011; в редакції Постанови Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття N 89 від 04.12.2015 )

4. За неналежне виконання службових обов'язків посадові особи центрів зайнятості, до повноважень яких належить здійснення заходів щодо стягнення заборгованості по сплаті страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

5. Суми списаної заборгованості надалі відображаються в рядку 9 "Списано заборгованості" та рядку 10 "Списано пені" Розрахункової відомості про нарахування і перерахування страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття відповідно до Інструкції про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 18.12.2000 N 339, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 16.01.2001 за N 30/5221 (із змінами).

Начальник юридичного управління О.Тарасенко