Документ втратив чиннiсть!

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
09.10.2012 N 413

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Державної служби статистики України
N 162 від 31.08.20
16)

Про затвердження форми державного статистичного
спостереження N 6-тп (ес) (річна)
"Звіт про роботу електростанції"

(Із змінами, внесеними згідно з
Наказом Державної служби статистики
N 331 від 16.11.20
15)

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", враховуючи положення статей 80, 81, 95 Цивільного кодексу України, частини 8 статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики електроенергетики й отримання повної, всебічної й об'єктивної статистичної інформації наказую:

1. Затвердити форму державного статистичного спостереження зі статистики електроенергетики N 6-тп (ес) (річна) "Звіт про роботу електростанції", що додається, та ввести її у дію, починаючи зі звіту за 2012 рік.

Форма N 6-тп (ес) (річна) "Звіт про роботу електростанції" (зі змінами від 16.11.2015 р.) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази/Форми", підрозділ "Звітність за 2015 р.", папка "Звітність за IV квартал 2015 р.".

(Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної служби статистики N 331 від 16.11.2015)

2. Поширити форму державного статистичного спостереження, затверджену цим наказом, на юридичних осіб, які мають електростанції потужністю 500 кВт і більше.

3. Департаменту статистики виробництва (Овденко Л.М.) здійснювати методологічне керівництво щодо збирання й опрацювання даних за формою державного статистичного спостереження, затвердженою цим наказом.

4. Керівникам територіальних органів державної статистики забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та подання даних за формою державного статистичного спостереження, затвердженою цим наказом.

5. Визнати таким, що втратив чинність, з 1 січня 2013 року наказ Держкомстату від 30 червня 2011 року N 167 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження N 6-тп (ес) (річна) "Звіт про роботу електростанції".

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Піщейка В.О.

Голова О.Г. Осауленко