ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до
Зако
ну України "Про Митний тариф України"
щодо ввізного мита на електромобілі

Верховна Рада України постановляє:

I. У розділі XVII Митного тарифу України, встановленого Законом України "Про Митний тариф України" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., N 20-21, ст. 740), цифри і слова

"8703 90 10 00  - - транспортні засоби, оснащені електричними двигунами    10  шт" 

замінити цифрами і словами

"8703 90 10  - - транспортні засоби, оснащені електричними двигунами:         
8703 90 10 10  - - - транспортні засоби, оснащені виключно електричними двигунами (одним чи декількома)    шт 
8703 90 10 90  - - - інші    10  шт". 

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

м. Київ, 25 листопада 2015 року
N 822-VIII