ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України
щодо видатків на охорону здоров'я

Верховна Рада України постановляє:

I. Абзац перший частини першої статті 103-4 Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 50-51, ст. 572) викласти у такій редакції:

"1. Медична субвенція спрямовується на видатки місцевих бюджетів, передбачені у пункті 3 частини першої статті 89 та пункті 3 частини першої статті 90 цього Кодексу".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

м. Київ, 12 листопада 2015 року
N 791-VIII