ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до розділу X "Перехідні положення"
Земельного кодексу України щодо продовження заборони
відчуження сільськогосподарських земель

Верховна Рада України постановляє:

I. У пунктах 14 та 15 розділу Х "Перехідні положення" Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27) цифри "2016" замінити цифрами "2017".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України до 1 березня 2016 року розробити і внести на розгляд Верховної Ради України проект Закону України про обіг земель сільськогосподарського призначення.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

м. Київ, 10 листопада 2015 року
N 767-VIII