Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
07.02.2012 N 63

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 лютого 2012 р. за N 334/20647

Про затвердження Правил реєстрації державних повітряних
суден України та Правил сертифікації екземпляра державного
повітряного судна України

(Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони
N 44 від 22.01.20
14
N 536 від 06.10.20
15)

Відповідно до частин першої та другої статті 7 Повітряного кодексу України та з метою виконання вимог Указу Президента України від 15.01.98 N 17 "Про невідкладні заходи щодо забезпечення безпеки авіації України" наказую:

1. Затвердити:

1.1. Правила реєстрації державних повітряних суден України, що додаються.

1.2. Правила сертифікації екземпляра державного повітряного судна України, що додаються.

2. Начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних Сил України забезпечити передачу документації Служби реєстрації та сертифікації державних повітряних суден логістики Командування Повітряних Сил Збройних Сил України до Управління регулювання діяльності державної авіації України.

(Пункт 2 в редакції Наказу Міністерства оборони N 44 від 22.01.2014)

3. Начальнику Управління регулювання діяльності державної авіації України забезпечити неухильне виконання вимог цього наказу.

(Пункт 3 в редакції Наказу Міністерства оборони N 44 від 22.01.2014)

4. Наказ Міністра оборони України від 02.12.98 N 435 "Про затвердження Положення про порядок реєстрації державних повітряних суден України й Положення про порядок перевірки стану льотної придатності державних повітряних суден України та про видачу і припинення чинності посвідчень про придатність до польотів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.01.99 за N 48/3341, визнати таким, що втратив чинність.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.

Міністр оборони України М.Б. Єжель

Погоджено:

Міністр внутрішніх справ України В.Ю. Захарченко

Міністр надзвичайних ситуацій України В.І. Балога

Т.в.о. Голови Державної прикордонної служби України
генерал-полковник П.А. Шишолін

Затверджено
Наказ Міністерства
оборони України
07.02.2012 N 63

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 лютого 2012 р. за N 334/20647

Правила
реєстрації державних повітряних суден України

(У тексті Правил слова "Служба реєстрації та сертифікації
державних повітряних суден України Міноборони України"
у всіх відмінках замінено словами "Управління регулювання
діяльності державної авіації України" у відповідних відмінках
згідно з Наказом Міністерства оборони
N 44 від 22.01.2014)

I. Загальні положення

1.1. Ці Правила визначають процедури та вимоги до реєстрації (перереєстрації) державних повітряних суден у реєстрі державних повітряних суден України, порядок виключення їх з цього реєстру.

1.2. Терміни, що вживаються у цих Правилах, мають таке значення:

експлуатуюча організація - військова частина, ремонтне підприємство або організація будь-якої організаційно-правової форми, яка безпосередньо здійснює експлуатацію державних повітряних суден та відповідає за технічний стан;

заява - офіційне звернення заявника до Управління регулювання діяльності державної авіації України (далі - Управління регулювання діяльності державної авіації України) з метою отримання реєстраційного посвідчення державного повітряного судна, реєстрації (перереєстрації) його в реєстрі державних повітряних суден України або виключення його з цього реєстру;

заявник - керівник (командир) експлуатуючої організації, який подав заяву до Управління регулювання діяльності державної авіації України з метою отримання реєстраційного посвідчення державного повітряного судна, реєстрації (перереєстрації) його в реєстрі державних повітряних суден України або виключення його з цього реєстру;

реєстр державних повітряних суден України - книга, у якій Управління регулювання діяльності державної авіації України веде поточну реєстрацію державних повітряних суден України;

реєстраційне посвідчення державного повітряного судна - документ установленого зразка, у якому міститься інформація про повітряне судно, яке зареєстровано в реєстрі державних повітряних суден України;

реєстраційний номер державного повітряного судна - номер, який складається з групи цифр та літер і надається Управлінням регулювання діяльності державної авіації України конкретному повітряному судну, що реєструється в реєстрі державних повітряних суден України;

свідоцтво про виключення державного повітряного судна з реєстру державних повітряних суден України - документ установленого зразка, у якому міститься інформація про повітряне судно, яке виключене з реєстру державних повітряних суден України;

сертифікат льотної придатності державного повітряного судна - документ, що свідчить про відповідність повітряного судна чинним вимогам льотної придатності і дає право на льотну експлуатацію державного повітряного судна в межах чинних експлуатаційних обмежень;

розпізнавальні знаки - знаки, які наносяться на поверхню повітряних суден і визначають їх державну та відомчу належність.

Термін державне повітряне судно вживається у значенні, наведеному в Повітряному кодексі України.

Терміни "договір комісії", "комісіонер", "комітент", "покупець" вживаються у значеннях, наведених в Цивільному кодексі України.

II. Загальні вимоги

2.1. Реєстр державних повітряних суден України ведеться Управлінням регулювання діяльності державної авіації України.

2.2. За реєстрацію державних повітряних суден відповідає Управління регулювання діяльності державної авіації України.

2.3. Державні повітряні судна, крім тих, що зазначені у пункті 2.4, підлягають обов'язковій реєстрації у реєстрі державних повітряних суден України.

(Пункт 2.3 розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони N 536 від 06.10.2015)

2.4. Унесенню до реєстру державних повітряних суден України підлягають державні повітряні судна, які не входять до Державного реєстру цивільних повітряних суден України та реєстрів інших держав, технічне обслуговування та застосування яких здійснюються згідно з нормативними документами щодо інженерно-авіаційного забезпечення державної авіації, крім безпілотних повітряних суден зі злітною вагою до 150 кг включно.

(Пункт 2.4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони N 536 від 06.10.2015)

2.5. Україна не визнає реєстрації державного повітряного судна в реєстрі іншої держави, якщо це повітряне судно не виключене з реєстру державних повітряних суден України.

2.6. Реєстрація повітряного судна в реєстрі державних повітряних суден України визначає його національну належність до України.

2.7. Реєстрація повітряного судна в реєстрі державних повітряних суден України не є свідченням права власності на повітряне судно експлуатуючої організації.

2.8. Реєстраційне посвідчення державного повітряного судна (далі - реєстраційне посвідчення) видається на підставі заяви на реєстрацію (перереєстрацію) повітряного судна в реєстрі державних повітряних суден України (далі - заява на реєстрацію) та документів, передбачених цими Правилами.

2.9. Якщо реєстраційне посвідчення втрачено, то на підставі матеріалів службового розслідування, проведеного заявником, видається дублікат реєстраційного посвідчення.

2.10. Якщо реєстраційне посвідчення стало непридатним для використання, то на підставі нової заяви на реєстрацію може бути видано нове реєстраційне посвідчення після повернення до Управління регулювання діяльності державної авіації України раніше виданого реєстраційного посвідчення.

2.11. Реєстраційне посвідчення, свідоцтво про виключення державного повітряного судна з реєстру державних повітряних суден України (далі - свідоцтво про виключення) підписуються начальником Управління регулювання діяльності державної авіації України (у разі його відсутності - особою, яка виконує його обов'язки) та скріплюються гербовою печаткою Управління регулювання діяльності державної авіації України.

(Пункт 2.11 розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони N 44 від 22.01.2014)

2.12. Польоти державних повітряних суден, які не зареєстровані в реєстрі державних повітряних суден України, крім тих, що зазначені у пункті 2.4, забороняються.

(Пункт 2.12 розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони N 536 від 06.10.2015)

2.13. Польоти державних повітряних суден без розпізнавальних знаків або зі знаками невстановленого зразка забороняються, за винятком випробувальних польотів після виконання ремонтних або інших робіт, які передбачають повне відновлення лакофарбового покриття державного повітряного судна.

(Пункт 2.13 розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони N 44 від 22.01.2014)

2.14. Реєстрація державних повітряних суден здійснюється з дотриманням вимог чинного законодавства України щодо забезпечення охорони державної таємниці.

III. Порядок реєстрації (перереєстрації) повітряного
судна в реєстрі державних повітряних суден України

3.1. Експлуатуюча організація після одержання повітряного судна та документа, який підтверджує право власності (право повного господарського відання, право оперативного управління) на повітряне судно, призначає комісію для здійснення огляду повітряного судна відповідно до вимог пункту 3.4 цього розділу та подає до Управління регулювання діяльності державної авіації України протягом п'яти робочих днів заяву на реєстрацію. Заява на реєстрацію (перереєстрацію) повітряного судна в реєстрі державних повітряних суден України (додаток 1) оформляється на окремому аркуші формату А4.

3.2. Якщо повітряне судно значилось у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України, реєстрі іншої держави, то до заяви на реєстрацію додається відповідний документ, який засвідчує виключення повітряного судна з Державного реєстру цивільних повітряних суден України, реєстру іншої держави.

На тип (модель) повітряного судна, який вперше заноситься до реєстру державних повітряних суден України, додатково додається копія наказу про прийняття повітряного судна на озброєння.

3.3. Якщо відомості, що включені в заяву на реєстрацію, не відповідають вимогам цих Правил або виникла потреба в розгляді додаткових документів (копії договорів, нарядів, актів приймання-передачі, розпоряджень відповідних посадових осіб щодо передачі повітряного судна тощо), крім зазначених у пунктах 3.1, 3.2 цього розділу, то Управління регулювання діяльності державної авіації України надсилає заявнику відповідний письмовий запит. Строк розгляду заяви на реєстрацію становить не більше десяти робочих днів з дня одержання всіх документів.

3.4. Експлуатуюча організація протягом п'яти робочих днів від дня одержання повітряного судна наносить (оновлює) на поверхню повітряного судна розпізнавальні знаки.

3.5. Заява на реєстрацію завіряється підписом командира (керівника) експлуатуючої організації, скріплюється гербовою печаткою експлуатуючої організації та подається до Управління регулювання діяльності державної авіації України.

Допускається надання вищезазначених документів до Управління регулювання діяльності державної авіації України факсимільним або електронним зв'язком із обов'язковим наданням оригіналів документів протягом десяти днів.

3.6. Заява на реєстрацію розглядається Управлінням регулювання діяльності державної авіації України протягом п'яти робочих днів від дня її одержання. Якщо відомості, включені до заяви на реєстрацію, не відповідають вимогам цих Правил, то заявникові надається відповідне повідомлення. Строк розгляду заяви на реєстрацію в такому випадку триває не більше десяти днів від дня одержання документів, яких не вистачало.

3.7. Після прийняття рішення Управлінням регулювання діяльності державної авіації України про включення повітряного судна до реєстру державних повітряних суден України залежно від типу (моделі), належності, призначення повітряному судну присвоюється реєстраційний номер, який заноситься до реєстру державних повітряних суден України (додаток 2).

3.8. Присвоєний під час реєстрації повітряного судна реєстраційний номер державного повітряного судна (далі - реєстраційний номер) належить тільки цьому державному повітряному судну.

3.9. Реєстраційний номер складається з шести арабських цифр та двох великих літер. Наприклад: 281047МТ.

Перші дві цифри визначають тип повітряного судна. Відомості з присвоєння реєстраційних цифр типу повітряного судна наведено в таблиці 1.

Наступні чотири цифри визначають порядковий номер у реєстрі державних повітряних суден України.

Таблиця 1

Цифри  Тип повітряного судна  Цифри  Тип повітряного судна  Цифри  Тип повітряного судна  Цифри  Тип повітряного судна 
02  Ми-2  21  Ан-12  51  ВР-2 "Стриж"  79  Су-25УБМ1 
03  Ми-14  22  Ан-70  52  Бе-12  80  Ил-18 (22) 
04  Ми-24  23  Ан-140  61  МиГ-21  81  Су-27УБ1М 
05  Ми-26  24  Ан-24  63  МиГ-23  82  Су-27УП1М 
06  Ми-6  25  Ан-30  65  МиГ-25  83  Су-27С1М 
08  Ми-8  26  Ан-26  67  МиГ-27  84  Су-27П1М 
09  Ми-9  27  Ан-72  69  МиГ-29  86  Ил-76 
10  Ми-24ПУ1  28  Ан-74  70  МиГ-29МУ1  88  Ил-78 
11  Мі-8МСБ-В  32  Ан-32  71  Су-17  96  Ту-95 
16  Ка-126 (226)  39  Л-39  72  Су-25УБМ1К  97  МВВ-ВК-117С-2 
17  Ка-27  40  Л-39М1  74  Су-24  98  DA42M-NG 
18  Ка-32  41  Л-39М  75  Су-25     
19  Ка-29  49  Comcopters-100  76  Су-25М1     
20  Ан-2  50  ВР-3 "Рейс"  77  Су-27     

(Таблиця 1 розділу III в редакції Наказу Міністерства оборони N 536 від 06.10.2015)

У разі занесення до реєстру державних повітряних суден України повітряних суден, тип яких не визначений у цій таблиці, Управління регулювання діяльності державної авіації України може присвоювати їм інший цифровий індекс.

Перша літера визначає належність повітряного судна. У таблиці 2 наведено відомості з присвоєння літери належності повітряного судна.

Таблиця 2

Належність повітряного судна  Літера 
Авіація Повітряних Сил Збройних Сил України  В 
Армійська авіація Сухопутних військ Збройних Сил України  А 
Авіація Військово-Морських Сил Збройних Сил України  Р 
Авіація Державної прикордонної служби України  К 
Авіація Міністерства внутрішніх справ України  М 
Авіація Державної служби України з надзвичайних ситуацій  Х 

(Таблиця 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони N 44 від 22.01.2014)

Друга літера - призначення повітряного судна. У таблиці 3 наведено відомості з присвоєння літери призначення повітряного судна.

Таблиця 3

Призначення повітряного судна  Літера 
Бойові  В 
Спеціальні  С 
Транспортні  Т 
Учбово-бойові  У 
Учбово-тренувальні  Н 

3.10. Після занесення повітряного судна до реєстру державних повітряних суден України Управління регулювання діяльності державної авіації України видає заявникові реєстраційне посвідчення державного повітряного судна (додаток 3).

3.11. Експлуатуюча організація заносить реєстраційний номер з реєстраційного посвідчення у розділ "Індивідуальні особливості повітряного судна" формуляра державного повітряного судна за формою: "Реєстраційний номер 081436АТ реєстру державних повітряних суден України". Запис до формуляра державного повітряного судна засвідчується підписом командира (керівника) експлуатуючої організації та скріплюється гербовою печаткою. Вищезазначені записи заносяться до Книги обліку реєстраційних посвідчень державних повітряних суден експлуатуючої організації (додаток 4) (далі - Книга обліку).

3.12. У разі зміни права власності на державне повітряне судно, занесене до реєстру державних повітряних суден України, у разі наявності заборони щодо державного повітряного судна (заборона відчуження, арешт, застава тощо), зміни найменування та (або) місцезнаходження експлуатуючої організації, а також інформації про пошкодження конструкції державного повітряного судна, які впливають на його льотну придатність, про його руйнування або про зникнення безвісти експлуатуюча організація повідомляє Управління регулювання діяльності державної авіації України протягом п'яти днів з того часу, коли відбулася одна з вищезазначених подій.

3.13. Експлуатуюча організація протягом п'яти днів повідомляє Управління регулювання діяльності державної авіації України, коли з державним повітряним судном України відбулася одна з таких подій:

(Абзац перший пункту 3.13 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони N 536 від 06.10.2015)

зміна права власності на державне повітряне судно;

наявність заборони щодо державного повітряного судна (заборона відчуження, арешт, застава тощо);

зміна найменування та (або) місцезнаходження експлуатуючої організації;

пошкодження конструкції державного повітряного судна, які впливають на його льотну придатність, його руйнування або зникнення безвісти.

3.14. Реєстраційне посвідчення втрачає чинність з моменту настання таких подій (за наявності відповідних документів):

виключення державного повітряного судна з реєстру державних повітряних суден України;

передача державного повітряного судна до іншої експлуатуючої організації;

зміна найменування та (або) місцезнаходження експлуатуючої організації;

зміна типу (модифікації, моделі) державного повітряного судна;

втрата реєстраційного посвідчення або набуття непридатного стану для використання.

Після завершення робіт з модернізації державного повітряного судна, які призвели до зміни його типу або моделі, здійснюється перереєстрація державного повітряного судна.

3.15. Реєстраційні посвідчення не втрачають чинності в разі зміни умовного найменування експлуатуючої організації (без зміни місця базування). У цьому разі в нижній частині аркуша реєстраційного посвідчення експлуатуюча організація робить запис за формою (наприклад): "Змінено умовне найменування військової частини А1111 на військову частину А2222". Запис завіряється підписом командира (керівника) експлуатуючої організації та скріплюється гербовою печаткою.

3.16. У разі передачі повітряного судна до іншої експлуатуючої організації або модернізації повітряного судна здійснюється перереєстрація державного повітряного судна.

(Пункт 3.16 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони N 536 від 06.10.2015)

3.16.1. Експлуатуюча організація протягом п'яти днів після його передачі іншій експлуатуючій організації повідомляє Управління регулювання діяльності державної авіації України про зміни в правах щодо державного повітряного судна, вказує підставу для передачі державного повітряного судна та повертає реєстраційне посвідчення до Управління регулювання діяльності державної авіації України.

3.16.2. Експлуатуюча організація протягом п'яти днів після отримання державного повітряного судна виконує вимоги пунктів 3.1, 3.2 цього розділу.

На модернізовані повітряні судна додатково додаються копії наказів про прийняття на озброєння повітряних суден, їх комплектуючих та обладнання, які встановлені на повітряні судна під час модернізації.

IV. Порядок виключення державного повітряного судна
з реєстру державних повітряних суден України

4.1. Державне повітряне судно виключається з реєстру державних повітряних суден України в разі:

зняття державного повітряного судна з експлуатації (списання, переведення повітряного судна до категорії музейного експоната, макета або тренажера);

реалізації державного повітряного судна;

переведення державного повітряного судна до категорії цивільного повітряного судна;

передачі державного повітряного судна в оренду.

4.2. Перед виключенням державного повітряного судна з реєстру державних повітряних суден України з його зовнішніх поверхонь повинні бути усунуті розпізнавальні знаки (крім випадків, зазначених в абзаці другому пункту 4.1 цього розділу).

4.3. Підставою для виключення державного повітряного судна з реєстру державних повітряних суден України є заява на виключення державного повітряного судна з реєстру державних повітряних суден України (додаток 5) (далі - заява на виключення), подана експлуатуючою організацією до Управління регулювання діяльності державної авіації України протягом п'яти днів від дня одержання (підписання) документів, які наведенні в пункті 4.5 цього розділу. Заява на виключення оформляється на окремому аркуші формату А4.

4.4. До заяви на виключення додаються такі документи:

4.4.1. У разі зняття державного повітряного судна з експлуатації:

реєстраційне посвідчення;

сертифікат льотної придатності державного повітряного судна (за наявності);

копії документів, що підтверджують зняття державного повітряного судна з експлуатації (акт технічного стану державного повітряного судна, акт приймання-передачі тощо).

4.4.2. У разі реалізації державного повітряного судна:

реєстраційне посвідчення;

сертифікат льотної придатності державного повітряного судна (за наявності);

копії наряду та актів приймання-передачі.

Отримання відповідних копій актів приймання-передачі державного повітряного судна покладається на експлуатуючу організацію або центральні органи виконавчої влади, які експлуатують державні повітряні судна України.

4.4.3. У разі переведення державного повітряного судна в статус цивільного повітряного судна:

реєстраційне посвідчення;

сертифікат льотної придатності державного повітряного судна (за наявності);

копія наряду на передачу державного повітряного судна (за наявності);

копія акта приймання-передачі державного повітряного судна.

4.4.4. У разі передачі державного повітряного судна в оренду:

реєстраційне посвідчення;

сертифікат льотної придатності державного повітряного судна (за наявності);

копія наряду на передачу державного повітряного судна (за наявності);

копія договору оренди;

копія акта приймання-передачі державного повітряного судна.

4.5. Управління регулювання діяльності державної авіації України за потреби може вимагати від експлуатуючої організації додаткові документи, окрім зазначених у пункті 4.4 цього розділу, - копії договорів та розпоряджень відповідних посадових осіб щодо передачі державного повітряного судна.

4.6. Заява на виключення підписується командиром (керівником) експлуатуючої організації та скріплюється гербовою печаткою експлуатуючої організації.

4.7. Заява на виключення подається до Управління регулювання діяльності державної авіації України.

4.8. Заява на виключення розглядається протягом п'яти робочих днів від дня її одержання Управлінням регулювання діяльності державної авіації України. Якщо відомості, включені до заяви на виключення, не відповідають вимогам цих Правил, то заявникові надається відповідне повідомлення. Строк розгляду заяви на виключення в такому випадку триває не більше десяти робочих днів від дня одержання документів, яких не вистачало.

4.9. Після прийняття рішення про виключення державного повітряного судна з реєстру державних повітряних суден України Управлінням регулювання діяльності державної авіації України оформляється свідоцтво про виключення державного повітряного судна з реєстру державних повітряних суден України (додаток 6) та дві його копії. Перша копія видається експлуатуючій організації, друга копія залишається на обліку в Управлінні регулювання діяльності державної авіації України. Експлуатуючій організації, яка придбала повітряне судно, видається оригінал свідоцтва про виключення на підставі її письмового запиту.

У разі виключення з реєстру державних повітряних суден України державного повітряного судна, знятого з експлуатації, оформляються свідоцтво про виключення, яке видається експлуатуючій організації, та його копія, що залишається на обліку в Управлінні регулювання діяльності державної авіації України.

4.10. Отримавши копію Свідоцтва про виключення, експлуатуюча організація, яка передає повітряне судно, робить запис у розділі "Індивідуальні особливості повітряного судна" формуляра повітряного судна за формою: "Повітряне судно з реєстру державних повітряних суден України виключено. Свідоцтво про виключення державного повітряного судна з реєстру державних повітряних суден України N __". Запис завіряється підписом командира (керівника) експлуатуючої організації та скріплюється гербовою печаткою.

V. Організація реєстрації державних повітряних суден

5.1. Командири (керівники) експлуатуючих організацій відповідають за реєстрацію, правильність та своєчасність подання до Управління регулювання діяльності державної авіації України встановлених цими Правилами документів.

За організацію робіт з реєстрації державних повітряних суден в експлуатуючих організаціях відповідають заступники командирів частин з озброєння (з інженерно-авіаційної служби (далі - ІАС) - начальники озброєння (ІАС)), головні інженери авіаційно-ремонтних підприємств.

5.2. Для безпосереднього ведення обліку державних повітряних суден, організації робіт, пов'язаних з отриманням реєстраційних посвідчень та свідоцтв про виключення, в експлуатуючій організації наказом командира (керівника) призначається відповідальний із числа старших інженерів (інженерів) ІАС, заступника начальника льотно-випробувальної станції з озброєння (з ІАС).

Відповідальний за ведення обліку державних повітряних суден, організацію робіт, пов'язаних з отриманням реєстраційних посвідчень та свідоцтв про виключення, зобов'язаний:

вести номерний облік державних повітряних суден, занесених до реєстру державних повітряних суден України, реєстраційних посвідчень і свідоцтв про виключення;

організовувати своєчасне внесення записів щодо присвоєння реєстраційних номерів та виключення з реєстру державних повітряних суден України у формуляри державних повітряних суден;

оформляти необхідні документи для отримання реєстраційних посвідчень та свідоцтв про виключення;

організовувати зберігання реєстраційних посвідчень та свідоцтв про виключення.

5.3. Заступник командира експлуатуючої організації з озброєння (з ІАС) - начальник озброєння (ІАС), головний інженер авіаційно-ремонтного підприємства зобов'язані:

організовувати своєчасне оформлення документів, необхідних для отримання реєстраційних посвідчень та свідоцтв про виключення, у точній відповідності з їх фактичним станом;

контролювати правильність оформлення документів та їх відповідність усім вказаним характеристикам;

організовувати ведення номерного обліку повітряних суден, занесених до реєстру державних повітряних суден України;

не допускати до польотів повітряні судна, які не занесені до реєстру державних повітряних суден України.

5.4. Управління регулювання діяльності державної авіації України відповідає за своєчасність розгляду документів для отримання реєстраційних посвідчень і свідоцтв про виключення та правильність їх оформлення.

VI. Вимоги до оформлення та зберігання документації

6.1. Документи, які надсилаються до Управління регулювання діяльності державної авіації України, за формою та змістом повинні відповідати чинному законодавству України та цим Правилам.

6.2. Уся документація підлягає обов'язковій реєстрації. Обов'язковому датуванню і підписанню підлягають усі службові відмітки на документах, пов'язані з їх проходженням та виконанням.

6.3. Управління регулювання діяльності державної авіації України приймає до розгляду документи у вигляді оригіналів або копій.

6.4. В експлуатуючій організації облік реєстраційних посвідчень здійснюється в Книзі обліку.

6.5. Оригінали реєстраційного посвідчення та свідоцтва про виключення (копія свідоцтва про виключення) зберігаються в окремих справах у відділі ІАС (льотно-випробувальної станції) експлуатуючої організації. Оригінал реєстраційного посвідчення державного повітряного судна транспортної та спеціальної категорій зберігається на борту державного повітряного судна.

У випадках, зазначених у пунктах 2.10, 3.14 та 3.16.1 цих Правил, експлуатуюча організація заносить до Книги обліку у графи 10, 11 запис про повернення до Управління регулювання діяльності державної авіації України реєстраційного посвідчення із зазначенням дати та номера вихідного супровідного листа.

(Пункт 6.5 розділу VІ в редакції Наказу Міністерства оборони N 536 від 06.10.2015)

6.6. Копії реєстраційних посвідчень та свідоцтв про виключення зберігаються в Управлінні регулювання діяльності державної авіації України.

6.7. Документи, що надійшли до Управління регулювання діяльності державної авіації України, формуються у справи та зберігаються в місцях, які забезпечують їх цілісність.

Заступник Міністра оборони України -
керівник апарату В.П. Омельянчук

Додаток 1
до Правил реєстрації
державних повітряних
суден України

Заява
на реєстрацію (перереєстрацію) повітряного судна в
реєстрі державних повітряних суден України

Прошу розглянути питання щодо реєстрації (перереєстрації) повітряного судна в реєстрі державних повітряних суден України:

Позначення повітряного судна виробником   
Виробник повітряного судна та його місцезнаходження   
Заводський номер повітряного судна   
Бортовий номер повітряного судна   
Дата виготовлення повітряного судна   
Попередня експлуатуюча організація, її місцезнаходження   
Нова експлуатуюча організація, її місцезнаходження   
Документ, за яким експлуатуюча організація отримала повітряне судно   
Номер та дата наказу командира (керівника) експлуатуючої організації про закріплення повітряного судна   
10  Дата огляду повітряного судна комісією експлуатуючої організації на відповідність вимогам пункту 3.4 розділу III цих Правил   
11  Додаткові дані (дата останнього ремонту)   

Я цим документом заявляю, що вказана вище інформація є достовірною.

З Правилами реєстрації державних повітряних суден України, затвердженими наказом Міноборони України від 07.02.2012 N 63, зареєстрованими в Мін'юсті України 28.02.2012 за N 334/20647, ознайомлений.

Підпис командира (керівника)  __________________
(прізвище) 
Дата   
М.П.  _________________
(посада) 

(Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони N 44 від 22.01.2014, N 536 від 06.10.2015)

Додаток 2
до Правил реєстрації
державних повітряних
суден України

Реєстр
державних повітряних суден України

N з/п  Позначення повітряного судна виробником  Заводський номер  Дата виготовлення  Виробник повітряного судна, його місцезнаходження  Реєстраційний номер державного повітряного судна  Номер реєстраційного посвідчення державного повітряного судна  Дата реєстрації  Експлуатуюча організація, її місцезнаходження  Номер та дата наказу керівника експлуатуючої організації про закріплення державного повітряного судна  Дата виключення з реєстру державних повітряних суден України  Номер свідоцтва про виключення з реєстру державних повітряних суден України  Причина виключення з реєстру державних повітряних суден України 
10  11  12  13 
                         

Додаток 3
до Правил реєстрації
державних повітряних
суден України

Реєстраційне посвідчення
державного повітряного судна

З Додатком 3 можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

Додаток 4
до Правил реєстрації
державних повітряних
суден України

Книга
обліку реєстраційних посвідчень державних повітряних
суден експлуатуючої організації ________

N з/п  Тип та модифікація повітряного судна  Виробник повітряного судна  Заводський номер повітряного судна (бортовий номер)  Дата виготовлення повітряного судна  Реєстраційний номер державного повітряного судна  Номер реєстраційного посвідчення державного повітряного судна  Дата видачі реєстраційного посвідчення державного повітряного судна  Номер та дата наказу керівника експлуатуючої організації про закріплення державного повітряного судна  Дата виключення державного повітряного судна з реєстру державних повітряних суден України  Номер свідоцтва про виключення державного повітряного судна з реєстру державних повітряних суден України  Примітка 
10  11  12 
                       

Додаток 5
до Правил реєстрації
державних повітряних
суден України

Заява
на виключення державного повітряного судна з
реєстру державних повітряних суден України

Прошу розглянути питання щодо виключення державного повітряного судна з реєстру державних повітряних суден України:

Позначення повітряного судна виробником   
Реєстраційний номер державного повітряного судна   
Заводський номер   
Дата виготовлення   
Попередня експлуатуюча організація, її місцезнаходження   
Нова експлуатуюча організація, її місцезнаходження   
Дата виконання робіт з усунення розпізнавальних знаків із зовнішніх поверхонь державного повітряного судна   
Причина виключення   
Додаткові дані   

Я цим документом заявляю, що вказана вище інформація є достовірною.

З Правилами реєстрації державних повітряних суден України, затвердженими наказом Міноборони України від 07.02.2012 N 63, зареєстрованими в Мін'юсті України 28.02.2012 за N 334/20647, ознайомлений.

Підпис командира (керівника)  __________________
(прізвище) 
Дата   
М.П.  _________________
(посада) 

Додаток 6
до Правил реєстрації
державних повітряних
суден України

Свідоцтво
про виключення державного повітряного судна

З Додатком 6 можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".