ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до пункту 24 розділу VI "Прикінцеві та
перехідні положення" Бюджетного кодексу України

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до пункту 24 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 50-51, ст. 572) такі зміни:

в абзаці першому слова "що розташовані на території проведення антитерористичної операції" замінити словами "на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень";

доповнити підпунктом 4 такого змісту:

"4) тимчасово, до повернення населених пунктів під контроль державної влади, зарахувати до спеціального фонду державного бюджету в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, залишки коштів місцевих бюджетів населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, що обліковуються станом на 1 вересня 2015 року на рахунках в органах Казначейства України, дозволивши Кабінету Міністрів України відповідно до затвердженого ним порядку спрямувати такі кошти у вигляді субвенції з державного бюджету відповідним обласним бюджетам Донецької та Луганської областей на відновлення об’єктів соціальної і транспортної інфраструктури, житлового фонду та систем забезпечення життєдіяльності, включаючи їх утримання, на території Донецької та Луганської областей, а також на їх соціально-економічний розвиток".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

м. Київ, 6 жовтня 2015 року
N 714-VIII