КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 25 серпня 2005 р. N 823
Київ

Про затвердження Порядку надання одноразової
допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим
батьківського піклування, після досягнення
18-річного віку

(Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 381 від 29.03.20
06
N 655 від 26.04.20
07
N 318 від 09.04.20
08
N 175 від 05.03.20
09
N 703 від 11.08.20
10
N 173 від 02.03.20
11
N 269 від 05.04.20
12
N 209 від 27.03.20
13
N 136 від 16.05.20
14
N 762 від 23.09.20
15)

Відповідно до статті 25 Закону України "Про охорону дитинства" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку, що додається.

2. Установити, що розмір одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, становить 1810 гривень на одну дитину.

(Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 381 від 29.03.2006, N 655 від 26.04.2007; в редакції Постанови КМ N 318 від 09.04.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 175 від 05.03.2009, N 703 від 11.08.2010, N 173 від 02.03.2011, N 269 від 05.04.2012, N 209 від 27.03.2013, N 136 від 16.05.2014, N 762 від 23.09.2015)

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 серпня 2005 р. N 823

Порядок
надання одноразової допомоги дітям-сиротам і
дітям, позбавленим батьківського піклування,
після досягнення 18-річного віку

(У тексті Порядку слово "(управління)" в усіх відмінках
і формах числа замінено словами "(управління, департамент)"
у відповідному відмінку і числі згідно з
Постановою КМ N 136 від 16.05.2014)

1. Цей Порядок визначає механізм надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку (далі - одноразова допомога).

Розмір одноразової допомоги встановлюється Кабінетом Міністрів України.

(Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 762 від 23.09.2015)

(Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ N 762 від 23.09.2015)

3. Місцеві державні адміністрації забезпечують здійснення видатків з відповідних місцевих бюджетів для виплати одноразової допомоги.

(Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 762 від 23.09.2015)

4. Виплата одноразової допомоги здійснюється у готівковій (грошовій) формі районними (міськими) відділами (управліннями, департаментами) освіти на підставі заяви та паспорта отримувача цієї допомоги.

5. Служби у справах дітей районних, районних у мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських, районних у містах рад складають списки дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, яким у поточному році виповнюється 18 років, за місцем знаходження обліково-статистичних карток таких дітей, і подають до районних (міських) відділів (управлінь, департаментів) освіти. У списках зазначається прізвище, ім'я, по батькові дитини, число, місяць, рік народження, постійне місце проживання.

(Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 381 від 29.03.2006)

У разі переміщення дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, якій у поточному році виповнюється 18 років, з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції чи населеного пункту, що розташований на лінії зіткнення, служба у справах дітей за місцем її виявлення включає таку дитину до зазначеного списку для отримання одноразової допомоги.

(Пункт 5 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 762 від 23.09.2015)

Повідомлення із зазначенням строку, протягом якого можна отримати одноразову допомогу, та адреси районного (міського) відділу (управління, департаменту) освіти надсилається дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, службами у справах дітей районних, районних у мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських, районних у містах рад.

(Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 318 від 09.04.2008)

6. У разі неотримання з будь-яких причин дитиною одноразової допомоги в установлений строк вона може бути виплачена протягом трьох років.

7. Право на отримання одноразової допомоги для недієздатної особи має піклувальник, призначений в установленому порядку.

7-1. У разі перебування особи, яка має право на отримання одноразової допомоги, в слідчому ізоляторі або установі виконання покарань така допомога призначається і виплачується шляхом перерахування на відкритий у банку вкладний (депозитний) рахунок особи на підставі звернення адміністрації слідчого ізолятора або установи виконання покарань до районних (міських) відділів (управлінь, департаментів) освіти за умови наявності інформації про дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, в єдиному електронному банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Вкладні (депозитні) рахунки на ім’я зазначених осіб відкриваються адміністрацією слідчого ізолятора або установи виконання покарань у банку в установленому законодавством порядку.

(Порядок доповнено пунктом 7-1 згідно з Постановою КМ N 762 від 23.09.2015)