КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 1 грудня 2010 р. N 1080
Київ

Про затвердження Порядку покриття
тимчасових касових розривів Пенсійного фонду України,
пов'язаних з виплатою пенсій

(Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 35 від 25.01.20
12
N 780 від 30.09.20
15)

Відповідно до частини п'ятої статті 43 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок покриття тимчасових касових розривів Пенсійного фонду України, пов'язаних з виплатою пенсій, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2011 року.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 грудня 2010 р. N 1080

Порядок
покриття тимчасових касових розривів
Пенсійного фонду України,
пов'язаних з виплатою пенсій

(У тексті Порядку слова "Державне казначейство" в усіх
відмінках замінено словом "Казначейство" у відповідному
відмінку згідно з Постановою КМ N 35 від 25.01.2012)

1. Цей Порядок визначає механізм надання Державним казначейством з єдиного казначейського рахунка коштів Пенсійному фонду України (далі - Фонд) на покриття тимчасових касових розривів, пов'язаних з виплатою пенсій, та повернення таких коштів.

2. Фонд щомісяця складає план-графік поденного фінансування виплати пенсій і видатків на утримання апарату Фонду із зазначенням джерел такого фінансування, погоджує його з Мінсоцполітики та подає Мінфіну і Казначейству не пізніше ніж за два дні до початку наступного місяця.

План-графік складається з урахуванням даних ДФС щодо прогнозних поденних показників надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, які надаються Фонду до 25 числа поточного місяця.

(Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 780 від 30.09.2015)

(Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 35 від 25.01.2012)

3. У разі виникнення на певну дату тимчасового касового розриву Фонд письмово звертається до Казначейства з розрахунком суми, необхідної для покриття тимчасових касових розривів, пов'язаних з виплатою пенсій (далі - позика). Копія звернення надсилається Мінфіну.

Тимчасовий касовий розрив - неможливість Фонду за рахунок залишків власних коштів, поточних власних надходжень та надходжень з державного бюджету здійснити планове фінансування виплати пенсій.

4. Казначейство протягом одного робочого дня розглядає звернення Фонду і з урахуванням своєї платоспроможності, оцінки ризиків її втрати приймає рішення щодо надання позики Фонду.

Платоспроможність Казначейства - здатність органів Казначейства своєчасно та у повному обсязі забезпечувати виконання платіжних доручень розпорядників, одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів.

5. Позика надається шляхом перерахування коштів з єдиного казначейського рахунка на рахунок Фонду, відкритий у Казначействі, про що між Казначейством і Фондом укладається відповідний договір. Позика надається на умовах її погашення до кінця поточного бюджетного періоду без нарахування відсотків за її користування.

6. У разі неможливості надати позику Казначейство того ж дня повідомляє Фонд та інформує про це Мінфін для остаточного вирішення питання. Про неотримання позики того ж дня Фонд повідомляє Мінсоцполітики.

(Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 35 від 25.01.2012)