Документ втратив чиннiсть!

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ
17.04.2013 N 730/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
24 квітня 2013 р. за N 671/23203

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства юстиції України
N 1458/5 від 23.05.20
16)

Про затвердження форм заяв та повідомлень, надання (надсилання)
яких встановлено Законом України "Про державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"

(Із змінами, внесеними згідно з
Наказами Міністерства юстиції
N 1398/5 від 26.08.20
14
N 258/5 від 25.02.20
15)

Відповідно до підпунктів 1-4, 7 та 8 пункту 28 розділу І Закону України від 16 жовтня 2012 року N 5461-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства юстиції України, Міністерства культури України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів, а також Державного космічного агентства України", пункту 8 Прикінцевих положень Закону України від 06 грудня 2012 року N 5515-VI "Про Державний бюджет України на 2013 рік", пункту 3 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 395, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі форми, що додаються:

1.1. Запит про отримання документа про підтвердження факту смерті фізичної особи - підприємця.

1.2. Заява про втрату оригіналів установчих документів юридичної особи.

(Підпункт 1.3 пункту 1 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції N 1398/5 від 26.08.2014)

1.3. Повідомлення про закриття відокремленого підрозділу.

1.4. Повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи.

1.5. Повідомлення про зміну місцезнаходження реєстраційної справи.

1.6. Повідомлення щодо необхідності подання реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу.

1.7. Повідомлення про залишення документів без розгляду.

1.8. Повідомлення про відмову у проведенні державної реєстрації.

1.9. Повідомлення територіальному органу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації.

1.10. Повідомлення територіальному органу Міністерства доходів і зборів України щодо проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації.

1.11. Повідомлення територіальному органу Державної служби статистики України щодо проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації.

1.12. Повідомлення територіальному органу Пенсійного фонду України щодо проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації.

1.13. Повідомлення територіальному органу Фонду соціального страхування України щодо проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації.

(Підпункт 1.13 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 258/5 від 25.02.2015)

1.14. Повідомлення територіальному органу Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття щодо проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації.

(Підпункт 1.15 пункту 1 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції N 258/5 від 25.02.2015)

1.15. Повідомлення голові ліквідаційної комісії (ліквідатору) юридичної особи щодо проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації.

1.16. Повідомлення про внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи.

1.17. Повідомлення про внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про призначення голови комісії з припинення (ліквідаційної комісії) юридичної особи.

1.18. Повідомлення суду щодо внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про призначення голови комісії з припинення (ліквідаційної комісії) юридичної особи.

1.19. Повідомлення суду про реєстраційні дії, проведені після реєстраційної дії "державна реєстрація змін до установчих документів", стосовно якої прийнято судове рішення щодо її скасування.

(Пункт 1 доповнено новим підпунктом згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1398/5 від 26.08.2014)

1.20. Повідомлення про внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про судове рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов’язане з банкрутством юридичної особи.

(Пункт 1 доповнено новим підпунктом згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1398/5 від 26.08.2014)

1.21. Повідомлення про внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про судове рішення щодо визнання фізичної особи - підприємця банкрутом.

(Підпункт 1.23 пункту 1 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції N 1398/5 від 26.08.2014)

(Підпункт 1.24 пункту 1 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції N 1398/5 від 26.08.2014)

(Підпункт 1.25 пункту 1 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції N 1398/5 від 26.08.2014)

(Підпункт 1.26 пункту 1 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції N 1398/5 від 26.08.2014)

(Підпункт 1.27 пункту 1 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції N 1398/5 від 26.08.2014)

(Підпункт 1.28 пункту 1 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції N 1398/5 від 26.08.2014)

(Підпункт 1.29 пункту 1 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції N 1398/5 від 26.08.2014)

1.22. Повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.

2. Установити, що форми повідомлень, визначені підпунктами 1.1, 1.5-1.23 пункту 1 цього наказу, формуються за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

(Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1398/5 від 26.08.2014)

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 30 листопада 2011 року N 3433/5 "Про затвердження форм заяв та повідомлень, надання (надсилання) яких встановлено Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 грудня 2011 року за N 1404/20142.

4. Державній реєстраційній службі України (Ворона Д.М.) забезпечити доопрацювання державним підприємством "Інформаційно-ресурсний центр" (Кирик Ю.Г.) програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з урахуванням вимог пункту 2 цього наказу.

5. Департаменту взаємодії з органами влади (Зеркаль О.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім пунктів 1-3 цього наказу, що набирають чинності одночасно з підпунктами 1-4, 7 та 8 пункту 28 розділу I Закону України від 16 жовтня 2012 року N 5461-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства юстиції України, Міністерства культури України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів, а також Державного космічного агентства України".

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної реєстраційної служби України Ворону Д.М. та директора Департаменту взаємодії з органами влади Зеркаль О.В.

Міністр О. Лавринович

Погоджено:

Голова Державної реєстраційної служби України Д.М. Ворона

Затверджено
Наказ Міністерства юстиції України
17.04.2013 N 730/5

Запит
про отримання документа про підтвердження
факту смерті фізичної особи - підприємця

З Запитом можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Збірник типових документів", папка "Типові документи".

Директор Департаменту взаємодії з органами влади О.В. Зеркаль

Затверджено
Наказ Міністерства юстиції України
17.04.2013 N 730/5

Заява
про втрату оригіналів установчих
документів юридичної особи

З Заявою можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Збірник типових документів", папка "Типові документи".

Директор Департаменту взаємодії з органами влади О.В. Зеркаль

(Заяву про припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції N 1398/5 від 26.08.2014)

Затверджено
Наказ Міністерства юстиції України
17.04.2013 N 730/5

Повідомлення
про закриття відокремленого підрозділу

З Повідомленням можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Збірник типових документів", папка "Типові документи".

Директор Департаменту взаємодії з органами влади О.В. Зеркаль

Затверджено
Наказ Міністерства юстиції України
17.04.2013 N 730/5

Повідомлення
про проведення державної реєстрації
припинення юридичної особи

З Повідомленням можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Збірник типових документів", папка "Типові документи".

Директор Департаменту взаємодії з органами влади О.В. Зеркаль

Затверджено
Наказ Міністерства юстиції України
17.04.2013 N 730/5

З Повідомленням можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Збірник типових документів", папка "Типові документи".

Директор Департаменту взаємодії з органами влади О.В. Зеркаль

Затверджено
Наказ Міністерства юстиції України
17.04.2013 N 730/5

Повідомлення
щодо необхідності подання реєстраційної картки
про підтвердження відомостей про юридичну особу

З Повідомленням можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Збірник типових документів", папка "Типові документи".

Директор Департаменту взаємодії з органами влади О.В. Зеркаль

Затверджено
Наказ Міністерства юстиції України
17.04.2013 N 730/5

Повідомлення
про залишення документів без розгляду

З Повідомленням можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Збірник типових документів", папка "Типові документи".

Директор Департаменту взаємодії з органами влади О.В. Зеркаль

Затверджено
Наказ Міністерства юстиції України
17.04.2013 N 730/5

Повідомлення
про відмову у проведенні державної реєстрації

З Повідомленням можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Збірник типових документів", папка "Типові документи".

Директор Департаменту взаємодії з органами влади О.В. Зеркаль

Затверджено
Наказ Міністерства юстиції України
17.04.2013 N 730/5

Повідомлення
територіальному органу Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку щодо проведення спрощеної процедури
державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації

З Повідомленням можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Збірник типових документів", папка "Типові документи".

Директор Департаменту взаємодії з органами влади О.В. Зеркаль

Затверджено
Наказ Міністерства юстиції України
17.04.2013 N 730/5

Повідомлення
територіальному органу Міністерства доходів і зборів України
щодо проведення спрощеної процедури державної реєстрації
припинення юридичної особи шляхом її ліквідації

З Повідомленням можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Збірник типових документів", папка "Типові документи".

Директор Департаменту взаємодії з органами влади О.В. Зеркаль

Затверджено
Наказ Міністерства юстиції України
17.04.2013 N 730/5

Повідомлення
територіальному органу Державної служби статистики України
щодо проведення спрощеної процедури державної реєстрації
припинення юридичної особи шляхом її ліквідації

З Повідомленням можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Збірник типових документів", папка "Типові документи".

Директор Департаменту взаємодії з органами влади О.В. Зеркаль

Затверджено
Наказ Міністерства юстиції України
17.04.2013 N 730/5

Повідомлення
територіальному органу Пенсійного фонду України щодо
проведення спрощеної процедури державної реєстрації
припинення юридичної особи шляхом її ліквідації

З Повідомленням можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Збірник типових документів", папка "Типові документи".

Директор Департаменту взаємодії з органами влади О.В. Зеркаль

Затверджено
Наказ Міністерства юстиції України
17.04.2013 N 730/5

Повідомлення
територіальному органу Фонду соціального страхування України щодо
проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення
юридичної особи шляхом її ліквідації

Повідомлення територіальному органу Фонду соціального страхування України щодо проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації (зі змінами від 25.02.2015 р.) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Збірник типових документів", папка "Типові документи".

(Повідомлення із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 258/5 від 25.02.2015)

Директор Департаменту взаємодії з органами влади О.В. Зеркаль

Затверджено
Наказ Міністерства юстиції України
17.04.2013 N 730/5

Повідомлення
територіальному органу Фонду загальнообов'язкового державного
соціального страхування України на випадок безробіття
щодо проведення спрощеної процедури державної реєстрації
припинення юридичної особи шляхом її ліквідації

З Повідомленням можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Збірник типових документів", папка "Типові документи".

Директор Департаменту взаємодії з органами влади О.В. Зеркаль

(Повідомлення територіальному органу Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності щодо проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції N 258/5 від 25.02.2015)

Затверджено
Наказ Міністерства юстиції України
17.04.2013 N 730/5

Повідомлення
голові ліквідаційної комісії (ліквідатору) юридичної особи щодо проведення
спрощеної процедури державної реєстрації припинення
юридичної особи шляхом її ліквідації

З Повідомленням можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Збірник типових документів", папка "Типові документи".

Директор Департаменту взаємодії з органами влади О.В. Зеркаль

Затверджено
Наказ Міністерства юстиції України
17.04.2013 N 730/5

Повідомлення
про внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб - підприємців про відміну державної
реєстрації припинення юридичної особи

З Повідомленням можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Збірник типових документів", папка "Типові документи".

Директор Департаменту взаємодії з органами влади О.В. Зеркаль

Затверджено
Наказ Міністерства юстиції України
17.04.2013 N 730/5

Повідомлення
про внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб - підприємців про призначення голови
комісії з припинення (ліквідаційної комісії) юридичної особи

З Повідомленням можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Збірник типових документів", папка "Типові документи".

Директор Департаменту взаємодії з органами влади О.В. Зеркаль

Затверджено
Наказ Міністерства юстиції України
17.04.2013 N 730/5

Повідомлення
суду щодо внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб - підприємців про призначення голови
комісії з припинення (ліквідаційної комісії) юридичної особи

З Повідомленням можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Збірник типових документів", папка "Типові документи".

Директор Департаменту взаємодії з органами влади О.В. Зеркаль

Затверджено
Наказ Міністерства юстиції України
17.04.2013 N 730/5

Повідомлення
про внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб
та фізичних осіб - підприємців про судове рішення щодо визнання
фізичної особи - підприємця банкрутом

З Повідомленням можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Збірник типових документів", папка "Типові документи".

Директор Департаменту взаємодії з органами влади О.В. Зеркаль

(Повідомлення щодо проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції N 1398/5 від 26.08.2014)

(Повідомлення територіальному органу Державної служби статистики України щодо проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції N 1398/5 від 26.08.2014)

(Повідомлення територіальному органу Пенсійного фонду України щодо проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції N 1398/5 від 26.08.2014)

(Повідомлення територіальному органу Міністерства доходів і зборів України щодо проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції N 1398/5 від 26.08.2014)

(Повідомлення територіальному органу Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України щодо проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції N 1398/5 від 26.08.2014)

(Повідомлення територіальному органу Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності щодо проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції N 1398/5 від 26.08.2014)

(Повідомлення територіальному органу Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття щодо проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції N 1398/5 від 26.08.2014)

Затверджено
Наказ Міністерства юстиції України
17.04.2013 N 730/5

Повідомлення
про проведення державної реєстрації припинення підприємницької
діяльності фізичної особи - підприємця

З Повідомленням можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Збірник типових документів", папка "Типові документи".

Директор Департаменту взаємодії з органами влади О.В. Зеркаль

Повідомлення
про проведення державної реєстрації припинення підприємницької
діяльності фізичної особи - підприємця

З Повідомленням можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Збірник типових документів", папка "Типові документи".

Повідомлення
суду про реєстраційні дії, проведені після реєстраційної дії
"державна реєстрація змін до установчих документів",
стосовно якої прийнято судове рішення щодо її скасування

З Повідомленням можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Збірник типових документів", папка "Типові документи".

(Наказ доповнено Повідомленням згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1398/5 від 26.08.2014)

Повідомлення
про внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб
та фізичних осіб - підприємців про судове рішення щодо припинення
юридичної особи, що не пов’язане з банкрутством юридичної особи

З Повідомленням можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Збірник типових документів", папка "Типові документи".