ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України "Про гуманітарну
допомогу" щодо оперативності прийняття рішень

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про гуманітарну допомогу" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 51, ст. 451 із наступними змінами) такі зміни:

1. У статті 5:

абзац третій частини першої викласти в такій редакції:

"контроль за отриманням, розподілом, використанням за цільовим призначенням, підготовкою статистичної звітності, обліком гуманітарної допомоги, визнаної такою рішенням спеціально уповноважених державних органів з питань гуманітарної допомоги";

частину другу викласти в такій редакції:

"Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації здійснюють:

визнання гуманітарною допомогою легкових автомобілів для забезпечення ними інвалідів, дітей-інвалідів, які перебувають на обліку для їх отримання, та вантажів вагою до 3 тонн у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

контроль за отриманням, збереженням, складуванням, розподілом, використанням за цільовим призначенням, підготовкою статистичної звітності, обліком гуманітарної допомоги, визнаної такою рішенням спеціально уповноважених державних органів з питань гуманітарної допомоги, стосовно отримувачів такої допомоги, місцезнаходження яких визначено на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці".

2. У статті 6:

у частині першій слова "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення" замінити словами "спеціально уповноваженими державними органами з питань гуманітарної допомоги";

у частині другій:

після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"транспортних засобів, що надходять у період проведення антитерористичної операції для отримання і використання Збройними Силами України, Національною гвардією України, іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, Службою безпеки України, Міністерством внутрішніх справ України, Державною прикордонною службою України, Державною службою України з надзвичайних ситуацій, Державною спеціальною службою транспорту, Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України для забезпечення проведення антитерористичної операції".

У зв’язку з цим абзаци третій та четвертий вважати відповідно абзацами четвертим та п’ятим;

абзац четвертий після слів "більше ніж вісім осіб" доповнити словами "та автомобілів, обладнаних для перевезення інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату";

в абзаці п’ятому слова "виготовлені не більш як" замінити словами "вперше зареєстровані не пізніше ніж";

в абзаці першому частини третьої слова "Комісією з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України" замінити словами "спеціально уповноваженими державними органами з питань гуманітарної допомоги".

3. Частину п’яту статті 8 викласти в такій редакції:

"Митне оформлення гуманітарної допомоги, визнаної такою рішеннями Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, здійснюється на території адміністративно-територіальної одиниці органу, який прийняв таке рішення, а митне оформлення гуманітарної допомоги, визнаної такою рішенням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення, - за місцем, визначеним відповідно до Митного кодексу України".

4. У статті 9:

частину другу викласти в такій редакції:

"Товари (предмети) гуманітарної допомоги підлягають відповідному державному санітарно-епідеміологічному, ветеринарно-санітарному, фітосанітарному, екологічному та радіологічному контролю в установленому законодавством порядку. Зазначені види контролю здійснюються першочергово та безкоштовно";

у частині шостій:

у першому реченні слова "займаються санітарним, ветеринарним, фітосанітарним, радіологічним та екологічним контролем" замінити словами "здійснюють державний санітарно-епідеміологічний, ветеринарно-санітарний, фітосанітарний, екологічний та радіологічний контроль";

у третьому реченні слова "у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України" виключити.

5. Статтю 14 виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

м. Київ, 16 липня 2015 року
N 640-VIII