ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення зміни до статті 67-2
Бюджетного кодексу України

Верховна Рада України постановляє:

I. Частину першу статті 67-2 Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 50-51, ст. 572) доповнити словами "або військово-цивільними адміністраціями відповідно до Закону України "Про військово-цивільні адміністрації" у разі їх утворення".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Закони та інші нормативно-правові акти України діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

м. Київ, 2 червня 2015 року
N 486-VIII