ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до статті 282
Митного кодексу України

Верховна Рада України постановляє:

I. Пункт 9 частини першої статті 282 Митного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., NN 44-48, ст. 552) після слова "до" доповнити словами "архівних установ", а після слова "цих" - словами "установ та".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2016 року.

2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

м. Київ, 4 червня 2015 року
N 512-VIII