Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
12.08.2005 N 440

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 серпня 2005 р. за N 902/11182

Про затвердження Зводу відомостей,
що становлять державну таємницю

(Із змінами, внесеними згідно з Наказами Служби безпеки
N 53 від 24.01.20
06
N 297 від 25.04.2006
N 680 від 12.10.20
06
N 114 від 15.02.20
07
N 949 від 28.12.20
07
N 462 від 17.06.20
08
N 815 від 05.11.20
08
N 146 від 16.03.20
09
N 755 від 25.11.20
09
N 123 від 24.02.20
10
N 405 від 23.07.20
10
N 417 від 09.11.20
11
N 345 від 30.07.20
12
N 470 від 17.10.20
12
N 544 від 06.12.20
12
N 265 від 25.06.20
13
N 463 від 13.11.20
13
N 98 від 13.03.20
14
N 263 від 21.04.20
15)

Відповідно до статей 10, 11, 12, 13 Закону України "Про державну таємницю", Порядку організації та забезпечення режиму секретності в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 N 1561-12, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Звід відомостей, що становлять державну таємницю, що додається.

2. Начальнику Управління охорони державної таємниці Департаменту стратегічного планування та інформаційно-аналітичного забезпечення Служби безпеки України забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. З наказом ознайомити особовий склад Служби безпеки України в частині, що стосується.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Голови Служби безпеки України від 01.03.2001 N 52, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.03.2001 за N 264/5455.

Т.в.о. Голови Служби В. Крутов

Затверджено
Наказ Служби
безпеки України
12.08.2005 N 440

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 серпня 2005 р. за N 902/11182

Звід
відомостей, що становлять державну таємницю

Загальні положення

1. Відповідно до Закону України "Про державну таємницю" Звід відомостей, що становлять державну таємницю (далі - ЗВДТ), є єдиною формою реєстрації цих відомостей в Україні. З моменту опублікування ЗВДТ держава забезпечує захист і правову охорону відомостей, які зареєстровані в ньому.

ЗВДТ формується Службою безпеки України на підставі рішень державних експертів з питань таємниць, а у випадках, передбачених статтею 12 Закону України "Про державну таємницю", - на виконання рішень суду.

(Абзац другий пункту 1 в редакції Наказу Служби безпеки N 265 від 25.06.2013)

У разі включення до ЗВДТ інформації, яка не відповідає категоріям і вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України "Про державну таємницю", або порушення встановленого порядку віднесення інформації до державної таємниці заінтересовані громадяни та юридичні особи мають право оскаржити відповідні рішення у судовому порядку.

(Абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки N 265 від 25.06.2013)

2. Реєстрація відомостей у ЗВДТ є підставою для надання документу, виробу чи іншому матеріальному носію інформації, що містить ці відомості, грифа секретності, який відповідає ступеню секретності, установленому для них у ЗВДТ.

3. Зміни до ЗВДТ вносяться не пізніше трьох місяців з дня одержання Службою безпеки України відповідного рішення державного експерта з питань таємниць.

(Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки N 265 від 25.06.2013)

4. Підтримання тексту ЗВДТ у контрольному стані в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях здійснюють режимно-секретні органи на підставі публікацій в офіційних виданнях.

(Пункт 4 в редакції Наказу Служби безпеки N 265 від 25.06.2013)

5. Наведені у ЗВДТ скорочення означають:

АР Крим - Автономна Республіка Крим.

ВМС - Військово-Морські Сили Збройних Сил України.

ВС - Верховний Суд України.

ГПУ - Генеральна прокуратура України.

(Пункт 5 доповнено абзацом п'ятим згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 470 від 17.10.2012)

ГУР - Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

ГШ - Генеральний штаб Збройних Сил України.

ДАЗТ - Державна адміністрація залізничного транспорту України.

ДКУ - Державний концерн "Укроборонпром".

(Пункт 5 доповнено новим абзацом дев'ятим згідно з Наказом Служби безпеки N 98 від 13.03.2014)

ДКА - Державне космічне агентство України.

(Пункт 5 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Служби безпеки N 544 від 06.12.2012)

ДДВП - Державний департамент України з питань виконання покарань.

ДКВС - Державна кримінально-виконавча служба України.

(Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Наказом Служби безпеки N 405 від 23.07.2010)

ДМС - Державна митна служба України.

ДПСУ - Державна податкова служба України.

(Абзац пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки N 680 від 12.10.2006)

ДПС - Державна прикордонна служба України.

(Абзац тринадцятий пункту 5 виключено на підставі Наказу Служби безпеки N 405 від 23.07.2010)

ДССЗЗІ - Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.

(Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Наказом Служби безпеки N 114 від 15.02.2007)

ЗС - Збройні Сили України.

КМ - Кабінет Міністрів України.

МЕРТ - Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

(Пункт 5 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Служби безпеки N 544 від 06.12.2012)

МВС - Міністерство внутрішніх справ України.

МЕ - Міністерство економіки України.

МЕВП - Міністерство енергетики та вугільної промисловості України.

(Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Наказом Служби безпеки N 417 від 09.11.2011)

МЖКГ - Міністерство з питань житлово-комунального господарства;

(Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Наказом Служби безпеки N 405 від 23.07.2010)

МЗС - Міністерство закордонних справ України.

МНС - Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

(Абзац двадцять другий пункту 5 виключено на підставі Наказу Служби безпеки N 417 від 09.11.2011)

МПП - Міністерство промислової політики України.

МО - Міністерство оборони України.

МЕПР - Міністерство екології та природних ресурсів України.

(Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Наказом Служби безпеки N 815 від 05.11.2008; в редакції Наказу Служби безпеки N 463 від 13.11.2013)

МІ - Міністерство інфраструктури України.

(Пункт 5 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Служби безпеки N 463 від 13.11.2013)

МТЗ - Міністерство транспорту та зв'язку України.

МФ - Міністерство фінансів України.

НАН - Національна академія наук України.

НКА - Національне космічне агентство України.

НБ - Національний банк України.

ОВ - "Особливої важливості".

РНБО - Рада національної безпеки і оборони.

СБ - Служба безпеки України.

СЗР - Служба зовнішньої розвідки України.

Т - "Таємно".

УДО - Управління державної охорони України.

ЦТ - "Цілком таємно".

6. Наведені у статтях ЗВДТ допоміжні слова вживаються:

Показник - для виділення одиниці терміна, що використовується в текстах статей ЗВДТ, без будь-яких ознак, що конкретизуються (кількісних чи якісних).

Складові показники - для сприйняття одиниці терміна, що використовується в текстах статей ЗВДТ, у більш широкому розумінні, ніж зазначено в статті (з урахуванням тих складників, що є невід'ємними складовими ознаками використаного терміна).

Відомості за окремими показниками - для засекречування у разі наявності одного з перерахованих у статті показників.

Відомості за сукупністю всіх показників - для засекречування у разі наявності всіх перерахованих у статті показників.

Відомості за окремими складовими показниками - для засекречування у разі наявності інформації про окремі складові показники, що є невід'ємними складовими ознаками використаного терміна, що вживається у статті.

Відомості за сукупністю всіх складових показників - для засекречування у разі наявності інформації про всі складові показники, що є невід'ємними складовими ознаками використаного терміна, що вживається у статті.

7. Наведені у ЗВДТ терміни вживаються у такому значенні:

Банкноти України нових зразків - не введені в обіг банкноти, зображення та інші характеристики яких офіційно не повідомлялись (демонструвались) НБ через засоби масової інформації чи офіційні видання НБ (до банкнот нових зразків не належать банкноти, на яких змінено рік затвердження (виготовлення) або (та) підпис Голови НБ, або місце їх розташування).

Безпека урядового або спеціального зв'язку (системи зв'язку) - стан зв'язку (системи зв'язку), за якого забезпечується запобігання можливому витоку інформації, що передається в системі зв'язку (порушення режимів роботи системи зв'язку).

Боєприпаси - артилерійські та стрілецькі, бомби авіаційні та їх складові одиниці, гранати, бойові частини, боєголовки та вибухові компоненти керованих (некерованих) ракет та снарядів, міни наземні та фугаси, міни морські та їх компоненти, торпеди та їх компоненти, бомби глибинні та їх компоненти, військова піротехніка, пристрої підривні, речовини вибухові та порохи, піропатрони та пристосування приводні та їх складові одиниці, інструменти та обладнання спеціальні для знешкодження наземних та підводних боєприпасів, капсулі, підривники, вибухові компоненти та інше приладдя для боєприпасів, спеціальне обладнання для експлуатації та обслуговування боєприпасів.

Бойове чергування - особливий вид чергування спеціально призначених сил та засобів ЗС, постійно готових до виконання завдань, що виникають раптово, своєчасного передавання наказів, команд, розпоряджень на приведення ЗС у вищі ступені бойової готовності, забезпечення керування ними під час підготовки та ведення бойових дій, оборони повітряного простору і захисту державного кордону від агресії.

Бойовий комплект військ (сил) - бойовий склад, призначений для створення угруповань військ (сил) за варіантами застосування ЗС, визначений рішенням Головнокомандувача ЗС, командувача оперативного об'єднання та оперативними планами.

Бойовий та чисельний склад - штатна за списком і наявна (фактична) кількість особового складу, озброєння, військової техніки.

Вантажі з небезпечними властивостями (небезпечні вантажі) - вантажі, які наведені в Рекомендаціях економічної та соціальної Ради ООН у 1956 році з перевезення небезпечних вантажів, підготовлених комітетами експертів з перевезення небезпечних вантажів, а також у міжнародних кодексах, угодах та правилах, розроблених на їх основі.

Введення в оману - комплекс заходів, що організовується з метою дезорієнтації противника відносно складу, положення, стану угруповань наших військ (сил) та захисту майбутніх дій.

Вимоги щодо забезпечення захисту секретної інформації (протидії технічній розвідці) - документи щодо розроблення та впровадження заходів з метою досягнення встановлених норм ефективності технічного захисту секретної інформації (протидії технічній розвідці).

Вироби військового призначення - озброєння, боєприпаси, військова та спеціальна техніка, спеціальні комплектувальні вироби для їх виробництва, вибухові речовини, а також матеріали та обладнання, спеціально призначені для розроблення, виробництва або використання зазначених виробів.

Витік секретної інформації - неконтрольоване поширення секретної інформації, яке призводить до її несанкціонованого одержання.

Військова техніка - літаки та гелікоптери бойові, учбово-бойові, спеціальні військові, транспортні, апарати літальні безпілотні, складові одиниці літальних апаратів, пристрої та агрегати авіаційні, обладнання для забезпечення зльоту, посадки та технічного обслуговування літальних апаратів; бойові кораблі та катери, кораблі спеціального призначення, судна та катери забезпечення і спеціальні, апарати глибоководні; машини бойові колісні, машини військові спеціальні колісні, машини бойові гусеничні, спеціальне приладдя озброєння бойової колісно-гусеничної техніки; спеціальна техніка телефонного, телеграфного зв'язку та передачі даних, її складові частини; технічні засоби захисту апаратури, ліній і каналів зв'язку та їх складові одиниці, апаратура шифрувальна та її складові частини, спеціальна техніка факсимільного зв'язку, техніка спеціального радіозв'язку, апаратура радіонавігаційних систем, спеціальна апаратура для запису (відеозапису) та відтворення звуку (відеосигналів), обладнання радіолокаційне, гідролокаційне, техніка протидії радіоелектронним, інфрачервоним, оптичним, гідроакустичним засобам виявлення цілей, засобам зв'язку, радіорозвідки противника, технічного захисту інформації та комплексного технічного контролю; спеціальне обладнання для автоматизованого (автоматичного) оброблення даних військового призначення, програмне забезпечення.

Військові об'єкти - бойові позиції військ, пункти управління, полігони, вузли зв'язку, радіотехнічні системи, бази, склади, об'єкти життєзабезпечення військ.

Військово-географічний опис - зведена характеристика політичних, економічних, воєнних і природних умов.

Гідрометеорологічне забезпечення - комплекс взаємопов'язаних заходів та робіт, які виконуються штатними гідрометеорологічними підрозділами з метою об'єктивної оцінки та врахування гідрометеорологічних умов під час планування та проведення заходів бойової підготовки, використання гідрометеорологічних даних для ефективного застосування зброї і бойової техніки, проведення заходів щодо захисту військ (сил) і об'єктів від зброї масового враження, наслідків руйнування радіаційно-хімічних та біологічно небезпечних об'єктів та стихійного лиха.

Державна система урядового зв'язку України - система спеціального зв'язку, яка функціонує в інтересах здійснення управління державою у мирний час, за умов надзвичайного та воєнного стану, надзвичайних ситуацій, забезпечення додержання вимог законодавства під час передачі інформації, що містить державну таємницю.

Державне розпізнавання об'єктів в Україні - визначення належності виявлених об'єктів за принципом "свій-чужий" з використанням технічних засобів та візуально.

Диверсійна стійкість - стан забезпеченості безпеки (захищеності) об'єкта, що характеризує певний ступінь його спроможності протистояти внутрішнім і зовнішнім диверсійно-терористичним та екстремістським проявам.

Дислокація - місце звичайного розташування із зазначенням точних географічних найменувань або координат.

Дислокація військ (на особливий період) - розміщення авіаційних частин на аеродромах, а кораблів - на військово-морських базах або інших пунктах базування (вживається щодо військових формувань, що не входять до складу діючих військ (сил).

Дислокація військ (у мирний час) - розташування органів військового управління, з'єднань, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій у відведених (визначених) для них місцях (спеціальних військових містечках, таборах, населених пунктах тощо).

Додатковий захист - способи захисту голографічного захисного елемента від підроблення, які базуються на додаткових ускладненнях зображення без наміру маскування ключових ознак.

Документи з управління військами - документи, що стосуються організації, підготовки та ведення бойових дій, а також переміщення (перегрупування) та розташування військ. До них належать: документи з управління військами (оперативні директиви, бойові накази та розпорядження, плани, робочі карти, схеми); звітно-інформаційні документи (донесення, зведення, звітні карти, схеми); довідкові документи (розрахунки, відомості, таблиці, схеми, довідки та інші).

Документи ручного кодування (або документи кодованого зв'язку) - таблиці для кодування текстових (числових) даних і змінні елементи їхньої ключової системи (ключі); ключі для кодування топографічних карт, за якими дійсні координати пунктів місцевості у відповідності до встановленого способу кодування замінюються умовними (кодовими) позначеннями.

Ефективність технічного захисту секретної інформації (протидії технічній розвідці) - ступінь відповідності вжитих заходів щодо технічного захисту секретної інформації (протидії технічній розвідці) установленим нормам і вимогам.

Забезпечення життєдіяльності населення - комплекс організаційних, економічних, соціальних та інших заходів, які здійснюються центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування з метою планування і підготовки до нормованого (у разі необхідності) забезпечення населення продовольчими та непродовольчими товарами, медичним обслуговуванням, послугами зв'язку, транспорту, комунальними та побутовими послугами в особливий період.

Загроза для секретної інформації - передумови витоку, можливості блокування чи порушення цілісності секретної інформації.

Засоби криптографічного захисту інформації - засоби шифрування інформації; засоби виготовлення ключових даних або ключових документів та управління ключовими даними, що використовуються в засобах криптографічного захисту інформації; засоби захисту від нав'язування неправдивої інформації або захисту від несанкціонованої модифікації, що реалізують алгоритми криптографічного перетворення інформації; засоби захисту інформації від несанкціонованого доступу (у тому числі засоби розмежування доступу до ресурсів електронно-обчислювальної техніки), у яких реалізовані алгоритми криптографічного перетворення інформації.

З'єднувальна залізнична колія - станційна колія, яка слугує для з'єднання основних станційних колій та колійних парків один з одним, з вантажними (грузовими) площадками, складами.

Інші державні органи - державні органи України, які створені в установленому порядку, мають відповідні повноваження, але за особливістю правового статусу не можуть бути віднесені до органів законодавчої, виконавчої або судової влади.

Ключові дані - набір значень змінних параметрів криптографічного перетворення, використання яких дає змогу досягти мети цього перетворення.

Ключові документи - матеріальні носії інформації із зафіксованими відповідним чином ключовими даними.

Ключові ознаки - сукупність заданих явних і прихованих деталей та властивостей зображення, яке підлягає обов'язковій ідентифікації при встановленні справжності голографічного захисного елемента.

Комплекс спеціальних видів зв'язку - функціонально та/або конструктивно взаємопов'язані технічні засоби, які призначені для обробки інформації з обмеженим доступом у складі системи спеціальних видів зв'язку.

Комплекс технічного захисту інформації - сукупність організаційних та інженерних заходів, призначених для захисту секретної інформації від витоку технічними каналами та спеціального впливу.

Комплектувальний виріб - виріб, який являє собою деталь (складову одиницю) або їх сукупність, має конструктивну цілісність, призначений для застосування у складі виробу військової техніки, не виконує без сполуки з іншими деталями (складовими одиницями) самостійної цільової функції, не зазнає ніяких змін у процесі розробки виробів, у яких його застосовують, розроблений не для конкретних виробів військової техніки, та такий, що виробляється за самостійними комплектами конструкторської та технологічної документації.

Криптографічна система - сукупність засобів криптографічного захисту інформації, необхідної ключової, нормативної, експлуатаційної, а також іншої документації (у тому числі такої, що визначає заходи безпеки), використання яких забезпечує належний рівень захищеності інформації, що обробляється, зберігається та (або) передається.

Криптографічний захист інформації - вид захисту, що реалізується за допомогою перетворень інформації з використанням спеціальних даних (ключових даних) з метою приховування (або відновлення) змісту інформації, підтвердження її справжності, цілісності, авторства тощо.

Маршрут перевезення - заздалегідь визначений шлях, напрям перевезення.

Матеріальні засоби - продукція виробництва (усі види озброєння і військової техніки, ракет і боєприпасів, військово-технічного майна, засоби вимірювання військового призначення, паливо, пальне, харчове, речове, інженерне, медичне та інше майно, матеріали, спеціальні рідини тощо), яка використовується для забезпечення військ (сил) у мирний час та на воєнний стан відповідними постачальними управліннями (відділами, службами) у системі матеріально-технічного (технічного і тилового) забезпечення.

Мережа поштового зв'язку - сукупність об'єктів поштового зв'язку і поштових маршрутів.

Методика контролю ефективності протидії технічним розвідкам - сукупність способів та методів вимірювальних та розрахункових операцій, а також послідовність їх виконання під час здійснення контролю ефективності вжитих заходів протидії технічним розвідкам, які встановлюються нормативними документами у сфері технічного захисту інформації.

Методика спеціальних досліджень - сукупність способів та методів вимірювальних та розрахункових операцій, а також послідовність їх виконання під час визначення ефективності реалізованих засобів захисту інформації від витоку каналами побічних електромагнітних випромінювань і наведень, які встановлюються нормативними документами у сфері технічного захисту інформації.

Місце розташування об'єкта телекомунікацій або об'єкта поштового зв'язку - розміщення об'єкта на конкретній території місцевості, у конкретному місці або населеному пункті із зазначенням географічних координат або інших даних, які уточнюють його розташування на цій місцевості, у межах міста або населеного пункту.

Модель загроз для секретної інформації - формалізований опис методів та засобів здійснення загроз для секретної інформації.

Модель порушника - абстрактний формалізований або неформалізований опис порушника в автоматизованій системі.

Монети України нових зразків - не введені в обіг розмінні та обігові монети, зображення та інші характеристики яких офіційно не повідомлялись (демонструвались) НБ через засоби масової інформації чи офіційні видання НБ (до монет нових зразків не належать монети, на яких змінено рік карбування).

Норми ефективності захисту інформації (протидії технічній розвідці) - граничнодопустимі значення чисельних показників, виконання яких забезпечує потрібну ефективність технічного захисту секретної інформації (протидії технічній розвідці).

Об'єкт інформаційної діяльності - інженерно-технічна споруда (приміщення) з визначеною контрольованою зоною, де здійснюється діяльність, пов'язана з інформацією, що підлягає технічному захисту.

Об'єкт оперативно-розшукового, контррозвідувального чи розвідувального заходу - фізична або юридична особа, стосовно якої здійснюється оперативно-розшукова, контррозвідувальна чи розвідувальна діяльність за наявності підстав, передбачених чинним законодавством України.

Об'єкт поштового зв'язку - поштамти, центри оброблення та перевезення пошти, зональні вузли, вузли поштового зв'язку, відділення поштового зв'язку, пункти поштового зв'язку, які становлять єдиний виробничо-технологічний процес з надання послуг поштового зв'язку.

Об'єкт спеціальних видів зв'язку - будівлі, приміщення, транспортні засоби чи інші інженерно-технічні споруди, функціональне призначення яких передбачає використання засобів криптографічного захисту інформації або можливість обробки інформації, що підлягає захисту, шифруванню або кодуванню із застосуванням інших технічних засобів.

Об'єкт телекомунікацій - комплекс споруд або окрема споруда, обладнані технологічними засобами телекомунікацій, з територією, на якій розміщені ці споруди (споруда).

Об'єкти оборонних галузей - підприємства, установи, організації, які розробляють та виробляють озброєння, боєприпаси, військову техніку, спеціальні комплектувальні вироби до них, підпорядковані відповідним центральним органам виконавчої влади.

Об'єкти оборонного значення - майнові та виробничо-технічні комплекси підприємств, установ, організацій, що залучаються державою до виконання мобілізаційних завдань за умов особливого періоду.

Обсяги утримання в непорушних запасах - кількість озброєння, військової техніки, ракет, боєприпасів та інших матеріальних засобів, які накопичуються у мирний час і призначені для забезпечення мобілізаційного та оперативного розгортання військ (сил) і ведення ними бойових дій (перших операцій) на початку війни.

Озброєння - озброєння стрілецьке та артилерійське, системи (комплекси) ракетні і ракетно-космічні, керовані (некеровані) ракети та їх складові частини, комплекси (установки) для їх запуску та складові одиниці до них, засоби керування зброєю (вогнем), системи дистанційного керування ракетами, обладнання для транспортування і обслуговування ракет, апарати торпедні та бомбомети для глибинних бомб.

Оперативне (бойове) завдання - завдання, поставлене вищим командувачем (командиром) об'єднанню, з'єднанню військовій частині або підрозділу для досягнення визначеної мети в операції (бою) до встановленого терміну, визначається у залежності від складу і стану угруповання противника, замислу операції (бою), складу і бойових можливостей об'єднання, з'єднання військової частини (підрозділу), характеру місцевості та інших умов обстановки.

Оперативне маскування - комплекс об'єднаних єдиним задумом організаційно-технічних заходів штабів, військ (сил), військових об'єктів, спрямованих на вирішення завдань щодо досягнення прихованості та введення противника (іноземних розвідок) в оману відносно складу, положення, стану угруповань своїх військ (сил), задуму майбутніх дій та приховування діяльності військ (сил) з метою забезпечення успіху підготовки і ведення операцій (бойових дій), примусивши противника прийняти помилкове рішення, досягнувши раптовості дій військ (сил) та підвищивши їх живучість. Воно включає приховування діяльності військ (сил) і введення противника в оману відносно цієї діяльності.

Оперативне обладнання території - комплекс заходів, спрямованих на підготовку місцевості, системи транспортних комунікацій та об'єктів інфраструктури в межах операційних зон (районів), визначених оперативними планами, що здійснюються з метою створення військами (силами) сприятливих умов для виконання завдань в операціях (бойових діях), підвищення захисту (живучості) військ (сил) та об'єктів, а також ускладнення (обмеження) дій противника.

Оперативно-стратегічні вимоги до системи (комплексу, зразка) озброєння чи військової техніки - упорядкована сукупність необхідних якісних і кількісних показників, властивостей, правил, що визначають потрібний на визначений період часу якісний і кількісний стан системи (комплексу, зразка) озброєння чи військової техніки, за якого забезпечується виконання ЗС, їх видами, родами військ і спеціальними військами покладених на них завдань.

Оперативно-тактичні вимоги до системи (комплексу, зразка) озброєння чи військової техніки - упорядкована сукупність необхідних якісних і кількісних показників, що визначають призначення, завдання, об'єкти дії, умови бойового застосування, рівень бойової ефективності системи (комплексу, зразка) озброєння чи військової техніки, які необхідні для виконання бойових завдань підрозділами, військовими частинами, з'єднаннями, кораблями ЗС.

Організація оповіщення - комплекс заходів, які здійснюються з метою доведення до державних органів, підприємств, установ, організацій сигналів оповіщення у разі введення в державі воєнного стану та проведення мобілізації, організацій чергування та забезпечення цих органів технічними засобами зв'язку.

Організація охорони перевезення - комплекс заходів охорони під час проведення перевезення з прив'язкою до конкретних видів транспорту чи заходів, що містять інформацію про чисельність охорони, її озброєння з прив'язкою до конкретних транспортних засобів і маршрутів перевезення.

Основні види найважливішої цивільної продукції - продукція подвійного призначення, перелік якої визначається Указом Президента України.

Особливий режим діяльності - сукупність організаційних та технічних заходів і правил, спрямованих на забезпечення режиму доступу та перебування на конкретному об'єкті.

Первинні матеріали аерозйомки - аеронегативи, цифрове зображення в первинному форматі, оцифровані сигнали з сенсорів обладнання.

Пересилання матеріальних носіїв секретної інформації - сукупність операцій з приймання, оброблення, перевезення та доставки (вручення) кореспонденції та інших матеріальних носіїв інформації.

Підприємства оборонно-промислового комплексу - підприємства, які здійснюють та забезпечують розроблення і виготовлення озброєння, військової техніки, товарів військового призначення та подвійного використання.

Потужність ліній зв'язку - загальна кількість типових каналів, що можуть бути організовані при використанні даних систем передавання.

Підрозділ об'єднаних сил швидкого реагування - орган військового управління, з'єднання, військова частина та підрозділи ЗС, родів військ, спеціальних військ, які призначені для запобігання та своєчасного реагування на загрози і збройні конфлікти, їх воєнно-силового стримування та ліквідації на ранній стадії виникнення.

Похідні матеріали аерозйомки - відскановані аеронегативи, контактні відбитки, негативи репродукцій, відбитки репродукцій, фотосхеми, оброблені цифрові зображення, знімки на папері, за виключенням створених топографічних карт і планів.

Приховування діяльності військ (сил) - комплекс заходів, що організовується та здійснюється з метою підвищення їх живучості та запобігання (припинення) несанкціонованого витоку інформації.

Пропускна спроможність залізниці - максимальна кількість поїздів або пар поїздів розрахункової ваги, яку можна пропустити за одиницю часу (годину, добу) за наявної технічної оснащеності ділянок (напрямків) з урахуванням найефективнішого використання споруд і пристроїв.

Протидія технічній розвідці - діяльність, спрямована на запобігання отриманню секретної інформації засобами технічної розвідки.

Радіоактивні матеріали з небезпечними властивостями - радіоактивні матеріали з питомою активністю понад 70 кБк/кг (2 нК/г), радіоактивні матеріали у кількості, сумарна активність яких перевищує значення граничнодопустимої активності, які вказані в графі 5 додатка 17 "Правил перевозки опасных грузов по железным дорогам", затверджених 05.04.96 на 15 засіданні Ради із залізничного транспорту Держав-учасниць Співдружності, і радіоактивні матеріали, що діляться (Уран - 233, Уран - 235, Плутоній - 238, Плутоній - 239, Плутоній - 241 або їхня суміш у кількості до 0,015 кг і нейтронні джерела на основі цих радіоактивних речовин у кількості не більше 0,15 кг).

Резервні джерела водозабезпечення - законсервовані водозабори з артезіанських свердловин або з відкритих водоймищ (рік), які призначені для забезпечення подавання води до комунальних водоводів.

Рецептура захисних поліграфічних фарб - кількісний склад компонентів фарб із захисними властивостями, який визначено зі встановленою точністю за затвердженими методиками з послідовністю й умовами їх змішування.

Рецептурний склад маркера - хімічний склад сполуки з кількісними параметрами, визначеними зі встановленою точністю за затвердженими методиками.

Розвіддоступність - показник можливостей розвідки супротивника щодо збору інформації про військовий об'єкт, зразок озброєння, військової техніки, що складається в розвідобстановці.

Система забезпечення безпеки перевезень - комплекс організаційних і технічних заходів, спрямованих на забезпечення безаварійної роботи та утримання в постійній справності споруд, колій, рухомого складу, обладнання, механізмів та пристроїв, а також на забезпечення безпеки руху, збереження здоров'я людини, майна і навколишнього середовища.

Система захисту банкнот від підроблення - сукупність елементів захисту банкнот, які має містити папір під час його виготовлення, і тих, що наносяться на банкноти під час їх друку, та здіснення інших технологічних процесів.

Система захисту монет від підроблення - сукупність елементів захисту, які вводяться в метал заготовок монет та наносяться на монети під час їх карбування.

Система (комплекс) озброєння та/чи військової техніки - сукупність функціонально пов'язаних зразків військової техніки, з'єднань для самостійного виконання завдання (комплексу завдань).

Система криптографічного захисту інформації - сукупність органів, підрозділів, груп, діяльність яких спрямована на забезпечення криптографічного захисту інформації, а також підприємств, установ і організацій, що розробляють, виробляють, експлуатують та розповсюджують криптосистеми і засоби криптографічного захисту інформації.

Система навігації - комплекс наземних (космічних) та бортових засобів, за допомогою яких забезпечується визначення місцезнаходження рухомих об'єктів в єдиному координатно-часовому просторі.

Система посадки - комплекс наземного та бортового обладнання, який забезпечує управління повітряним судном у районі аеродрому.

Система спеціальних видів зв'язку - сукупність взаємопов'язаних підсистем спеціального зв'язку, яка базується на власних комплексах технічних засобів та телекомунікаційних мережах загального користування.

Система (схема) трас зовнішнього постачання електричної і теплової енергії, газопроводів - графічне зображення мереж зовнішнього постачання електричної і теплової енергії (далі - мережі), газопроводів у вигляді ліній із зазначеними на них напрямками розміщення мереж, труб газопроводів (із зазначенням газоперекачувальних станцій та інших технологічних об'єктів, що належать до структури газопроводів) щодо підприємств, установ, організацій.

Система управління повітряним рухом - комплекс узгоджених заходів і дій органів управління авіацією (командних та диспетчерських пунктів, центрів обслуговування повітряного руху) із застосуванням засобів управління і контролю з розподілу повітряного простору для організації і забезпечення планового та координованого переміщення повітряних суден у повітряному просторі.

Скрите управління військами (силами) - управління військами (силами), що організоване з дотриманням вимог скритності, яка має за мету забезпечення збереження в таємниці від технічних розвідок заходів щодо керівництва військами (силами); визначає комплекс заходів щодо використання наявних засобів засекречування, шифрування, кодування, захищених автоматизованих систем управління, засобів криптографічного захисту конфіденційної інформації з одночасним виконанням заходів оперативного маскування, протидії технічним розвідкам, забезпечення охорони державної таємниці, технічного захисту інформації та безпеки інформації з обмеженим доступом.

Спеціальний комплектувальний виріб - виріб, який являє собою деталь (складову одиницю) або їх сукупність, має конструктивну цілісність, призначений для застосування у складі виробу військової техніки, не виконує без сполуки з іншими деталями (складовими одиницями) самостійної цільової функції, розроблений для конкретних виробів військової техніки, та такий, що виробляється за самостійними комплектами конструкторської та технологічної документації.

Спеціальні вантажі - банкноти, монети, банківські метали, валютні та інші цінності, вироби, матеріали тощо, які мають особливу цінність для держави або містять у собі інформацію, що становить державну таємницю.

Спеціальні види зв'язку (спеціальний зв'язок) - види зв'язку, при використанні яких з метою приховування змісту інформації здійснюється її криптографічне перетворювання.

Спеціальні вимоги - сукупність організаційних та інженерно-технічних вимог до умов експлуатації певного типу або зразка засобу обчислювальної техніки, виконання яких є необхідним для забезпечення захисту інформації від витоку каналами побічних електромагнітних випромінювань та наведень, які встановлюються нормативними документами у сфері технічного захисту інформації.

Спеціальні війська - війська, що призначені для забезпечення бойової діяльності ЗС і вирішення властивих їм спеціальних завдань. Вони включають: з'єднання і військові частини розвідки, війська зв'язку, радіоелектронної боротьби, інженерні війська, війська радіолокаційного, хімічного і біологічного захисту, залізничні війська, топогеодезичні, гідрографічні, гідрометеорологічні (метеорологічні) частини.

Спеціальні складові - складові голографічного захисного елемента, які за технологією свого виготовлення та застосування призначені для унеможливлення повного відтворення голографічного захисного елемента.

Спеціальні технічні засоби - технічні засоби, устаткування, апаратура, прилади, пристрої, програмне забезпечення, препарати та інші вироби, призначені (спеціально розроблені, виготовлені, запрограмовані або пристосовані) для негласного отримання інформації.

Спеціальні характеристики - норми, параметри та показники, що визначають особливі (спеціальні) якості та властивості об'єкта, виходячи з особливих (спеціальних) умов його застосування.

Стале (стійке) функціонування галузі національної економіки, господарств області - спроможність виробляти продукцію в установлених номенклатурі та обсягах (або виконувати свої функції) за умов особливого періоду.

Стратегічне розгортання військ (сил) - комплекс заходів щодо переведення військ (сил) на організацію і штати воєнного часу, створення відповідних угруповань військ (сил) на основі функціональних структур, забезпечення їх готовності до виконання передбачених планами завдань за призначенням визначеним складом для організованого вступу у війну.

Стратегічні резерви - органи військового управління, об'єднання, з'єднання, військові частини й установи, які розгортаються напередодні або в ході збройних конфліктів (війни) і призначені для підсилення (зміни) військ зі складу основних сил оборони.

Суб'єкт режимно-секретної діяльності - органи законодавчої, виконавчої та судової влади, органи прокуратури України, інші органи державної влади, Верховна Рада АР Крим, Рада міністрів АР Крим, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації усіх форм власності, об'єднання громадян, що провадять діяльність, пов'язану з державною таємницею.

Схема розміщення елементів захисту від підроблення - ескіз або макет банкноти з визначенням місць розташування елементів захисту.

Тактико-технічні вимоги - характеристики, норми, показники та параметри, що визначають призначення озброєння та військової техніки.

Тактичні характеристики - характеристики, що забезпечують виконання зразком завдань, що покладені на нього, у заданих умовах з урахуванням протидії супротивника та аварійних ситуацій, норми та кількісні показники, які визначають ефективність зразка.

Телекомунікаційна мережа загального користування - телекомунікаційна мережа, доступ до якої відкрито для всіх споживачів.

Територіальна оборона - система загальнодержавних воєнних і спеціальних заходів, що здійснюються в особливий період із завданнями: охорони та захисту державного кордону; забезпечення умов для надійного функціонування органів державної влади, органів військового управління, стратегічного (оперативного) розгортання військ (сил); охорони та оборони важливих об'єктів та комунікацій; боротьби з диверсійно-розвідувальними силами, іншими озброєними формуваннями агресора та антидержавними незаконно утвореними озброєними формуваннями; підтриманням правового режиму воєнного стану.

Технічна розвідка - несанкціоноване здобування секретної інформації за допомогою технічних засобів та її аналіз.

Технічне прикриття - комплекс організаційних та інженерно-технічних заходів, що здійснюються для забезпечення безперебійної та стабільної роботи підприємств галузей національної економіки на особливий період і в разі стихійного лиха, аварій та катастроф у мирний час.

Технічний захист секретної інформації - діяльність, спрямована на запобігання порушенню цілісності, блокуванню та (або) витоку секретної інформації технічними каналами.

Технічні засоби розвідки - апарати, машини та виготовлені з їх використанням обладнання або технічні системи, а також інструменти і речовини, призначені для: одержання розвідувальної інформації шляхом контролю поверхні Землі, повітряного (космічного) простору й окремих об'єктів, а також випромінювань різної природи; добування розвідувальної інформації з каналів електрозв'язку, інформаційних систем та окремих технічних засобів оброблення інформації; подолання технічного і криптографічного захисту розвідувальної інформації; негласного спостереження за об'єктами, що становлять інтерес для розвідувальних органів як джерела розвідувальної інформації; забезпечення передавання розвідувальної інформації.

Технічні характеристики - характеристики, що забезпечують виконання зразком тактичних характеристик.

Технічні характеристики банкнот - сукупність даних щодо розмірів та позиціювання водяних знаків, захисної стрічки на аркуші банкнотного паперу; розмірів та позиціювання основного портретного зображення на банкноті і зображення, нанесеного спеціальними фарбами за допомогою трафаретного друку; захисних властивостей спеціальних поліграфічних фарб.

(Абзац сто п'ятнадцятий пункту 7 в редакції Наказу Служби безпеки N 345 від 30.07.2012)

Технічні характеристики монет - діаметр, товщина, вага, колір металу монет та склад металу - маркера.

Технологія подвійного призначення - технологія, призначена для застосування (використання) в інтересах оборони, державної безпеки та охорони правопорядку, з використанням визначеної її частини (частини ресурсу) для інших сфер (споживачів).

Товари військового призначення: вироби військового призначення - озброєння, боєприпаси, військова та спеціальна техніка, спеціальні комплектуючі вироби для їх виробництва, вибухові речовини, а також матеріали та обладнання, спеціально призначені для розроблення, виробництва або використання зазначених виробів; послуги військового призначення - надання іноземним юридичним чи фізичним особам в Україні або за її межами послуг, у тому числі посередницьких (брокерських), у сфері розроблення, виробництва, будівництва, складання, випробування, ремонту, технічного обслуговування, модифікації, модернізації, експлуатації, управління, демілітаризації, знищення, збуту, зберігання, виявлення, ідентифікації, придбання або використання виробів чи технологій військового призначення, а також надання зазначеним юридичним особам іноземної держави чи її представникам або іноземцям послуг з фінансування таких робіт; технології військового призначення - спеціальна інформація в будь-якій формі (за винятком загальнодоступної інформації), необхідна для розроблення, виробництва або використання виробів військового призначення та надання послуг військового призначення. Ця інформація може надаватися у формі технічних даних або технічної допомоги: технічні дані - проекти, плани, креслення, схеми, діаграми, моделі, формули, специфікації, програмне забезпечення, посібники та інструкції, розміщені на папері або інших, у тому числі й електронних, носіях інформації; технічна допомога - проведення інструктажів, надання консультацій, здійснення заходів з метою підвищення кваліфікації, навчання, практичного освоєння методів роботи; базові технології - технології, які визначають принцип роботи і використання техніки, та елементи технологій, без яких військова техніка не може бути створена і використана.

Товари подвійного використання - окремі види виробів, обладнання, матеріалів, програмного забезпечення і технологій, спеціально не призначені для військового використання, а також роботи і послуги, пов'язані з ними, які, крім цивільного призначення, можуть бути використані у військових або терористичних цілях чи для розроблення, виробництва, використання товарів військового призначення, зброї масового знищення, засобів доставки зазначеної зброї чи ядерних вибухових пристроїв, у тому числі окремі види ядерних матеріалів, хімічних речовин, бактеріологічних, біологічних та токсичних препаратів, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.

Траса проходження лінії зв'язку - шлях проходження лінії зв'язку на місцевості із зазначенням місця розташування кінцевих і проміжних пунктів (вузлів станцій, підсилювальних пунктів і інших об'єктів телекомунікацій), через які вона проходить.

Управління мобілізацією - комплекс заходів, які здійснюються з метою планомірного переведення національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій на функціонування за умов особливого періоду.

Фізичні поля корабля - простір, в якому проявляються фізичні властивості, притаманні кораблю як матеріальному об'єкту, або що виникають внаслідок взаємодії з навколишнім середовищем.

(Пункт 7 доповнено новим абзацом сто двадцять другим згідно з Наказом Служби безпеки N 544 від 06.12.2012)

Функціонування запасного пункту управління - відомості, які дають можливість ідентифікувати місцезнаходження та призначення конкретного запасного пункту управління.

(Пункт 7 доповнено новим абзацом сто двадцять третім згідно з Наказом Служби безпеки N 544 від 06.12.2012)

Характеристика запасного пункту управління - сукупність розпізнавальних властивостей конкретного запасного пункту управління, а саме: технічні дані підземних будівельних конструкцій; дані про системи життєзабезпечення, зв'язку, оповіщення; схеми розміщення особового складу, наземних та підземних будівельних конструкцій, технологічного обладнання, лінійно-кабельних споруд, охорони та оборони; матеріально-технічні запаси; розміри експлуатаційних витрат на утримання запасного пункту управління у мирний час та особливий період.

(Пункт 7 доповнено новим абзацом сто двадцять четвертим згідно з Наказом Служби безпеки N 544 від 06.12.2012)

Цінності - банкноти, монети, банківські метали, цінні папери, валютні та інші цінності, вироби, матеріали тощо, які мають особливу цінність для держави.

(Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки N 680 від 12.10.2006; в редакції Наказу Служби безпеки N 405 від 23.07.2010)

Відомості, що становлять державну таємницю

Номер статті ЗВДТ  Зміст відомостей, що становлять державну таємницю  Ступінь секретності  Строк дії рішення про віднесення інформації до державної таємниці (у роках)  Суб'єкти режимно-секретної діяльності, державними експертами яких прийняті рішення про віднесення інформації до державної таємниці 
1. Сфера оборони 
1.1.1  Відомості про стратегічне розгортання військ (сил)      ЗС 
за сукупністю всіх складових показників у цілому щодо: виду, об'єднаного оперативного командування, спеціальних військ ЗС; МВС; ДПС; Державної спеціальної служби транспорту МТЗ; ДССЗЗІ  ОВ  30 
за окремими складовими показниками у цілому щодо: виду, об'єднаного оперативного командування, спеціальних військ ЗС; МВС; ДПС; Державної спеціальної служби транспорту МТЗ; ДССЗЗІ; за сукупністю всіх складових показників у цілому щодо: оперативного командування, територіального управління, армійського корпусу, повітряного командування, центру морських операцій, центру військ берегової оборони, тактичної групи ЗС; розвідувального органу, регіонального управління, морської охорони ДПС; внутрішніх військ МВС; Адміністрації, регіонального органу, територіального підрозділу ДССЗЗІ  ЦТ  10 
за окремими складовими показниками у цілому щодо: оперативного командування, територіального управління, армійського корпусу, повітряного командування, центру морських операцій, центру військ берегової оборони, тактичної групи ЗС; розвідувального органу, регіонального управління, морської охорони, органу охорони державного кордону, загону морської охорони, органу забезпечення ДПС; УДО; територіального командування внутрішніх військ МВС; Адміністрації, регіонального органу, територіального підрозділу ДССЗЗІ; за сукупністю всіх складових показників у цілому щодо: головного управління, управління МВС; бригади, полку, окремого батальйону (до них прирівняних) внутрішніх військ МВС  Т 
1.1.2  Відомості про зміст стратегічних (оперативних) планів застосування ЗС (військ або сил)      ЗС 
за сукупністю всіх складових показників у цілому щодо: об'єднаного оперативного командування, виду, спеціальних військ ЗС; МВС; ДПС; Державної спеціальної служби транспорту МТЗ; ДССЗЗІ  ОВ  30 
за окремими складовими показниками в цілому щодо: об'єднаного оперативного командування, виду, спеціальних військ ЗС; МВС; ДПС; Державної спеціальної служби транспорту МТЗ; ДССЗЗІ; за сукупністю всіх складових показників у цілому щодо: оперативного командування, територіального управління, армійського корпусу, повітряного командування, центру морських операцій, центру військ берегової оборони, тактичної групи ЗС; адміністрації, розвідувального органу, регіонального управління, морської охорони ДПС; УДО; внутрішніх військ МВС; регіонального органу, територіального підрозділу ДССЗЗІ  ЦТ  10 
за окремими складовими показниками у цілому щодо: оперативного командування, територіального управління, армійського корпусу, повітряного командування, центру морських операцій, центру військ берегової оборони, тактичної групи ЗС; адміністрації, розвідувального органу, регіонального управління, морської охорони ДПС; УДО; зони, району територіальної оборони; органу охорони державного кордону, загону морської охорони, органу забезпечення ДПС; частини Державної спеціальної служби транспорту МТЗ; територіального командування внутрішніх військ МВС; регіонального органу, територіального підрозділу ДССЗЗІ; за сукупністю всіх складових показників у цілому щодо: головного управління, управління МВС; бригади, полку, окремого батальйону (до них прирівняних) внутрішніх військ МВС  Т 
1.1.3  Відомості про зміст документів з управління військами, які розкривають за окремими показниками питання підготовки, організації, ведення бойових дій, розташування військ (сил), у цілому щодо:      ЗС 
об'єднаного оперативного командування, виду, спеціальних військ ЗС; МВС; ДПС; Державної спеціальної служби транспорту МТЗ; ДССЗЗІ  ОВ  30 
оперативного командування, територіального управління, армійського корпусу, повітряного командування, центру морських операцій, центру військ берегової оборони ЗС; адміністрації, розвідувального органу, регіонального управління, морської охорони ДПС; внутрішніх військ МВС; територіального підрозділу ДССЗЗІ  ЦТ  10 
тактичної групи, бригади, полку, окремого батальйону (до них прирівняних) ЗС; зони (району) територіальної оборони; органу охорони державного кордону, загону морської охорони, органу забезпечення ДПС; головного управління, управління МВС; територіального командування, бригади, полку, окремого батальйону (до них прирівняних) внутрішніх військ МВС     
1.1.4  Відомості про організацію або здійснення взаємодії військ (сил), у цілому щодо:      ЗС 
об'єднаного оперативного командування, виду, спеціальних військ, оперативного командування, територіального управління, армійського корпусу, повітряного командування, центру морських операцій, центру військ берегової оборони, тактичної групи ЗС; адміністрації, розвідувального органу, регіонального управління, морської охорони ДПС; МВС; внутрішніх військ, територіального командування внутрішніх військ МВС; ДССЗЗІ  ЦТ  10 
бригади, полку, окремого батальйону (до них прирівняних) ЗС; зони (району) територіальної оборони; органу охорони державного кордону, загону морської охорони, органу забезпечення ДПС; Державної спеціальної служби транспорту МТЗ; головного управління, управління МВС; бригади, полку, окремого батальйону (до них прирівняних) внутрішніх військ МВС; територіального підрозділу ДССЗЗІ  Т 
1.1.5  Відомості про систему бойової, мобілізаційної готовності, рівень готовності (здатності) військ (сил) до виконання завдань за призначенням      ЗС 
за сукупністю всіх показників у цілому щодо: об'єднаного оперативного командування, виду, спеціальних військ, оперативного командування, територіального управління, армійського корпусу, повітряного командування, центру морських операцій, центру військ берегової оборони, тактичної групи ЗС; адміністрації, розвідувального органу, регіонального управління, морської охорони ДПС; МВС; внутрішніх військ, територіального командування внутрішніх військ МВС; Центрального управління СБ; СЗР; Державної спеціальної служби транспорту МТЗ; ДССЗЗІ  ЦТ  10 
за окремими показниками в цілому щодо: об'єднаного оперативного командування, виду, спеціальних військ, оперативного командування, територіального управління, армійського корпусу, повітряного командування, центру морських операцій, центру військ берегової оборони, тактичної групи, бригади, полку, окремого батальйону (до них прирівняних), установи, організації, підприємства, арсеналу, бази ЗС; адміністрації, розвідувального органу, регіонального управління, морської охорони, органу охорони державного кордону, загону морської охорони, органу забезпечення ДПС; УДО; МВС, головного управління, управління МВС; територіального командування, бригади, полку, окремого батальйону (до них прирівняних) внутрішніх військ МВС; підрозділу, навчального закладу, військової частини СБ; підрозділу, навчального закладу, військової частини СЗР; загону Державної спеціальної служби транспорту МТЗ; регіонального органу, територіального підрозділу ДССЗЗІ  Т 
1.1.6  Відомості за сукупністю всіх показників про бойові комплекти, бойовий та чисельний склад військ (сил) у цілому щодо:      ЗС 
об'єднаного оперативного командування, виду, спеціальних військ, оперативного командування, територіального управління, армійського корпусу, повітряного командування, центру морських операцій, центру військ берегової оборони, тактичної групи ЗС; адміністрації, розвідувального органу, регіонального управління, морської охорони ДПС; МВС, внутрішніх військ МВС; СБ; СЗР; Державної спеціальної служби транспорту МТЗ; ДССЗЗІ  ЦТ  10 
бригади, полку, окремого батальйону (до них прирівняних), установи, організації, підприємства, арсеналу, бази ЗС; органу охорони державного кордону, загону морської охорони, органу забезпечення ДПС; УДО; головного управління, управління МВС; територіального командування, бригади, полку, окремого батальйону (до них прирівняних) внутрішніх військ МВС; підрозділу, навчального закладу, військової частини СБ; підрозділу, навчального закладу, військової частини СЗР; загону Державної спеціальної служби транспорту МТЗ; територіального підрозділу ДССЗЗІ  Т 
1.1.7  Відомості про систему бойового чергування      ЗС 
за сукупністю всіх складових показників щодо: ЗС, виду ЗС  ЦТ  10 
за окремими складовими показниками в цілому щодо виду ЗС; за сукупністю всіх складових показників щодо: роду, спеціальних військ, оперативного командування, армійського корпусу, територіального управління, повітряного командування, центру морських операцій, військово-морської бази, центру військ берегової оборони, бригади, полку, окремого батальйону ЗС  Т 
1.1.8  Відомості про заходи уведення в оману (приховування діяльності військ (сил)      ЗС 
на особливий період у цілому щодо ЗС  ОВ  30 
у мирний час у цілому щодо: ЗС; на особливий період у цілому щодо: об'єднаного оперативного командування, виду, спеціальних військ, оперативного командування, територіального управління, армійського корпусу, повітряного командування, центру морських операцій, центру військ берегової оборони ЗС; ДПС; СБ; СЗР; ДССЗЗІ  ЦТ  10 
у мирний час у цілому щодо: об'єднаного оперативного командування, виду, спеціальних військ, оперативного командування, територіального управління, армійського корпусу, повітряного командування, центру морських операцій, центру військ берегової оборони ЗС; ДПС; СБ; СЗР; ДССЗЗІ; у мирний час або на особливий період у цілому щодо: тактичної групи, бригади, полку, окремого батальйону (до них прирівняних) ЗС; внутрішніх військ МВС; Державної спеціальної служби транспорту МТЗ  Т 
1.1.9  Відомості за сукупністю всіх складових показників про побудову системи або проведення заходів оперативного обладнання території      ЗС 
у цілому щодо усієї території України  ЦТ  10 
у цілому щодо: операційної зони, операційного району, морської операційної зони  Т 
1.1.10  Відомості про військово-географічний опис території держави (операційної зони, операційного району, морської операційної зони)  Т  ЗС 
1.1.11  Відомості про плани територіальної оборони, заходи, стан підготовки до виконання завдань територіальної оборони      ЗС 
за сукупністю всіх показників у цілому щодо ЗС  ОВ  30 
за сукупністю всіх показників у цілому щодо: виду, роду, спеціальних військ, оперативного командування, територіального управління ЗС; ДПС, регіонального управління ДПС; СБ; МВС; внутрішніх військ, територіального командування внутрішніх військ МВС; УДО; Державної спеціальної служби транспорту МТЗ; ДССЗЗІ; ДКВС  ЦТ  10 
за окремими показниками у цілому щодо: виду, роду, спеціальних військ, оперативного командування, територіального управління ЗС; ДПС, регіонального управління ДПС; СБ; МВС, внутрішніх військ, територіального командування внутрішніх військ МВС; УДО; Державної спеціальної служби транспорту МТЗ; ДССЗЗІ; ДКВС; зони (району) територіальної оборони; за сукупністю всіх показників у цілому щодо: бригади, полку, окремого батальйону, роти (до них прирівняних) ЗС; МВС, внутрішніх військ МВС; ДПС; Державної спеціальної служби транспорту МТЗ; головного управління, управління МВС, міського, районного, лінійного управління (відділу), навчального закладу МВС; регіонального органу, територіального підрозділу ДССЗЗІ; територіального органу управління ДДВП  Т 
1.1.12  Відомості про заходи, які плануються або проводяться для захисту від зброї масового ураження, володіння якими дає змогу зацікавленій стороні вплинути на їх ефективність, у цілому щодо:      ЗС
ДКВС
ДПС
МВС
СБ
УДО 
виду, роду військ, оперативного командування ЗС  ЦТ  10 
корпусу, повітряного командування, військово-морської бази, тактичної групи, бригади, полку та до них прирівняних ЗС; СБ; МВС, головних управлінь МВС, Управлінь МВС в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізницях, внутрішніх військ МВС, управління територіального командування, бригади, полку, батальйону внутрішніх військ МВС; Адміністрації ДПС, регіонального управління, морської охорони, органу охорони державного кордону, загону морської охорони, органу забезпечення ДПС, розвідувального органу Адміністрації ДПС, його територіального (структурного) підрозділу; органу, установи виконання покарань, слідчого ізолятора, навчального закладу ДКВС; УДО  Т 
1.2.1  Відомості про морально-психологічний стан особового складу військових формувань або ефективність морально-психологічного забезпечення підготовки чи застосування військ (сил), які дають змогу встановити їх боєздатність у цілому щодо:      ЗС 
ЗС  ЦТ  10 
виду, роду, спеціальних військ, оперативного командування, корпусу, територіального управління, повітряного командування, військово-морської бази, центру морських операцій, центру військ берегової оборони, тактичної групи, бригади, полку, окремого батальйону (до них прирівняних) ЗС; ДПС; МВС; СБ; УДО; СЗР; Державної спеціальної служби транспорту МТЗ; ДССЗЗІ  Т 
1.2.2  Відомості про вплив соціально-політичної обстановки в регіонах (районах) дислокації військ (сил) на бойову готовність військ (сил) або морально-психологічний стан особового складу, які дають змогу встановити їх боєздатність у цілому щодо:      ЗС 
ЗС  ЦТ  10 
виду, роду, спеціальних військ, оперативного командування, корпусу, територіального управління, повітряного командування, військово-морської бази, центру морських операцій, центру військ берегової оборони, тактичної групи, бригади, полку, окремого батальйону (до них прирівняних) ЗС; ДПС; МВС; СБ; УДО; СЗР; Державної спеціальної служби транспорту МТЗ; ДССЗЗІ  Т 
1.2.3  Відомості за окремими показниками про узагальнені розрахунки психогенних втрат у воєнний час в цілому щодо: виду, роду, спеціальних військ, оперативного командування, корпусу, територіального управління, повітряного командування, військово-морської бази, центру морських операцій, центру військ берегової оборони, тактичної групи, бригади, полку ЗС  Т  ЗС 
1.2.4  Відомості за окремими показниками про планування, організацію, виконання гідрометеорологічного забезпечення бойових дій, бойової служби, військових навчань чи маневрів  Т  ЗС 
1.2.5  Відомості про конкретні показники впливу гідрометеорологічних умов на дію ЗС, їх бойову техніку (озброєння)  Т  ЗС 
1.3.1  Відомості про призначення, дислокацію (координати), технічний стан, характеристики, систему охорони (захисту) окремого стаціонарного пункту управління (діючого, запасного)      ЗС 
за окремими показниками в цілому щодо ЗС  ОВ  30 
за окремими показниками в цілому щодо: ГШ, виду, оперативного командування ЗС; за сукупністю всіх показників у цілому щодо: армійського корпусу, територіального управління, повітряного командування, військово-морської бази, центру морських операцій ЗС; СБ; СЗР; ДПС; МВС; внутрішніх військ МВС; Державної спеціальної служби транспорту МТЗ; МНС; ДССЗЗІ  ЦТ  10 
за окремими показниками щодо: стаціонарного пункту управління, виду, оперативного командування, армійського корпусу, територіального управління, повітряного командування, військово-морської бази, центру морських операцій ЗС; СБ; СЗР; ДПС; МВС; внутрішніх військ МВС; Державної спеціальної служби транспорту МТЗ; МНС; ДССЗЗІ; за сукупністю всіх показників у цілому щодо: тактичної групи, бригади, полку, окремого батальйону ЗС; регіонального управління, морської охорони ДПС; УДО; головного управління, управління МВС; управління територіального командування, бригади, полку, окремого батальйону внутрішніх військ МВС; підрозділу СЗР; органу, військової частини СБ; військової частини Державної спеціальної служби транспорту МТЗ; головного управління МНС; регіонального органу, територіального підрозділу ДССЗЗІ; рухомого (польового, повітряного) пункту управління ГШ  Т 
1.3.2  Відомості про дислокацію запасних позицій, місткість запасних аеродромів, кількість палива, озброєння, засобів матеріально-технічного, інженерного, навігаційного, радіолокаційного забезпечення, що зберігається на запасних позиціях чи аеродромах      ЗС 
за сукупністю всіх показників у цілому щодо запасної позиції чи аеродрому  ЦТ  10 
за окремими показниками в цілому щодо запасної позиції чи аеродрому  Т 
1.3.3  Відомості за окремими показниками про дислокацію, систему охорони, виробничі потужності арсеналів (баз, складів) озброєння, військової (спеціальної) техніки або військових частин (підприємств), призначених для ремонту озброєння (військової техніки) за умов воєнного стану  Т  ЗС 
1.4.1  Відомості про організацію оповіщення, управління мобілізацією, переведення з мирного на воєнний стан      ЗС 
за сукупністю всіх показників у цілому щодо: виду, роду, спеціальних військ, оперативного командування ЗС; МВС, внутрішніх військ МВС; СБ; СЗР; ДПС; ДКВС; ДССЗЗІ; Державної спеціальної служби транспорту МТЗ  ЦТ  10 
за окремими показниками в цілому щодо: виду, роду, спеціальних військ, оперативного командування ЗС; МВС, внутрішніх військ МВС; СБ; СЗР; ДПС; ДКВС; ДССЗЗІ; Державної спеціальної служби транспорту МТЗ; за сукупністю всіх показників у цілому щодо: територіального управління, корпусу, повітряного командування, центру морських операцій, центру військ берегової оборони, військово-морської бази, тактичної групи ЗС; розвідувального органу, регіонального управління, органу охорони державного кордону, загону морської охорони, органу забезпечення ДПС; УДО; головного управління, управління МВС, управління територіального командування, бригади, полку, окремого батальйону внутрішніх військ МВС; органів, установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, навчальних закладів ДКВС; частини Державної спеціальної служби транспорту МТЗ; Адміністрації, регіонального органу, територіального підрозділу ДССЗЗІ  Т 
1.4.2  Відомості про зміст мобілізаційного плану, схеми мобілізаційного розгортання, оперативно-мобілізаційних заходів щодо військових формувань, які відмобілізовуються, доукомплектовуються, передаються до складу ЗС, заново формуються, що розкривають: порядок їх розгортання, дислокацію, райони відмобілізування, терміни, стан готовності, чисельність особового складу воєнного часу, результати роботи з мобілізації військ у державі      ЗС 
за сукупністю всіх показників у цілому щодо: виду військ, оперативного командування ЗС; СБ; СЗР  ОВ  30 
за окремими показниками в цілому щодо: виду військ, оперативного командування ЗС; СБ; СЗР; за сукупністю всіх показників у цілому щодо: ДАЗТ; ДКВС; ДПС; роду військ, територіального управління, корпусу, повітряного командування, центру морських операцій, центру військ берегової оборони, військово-морської бази ЗС; МВС; внутрішніх військ МВС; МНС; Державної спеціальної служби транспорту МТЗ; органу, військової частини СБ; частини, установи СЗР; УДО; ДССЗЗІ  ЦТ  10 
за окремими показниками в цілому щодо: ДАЗТ, залізниці; органів, установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, навчальних закладів ДКВС; ДПС; роду військ, територіального управління, корпусу, повітряного командування, центру морських операцій, центру військ берегової оборони, військово-морської бази, тактичної групи, бригади, полку, окремого батальйону (до них прирівняних), установи, організації ЗС; МВС, головного управління, управління, військового формування, управління територіального командування, бригади, полку, окремого батальйону внутрішніх військ МВС; територіальних органів управління і підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС; частини, установи, підрозділу Державної спеціальної служби транспорту МТЗ; органу, військової частини СБ; частини, установи СЗР; УДО; Адміністрації, регіонального органу, територіального підрозділу ДССЗЗІ  Т 
1.4.3  Відомості за сукупністю всіх показників про дислокацію, систему охорони, оборони, організаційно-штатну структуру, чисельність особового складу військових частин (установ) на воєнний час у цілому щодо:      ЗС 
ЗС  ОВ  30 
виду ЗС  ЦТ  10 
оперативного командування, роду, спеціальних військ, корпусу, територіального управління, повітряного командування, військово-морської бази, центру морських операцій, центру військ берегової оборони, тактичної групи, бригади, полку, окремого батальйону (до них прирівняних)  Т 
1.4.4  Відомості про дислокацію, систему охорони, оборони, організаційно-штатну структуру, штати та табелі до штатів, чисельність особового складу військових частин (установ) на мирний час      ЗС 
за окремими показниками у цілому щодо ЗС  ЦТ  10 
за окремими показниками у цілому щодо виду, оперативного командування, територіального управління, корпусу, повітряного командування, військово-морської бази, центру морських операцій, об'єднаних сил швидкого реагування, які залучаються до бойового чергування з протиповітряної оборони, зенітно-ракетних, радіотехнічних, розвідувальних та спеціальних військ, корабельного складу ЗС; за сукупністю всіх показників у цілому щодо підрозділу об'єднаних сил швидкого реагування  Т 
1.4.5  Відомості за сукупністю всіх показників про кількість, готовність спеціальних формувань центральних органів виконавчої влади, що передаються ЗС за умов воєнного стану в цілому щодо: центрального органу виконавчої влади, ДАЗТ  Т  ЗС 
1.4.6  Відомості про потребу, наявність, обсяги утримання в непорушних запасах, місця зберігання основних видів озброєння, військової техніки та матеріальних засобів, що необхідні для забезпечення мобілізаційного розгортання військ (спеціальних формувань, призначених для передачі ЗС)      ЗС 
за сукупністю всіх показників у цілому щодо ЗС  ОВ  30 
за окремими показниками у цілому щодо ЗС; за сукупністю всіх показників у цілому щодо: виду, роду, спеціальних військ, оперативного командування ЗС; ДПС; МВС; внутрішніх військ МВС; ДКВС; ДССЗЗІ  ЦТ  10 
за окремими показниками в цілому щодо: виду, роду, спеціальних військ, оперативного командування, корпусу, тактичної групи, бригади, полку, окремого батальйону (до них прирівняних), установи, закладу ЗС; МВС, управління територіального командування, бригади, полку, окремого батальйону (до них прирівняних), внутрішніх військ МВС; ДДВП, органів, установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, навчальних закладів ДКВС; регіонального управління, органу охорони державного кордону, загону морської охорони, органу забезпечення ДПС; УДО; частини Державної спеціальної служби транспорту МТЗ; Адміністрації, регіонального органу, територіального підрозділу, закладу, установи ДССЗЗІ; місцевої державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, адміністративної території (до району в місті з населенням понад 1 млн. жителів)  Т 
1.4.7  Відомості про кількість, вартість, строки постачання озброєння (військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них) для потреб військових формувань      ЗС 
за сукупністю всіх показників у цілому щодо: ЗС; ДПС  ЦТ  10 
за окремими показниками в цілому щодо: виду, роду, спеціальних військ, оперативного командування ЗС; ДПС; СБ; МВС, внутрішніх військ МВС; ДКВС; УДО; за сукупністю всіх показників у цілому щодо: органу СБ; головного управління МВС; регіонального управління ДПС; установи виконання покарань, слідчих ізоляторів, навчальних закладів ДКВС; підприємства (установи, організації), які є виробниками (постачальниками) озброєння (військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них)  Т 
1.4.8  Відомості про кількість, строки поставки військовим формуванням для забезпечення їх боєздатності основних видів пального (мастильних матеріалів, речового, медичного майна, продовольства, видів матеріально-технічних засобів)      ЗС 
за умов воєнного стану за окремими показниками в цілому щодо ЗС  ЦТ  10 
у мирний час за окремими показниками в цілому щодо ЗС; за умов воєнного стану за окремими показниками в цілому щодо: виду, роду, спеціальних військ, оперативного командування, корпусу, повітряного командування, військово-морської бази, центру морських операцій ЗС; СБ; МВС, внутрішніх військ МВС; ДКВС; ДПС; УДО  Т 
1.4.9  Відомості за сукупністю всіх показників про баланс електричної потужності, електроенергії систем живлення військових об'єктів за умов воєнного стану в цілому щодо:      ЗС 
виду, роду, спеціальних військ, оперативного командування, корпусу, територіального управління, повітряного командування, військово-морської бази, центру морських операцій ЗС; адміністрації, регіонального управління, морської охорони, розвідувального органу ДПС; внутрішніх військ МВС; Центрального управління СБ; СЗР; ДССЗЗІ  ЦТ  10 
тактичної групи, бригади, полку, окремого батальйону (до них прирівняних), установи, організації ЗС, підприємства, арсеналу, бази; органу охорони державного кордону, загону морської охорони, органу забезпечення ДПС; УДО; управління територіального командування, бригади, полку, окремого батальйону (до них прирівняних) внутрішніх військ МВС; підрозділу, навчального закладу, військової частини СБ; підрозділу, навчального закладу, військової частини СЗР; частини Державної спеціальної служби транспорту МТЗ; Адміністрації, регіонального органу, територіального підрозділу, закладу або установи ДССЗЗІ  Т 
1.4.10  Відомості за сукупністю всіх показників про кількість, типи, марки, запас ходу автотракторної, дорожньо-будівельної, підйомно-транспортної техніки, що є необхідною для укомплектування військових частин згідно з мобілізаційним планом, у цілому щодо: виду, оперативного командування, роду, спеціальних військ ЗС; обласних, в АР Крим, містах Києві та Севастополі військових комісаріатів  Т  ЗС 
1.4.11  Відомості за сукупністю всіх показників про кількість, типи, марки, запас ходу автотранспортної, дорожньо-будівельної, підйомно-транспортної техніки, повітряних, морських, річкових суден, залізничного рухомого складу, що є необхідними для забезпечення мобілізаційного розгортання військ, у цілому щодо:      ЗС 
виду, роду, спеціальних військ, оперативного командування ЗС; ДАЗТ  ЦТ  10 
корпусу, тактичної групи, бригади, полку, окремого батальйону (до них прирівняних) ЗС; залізниці, дирекції залізничних перевезень  Т 
1.4.12  Відомості за сукупністю всіх показників про кількість, час розгортання, дислокацію, перепускну здатність збірних (здавальних, приймальних) пунктів особового складу чи техніки, яка надходить з національної економіки, у цілому щодо: виду, роду військ, оперативного командування ЗС  Т  ЗС 
1.4.13  Відомості за сукупністю складових показників про пропускну спроможність для потреб оборони залізниць в основних напрямках, визначених ГШ ЗС щодо:      ЗС 
ДАЗТ, залізниці  ЦТ  10 
дирекції залізниць  Т 
1.5.1  Відомості за окремими показниками про фактичні (експериментально встановлені) дані аномалії розповсюдження, розсіювання, флуктуації акустичних сигналів, рівнів акустичних сигналів у конкретних морських районах територіальних вод України  Т  ЗС 
1.5.2  Відомості про кількісні показники, які розкривають нормовані або виміряні параметри рівнів фізичних полів корабля (за кожним полем окремо)  ЦТ  10  МПП 
1.5.3  Відомості за сукупністю всіх складових показників про заходи з організації (здійснення) державного розпізнавання об'єктів в Україні  Т  ЗС 
1.5.4  Відомості за окремими показниками про характеристики систем управління повітряним рухом, навігації, посадки, зв'язку військового призначення для забезпечення повітряного руху за умов воєнного стану  Т  ЗС 
1.5.5  Відомості про організацію скритого управління військами (силами) в цілому щодо:      ЗС 
ЗС  ЦТ  10 
виду, роду військ, оперативного командування, спеціальних військ, корпусу, територіального управління, повітряного командування, військово-морської бази, центру морських операцій, центру військ берегової оборони, тактичної групи, бригади, полку, окремого батальйону (та до них прирівняних) ЗС  Т 
1.5.6  Відомості про зміст або побудову документів ручного кодування ЗС  Т  ЗС 
1.5.7  Відомості про зміст заходів маскування (керування) дійсних параметрів рівнів фізичних полів корабля, які:      МО 
розкривають кількісні показники  ЦТ  10 
не розкривають кількісних показників  Т 
1.5.8  Відомості про фізико-технічні показники стендів або полігонів контролю фізичних полів кораблів  Т  ЗС 
1.5.9  Відомості за сукупністю всіх складових показників про організаційно-технічні заходи, які є необхідними для контролю або компенсації рівнів фізичних полів кораблів  Т  ЗС 
(Статтю 1.6.1 вилучено на підставі Наказу Служби безпеки N 680 від 12.10.2006) 
1.6.2  Відомості про організацію захисту зброї або систем бойового управління військами (силами) ЗС чи зброєю від несанкціонованого застосування або несанкціонованої передачі наказів (сигналів) бойового управління  Т  ЗС 
1.6.3  Відомості про необхідність захисту від засобів технічних розвідок конкретних військових об'єктів (зразків озброєння чи військової техніки), розголошення яких підвищить їх уразливість  Т  ЗС 
1.6.4  Відомості про рівні розвіддоступності засобам технічних розвідок військових об'єктів (зразків озброєння чи військової техніки)      ЗС 
у цілому щодо: виду, роду військ, спеціальних військ, оперативного командування, корпусу, територіального управління, повітряного командування, військово-морської бази, центру морських операцій, центру військ берегової оборони ЗС; адміністрації ДПС, її розвідувального органу, регіонального управління, морської охорони ДПС; ДССЗЗІ  ЦТ  10 
у цілому щодо: тактичної групи, бригади, полку, окремого батальйону (та до них прирівняних) ЗС; органу охорони державного кордону, загону морської охорони, органу забезпечення, підрозділу розвідувального органу ДПС; регіонального органу, територіального підрозділу ДССЗЗІ; щодо окремого військового об'єкта (зразка озброєння чи військової техніки)  Т 
1.6.5  Відомості про зміст заходів щодо забезпечення протидії технічним розвідкам, захисту від несанкціонованого доступу до військових об'єктів (зразків озброєння чи військової техніки), розголошення яких підвищить їх уразливість      ЗС 
за сукупністю всіх показників у цілому щодо: виду, роду, спеціальних військ, оперативного командування, корпусу, територіального управління, повітряного командування, військово-морської бази, центру морських операцій, центру військ берегової оборони ЗС; адміністрації ДПС, її розвідувального органу, регіонального управління, морської охорони ДПС  ЦТ  10 
за окремими показниками в цілому щодо: виду, роду, спеціальних військ, оперативного командування, корпусу, територіального управління, повітряного командування, військово-морської бази, центру морських операцій, центру військ берегової оборони ЗС; адміністрації ДПС, її розвідувального органу, регіонального управління, морської охорони ДПС; у цілому щодо окремого військового об'єкта (зразка озброєння чи військової техніки)  Т 
1.7.1  Відомості за окремими показниками про пункти обміну військово-поштових установ, приписку або виписку (дислоциркуляри або донесення) військових частин за їх дійсними найменуваннями, які не підпадають під обмін інформацією  Т  ЗС 
1.7.2  Відомості за окремими показниками про застосування систем або засобів зв'язку для управління військами у мирний час або особливий період, заходи щодо забезпечення надійності зв'язку в цілому щодо: виду, корпусу, повітряного командування, територіального управління, військово-морської бази, бригади, полку ЗС за окремими показниками  Т  ЗС 
1.7.3  Відомості за окремими показниками про схеми організації фельд'єгерсько-поштового зв'язку, графіки роботи рухомих засобів вузлів або станцій фельд'єгерсько-поштового зв'язку ЗС  Т  ЗС 
1.8.1  Відомості про зміст військових навчальних програм, у яких розкриваються відомості навчального характеру зі ступенем секретності "ОВ" чи "ЦТ" (висвітлюється методологія дисципліни, що дає змогу перенести отримані знання на практику без розкриття дійсного стану речей)
При засекречуванні інформації посилатися на цю статтю та статті відомостей, інформація навчального характеру про які розкривається 
Т  ЗС 
1.9.1  Відомості за окремими показниками про мету, напрями, науково-технічні ідеї, результати, можливість застосування (реалізації) фундаментальних, пошукових прикладних наукових досліджень, спрямованих на підвищення обороноздатності держави
При засекречуванні ступінь секретності встановлюється і змінюється за рішенням державного експерта з питань таємниць 
ЦТ
Т 
10
ЗС 
1.9.2  Відомості за окремими показниками про відкриття, винаходи, науково-технічні рішення, які можуть бути використані для потреб оборони держави і мають принципове значення для розробки нових видів озброєння чи військової техніки      ЗС 
у цілому щодо України  ОВ  30 
щодо окремого відкриття, винаходу чи науково-технічного рішення Щодо окремого відкриття, винаходу чи науково-технічного рішення при засекречуванні ступінь секретності встановлюється і змінюється за рішенням державного експерта з питань таємниць  ЦТ
Т 
10
1.9.3  Відомості за окремими показниками про досягнення науки і техніки, напрями дослідження, результати науково-дослідних або дослідно-конструкторських робіт, що дають змогу вдосконалювати озброєння чи військову техніку для потреб оборони
При засекречуванні ступінь секретності встановлюється і змінюється в залежності від обсягу і важливості відповідних відомостей за рішенням посадової особи, уповноваженої на встановлення грифа секретності 
ЦТ
Т 
10
МО 
1.9.4  Відомості про результати наукових досліджень або розроблень щодо створення або модернізації комплектувальних виробів зразків озброєння чи військової техніки, які покращують технічні характеристики цих зразків
При засекречуванні ступінь секретності встановлюється і змінюється за рішенням державного експерта з питань таємниць 
Т  МО 
1.9.5  Відомості за окремими показниками про результати науково-дослідних (дослідно-конструкторських) робіт, пов'язаних з розвитком, підготовкою, застосуванням, забезпеченням при виконанні бойових завдань військових формувань, використанням перспективних систем (зразків озброєння, військової техніки)      ЗС 
у цілому щодо: виду, спеціальних військ, роду військ ЗС; ДПС, її розвідувального органу  ЦТ  10 
у цілому щодо: об'єднань, з'єднань, військових частин, підрозділів ЗС; регіонального управління, морської охорони ДПС  Т 
1.9.6  Відомості про нові технології створення (модернізації) зразків озброєння (військової техніки) для потреб оборони, що спрямовані на поліпшення їх бойових можливостей або конструктивних (експлуатаційних) характеристик  Т  ЗС 
1.9.7  Відомості про довгострокові прогнози напрямів розвитку озброєння чи військової техніки
При засекречуванні ступінь секретності встановлюється і змінюється в залежності від обсягу і важливості відповідних відомостей за рішенням посадової особи, уповноваженої на встановлення грифа секретності 
Т  МО 
(Статтю 1.9.8 виключено на підставі Наказу Служби безпеки N 405 від 23.07.2010) 
1.9.9  Відомості про тактико-технічні характеристики, склад, алгоритм функціонування, результати випробувань зразків (систем, комплексів або складових цих зразків) озброєння чи військової техніки або боєприпасів, які перебувають (плануються) в експлуатації (на зберіганні) у військах, витік яких створює загрозу національним інтересам і безпеці.
При засекречуванні ступінь секретності встановлюється і змінюється за рішенням державного експерта з питань таємниць 
    МО 
за сукупністю всіх показників щодо окремого зразка (системи, комплексу або складових цих зразків) озброєння чи військової техніки або боєприпасу  ЦТ  10 
Т 
за окремими показниками щодо окремого зразка (системи, комплексу або складових цих зразків) озброєння чи військової техніки або боєприпасу  Т 
1.9.10  Відомості про основні оперативно-стратегічні, оперативно-тактичні, тактико-технічні вимоги до конкретної системи (комплексу, зразка) озброєння чи військової техніки, які створюються або модернізуються, результати їх випробовувань
При засекречуванні ступінь секретності встановлюється і змінюється за рішенням державного експерта з питань таємниць 
    МО 
за сукупністю всіх показників щодо окремої системи (комплексу, зразка озброєння чи військової техніки)  ЦТ
Т 
10
за окремими показниками щодо окремої системи (комплексу, зразка озброєння чи військової техніки)  Т 
1.9.11  Відомості про нові технічні рішення у створенні для потреб оборони зразків озброєння чи військової техніки (систем навігації, управління зброєю, передавання інформації, радіолокації) за окремими показниками щодо: використання електромагнітного випромінювання об'єктів міліметрового (субміліметрового) діапазонів; підвищення завадозахищеності або можливостей виявлення малорозмірних цілей на фоні рельєфу місцевості чи моря або метеоутворень; застосування нових високоефективних приладів генерування (посилення, оброблення) радіо-, радіотехнічних сейсмічних (гідроакустичних) сигналів; використання високопотужних оптичних квантових або магнітогідродинамічних генераторів (засобів) автоматизованого збирання (оброблення) інформації  ЦТ  10  МО 
(Статтю 1.9.12 виключено на підставі Наказу Служби безпеки N 405 від 23.07.2010) 
(Статтю 1.9.13 виключено на підставі Наказу Служби безпеки N 544 від 06.12.2012) 
(Статтю 1.9.14 виключено на підставі Наказу Служби безпеки N 544 від 06.12.2012) 
1.10.1  Відомості про рецептуру або технологію виробництва матеріалів військового призначення:      МПП 
об'ємно-детонаційних сумішей; вибухових речовин; відбивальних чи поглинальних покрить, що працюють у радіо-, інфрачервоному й оптичному діапазонах  ЦТ  10 
напівпровідникових, діелектричних, жаро-, ерозійностійких, теплоізоляційних композиційних матеріалів; виготовлення методом порошкової металургії виробів із тугоплавких матеріалів, жароміцних сплавів, сплавів на основі інтерметалевих з'єднань, демпфувальних матеріалів  Т 
1.10.2  Відомості за окремими показниками про повний рецептурний склад, особливості технології виготовлення піроксилінових (балістичних, сферичних чи інших) порохів (боєприпасів), що виготовляються для військового озброєння  Т  МПП 
1.10.3  Відомості про технології подвійного призначення, що мають перевагу порівняно з кращими зарубіжними аналогами, якщо вони дають змогу відтворення цих технологій або розкривають їх характеристики за призначенням  Т  МПП 
1.10.4  Відомості за окремими складовими показниками про систему захисту об'єктів, військ (сил), озброєння, військової техніки від застосування зброї масового ураження, володіння якими дає змогу зацікавленій стороні вплинути на ефективність такої системи захисту
При засекречуванні ступінь секретності встановлюється і змінюється в залежності від обсягу і важливості відповідних відомостей за рішенням посадової особи, уповноваженої на встановлення грифа секретності 
ЦТ
Т 
10
ЗС 
1.10.5  Відомості за окремими показниками про опис, схеми спеціальних споруд або їх захисних пристроїв (автоматизованих систем охорони чи життєзабезпечення), порядок експлуатації, плани, перспективи використання таких споруд для: зберігання озброєння, військової техніки (за винятком тих, які підпадають під дію міжнародних договорів у галузі контролю над озброєнням), забезпечення мобілізаційного розгортання або життєдіяльності військ (сил) ЗС (інших органів виконавчої влади), розголошення яких створює загрозу національним інтересам і безпеці
При засекречуванні ступінь секретності встановлюється і змінюється в залежності від обсягу і важливості відповідних відомостей за рішенням посадової особи, уповноваженої на встановлення грифа секретності 
ЦТ
Т 
10
ЗС 
(Статтю 1.11.1 виключено на підставі Наказу Служби безпеки N 755 від 25.11.2009) 
(Статтю 1.11.2 виключено на підставі Наказу Служби безпеки N 755 від 25.11.2009) 
(Статтю 1.11.3 виключено на підставі Наказу Служби безпеки N 755 від 25.11.2009) 
(Статтю 1.11.4 виключено на підставі Наказу Служби безпеки N 755 від 25.11.2009) 
(Статтю 1.11.5 виключено на підставі Наказу Служби безпеки N 755 від 25.11.2009) 
(Статтю 1.11.6 виключено на підставі Наказу Служби безпеки N 755 від 25.11.2009) 
(Статтю 1.11.7 виключено на підставі Наказу Служби безпеки N 755 від 25.11.2009) 
(Статтю 1.11.8 виключено на підставі Наказу Служби безпеки N 755 від 25.11.2009) 
1.11.9  Відомості за сукупністю всіх показників про забезпечення, номенклатуру, кількість, терміни постачання топографо-геодезичних засобів (засобів навігації) в цілому щодо ЗС  Т  ЗС 
1.11.10  Відомості, що містяться у первинних матеріалах аерозйомок (незалежно від форми та виду носія) території України, які виконані з авіаційних носіїв за допомогою різних типів аерофотозйомки або лазерного сканування, а також у похідних матеріалах з них, з роздільною здатністю на місцевості краще 50 сантиметрів, за умови наявності на матеріальних носіях інформації відомостей, що охороняються на об'єктах Міністерства оборони України та Збройних Сил України
За виключенням відомостей, які надаються Україною згідно з міжнародними зобов'язаннями.
Засекречування матеріальних носіїв цієї інформації відбувається на стадії отримання первинних матеріалів аерозйомок або лазерного сканування чи похідних матеріалів з них. Рішення про розсекречування конкретної інформації приймає державний експерт з питань таємниць 
Т  ЗС 
1.12.1  Відомості про порядок підготовки, переведення в готовність, забезпечення функціонування системи управління державою на особливий період у цілому щодо України      КМ 
за сукупністю всіх показників  ЦТ  10 
за окремими показниками  Т 
1.12.2  Відомості щодо цивільного захисту (Цивільної оборони України) за окремими показниками про дислокацію, функціонування, характеристики конкретних запасних пунктів управління, перелік утримувачів яких визначається Кабінетом Міністрів України, запасних пунктів управління територіальних органів управління, підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС      МНС 
у цілому щодо конкретного утримувача, якщо в нього є не менше двох запасних пунктів управління  ЦТ  10 
щодо окремого запасного пункту управління  Т 
1.12.3  Відомості про системи зв'язку або оповіщення цивільного захисту (Цивільної оборони України) на особливий період, в умовах надзвичайного стану чи при загрозі проведення терористичних актів у цілому щодо: центрального органу виконавчої влади, іншого державного органу;
Ради міністрів АР Крим, обласної, Київської або Севастопольської міських державних адміністрацій; підприємства, установи, організації, що залучаються до виконання заходів з цивільного захисту (Цивільної оборони України) згідно з рішенням Кабінету Міністрів України 
Т  МНС 
1.12.4  Відомості про систему, нормативи, заходи приведення цивільного захисту (Цивільної оборони України) у готовність до виконання завдань в особливий період      МНС 
за окремими показниками в цілому щодо України; за сукупністю всіх показників у цілому щодо: центрального органу виконавчої влади, іншого державного органу; Ради міністрів АР Крим, обласної, Київської або Севастопольської міських державних адміністрацій; підприємства, установи, організації, що залучаються до виконання заходів з цивільного захисту (Цивільної оборони України) в особливий період згідно з рішенням Кабінету Міністрів України  ЦТ  10 
за окремими показниками в цілому щодо: центрального органу виконавчої влади, іншого державного органу; Ради міністрів АР Крим, обласної, Київської або Севастопольської міських державних адміністрацій; підприємства, установи, організації, територіального органу управління МНС, що залучаються до виконання заходів з цивільного захисту (Цивільної оборони України) в особливий період згідно з рішенням Кабінету Міністрів України  Т 
1.12.5  Відомості щодо цивільного захисту (Цивільної оборони України) про номенклатуру, обсяг мобілізаційних запасів матеріально-технічних засобів (продовольства), дислокацію складів (баз) їх зберігання      МНС 
за окремими показниками в цілому щодо України; за сукупністю всіх показників у цілому щодо центрального органу виконавчої влади  ЦТ  10 
за окремими показниками в цілому щодо: центрального органу виконавчої влади, іншого державного органу, Ради міністрів АР Крим, обласної, Київської або Севастопольської міських державних адміністрацій, територіального органу управління МНС; за сукупністю всіх показників у цілому щодо окремого складу (бази): центрального органу виконавчої влади, іншого державного органу, Ради міністрів АР Крим, обласної, Київської або Севастопольської міських державних адміністрацій, територіального органу управління МНС  Т 
1.12.6  Відомості про дислокацію, переліки, систему охорони, заходи щодо захисту органів державної влади або запасних пунктів управління, стосовно яких УДО здійснюється державна охорона за умов воєнного стану:      УДО 
за сукупністю всіх показників у цілому щодо України  ЦТ  10 
за окремими показниками в цілому щодо України;
за сукупністю всіх показників щодо окремого органу державної влади або запасного пункту управління 
Т 
2. Сфера економіки, науки і техніки 
2.1.1  Відомості за окремими показниками про заходи мобілізаційної підготовки або мобілізаційного плану галузей національної економіки щодо виробництва, капітального ремонту, поставки озброєння (боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них, спеціальної техніки, спеціальних технічних засобів), будівництва фортифікаційних споруд у цілому щодо:      МЕРТ 
центрального органу виконавчої влади  ЦТ  10   
Ради міністрів АР Крим, обласної, Київської або Севастопольської міської державних адміністрацій  Т   
2.1.2  Відомості за сукупністю всіх показників про організацію оповіщення, зв’язку, управління мобілізацією, порядку, термінів виконання заходів з метою своєчасного переведення на роботу за умови проведення мобілізації у зв’язку з введенням у державі воєнного стану в цілому щодо: центрального органу виконавчої влади, іншого державного органу, Ради міністрів АР Крим, обласної, Київської або Севастопольської міської державних адміністрацій, Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення України, його структурних підрозділів; публічного акціонерного товариства “Укртелеком”, його структурних підрозділів; ДАЗТ, залізниці, метрополітену  Т  МЕРТ 
2.1.3  Відомості за окремими показниками про мобілізаційні завдання з виробництва, капітального ремонту, поставки озброєння (боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них, спеціальної техніки, спеціальних технічних засобів) у цілому щодо:      МЕРТ 
центрального органу виконавчої влади  ЦТ  10   
Ради міністрів АР Крим, обласної, Київської або Севастопольської міської державних адміністрацій  Т   
2.1.4  Відомості за сукупністю всіх складових показників про заходи мобілізаційної підготовки або мобілізаційного плану галузей національної економіки стосовно забезпечення життєдіяльності населення на особливий період у цілому щодо: центрального органу виконавчої влади, іншого державного органу, Ради міністрів АР Крим, обласної, Київської або Севастопольської міської державних адміністрацій  Т  МЕ 
2.1.5  Відомості про мобілізаційні потужності галузей національної економіки, які призначені для виробництва (капітального ремонту) озброєння (боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них), у частині, що стосується технологічного устаткування (у тому числі енергетичного), оснащення, виробничих площ, технічної документації на зазначені потужності      МЕРТ 
за окремими показниками в цілому щодо центрального органу виконавчої влади  ЦТ  10   
за сукупністю всіх показників у цілому щодо: Ради міністрів АР Крим, обласної, Київської або Севастопольської міської державних адміністрацій  Т   
2.1.6  Відомості за сукупністю всіх показників про місця зберігання, номенклатуру, норми накопичення, фактичну наявність матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в цілому щодо:      МЕРТ 
Державного агентства резерву України  ЦТ  10   
центрального органу виконавчої влади, Ради міністрів АР Крим, обласної, Київської або Севастопольської міської державних адміністрацій, які задіяні у виробництві озброєння (боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них)  Т   
2.1.7  Відомості про місця зберігання, номенклатуру, норми накопичення, фактичну наявність матеріальних цінностей державного резерву      МЕРТ 
за сукупністю всіх показників в цілому щодо Державного агентства резерву України  ЦТ  10   
за окремими показниками в цілому щодо Державного агентства резерву України, за сукупністю всіх показників в цілому щодо: центрального органу виконавчої влади; ДАЗТ; організації або установи, підпорядкованої Державному агентству резерву України  Т   
2.1.8  Відомості про заходи, які заплановані або здійснюються для забезпечення сталості функціонування галузей національної економіки України за умов воєнного стану щодо: створення сировинних запасів, матеріально-технічних ресурсів, які заплановані з урахуванням можливих наслідків застосування засобів ураження; підготовки систем управління; створення проектної та технічної документації; організації та проведення відновлювальних робіт; створення та утримання страхового фонду документації щодо виробництва озброєння (боєприпасів, військової та спеціальної техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них, основних видів найважливішої цивільної промислової продукції), будівництва фортифікаційних споруд, технічного прикриття об’єктів галузей національної економіки      МЕРТ 
за окремими показниками в цілому щодо: центрального органу виконавчої влади; ДАЗТ  ЦТ  10   
за сукупністю всіх показників у цілому щодо: Ради міністрів АР Крим, обласної, Київської або Севастопольської міської державних адміністрацій; залізниці  Т   
2.1.9  Відомості про порядок фінансування заходів з мобілізаційної підготовки галузей національної економіки в цілому щодо: центрального органу виконавчої або судової влади, іншого державного органу, Ради міністрів АР Крим, обласної, Київської або Севастопольської міської державних адміністрацій  Т  МЕ 
2.1.10  Відомості за окремими показниками про потребу, плани асигнувань, фактичні витрати на мобілізаційну підготовку в цілому щодо: центрального органу виконавчої або судової влади, іншого державного органу, Ради міністрів АР Крим, обласної, Київської або Севастопольської міської державних адміністрацій  Т  МЕРТ 
2.1.11  Відомості про плани технічного прикриття об'єктів галузей національної економіки (окремо щодо: аеродромів, важливих залізничних вузлів, перевантажувальних пунктів (районів), мостових переходів, залізничних тунелів, метрополітенів, морських або річкових портів, судноплавних гідротехнічних споруд, об'єктів телекомунікацій) на особливий період
Перелік об'єктів визначається МІ 
Т  МЕРТ 
2.1.12  Відомості про медичні (транспортні, телекомунікаційні, поштові, комунально-побутові, ремонтні) послуги, що надаються Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, утвореним відповідно до законів України за умов воєнного стану, у яких розкриваються за сукупністю всіх показників види, напрями, номенклатура, терміни, обсяги послуг, у цілому щодо: центрального органу виконавчої влади, Ради міністрів АР Крим, обласної, Київської або Севастопольської міської державних адміністрацій; ДАЗТ, залізниці  Т  МЕ 
2.1.13  Відомості за сукупністю всіх показників про потреби, обсяги матеріально-технічного, фінансового забезпечення заходів, передбачених мобілізаційними планами, у цілому щодо:      МЕ 
ЗС; СБ; СЗР; ДПС, Адміністрації ДПС, її розвідувального органу; МВС, внутрішніх військ МВС; ДКВС; ДССЗЗІ  ЦТ  10 
корпусу, територіального управління, повітряного командування, військово-морської бази, ескадри, тактичної групи, бригади, полку, окремого батальйону, установи, організації, підприємства ЗС; УДО; регіонального управління, морської охорони, органу охорони державного кордону, загону морської охорони, органу забезпечення ДПС; органу СБ; головного управління, управління МВС, управління територіального командування, бригади, полку, окремого батальйону (до них прирівняних) внутрішніх військ МВС; органу й установи кримінально-виконавчої системи, Адміністрації, регіонального органу, територіального підрозділу, закладу, установи ДССЗЗІ)  Т 
2.1.14  Відомості про кількість військовозобов’язаних, заброньованих за центральними органами виконавчої влади, іншими державними органами, Радою міністрів АР Крим, обласною, Київською або Севастопольською міською державними адміністраціями, які задіяні в особливий період у виробництві озброєння (боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них)  Т  МЕРТ 
2.1.15  Відомості про планування, розміщення, фінансування, виконання державного оборонного замовлення за його напрямами (науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, закупівля озброєння і військової техніки) з розкриттям змісту цих напрямів
За винятком відомостей, які надаються Україною згідно з міжнародними зобов'язаннями по лінії Організації з безпеки та співробітництва в Європі та Організації Об'єднаних Націй 
    МЕ 
за окремими показниками в цілому щодо України; за сукупністю всіх показників у цілому щодо центрального органу виконавчої влади  ЦТ  10 
за окремими показниками в цілому щодо центрального органу виконавчої влади; за сукупністю всіх показників у цілому щодо: Ради міністрів АР Крим, обласної, Київської або Севастопольської міської державних адміністрацій; окремого підприємства (установи, організації), які задіяні у виконанні заходів державного оборонного замовлення; окремого розвідувального заходу  Т 
2.1.16  Відомості про кооперацію розробників нових зразків озброєння (військової техніки) або виробників озброєння (військової техніки), які розкривають за сукупністю всіх показників їх потужності, номенклатуру, поставки виробів, терміни, об'єми виконання робіт  Т  МЕ 
2.1.17  Відомості за сукупністю всіх показників про плани, обсяги асигнувань на здійснення державної програми розвитку озброєння (військової техніки) або напрямів державного оборонного замовлення
За винятком відомостей, які надаються Україною згідно з міжнародними зобов’язаннями 
    МО 
у цілому щодо ЗС  ЦТ  10 
у цілому щодо виду, роду військ ЗС; ГУР; СБ; ДПС, розвідувального органу Адміністрації ДПС; МВС; ДССЗЗІ; за окремим напрямом розвитку озброєння (військової техніки)  Т 
2.1.18  Відомості за сукупністю всіх показників про виробничі потужності, обсяги, технологію виробництва матеріалів, які передбачається використовувати для виготовлення озброєння (боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них), у цілому щодо:      МПП 
центрального органу виконавчої влади  ЦТ  10 
Ради міністрів АР Крим, обласної, Київської або Севастопольської міської державних адміністрацій  Т 
2.1.19  Відомості про потреби, обсяги заготівлі донорської крові або її компонентів на особливий період: за окремими показниками у цілому щодо: Міністерства охорони здоров'я, ЗС; за сукупністю показників у цілому щодо: Ради міністрів АР Крим, обласної, Київської або Севастопольської міських державних адміністрацій  Т  МЕРТ 
2.1.20  Відомості за сукупністю всіх показників про науково-технічні ідеї, плани, результати застосування фундаментальних, прикладних наукових досліджень (дослідно-конструкторських) робіт з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації галузей національної економіки в цілому щодо:      МЕ 
НАН  ЦТ  10 
окремого дослідження (роботи)  Т 
2.1.21  Відомості про використання в інтересах забезпечення безпеки держави окремих потужностей галузей національної економіки, розголошення яких створює загрозу національним інтересам і безпеці При засекречуванні ступінь секретності встановлюється і змінюється за рішенням державного експерта з питань таємниць  Т  МТЗ 
2.1.22  Відомості за окремими показниками про місця зберігання, норми накопичення, фактичну наявність резервних фондів грошових коштів, що призначені для задоволення потреб ЗС, інших військових формувань, національної економіки, населення в особливий період у цілому щодо: територіального управління або структурної одиниці НБ  Т  МЕ 
2.2.1  Відомості про зміст плану перевезень населення або об'єктів оборонних галузей у разі евакуації в цілому щодо: центрального органу виконавчої влади, іншого державного органу, Ради міністрів АР Крим, обласної, Київської або Севастопольської міської державних адміністрацій; залізниці  Т  МЕ 
2.2.2  Відомості за сукупністю всіх показників про переліки, дислокацію, систему охорони, захисту особливо важливих та важливих державних об'єктів, які беруться під військову і пожежну охорону за умов воєнного стану
Перелік особливо важливих та важливих державних об'єктів, які беруться під військову і пожежну охорону за умов воєнного стану, визначається КМ 
    МЕ 
у цілому щодо: МНС; МВС  ЦТ  10 
головного управління, управління МВС; головного управління, управління МНС АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя; Ради міністрів АР Крим, обласної, Київської або Севастопольської міської державних адміністрацій  Т 
2.2.3  Відомості про дислокацію, характеристики, систему охорони баз зберігання страхового фонду документації      МНС 
за сукупністю всіх показників у цілому щодо України  ЦТ  10 
за окремими показниками в цілому щодо окремих баз зберігання  Т 
2.2.4  Відомості за сукупністю всіх показників про обсяги, номенклатуру, зміст документів страхового фонду на: об'єкти і продукцію оборонного та мобілізаційного призначення; потенційно небезпечні об'єкти, об'єкти систем життєзабезпечення населення, аварії на яких можуть призвести до надзвичайних ситуацій техногенного характеру державного та регіонального рівня, у цілому щодо:      МНС 
України  ЦТ  10 
центральних органів виконавчої влади, регіональних центрів страхового фонду документації Державного департаменту страхового фонду документації МНС, у залізниці  Т 
2.2.5  Відомості за окремими показниками про місце розташування, призначення, потужність об'єктів телекомунікацій телекомунікаційних мереж загального користування, об'єктів поштового зв'язку мережі поштового зв'язку, що належать до мобілізаційних потужностей, у цілому щодо:      МЕ 
МТЗ  ЦТ  10 
окремих об'єктів телекомунікацій телекомунікаційних мереж загального користування або поштового зв'язку мережі поштового зв'язку Перелік об'єктів, які належать до мобілізаційних потужностей, визначає МТЗ  Т 
2.2.6  Відомості за окремими показниками про трасу проходження, потужність ліній зв'язку, які проходять через об'єкти телекомунікацій телекомунікаційних мереж загального користування, що належать до мобілізаційних потужностей, у цілому щодо:      МЕ 
МТЗ  ЦТ  10 
окремої лінії зв'язку  Т 
2.2.7  Відомості про будівництво підприємств оборонно-промислового комплексу, які розкривають їх дислокацію, призначення, виробничу потужність щодо випуску озброєння (військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них)      МЕ 
за окремими показниками в цілому щодо України  ЦТ  10 
за сукупністю всіх показників у цілому щодо окремого підприємства  Т 
2.2.8  Відомості за сукупністю всіх показників про дислокацію, технічний стан законсервованих авто-, авіазасобів, обходів і з'єднувальних залізничних колій, які використовуються за умов воєнного стану в цілому щодо МТЗ  Т  МЕ 
2.2.9  Відомості за сукупністю всіх складових показників про баланс електричної потужності, баланс електроенергії систем живлення об'єктів оборонного значення (крім військових) та засобів управління енергетикою за умов воєнного стану в цілому щодо:      МЕ 
України  ЦТ  10 
окремого об'єкта оборонного значення  Т 
2.2.10  Відомості за окремими показниками про системи (схеми) трас зовнішнього постачання електричної і теплової енергії, газопроводів, призначених для живлення підприємств, установ, організацій, які виробляють озброєння (боєприпаси, військову техніку, спеціальні комплектувальні вироби до них, спеціальні технічні засоби, спеціальну техніку)  Т  МЕ 
2.3.1  Відомості за сукупністю всіх складових показників про системи фізичного захисту або охорони уразливого у терористичному відношенні окремого об'єкта, що розкривають інформацію про його диверсійну стійкість  Т  КМУ 
2.3.2  Відомості про фактичні об'єми запасів, місця розташування поверхневих або підземних резервних джерел водозабезпечення      МЖКГ 
за сукупністю всіх показників у цілому щодо України  ЦТ  10 
за окремими показниками в цілому щодо України; за сукупністю всіх показників у цілому щодо: АР Крим, області, міст Києва або Севастополя  Т 
2.3.3  Відомості за сукупністю всіх показників про розташування (у прив'язці до назви та зображення населеного пункту, місцевості, річки, водоймища, будівлі тощо), потужність, систему охорони, захисту підземних сховищ нафти (газу) в цілому щодо України  Т  КМУ 
2.4.1  Відомості за сукупністю всіх показників про найменування, обсяги, систему забезпечення безпеки транспортних перевезень територією України окремо щодо: вантажів (виробів або матеріалів), які містять державну таємницю; вантажів, втрата яких створює загрозу національним інтересам і безпеці; вантажів з небезпечними властивостями (вибухові або радіоактивні) Перелік вантажів з небезпечними властивостями, відомості про найменування, обсяги, систему забезпечення безпеки транспортних перевезень яких становлять державну таємницю, визначається державним експертом з питань таємниць МІ Рішення про необхідність засекречування конкретної інформації про найменування, обсяги, систему забезпечення безпеки транспортних перевезень вантажів, втрата яких створює загрозу національним інтересам і безпеці, приймає державний експерт з питань таємниць МІ  Т  МІ 
2.4.2  Відомості (щодо конкретного випадку) за сукупністю всіх показників про маршрути, час переміщення, охорону матеріальних носіїв секретної інформації, що пересилаються підрозділами Державної фельд'єгерської служби (спеціального поштового зв'язку)  Т  МТЗ 
2.4.3  Відомості за сукупністю всіх складових показників про організацію охорони перевезення спеціальних вантажів НБ  Т  НБ 
2.4.4  Відомості за сукупністю всіх показників про строки, маршрути перевезення спеціальних вантажів у системі НБ  Т  НБ 
2.4.5  Відомості про порушення встановлених у НБ вимог щодо організації або здійснення охорони цінностей (у ході їх виготовлення або транспортування чи зберігання), розголошення яких може спричинити розкрадання цих цінностей  Т  НБ 
2.5.1  Відомості (до офіційного повідомлення НБ з цих питань) за сукупністю всіх показників про технічні характеристики, систему захисту від підроблення розмінних (обігових) монет України нових зразків чи їх проектів (крім реверсу розмінних (обігових) монет за тематикою)  Т  НБ 
2.5.2  Відомості за окремими показниками про технічні характеристики, систему захисту від підроблення, схему розміщення всіх елементів захисту від підроблення банкнот України нових зразків або їх проектів до офіційного повідомлення НБ з цих питань  Т  НБ 
2.5.3  Відомості про рецептурний склад маркера для металевого сплаву вітчизняного виробництва, з якого виготовляються розмінні та обігові монети України  ЦТ  10  НБ 
2.5.4  Відомості про рецептуру захисних поліграфічних фарб, які розробляються та застосовуються Банкнотно-монетним двором НБ для виготовлення банкнот України або цінних паперів НБ  ЦТ  10  НБ 
2.5.5  Відомості про рецептуру захисних друкарських фарб, розроблених та виготовлених в Україні для використання їх при друкуванні цінних паперів (документів суворого обліку та звітності)  Т  МФ 
2.5.6  Відомості за сукупністю всіх показників про особливості застосування, кількісні та якісні показники, технологію виготовлення: ключових ознак, способів додаткового захисту, спеціальних складових, що є наявними у голографічних захисних елементах, які призначені для державних потреб або створені на замовлення (для використання) державних органів, що дають змогу повного відтворення цих голографічних захисних елементів  Т  МФ 
2.5.7  Відомості про науково-технічні ідеї, відкриття, мету, плани, результати застосування науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт зі створення та впровадження спеціальних складових голографічних захисних елементів, призначених для державних потреб або створених на замовлення (для використання) державних органів, володіння інформацією про які дає змогу відтворити технологію виготовлення таких голографічних захисних елементів  Т  МФ 
2.6.1  Відомості про балансові запаси урану чи за сукупністю всіх складових показників про запаси руди (із зазначенням вмісту в ній урану) в цілому щодо окремого родовища (крім родовищ, визначених переліком державного експерта з питань таємниць МЕВП)  Т  КМУ 
2.6.2  Відомості за сукупністю всіх показників про загальну кількість уранової руди, товарних розчинів, концентратів, окисів, закису-окису природного урану (із зазначенням відсоткового вмісту в них урану) в цілому щодо: підприємства, шахти, заводу видобувної галузі (крім об'єктів, визначених переліком державного експерта з питань таємниць МЕВП). Ці відомості можуть бути передані до МАГАТЕ за рішенням державного експерта з питань таємниць МЕВП в рамках чинного законодавства України  Т  КМУ 
2.6.3  Відомості за сукупністю всіх показників про виробничі потужності, плани виробництва (місячні, квартальні, річні) урану в рудах (товарних розчинах, концентратах, окисах), закису-окису природного урану, дані про виконання цих планів в натуральному виразі в цілому щодо: підприємства, шахти, заводу (крім об'єктів, визначених переліком державного експерта з питань таємниць МЕВП). Ці відомості можуть бути передані до МАГАТЕ за рішенням державного експерта з питань таємниць МЕВП в рамках чинного законодавства України  Т  КМУ 
2.6.4  Відомості за сукупністю всіх показників про зміст планових, звітних калькуляцій собівартості урану в рудах (концентратах, окисах), закису-окису природного урану в цілому щодо: підприємства, шахти, заводу (крім об'єктів, визначених переліком державного експерта з питань таємниць МЕВП). Ці відомості можуть бути передані до МАГАТЕ за рішенням державного експерта з питань таємниць МЕВП в рамках чинного законодавства України  Т  КМУ 
2.6.5  Відомості в цілому щодо України про балансові запаси в її надрах: корисних копалин окремо щодо: алмазів, берилію, золота, п'єзооптичної сировини, літію, ніобію, танталу, титану, цирконію, скандію, платини, іридію, осмію, паладію; розсіяних елементів (разом із запасами тих кольорових або рідкісних чи благородних металів, у рудах яких ці елементи присутні) окремо щодо: галію, ганію, індію, кадмію, ренію, рубідію, селену, талію, телуру, цезію  Т  МПП 
2.6.6  Відомості про перспективи розвідки або видобутку корисних копалин в цілому щодо України, розголошення яких може завдати шкоди національній безпеці
Рішення про необхідність засекречування конкретної інформації приймає державний експерт з питань таємниць 
Т  МЕПР 
2.7.1  Відомості за окремими показниками про мету, напрями, науково-технічні ідеї, результати, можливість застосування (реалізації) фундаментальних (пошукових, прикладних) наукових досліджень, що мають важливе оборонне чи економічне значення або суттєво впливають на зовнішньоекономічну діяльність та національну безпеку України
При засекречуванні ступінь секретності встановлюється і змінюється за рішенням державного експерта з питань таємниць 
ЦТ
Т 
10
НАН 
2.7.2  Відомості за окремими показниками про результати наукових, науково-дослідних (дослідно-конструкторських) та проектних робіт у галузі дослідження (використання) космічного простору, на базі яких можуть бути створені прогресивні технології, нові види виробництва, продукції та технологічних процесів, що мають важливе оборонне чи економічне значення або суттєво впливають на зовнішньоекономічну діяльність та національну безпеку України
При засекречуванні ступінь секретності встановлюється і змінюється за рішенням державного експерта з питань таємниць 
ЦТ
Т 
10
НКА 
2.7.3  Відомості за окремими показниками про результати наукових, науково-дослідних, дослідно-конструкторських, проектних робіт у галузі створення матеріалів, зарядів, ракетних двигунів на основі твердого ракетного палива, витік яких створює загрозу національним інтересам і безпеці.
Рішення про необхідність засекречування конкретної інформації приймає державний експерт з питань таємниць 
Т  ДКА 
2.7.4  Відомості за окремими показниками про результати наукових, науково-дослідних (дослідно-конструкторських) або проектних робіт у галузі створення чи забезпечення функціонування в умовах завад апаратури користувачів супутникових систем координатно-часового та навігаційного забезпечення, на базі яких можуть бути створені нові види продукції чи прогресивні технології, що мають важливе оборонне чи економічне значення або суттєво впливають на зовнішньоекономічну діяльність та національну безпеку України.
При засекречуванні ступінь секретності встановлюється і змінюється за рішенням державного експерта з питань таємниць 
ЦТ
Т 
10
ДКА 
2.7.5  Відомості за окремими показниками про результати наукових, науково-дослідних, дослідно-конструкторських, проектних робіт зі створення систем управління космічних ракет-носіїв військового призначення (балістичних ракет чи космічних апаратів військового призначення), витік яких створює загрозу національним інтересам і безпеці. При засекречуванні ступінь секретності встановлюється і змінюється за рішенням державного експерта з питань таємниць  ЦТ
Т 
10
ДКА 
2.7.6  Відомості за окремими показниками про результати наукових, науково-дослідних, дослідно-конструкторських, проектних робіт зі створення (модернізації або гарантійного нагляду чи авторського супроводження): бойових ракетних комплексів або їх складових частин; головних частин ракетного або ракетно-реактивного озброєння; ракетних двигунів або їх складових частин; космічних апаратів або їх складових частин; космічних систем або їх складових частин; космічних ракетних комплексів або їх складових частин; космічних ракет-носіїв або їх складових частин; ракетного палива або його компонентів; керованих або некерованих авіаційних бомб.
При засекречуванні ступінь секретності встановлюється і змінюється за рішенням державного експерта з питань таємниць 
ЦТ
Т 
10
ДКА 
2.7.7  Відомості за окремими показниками про результати наукових, науково-дослідних, дослідно-конструкторських, проектних робіт зі створення оптичних (оптико-електронних) приладів або систем, які виконуються за державним замовленням, для ракетно-космічної (авіаційної чи наземної) техніки військового призначення, витік яких створює загрозу національним інтересам і безпеці.
При засекречуванні ступінь секретності встановлюється і змінюється за рішенням державного експерта з питань таємниць 
ЦТ
Т 
10
ДКА 
2.7.8  Відомості за окремими показниками про результати наукових, науково-дослідних, дослідно-конструкторських, проектних робіт у галузі створення керованих засобів ураження або їх складових частин (авіаційних засобів ураження класу "повітря-повітря" або класу "повітря-поверхня"; протитанкових керованих ракет; протитанкових ракетних комплексів; мінно-торпедної зброї; зенітних ракет малої або середньої дальності; комплексів автоматичного контролю та технічного обслуговування керованих засобів ураження)
При засекречуванні ступінь секретності встановлюється і змінюється за рішенням державного експерта з питань таємниць 
ЦТ
Т 
10
ДКУ 
3. Сфера зовнішніх відносин 
3.1.1  Відомості за окремими показниками про зміст директив, планів, вказівок делегаціям (посадовим особам), які представляють Україну на міжнародних переговорах (консультаціях, нарадах, форумах, семінарах) із зовнішньоекономічних (зовнішньополітичних) питань, володіння якими дає змогу контрагенту впливати на хід переговорів, що створює загрозу національним інтересам і безпеці  Т  МЗС 
3.1.2  Відомості за окремими показниками про тактику ведення, засоби здійснення впливу на контрагентів, позиції щодо готовності йти на поступки (зміст та обсяг), мету (кінцеву або на проміжних стадіях) конкретних переговорів з питань зовнішньополітичної (зовнішньоекономічної) діяльності України, володіння якими дає змогу контрагенту впливати на хід переговорів, що створює загрозу національним інтересам і безпеці  Т  МЗС 
3.1.3  Відомості про зміст або результати конкретних переговорів з питань зовнішньополітичної (зовнішньоекономічної) діяльності України, якщо за взаємною домовленістю сторін вони не підлягають розголошенню, а їх розголошення створює загрозу національним інтересам і безпеці  Т  МЗС 
3.1.4  Відомості, які дають змогу визначити обізнаність української сторони на переговорах з питань зовнішньополітичної (зовнішньоекономічної) діяльності України про плани (наміри) контрагента, володіння якими дає змогу контрагенту впливати на хід переговорів, що створює загрозу національним інтересам і безпеці  Т  МЗС 
3.1.5  Відомості про довгострокові прогнози, оцінки центральних органів влади щодо перспектив стратегічного розвитку двостороннього (багатостороннього) співробітництва з питань зовнішньополітичної (зовнішньоекономічної) діяльності України, володіння якими дає змогу країні зацікавленості або третій стороні здійснювати вплив на потенційне співробітництво, що створює загрозу національним інтересам і безпеці  Т  МЗС 
3.1.6  Відомості про конкретні пропозиції центральних органів влади щодо вирішення стратегічних зовнішньополітичних питань, що розкривають стратегію або тактику зовнішньої політики України, до повідомлення офіційної позиції України  Т  МЗС 
3.1.7  Відомості про наміри України переглянути або денонсувати чинні договори з іноземними державами або міжнародними організаціями, що створює загрозу національним інтересам і безпеці, до офіційного повідомлення про такі наміри контрагентів  Т  МЗС 
3.1.8  Відомості про зміст превентивних заходів, що плануються українською стороною з метою протидії недружнім акціям інших країн, розголошення яких створює загрозу національним інтересам і безпеці  Т  МЗС 
3.2.1  Відомості (до офіційного повідомлення) про конкретні наміри або плани центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, дипломатичних установ України за кордоном щодо укладання домовленостей (договорів) або вирішення стратегічних питань у сфері військово-технічного співробітництва з іноземними державами, володіння якими дає змогу країні зацікавленості (третій стороні) здійснювати вплив на потенційне співробітництво, що створює загрозу національним інтересам і безпеці  Т  РНБО 
3.2.2  Відомості про контрагентів, напрями, обсяги запланованої та тієї, що здійснюється, міждержавної спеціалізації (кооперації) щодо створення чи виробництва товарів військового призначення або подвійного використання, розголошення яких створює загрозу національним інтересам і безпеці      РНБО 
за сукупністю всіх показників у цілому щодо України  ЦТ  10 
за окремими показниками в цілому щодо України  Т 
3.2.3  Відомості (до офіційного повідомлення) про досягнуті домовленості щодо спільного виробництва чи поставки товарів військового призначення або подвійного використання в рамках конкретного зовнішньоекономічного контракту, якщо за взаємною домовленістю сторін вони не підлягають розголошенню, а їх розголошення створює загрозу національним інтересам і безпеці  Т  РНБО 
3.2.4  Відомості про номенклатуру, обсяги надходжень від експорту товарів військового призначення або подвійного використання, розголошення яких створює загрозу національним інтересам і безпеці      РНБО 
за сукупністю всіх показників в цілому щодо України  ЦТ  10 
за окремими показниками в цілому щодо України  Т 
3.2.5  Відомості за сукупністю всіх показників про номенклатуру, обсяги надходжень від експорту товарів військового призначення або подвійного використання, які є предметами міжнародних передач у рамках конкретного зовнішньоекономічного контракту у військово-технічній сфері, володіння якими дає змогу третій стороні здійснювати вплив на співробітництво, що створює загрозу національним інтересам і безпеці (крім тих відомостей, що мають передаватися відповідно до міжнародних зобов'язань)  Т  РНБО 
3.2.6  Відомості за сукупністю всіх показників про обсяги, номенклатуру, маршрути перевезення, найменування транспортних засобів, час їх руху, місця навантаження і розвантаження товарів військового призначення або подвійного використання, які є предметом міжнародних передач у рамках одного зовнішньоекономічного контракту у військово-технічній сфері (до завершення виконання його умов), крім тих відомостей, що мають передаватися відповідно до міжнародних зобов'язань  Т  РНБО 
3.2.7  Відомості за сукупністю всіх показників про номенклатуру, фактичну наявність, фінансування, потребу в забезпеченні виробами військового призначення, що імпортуються суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності у сфері військово-технічного співробітництва, у цілому щодо України  Т  РНБО 
4. Сфера державної безпеки та охорони правопорядку 
4.1.1  Відомості про причетність працівників СБ, ДПС, органів внутрішніх справ, податкової міліції ДПСУ, ГУР, УДО, персоналу ДКВС до здійснення оперативно-розшукової, контррозвідувальної чи розвідувальної діяльності, розголошення яких може завдати шкоду цій діяльності або життю чи здоров'ю цих працівників (персоналу), їх близьких родичів у зв'язку з виконанням цими працівниками (персоналом) завдань цієї діяльності
Рішення про необхідність засекречування інформації приймає начальник УДО, керівник органу СБ, внутрішніх справ, територіального органу управління ДДВП, ДПСУ, ГУР, ДПС, розвідувального органу Адміністрації ДПС, його територіального (структурного) підрозділу 
Т  ГУР
ДКВС
ДПС
ДПСУ
МВС
СБ
УДО 
4.1.2  Відомості про причетність конкретних осіб до безпосереднього здійснення оперативно-розшукової, контррозвідувальної чи розвідувальної діяльності
Рішення про необхідність засекречування відомостей щодо осіб, які є співробітниками кадрового складу, приймає Голова СЗР або його заступники 
    СЗР 
у цілому щодо СЗР  ОВ  30 
у цілому щодо підрозділу СЗР  ЦТ  10 
щодо конкретної особи
Щодо конкретної особи при засекречуванні ступінь секретності встановлюється і змінюється в залежності від обсягу і важливості відповідних відомостей за рішенням посадової особи, уповноваженої на встановлення грифа секретності 
ЦТ
Т 
10
4.1.3  Відомості про персональні переліки, посади, належність до підрозділів, домашні адреси особового складу (персоналу).
Рішення про необхідність засекречування конкретної інформації приймає державний експерт з питань таємниць 
    ГУР
ДКВС
ДПС
ДПСУ
СБ
УДО 
за сукупністю всіх показників у цілому щодо: ГУР, СБ; ДПС, розвідувального органу Адміністрації ДПС; УДО  ЦТ  10 
за окремими показниками в цілому щодо: підрозділу ГУР, СБ; ДПС, розвідувального органу Адміністрації ДПС; УДО; за сукупністю всіх показників у цілому щодо: органу, навчального закладу, підрозділу Центрального управління СБ; територіального (структурного) підрозділу розвідувального органу Адміністрації ДПС, іншого органу ДПС; органу, установи виконання покарань, слідчого ізолятора ДКВС; підрозділу податкової міліції ДПСУ; підрозділу УДО  Т 
4.1.4  Відомості про зв'язок ознак особи, стосовно якої проводяться або проведено заходи відповідно до Закону України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" (зміна персональних даних або зовнішності чи місця проживання), з її попередніми індивідуальними ознаками  ЦТ  10  ДПС
МВС
СБ
СЗР
УДО 
4.1.5  Відомості про комплекс заходів, що здійснюється СЗР, органами СБ, внутрішніх справ, ДПС, розвідувальним органом Адміністрації ДПС для захисту конкретних осіб відповідно до Закону України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" Рішення про необхідність засекречування інформації приймає посадова особа, яка приймає рішення про вжиття спеціальних заходів забезпечення безпеки  Т  СБ
ДПС
МВС
СЗР 
4.1.6  Відомості про зв'язок ознак особи, яка бере участь у кримінальному судочинстві і взята під захист згідно з чинним законодавством України у зв'язку з виникненням загрози її життю чи здоров'ю і стосовно якої проводяться або проведено заходи щодо зміни персональних даних або зовнішності чи місця проживання, з її попередніми індивідуальними ознаками  ЦТ  10  ДПС
МВС
СБ 
4.1.7  Відомості про дислокацію, склад, діяльність організаційних структур закордонного апарату СЗР, ГУР, ДПС, розвідувального органу Адміністрації ДПС
При засекречуванні ступінь секретності встановлюється і змінюється в залежності від обсягу і важливості відповідних відомостей за рішенням посадової особи, уповноваженої на встановлення грифа секретності 
ЦТ
Т 
10
ГУР
ДПС
СЗР 
4.1.8  Відомості за окремими показниками про особовий склад спеціального резерву СЗР, ГУР, ДПС, розвідувального органу Адміністрації ДПС, зміст, стан його підготовки чи використання за умов воєнного стану
При засекречуванні ступінь секретності встановлюється і змінюється в залежності від обсягу і важливості відповідних відомостей за рішенням посадової особи, уповноваженої на встановлення грифа секретності 
ЦТ
Т 
10
ГУР
ДПС
СЗР 
4.1.9  Відомості про зміст заходів або результати здійснення спеціальної перевірки особового складу, кандидата для зарахування на службу (роботу) до СБ, СЗР, ДПС, розвідувального органу Адміністрації ДПС, УДО, ГУР, розголошення яких може завдати шкоди конкретним особам чи їх близьким родичам або створює загрозу національним інтересам і безпеці  Т  ГУР
ДПС
СБ
СЗР
УДО 
4.1.10  Відомості про виконання (незалежно від часу) вироків стосовно засуджених до виняткової міри покарання конкретною особою, що дають змогу її ідентифікувати  ЦТ  10  ДКВС 
4.1.11  Відомості про штат, штатну чисельність, фактичну укомплектованість за штатом      ГУР
ДПС
ДССЗЗІ
СБ
СЗР
УДО 
за сукупністю всіх показників у цілому щодо: ГУР; ДПС, розвідувального органу Адміністрації ДПС; СБ; СЗР; УДО  ЦТ  10 
за окремими показниками в цілому щодо: підрозділу, військової частини ГУР; ДПС, розвідувального органу Адміністрації ДПС; СЗР; УДО; за сукупністю всіх показників у цілому щодо: територіального (структурного) підрозділу розвідувального органу Адміністрації ДПС, оперативно-розшукового підрозділу органу ДПС; ДССЗЗІ; органу, оперативного, оперативно-технічного, підрозділу спеціального зв'язку Центрального управління СБ; навчального закладу, підрозділу СЗР; оперативного підрозділу УДО  Т 
4.1.12  Відомості про штат, функціональні обов'язки      ГУР
ДПС
СБ
СЗР
УДО 
за сукупністю показників у цілому щодо: СБ; СЗР за посадами кадрового складу; ДПС, розвідувального органу Адміністрації ДПС; ГУР; УДО  ЦТ  10 
за окремими показниками в цілому щодо СБ; ДПС, розвідувального органу Адміністрації ДПС; за сукупністю показників у цілому щодо: оперативного підрозділу СБ; СЗР за посадами, що не належать до кадрового складу; територіального (структурного) підрозділу розвідувального органу Адміністрації ДПС, оперативно-розшукового підрозділу органу ДПС; підрозділу, військової частини ГУР; оперативного підрозділу УДО  Т 
4.1.13  Відомості про належність осіб до негласних штатних співробітників (працівників) оперативного підрозділу      ГУР
ДПС
ДПСУ
МВС
СБ 
у цілому щодо: СБ; ДПС; ГУР  ОВ  30 
щодо конкретної особи  ЦТ  10 
щодо конкретної особи у системі СБ ступінь секретності встановлюється і змінюється в залежності від ступеня необхідності її зашифрування за рішенням керівника органу СБ  ЦТ
Т 
10
4.1.14  Відомості про штатну, фактичну чисельність негласних штатних співробітників (працівників)      ГУР
ДПС
ДПСУ
СБ
СЗР 
за окремими показниками в цілому щодо ГУР; за сукупністю всіх показників у цілому щодо: СБ, СЗР, ДПС, розвідувального органу Адміністрації ДПС  ЦТ  10 
за окремими показниками в цілому щодо: СБ; СЗР; ДПС, розвідувального органу Адміністрації ДПС; за сукупністю всіх показників у цілому щодо: оперативного підрозділу Центрального управління СБ; оперативного підрозділу СЗР; територіального (структурного) підрозділу розвідувального органу Адміністрації ДПС, оперативно-розшукового підрозділу органу ДПС; підрозділу податкової міліції ДПСУ  Т 
4.1.15  Відомості про функціональні обов'язки негласних штатних співробітників (працівників) СБ; СЗР; органів внутрішніх справ; ДПС, розвідувального органу Адміністрації ДПС; податкової міліції ДПСУ; ГУР  Т  ГУР
ДПС
ДПСУ
МВС
СБ
СЗР 
4.1.16  Відомості про кількість, функції позаштатних оперативних співробітників, розголошення яких може перешкодити виконанню завдань оперативно-розшукової, контррозвідувальної чи розвідувальної діяльності      ДПС
ДПСУ
СБ
СЗР
УДО 
за сукупністю всіх показників у цілому щодо: СБ; СЗР; ДПС, розвідувального органу Адміністрації ДПС; УДО  ЦТ  10 
за окремими показниками в цілому щодо: СБ; СЗР; УДО; ДПС, розвідувального органу Адміністрації ДПС; за сукупністю всіх показників у цілому щодо: оперативного підрозділу СБ; оперативного підрозділу СЗР; територіального (структурного) підрозділу розвідувального органу Адміністрації ДПС, оперативного підрозділу органу ДПС; підрозділу податкової міліції ДПСУ; оперативного підрозділу УДО  Т 
4.1.17  Відомості про дійсне призначення або належність підрозділу, який створюється для виконання завдань оперативно-розшукової, контррозвідувальної чи розвідувальної діяльності, розголошення яких може перешкодити виконанню цих завдань
При засекречуванні ступінь секретності встановлюється і змінюється за рішенням державного експерта з питань таємниць 
    ГУР
ДПС
ДПСУ
МВС
СБ
СЗР
УДО 
до: СЗР; ДПС, розвідувального органу Адміністрації ДПС  ЦТ
Т 
10
до: СБ; органів внутрішніх справ; податкової міліції ДПСУ; ГУР; УДО  Т 
4.1.18  Відомості за окремими показниками про чисельність, назви посад в установах (організаціях, підприємствах), які займають, займали або передбачені для зайняття співробітниками контррозвідувальних підрозділів чи кадрового складу розвідувальних органів без розкриття їх належності до контррозвідувальних підрозділів чи розвідувальних органів, у цілому щодо:      ГУР
ДПС
СЗР
СБ 
СБ; СЗР; ГУР; ДПС, розвідувального органу Адміністрації ДПС  ЦТ  10 
окремого підприємства, установи, організації
У системі СБ рішення про необхідність асекречування інформації приймає керівник органу СБ 
Т 
4.1.19  Відомості за сукупністю показників про штатну чисельність, фактичну укомплектованість за штатом у цілому щодо органу, оперативного, оперативно-технічного, спеціального підрозділу Центрального управління СБ  Т  СБ 
4.2.1  Відомості за окремими показниками про причетність до співробітництва, факт (незалежно від часу), плани залучення до співробітництва на конфіденційній основі для виконання завдань оперативно-розшукової, контррозвідувальної чи розвідувальної діяльності особи, що дають змогу її ідентифікувати      ГУР
ДКВС
ДПС
ДПСУ
МВС
СБ
УДО
СЗР 
у цілому щодо: СЗР; органу СБ; за окремими напрямами оперативно-розшукової чи розвідувальної діяльності або здійснення контррозвідувальних заходів у цілому щодо: ГУР; ДПС  ОВ  30 
у цілому щодо УДО; щодо конкретної особи  ЦТ  10 
4.2.2  Відомості про факт (незалежно від часу) або плани використання житлового приміщення, що дають змогу його ідентифікувати (адреса, місцезнаходження), на конфіденційній основі для виконання завдань оперативно-розшукової, контррозвідувальної чи розвідувальної діяльності      ГУР
ДКВС
ДПС
ДПСУ
МВС
СБ
УДО
СЗР 
у цілому щодо: СБ; СЗР; ДПС  ОВ  30 
у цілому щодо УДО; щодо окремого приміщення  ЦТ  10 
4.2.3  Відомості про факт або плани використання підприємств (організацій, приміщень, транспортних засобів чи іншого майна), що дають змогу їх ідентифікувати, на конфіденційній основі для виконання завдань оперативно-розшукової, контррозвідувальної чи розвідувальної діяльності      ГУР
ДКВС
ДПС
ДПСУ
МВС
СБ
СЗР
УДО 
у цілому щодо: СБ; СЗР; ДПС  ОВ  30 
у цілому щодо: УДО; підрозділу СЗР; щодо: окремого підприємства, організації, приміщення, транспортного засобу чи іншого майна  ЦТ  10 
4.2.4  Відомості про факт (незалежно від часу) або плани використання службового приміщення (транспортного засобу чи іншого майна) установ, організацій, підприємств, що дають змогу їх ідентифікувати, на конфіденційній основі для виконання завдань оперативно-розшукової, контррозвідувальної чи розвідувальної діяльності      ГУР
ДКВС
ДПС
ДПСУ
МВС
СБ
УДО 
у цілому щодо: ГУР; органу СБ; розвідувального органу Адміністрації ДПС, його територіального (структурного) підрозділу, оперативного підрозділу органу ДПС; оперативного підрозділу УДО  ЦТ  10 
щодо: окремого приміщення, транспортного засобу чи іншого майна  Т 
4.2.5  Відомості про планування або факт залучення установи (підприємства, організації) до здійснення фінансових операцій для виконання завдань оперативно-розшукової, контррозвідувальної чи розвідувальної діяльності, розголошення яких може перешкодити виконанню цих завдань      ДПС
МВС
СБ
УДО
СЗР 
у цілому щодо: СБ; СЗР; ДПС, розвідувального органу Адміністрації ДПС  ЦТ  10 
щодо окремої установи (підприємства, організації)  Т 
4.2.6  Відомості про кількість осіб, які на конфіденційній основі залучені, готуються до залучення або залучалися раніше до співробітництва для виконання завдань оперативно-розшукової, контррозвідувальної чи розвідувальної діяльності      ГУР
ДКВС
ДПС
ДПСУ
СБ
СЗР
УДО 
за окремими показниками в цілому щодо: СЗР; ДПС, розвідувального органу Адміністрації ДПС; УДО; ГУР; за сукупністю всіх показників у цілому щодо: ДКВС; оперативного підрозділу СЗР; територіального (структурного) підрозділу розвідувального органу Адміністрації ДПС, оперативного підрозділу органу ДПС; оперативного підрозділу УДО  ЦТ  10 
за окремими показниками в цілому щодо: органу, оперативного підрозділу Центрального управління СБ; оперативного підрозділу СЗР; територіального (структурного) підрозділу розвідувального органу Адміністрації ДПС, оперативного підрозділу органу ДПС; оперативного підрозділу УДО; органу, установи виконання покарань, слідчого ізолятора ДКВС; підрозділу ГУР; за сукупністю всіх показників у цілому щодо: підрозділу податкової міліції ДПСУ  Т 
4.2.7  Відомості про кількість приміщень, які на конфіденційній основі використовуються, готуються до використання або використовувалися раніше для виконання завдань оперативно-розшукової, контррозвідувальної чи розвідувальної діяльності      ГУР
ДДВП
ДПС
ДПСУ
СБ
СЗР
УДО 
за окремими показниками в цілому щодо: СЗР; ДПС; УДО; ГУР; за сукупністю всіх показників у цілому щодо: ДКВС; розвідувального органу Адміністрації ДПС, його територіального (структурного) підрозділу, оперативного підрозділу органу ДПС; податкової міліції ДПСУ; оперативного підрозділу УДО  ЦТ  10 
за окремими показниками в цілому щодо: податкової міліції ДПСУ; органу, оперативного підрозділу Центрального управління СБ; оперативного підрозділу СЗР; оперативного підрозділу УДО; розвідувального органу Адміністрації ДПС, його територіального (структурного) підрозділу, оперативного підрозділу органу ДПС, підрозділу ГУР або оперативно-розшукового, контррозвідувального чи розвідувального заходу; органу ДКВС; за сукупністю всіх показників у цілому щодо: підрозділу податкової міліції ДПСУ  Т 
4.3.1  Відомості за сукупністю всіх показників про зміст, організацію, стан бойової і спеціальної підготовки особового складу (персоналу), розголошення яких створює загрозу національним інтересам і безпеці
При засекречуванні ступінь секретності встановлюється і змінюється в залежності від обсягу і важливості відповідних відомостей за рішенням посадової особи, уповноваженої на встановлення грифа секретності 
    ГУР
ДКВС
ДПС
СБ
УДО 
у цілому щодо: СБ; ГУР; ДПС, розвідувального органу Адміністрації ДПС  ЦТ
Т 
10
у цілому щодо: ДКВС; спеціального підрозділу СБ; територіального (структурного) підрозділу розвідувального органу Адміністрації ДПС, оперативного підрозділу органу ДПС; УДО; підрозділу, військової частини ГУР  Т 
4.3.2  Відомості про планування або організацію антитерористичних заходів, розголошення яких може завдати шкоди проведенню таких заходів, життю чи здоров'ю їх учасників. Рішення про необхідність засекречування інформації приймає керівник Антитерористичного центру при СБ України або керівник координаційної групи Антитерористичного центру при регіональному органі СБ України  Т  СБ 
4.4.1  Відомості за окремими показниками про зміст, форми, методи, організаційні положення, оперативну тактику здійснення ДПС, розвідувальним органом Адміністрації ДПС, ДПСУ, ГУР, УДО, СЗР; органами СБ, внутрішніх справ; органом, установою виконання покарань, слідчим ізолятором ДКВС оперативно-розшукової, контррозвідувальної чи розвідувальної діяльності, розголошення яких створює загрозу національним інтересам і безпеці  Т  ГУР
ДКВС
ДПС
ДПСУ
МВС
СБ
УДО
СЗР 
4.4.2  Відомості про заходи, що вживаються для забезпечення конспірації при здійсненні розвідувальної діяльності СЗР
При засекречуванні ступінь секретності встановлюється і змінюється в залежності від обсягу і важливості відповідних відомостей за рішенням посадової особи, уповноваженої на встановлення грифа секретності 
ЦТ
Т 
10
СЗР 
4.4.3  Відомості про організацію, завдання, результати оперативно-розшукової, контррозвідувальної чи розвідувальної діяльності, розголошення яких створює загрозу національним інтересам і безпеці      ГУР
ДКВС
ДПС
ДПСУ
МВС
СБ
СЗР
УДО 
за сукупністю всіх показників у цілому щодо: СБ; СЗР; ГУР  ОВ  30 
за окремими показниками в цілому щодо: СБ; СЗР; ДПС; ГУР; за сукупністю всіх показників у цілому щодо: УДО; ДКВС; органу, підрозділу Центрального управління СБ; підрозділу СЗР; розвідувального органу Адміністрації ДПС, його територіального (структурного) підрозділу, оперативного підрозділу органу ДПС; підрозділу ГУР  ЦТ  10 
за окремими показниками в цілому щодо: оперативного підрозділу органів внутрішніх справ; УДО; ДКВС; підрозділу СБ; розвідувального органу Адміністрації ДПС, його територіального (структурного) підрозділу, оперативного підрозділу органу ДПС; підрозділу ГУР; за сукупністю всіх показників у цілому щодо: підрозділу податкової міліції ДПСУ; органу, установи виконання покарань, слідчого ізолятора ДКВС; підрозділу УДО  Т 
4.4.4  Відомості за окремими показниками про зміст, організацію, результати здійснення комплексу або окремого оперативно-розшукового, контррозвідувального чи розвідувального заходу, розголошення яких створює загрозу національним інтересам і безпеці. При засекречуванні ступінь секретності встановлюється і змінюється в залежності від обсягу і важливості відповідних відомостей за рішенням посадової особи, уповноваженої на встановлення грифа секретності      ГУР
ДКВС
ДПС
ДПСУ
МВС
СБ
СЗР
УДО 
щодо: комплексу або окремого оперативно-розшукового заходу, що здійснюється для пошуку і фіксації фактичних даних про вчинення особливо тяжких або тяжких злочинів; контррозвідувального чи розвідувального заходу  ЦТ
Т 
10
щодо: комплексу або окремого оперативно-розшукового заходу, що здійснюється для пошуку і фіксації фактичних даних про вчинення інших злочинів  Т 
4.4.5  Відомості про організацію діяльності формувань спеціального призначення СБ, ДПС, УДО, ГУР, розголошення яких може перешкодити їх бойовому застосуванню
При засекречуванні ступінь секретності встановлюється і змінюється в залежності від обсягу і важливості відповідних відомостей за рішенням посадової особи, уповноваженої на встановлення грифа секретності 
ЦТ
Т 
10
ГУР
ДПС
СБ
УДО 
4.4.6  Відомості про розвідувальну інформацію, яка здобувається СЗР, розвідувальним органом Адміністрації ДПС
Ступінь секретності "ОВ" встановлюється за рішенням державного експерта з питань таємниць
При засекречуванні інші ступені секретності встановлюються і змінюються в залежності від обсягу і важливості відповідних відомостей за рішенням посадової особи, уповноваженої на встановлення грифа секретності 
ОВ
ЦТ
Т 
30
10
СЗР
ДПС 
4.4.7  Відомості про результати аналізу розвідувальної інформації, розголошення яких створює загрозу національним інтересам і безпеці щодо      ГУР
ДПС
СЗР 
СЗР; ГУР  ЦТ  10 
розвідувального органу Адміністрації ДПС, його територіального (структурного) підрозділу
При засекречуванні ступінь секретності встановлюється і змінюється в залежності від обсягу і важливості відповідних відомостей за рішенням посадової особи, уповноваженої на встановлення грифа секретності 
ЦТ
Т 
10
підрозділу СЗР, ГУР  Т 
4.4.8  Відомості про статистичні показники оперативно-розшукової, контррозвідувальної чи розвідувальної діяльності, що дають змогу здійснити кількісну оцінку оперативних сил і засобів, які застосовувалися для здійснення цієї діяльності, але не розкривають об'єкти спрямувань цих заходів      ДКВС
ДПС
СБ
СЗР
УДО 
за окремими напрямами діяльності в цілому щодо: ДПС; за сукупністю всіх напрямів діяльності в цілому щодо: СБ; СЗР; УДО  ЦТ  10 
за окремими напрямами діяльності в цілому щодо: СБ; СЗР; УДО; розвідувального органу Адміністрації ДПС, його територіального (структурного) підрозділу, оперативного підрозділу органу ДПС; за сукупністю всіх напрямів діяльності в цілому щодо: органу, оперативного підрозділу Центрального управління СБ; підрозділу СЗР; підрозділу УДО; органу, установи виконання покарань, слідчого ізолятора ДКВС  Т 
4.4.9  Відомості, що дають змогу ідентифікувати конкретний об'єкт, стосовно якого здійснюється або планується здійснювати оперативно-розшуковий, контррозвідувальний чи розвідувальний захід, розголошення яких створює загрозу національним інтересам і безпеці, щодо об'єктів      ГУР
ДКВС
ДПС
ДПСУ
МВС
СБ
СЗР
УДО 
оперативно-розшукового заходу (крім тих, що здійснюються органами внутрішніх справ), що здійснюється для пошуку і фіксації фактичних даних про вчинення особливо тяжких або тяжких злочинів; контррозвідувального чи розвідувального заходу  ЦТ  10 
оперативно-розшукового заходу, що здійснюється для пошуку і фіксації фактичних даних про вчинення інших злочинів  Т 
4.4.10  Відомості за сукупністю всіх показників про організацію служби, тактику дій органів ДПС, застосування спеціальної техніки для затримання порушників кордону, володіння якими дає змогу об'єкту, стосовно якого заплановано або здійснюється захід, вплинути на його результат, що створює загрозу національним інтересам і безпеці  Т  ДПС 
4.4.11  Відомості про організацію, засоби, об'єкти технічної розвідки      ГУР
ДПС 
за сукупністю всіх показників у цілому щодо ДПС, розвідувального органу Адміністрації ДПС  ОВ  30 
за окремими показниками в цілому щодо: розвідувального органу Адміністрації ДПС; ГУР; за сукупністю всіх показників щодо здійснення конкретного заходу  ЦТ  10 
за окремими показниками щодо здійснення конкретного заходу  Т 
4.4.12  Відомості за окремими показниками про використання розвідувальними органами України в інтересах розвідувальної діяльності конкретних систем (засобів, каналів) зв'язку, їх технічні (технологічні, експлуатаційні) характеристики, розголошення яких може створити умови для несанкціонованого доступу до інформації, що передається ними
При засекречуванні ступінь секретності встановлюється і змінюється в залежності від обсягу і важливості відповідних відомостей за рішенням посадової особи, уповноваженої на встановлення грифа секретності 
ЦТ
Т 
10
ГУР
ДПС
СЗР 
4.4.13  Відомості про забезпечення або використання розвідувальними органами України в інтересах розвідувальної діяльності:      ГУР
ДПС 
діючих або резервних конкретних систем чи засобів зв'язку  ЦТ  10 
діючих або резервних каналів зв'язку чи радіочастот (літер)  Т 
4.4.14  Відомості про найменування, принцип дії, технічні та експлуатаційні характеристики перспективних або діючих технічних засобів розвідки      ГУР
ДПС
СЗР 
за сукупністю всіх показників у цілому щодо СЗР  ОВ  30 
за сукупністю всіх показників у цілому щодо: ГУР; розвідувального органу Адміністрації ДПС; за окремими показниками в цілому щодо СЗР  ЦТ  10 
за сукупністю всіх показників щодо окремого технічного засобу
Щодо окремого технічного засобу при засекречуванні ступінь секретності встановлюється і змінюється за рішенням державного експерта з питань таємниць 
ЦТ
Т 
10
4.4.15  Відомості за окремими показниками про наукові відкриття, зовнішній вигляд, винаходи, зміст, результати науково-дослідних (дослідно-конструкторських) робіт, тактико-технічні характеристики, організацію, технологію розробки (виробництва), модернізацію спеціальних технічних засобів (зброї), що розкривають організацію, методику, тактику їх негласного застосування під час вирішення завдань оперативно-розшукової, контррозвідувальної чи розвідувальної діяльності, володіння якими дає змогу зацікавленій стороні впливати на їх результати, що створює загрозу національним інтересам і безпеці При засекречуванні ступінь секретності встановлюється і змінюється за рішенням державного експерта з питань таємниць      ГУР
ДПС
ДПСУ
МВС
СБ
СЗР
УДО 
щодо окремого спеціального технічного засобу (зброї), в основі розроблення та виготовлення яких використані новітні досягнення науки і техніки, оригінальні конструкторсько-технологічні рішення  ЦТ
Т 
10
щодо іншого окремого спеціального технічного засобу (зброї)  Т 
4.4.16  Відомості за окремими показниками про наукові відкриття, винаходи, зміст, результати науково-дослідних (дослідно-конструкторських) робіт, що мають на меті вдосконалення заходів оперативно-розшукової, контррозвідувальної чи розвідувальної діяльності або використовуються з цією метою, розголошення яких створює загрозу національним інтересам і безпеці
При засекречуванні ступінь секретності встановлюється і змінюється за рішенням державного експерта з питань таємниць 
    ДПС
ДПСУ
МВС
СБ
СЗР 
замовником яких є СЗР  ЦТ
Т 
10
замовниками яких є: МВС; СБ; ДПСУ; ДПС, розвідувальний орган Адміністрації ДПС  Т 
4.4.17  Відомості за окремими показниками про розроблення, впровадження, використання інформаційних систем, призначених для забезпечення оперативно-розшукової, контррозвідувальної чи розвідувальної діяльності, розголошення яких створює загрозу національним інтересам і безпеці
При засекречуванні ступінь секретності встановлюється і змінюється за рішенням державного експерта з питань таємниць 
    ДПС
ДПСУ
СБ
СЗР
УДО 
замовником яких є: СЗР; ДПС, розвідувальний орган Адміністрації ДПС  ЦТ
Т 
10
замовниками яких є: МВС; СБ; ДПСУ; УДО  Т 
4.5.1  Відомості про номенклатуру, фактичну наявність, фінансування, потребу в забезпеченні спеціальними технічними засобами чи спеціальною технікою      ГУР
ДКВС
ДПС
ДПСУ
МВС
СБ
СЗР
УДО 
за сукупністю всіх показників у цілому щодо: СЗР; ДПС  ОВ  30 
за окремими показниками в цілому щодо: СБ; СЗР; ДПС; УДО; ГУР; за сукупністю всіх показників у цілому щодо: МВС; підрозділу ГУР; податкової міліції ДПСУ; підрозділу Центрального управління СБ; підрозділу СЗР; розвідувального органу Адміністрації ДПС, його територіального (структурного) підрозділу, оперативного підрозділу органу ДПС  ЦТ  10 
за окремими показниками в цілому щодо: розвідувального органу Адміністрації ДПС, його територіального (структурного) підрозділу, оперативного підрозділу органу ДПС; підрозділу ГУР; оперативного підрозділу УДО; податкової міліції ДПСУ; ДКВС; органу, підрозділу Центрального управління СБ; підрозділу СЗР; оперативного підрозділу органу внутрішніх справ; за сукупністю всіх показників у цілому щодо: підрозділу податкової міліції ДПСУ; органу, установи виконання покарань, слідчого ізолятора ДКВС  Т 
4.5.2  Відомості про номенклатуру, фактичну наявність, фінансування, потребу в забезпеченні основними засобами, озброєнням, військовою технікою       
за сукупністю всіх показників у цілому щодо: ГУР; ДПС; ДССЗЗІ; СЗР; УДО  ЦТ  10 
за окремими показниками в цілому щодо: підрозділу, військової частини ГУР; підрозділу УДО; ДПС; ДССЗЗІ; МВС; внутрішніх військ МВС; СБ; СЗР; за сукупністю всіх показників у цілому щодо: ДКВС; розвідувального органу Адміністрації ДПС, його територіального (структурного) підрозділу, оперативного підрозділу органу ДПС; органу СБ; підрозділу СЗР  Т 
4.5.3  Відомості (за кодами економічної класифікації видатків) про потреби, фінансування, витрачання, матеріально-технічне забезпечення, які стосуються проведення або забезпечення негласної оперативно-розшукової, контррозвідувальної чи розвідувальної діяльності      ГУР
ДКВС
ДПС
ДПСУ
МВС
СБ
СЗР
УДО 
за окремими показниками в цілому щодо: СБ; СЗР; ДПС; ГУР; за сукупністю всіх показників у цілому щодо: МВС; УДО; податкової міліції ДПСУ; органу СБ; оперативного підрозділу СЗР; розвідувального органу Адміністрації ДПС, його територіального (структурного) підрозділу, оперативного підрозділу органу ДПС  ЦТ  10 
за окремими показниками в цілому щодо: УДО; податкової міліції ДПСУ; ДКВС; підрозділу, військової частини СБ; підрозділу СЗР; підрозділу, військової частини ГУР; оперативного підрозділу органів внутрішніх справ; розвідувального органу Адміністрації ДПС, його територіального (структурного) підрозділу, оперативного підрозділу органу ДПС; за сукупністю всіх показників у цілому щодо: підрозділу податкової міліції ДПСУ; органу, установи виконання покарань, слідчого ізолятора ДКВС; оперативного підрозділу УДО  Т 
4.5.4  Відомості про обсяги матеріально-технічного та фінансового забезпечення заходів, передбачених мобілізаційними планами, якщо розкривається їх призначення, у цілому щодо:      ДКВС
ДПС
ДССЗЗІ
СБ
СЗР
УДО 
ДКВС; ДПС; ДССЗЗІ; СБ; СЗР  ЦТ  10 
органу ДПС; органу, установи виконання покарань, слідчого ізолятора, навчального закладу ДКВС; Адміністрації, органу, підрозділу, закладу, установи ДССЗЗІ; Центрального управління, органу, військової частини, навчального, наукового, науково-дослідного та іншого закладу, установи, організації, підприємства, антитерористичного центру при СБ; підрозділу, навчального закладу СЗР; УДО  Т 
4.5.5  Відомості про фінансування операцій окремо щодо: використання, створення, придбання, орендування підприємств (організацій, приміщень, транспортних засобів та іншого майна), що не дають змоги їх ідентифікувати, на конфіденційній основі для виконання завдань оперативно-розшукової, контррозвідувальної чи розвідувальної діяльності      ГУР
ДКВС
ДПС
ДПСУ
МВС
СБ
УДО 
у цілому щодо: ДПС, розвідувального органу Адміністрації ДПС; ГУР  ЦТ  10 
щодо окремого підприємства (організації, приміщення, транспортного засобу та іншого майна)  Т 
4.6.1  Відомості за окремими показниками про систему, нормативи, заходи приведення сил ДПС у готовність, підготовку їх до виконання оперативних завдань, розголошення яких може вплинути на ефективність виконання оперативно-службових завдань, у цілому щодо:      ДПС 
ДПС, Адміністрації ДПС, розвідувального органу Адміністрації ДПС, регіонального управління, морської охорони ДПС  ЦТ  10 
органу охорони державного кордону, загону морської охорони, органу забезпечення ДПС, територіального (структурного) підрозділу розвідувального органу Адміністрації ДПС  Т 
4.6.2  Відомості за окремими показниками про зміст директив, наказів, розпоряджень щодо охорони державного кордону та виняткової (морської) економічної зони України у мирний час у цілому щодо органу ДПС, розголошення яких може вплинути на ефективність виконання органами ДПС оперативно-службових завдань  Т  ДПС 
4.6.3  Відомості за окремими показниками за орган ДПС про зміст планів операцій (прикордонних, спільних, спеціальних), узагальнені результати їх проведення (якщо вони розкривають за сукупністю всіх показників шляхи, форми, методи охорони державного кордону та виключної (морської) економічної зони України) у мирний час  Т  ДПС 
4.6.4  Відомості про морально-психологічний стан особового складу, ефективність морально-психологічного забезпечення підготовки чи застосування сил СБ, ДПС, які дають змогу встановити їх здатність виконувати оперативно-службові завдання. При засекречуванні ступінь секретності встановлюється і змінюється в залежності від обсягу і важливості відповідних відомостей за рішенням посадової особи, уповноваженої на встановлення грифа секретності      ДПС
СБ 
у цілому щодо: СБ; ДПС  ЦТ
Т 
10
у цілому щодо: органу, оперативного підрозділу Центрального управління, спеціального підрозділу СБ; органу ДПС  Т 
4.6.5  Відомості за сукупністю всіх показників про організацію, здійснення оперативного застосування сил ДПС, розголошення яких може вплинути на ефективність виконання оперативно-службових завдань, у цілому щодо:      ДПС 
ДПС, Адміністрації ДПС, розвідувального органу Адміністрації ДПС, регіонального управління, морської охорони ДПС  ЦТ  10 
органу охорони державного кордону, загону морської охорони, органу забезпечення ДПС, територіального (структурного) підрозділу розвідувального органу Адміністрації ДПС  Т 
4.7.1  Відомості за сукупністю всіх показників про організацію, зміст заходів охорони або оборони органів державної влади, посадових осіб, об'єктів, стосовно яких здійснюється державна охорона, в цілому щодо:      УДО 
України за умов воєнного стану  ОВ  30 
України за умов мирного часу  ЦТ  10 
окремого органу державної влади (посадової особи чи об'єкта)  Т 
4.7.2  Відомості про забезпечення безпеки пересування посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, які розкривають за сукупністю всіх показників сили та засоби охорони, конкретну транспортну одиницю, час і маршрут руху  Т  УДО 
4.7.3  Відомості про організацію охорони за посиленим варіантом або за надзвичайних подій дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав на території України  Т  МВС 
4.7.4  Відомості про систему забезпечення безпечного функціонування закордонних дипломатичних установ України.
При засекречуванні ступінь секретності встановлюється і змінюється в залежності від обсягу і важливості відповідних відомостей за рішенням посадової особи, уповноваженої на встановлення грифа секретності 
ЦТ
Т 
10
СЗР 
4.7.5  Відомості за сукупністю всіх складових показників про забезпечення системи охорони або оборони дипломатичних представництв і консульських установ України за кордоном  Т  ДПС 
4.8.1  Відомості за сукупністю всіх показників про тактико-технічні дані інженерно-технічних засобів охорони, систем сигналізації, зміст заходів пропускного, внутрішньооб'єктового режиму окремого об'єкта, на якому впроваджено особливий режим діяльності, володіння якими дає змогу здійснити несанкціоноване проникнення до даного об'єкта, щодо: об'єктів ГУР, ДССЗЗІ, ДПС, МВС, СБ, СЗР, УДО.
Перелік об'єктів, на яких впроваджено особливий режим діяльності, затверджується керівником ГУР, ДПС, ДССЗЗІ, МВС, СБ, СЗР, УДО 
Т  ГУР
ДПС
ДССЗЗІ
МВС
СБ
СЗР
УДО 
4.8.2  Відомості за сукупністю всіх показників про тактико-технічні дані інженерно-технічних засобів охорони, систем сигналізації, зміст заходів пропускного, внутрішньооб'єктового режиму, організацію, стан, способи охорони установ виконання покарань, слідчих ізоляторів ДКВС, володіння якими дає змогу організувати або здійснити втечу  Т  ДКВС 
4.9.1  Відомості за окремими показниками про стійкість існуючих радіоелектронних засобів до роботи за умов радіозавад, структуру (зайнятість) радіочастотного спектра радіоелектронними засобами ДПС, ДССЗЗІ, ЗС, МВС, МТЗ, СБ, СЗР, УДО, обмеження в режимах роботи радіоелектронних засобів для захисту від технічних розвідок чи протирадіолокаційних ракет  Т  ДССЗЗІ
ЗС 
4.9.2  Відомості про траси, потужності, схеми, факт оренди магістральних міжміських ліній зв'язку ДКВС, ДПС, ДССЗЗІ, МВС, МО, СБУ, СЗР      ЗС
ДССЗЗІ 
за сукупністю всіх показників у цілому щодо України  ЦТ  10 
за окремими показниками в цілому щодо: ДКВС; ДПС; ДССЗЗІ; МВС; МО; СБ; СЗР  Т 
4.9.3  Відомості за окремими показниками про канали, кабелі (лінії) зв'язку, радіочастоти (літери), які ідентифікують їх виділення чи використання в інтересах урядового або спеціального зв'язку України, МО у мирний час або за умов воєнного стану; в інтересах центрального органу виконавчої влади за умов воєнного стану або під час бойового чергування  Т  ЗС
ДССЗЗІ 
4.9.4  Відомості за окремими складовими показниками про організацію урядового або спеціального зв'язку без зазначення дійсних найменувань чи дислокації пунктів управління      ДССЗЗІ 
в особливий період в цілому щодо України  ЦТ  10 
за умов мирного часу в цілому щодо України; в особливий період в цілому щодо області (групи областей, поєднаних виконанням єдиного завдання)  Т 
4.9.5  Відомості за сукупністю всіх складових показників про державну систему урядового зв'язку України (із зазначенням дійсних найменувань чи дислокації пунктів управління)      ДССЗЗІ 
в особливий період в цілому щодо України  ОВ  30 
за умов мирного часу в цілому щодо України; в особливий період в цілому щодо області (групи областей, поєднаних виконанням єдиного завдання)  ЦТ  10 
за умов мирного часу в цілому щодо області (групи областей, поєднаних виконанням єдиного завдання)  Т 
4.9.6  Відомості за окремими показниками про номенклатуру, кількість, тактико-технічні характеристики технічних засобів зв'язку у мережах чи комплексах урядового або спеціального зв'язку  Т  ДССЗЗІ 
4.9.7  Відомості про заходи, перспективи організації чи забезпечення безпеки систем урядового або спеціального видів зв'язку      ДССЗЗІ 
за сукупністю всіх показників у цілому щодо центрального органу виконавчої влади, НБ, СБ, СЗР  ЦТ  10 
за окремими показниками в цілому щодо окремої системи (об'єкта)  Т 
4.9.8  Відомості за окремими показниками про проектування будівництва, реконструкцію, технічне переоснащення конкретного об'єкта (комплексу) урядового або спеціального зв'язку, володіння якими дає змогу зацікавленій стороні впливати на його безпеку або на безпеку інформації, що створює загрозу національним інтересам і безпеці  Т  ДССЗЗІ 
4.9.9  Відомості за сукупністю всіх складових показників про випробування чи технічну експлуатацію засобів (комплексів чи мереж) урядового або спеціального зв'язку  Т  ДССЗЗІ 
4.9.10  Відомості про наукові відкриття, винаходи, зміст науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт щодо вдосконалення урядового або спеціального зв'язку, які впливають на їх безпеку, що створює загрозу національним інтересам і безпеці
При засекречуванні ступінь секретності встановлюється і змінюється за рішенням державного експерта з питань таємниць 
ЦТ
Т 
10
ДССЗЗІ 
4.9.11  Відомості про результати наукових досліджень, науково-дослідних (дослідно-конструкторських) робіт з удосконалення норм ефективності захисту технічних засобів, систем (комплексів) урядового або спеціального зв'язку, вимог побудови систем захисту на об'єктах урядового або спеціального зв'язку, від витоку
При засекречуванні ступінь секретності встановлюється і змінюється за рішенням державного експерта з питань таємниць 
    ДССЗЗІ 
секретної інформації  ЦТ  10 
конфіденційної інформації, що є власністю держави  Т 
4.9.12  Відомості про зміст, результати науково-дослідних (дослідно-конструкторських) робіт, які спрямовані на розвиток (створення чи вдосконалення) систем (мереж чи комплексів або засобів) урядового або спеціального зв'язку для потреби безпеки чи оборони      ДССЗЗІ 
за сукупністю всіх показників у цілому щодо окремої системи (мережі чи комплексу або засобу)  ЦТ  10 
за окремими показниками у цілому щодо окремої системи (мережі чи комплексу або засобу)  Т 
(Статтю 4.9.13 вилучено на підставі Наказу Служби безпеки N 680 від 12.10.2006) 
4.9.14  Відомості про спеціальні вимоги до системи захисту об'єктів урядового або спеціального зв'язку від витоку      ДССЗЗІ 
секретної інформації  ЦТ  10 
конфіденційної інформації, що є власністю держави  Т 
4.9.15  Відомості про порядок організації системи захисту окремого об'єкта урядового або спеціального зв'язку      ДССЗЗІ 
за сукупністю всіх складових показників  ЦТ  10 
за окремими складовими показниками, володіння якими дає змогу впливати на ефективність захисту, що створює загрозу національним інтересам і безпеці  Т 
4.9.16  Відомості за окремими показниками про планування, організацію, запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації чи забезпеченні безпеки урядового або спеціального зв'язку, володіння якими дає змогу ініціювати витік секретної інформації щодо      ДССЗЗІ 
систем або комплексів урядового чи спеціального зв'язку  ЦТ  10 
органу спеціального зв'язку або об'єкта урядового чи спеціального зв'язку  Т 
4.9.17  Відомості про спеціальні вимоги до умов експлуатації засобів, призначених для оброблення секретної інформації на об'єктах урядового чи спеціального зв'язку  Т  ДССЗЗІ 
4.9.18  Відомості про спеціальні вимоги із створення засобів або комплексів, призначених для експлуатації на об'єктах урядового або спеціального зв'язку, якщо вони не розкривають норми ефективності захисту інформації  Т  ДССЗЗІ 
4.9.19  Відомості за окремими показниками про порядок, організацію, умови, результати спеціальних досліджень технічних засобів або комплексів, призначених для експлуатації на об'єктах урядового або спеціального зв'язку, якщо вони не містять відомостей про чисельні показники, які визначаються нормами ефективності захисту інформації  Т  ДССЗЗІ 
4.10.1  Відомості про розроблення; тематичні чи контрольні тематичні дослідження; тактико-технічні або спеціальні характеристики; виробництво; технологію виготовлення ключових документів      ДССЗЗІ 
за сукупністю всіх показників щодо засобів криптографічного захисту секретної інформації  ОВ  30 
за окремими показниками щодо засобів криптографічного захисту секретної інформації  ЦТ  10 
за сукупністю всіх показників щодо засобів криптографічного захисту конфіденційної інформації, що є власністю держави  Т 
4.10.2  Відомості за окремими показниками про порядок замовлення, використання, поводження, окремі технічні характеристики ключових документів (їх упаковок) до засобів криптографічного захисту секретної інформації  Т  ДССЗЗІ 
4.10.3  Відомості, що регламентують роботу засобів криптографічного захисту секретної інформації, які призначені для захисту інформації зі ступенем секретності      ДССЗЗІ 
"ОВ" чи "ЦТ"  ЦТ  10 
"Т"  Т 
4.10.4  Відомості за окремими показниками про засоби захисту від несанкціонованого доступу (розмежування доступу) до секретної інформації в інформаційних чи інформаційно-телекомунікаційних системах (їх окремих автоматизованих робочих місцях або засекречувальній апаратурі системи державного розпізнавання об'єктів)      ДССЗЗІ
ЗС 
значення бойових паролів; зміст ключових даних до засекречувальної апаратури системи державного розпізнавання об'єктів  ЦТ  10 
значення паролів доступу  Т 
4.10.5  Відомості про криптографічні системи (засоби криптографічного захисту секретної інформації або засекречувальну апаратуру системи державного розпізнавання об'єктів)
При засекречуванні ступінь секретності встановлюється і змінюється за рішенням державного експерта з питань таємниць 
    ДССЗЗІ
ЗС 
якщо вони розкривають їх криптографічну схему (схему захисту, принципи їх побудови, функціонування, криптографічні параметри)  ЦТ
Т 
10
якщо вони не розкривають їх криптографічну схему (схему захисту, принципи їх побудови, функціонування, криптографічні параметри), але розголошення яких створює загрозу національним інтересам і безпеці  Т 
4.10.6  Відомості про організацію, зміст, стан, плани розвитку системи криптографічного захисту секретної інформації      ДССЗЗІ 
за сукупністю всіх показників у цілому щодо: вищого і центрального органу виконавчої влади, НБ, СБ, СЗР  ЦТ  10 
за окремими показниками в цілому щодо: вищого і центрального органу виконавчої влади, НБ, СБ, СЗР; за сукупністю всіх показників у цілому щодо: місцевого органу виконавчої влади, військової частини, підприємства, установи, організації  Т 
4.10.7  Відомості про зміст, результати наукових досліджень (науково-дослідних чи дослідно-конструкторських робіт), тематичних, контрольних тематичних досліджень щодо криптографічних систем (засобів) криптографічного захисту секретної інформації      ДССЗЗІ 
за сукупністю всіх показників щодо інформації зі ступенем секретності "ОВ" чи "ЦТ"  ОВ  30 
за окремими показниками щодо інформації зі ступенем секретності "ОВ" чи "ЦТ"; за сукупністю всіх показників щодо інформації зі ступенем секретності "Т"  ЦТ  10 
за окремими показниками щодо інформації зі ступенем секретності "Т"  Т 
4.10.8  Відомості за окремими складовими показниками про зміст або результати тематичних (контрольних тематичних) досліджень щодо засобів криптографічного захисту конфіденційної інформації, що є власністю держави  Т  ДССЗЗІ 
4.10.9  Відомості за окремими показниками про виробництво, технологію виготовлення, порядок формування (генерації) ключових документів (ключових даних), тактико-технічні (спеціальні) характеристики ключових документів до засобів криптографічного захисту секретної інформації, які призначені для захисту інформації зі ступенем секретності
При засекречуванні ступінь секретності встановлюється і змінюється за рішенням державного експерта з питань таємниць 
    ДССЗЗІ 
"ОВ" чи "ЦТ"  ЦТ  10 
"Т"  Т 
4.10.10  Відомості про зміст ключових даних до засобів криптографічного захисту секретної інформації      ДССЗЗІ 
зі ступенем секретності "ОВ" чи "ЦТ"  ОВ  30 
зі ступенем секретності "Т"  ЦТ  10 
відомості про зміст ключових даних, призначених для навчальних цілей  Т 
4.11.1  Відомості за окремими показниками про методи, способи, засоби (їх носії), можливості технічних розвідок, якщо розкривається організація (способи або методи) протидії технічним розвідкам  Т  ДССЗЗІ 
4.11.2  Відомості про норми протидії технічним розвідкам або вимоги (рекомендації) щодо її забезпечення  Т  ДССЗЗІ 
4.11.3  Відомості про методики контролю ефективності протидії технічним розвідкам  Т  ДССЗЗІ 
4.11.4  Відомості про технічні характеристики або особливості застосування засобів протидії технічним розвідкам, якщо розкриваються норми протидії технічним розвідкам або вимоги (рекомендації) щодо її забезпечення  Т  ДССЗЗІ 
4.11.5  Відомості про загрози (моделі загроз або моделі порушників) або можливі шляхи реалізації загроз для секретної інформації, що циркулює на конкретному об'єкті інформаційної діяльності або обробляється в конкретній інформаційній (автоматизованій), телекомунікаційній чи інформаційно-телекомунікаційній системі  Т  ДССЗЗІ 
4.11.6  Відомості за окремими складовими показниками про норми ефективності технічного захисту      ДССЗЗІ 
секретної інформації  ЦТ  10 
конфіденційної інформації, що є власністю держави  Т 
4.11.7  Відомості про методики спеціальних досліджень, інструментального контролю ефективності технічного захисту секретної інформації, якщо розкриваються      ДССЗЗІ 
норми ефективності технічного захисту секретної інформації  ЦТ  10 
вимоги (рекомендації) щодо забезпечення технічного захисту секретної інформації  Т 
4.11.8  Відомості про вимоги (рекомендації) щодо забезпечення технічного захисту секретної інформації      ДССЗЗІ 
за сукупністю всіх складових показників  ЦТ  10 
за окремими складовими показниками  Т 
4.11.9  Відомості за окремими показниками про планування, організацію запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації технічного захисту секретної інформації, володіння якими дає змогу ініціювати витік секретної інформації, щодо окремого суб'єкта режимно-секретної діяльності або об'єкта інформаційної діяльності, інформаційної (автоматизованої), телекомунікаційної, інформаційно-комунікаційної системи, де циркулює секретна інформація зі ступенем секретності      ДССЗЗІ 
"ОВ"  ЦТ  10 
"ЦТ" або "Т"  Т 
4.11.10  Відомості за окремими показниками про зміст заходів, склад засобів, умови експлуатації комплексу технічного захисту (комплексної системи захисту) секретної інформації, що циркулює на конкретному об'єкті спеціального зв'язку (інформаційної діяльності) або обробляється в конкретній інформаційній (автоматизованій), телекомунікаційній чи інформаційно-телекомунікаційній системі зі ступенем секретності      ДССЗЗІ 
"ОВ"  ЦТ  10 
"ЦТ" чи "Т"  Т 
4.11.11  Відомості за окремими показниками про організацію, результати перевірок ефективності технічного захисту секретної інформації, що циркулює на конкретному об'єкті інформаційної діяльності або в конкретній інформаційній (автоматизованій), телекомунікаційній чи інформаційно-телекомунікаційній системі зі ступенем секретності:      ДССЗЗІ 
"ОВ"  ЦТ  10 
"ЦТ" чи "Т"  Т 
4.11.12  Відомості про характеристики засобів обробки секретної інформації (забезпечення технічного захисту секретної інформації), якщо розкриваються окремі показники норм ефективності технічного захисту секретної інформації або вимог (рекомендацій) щодо його забезпечення  Т  ДССЗЗІ 
4.11.13  Відомості за окремими показниками про зміст наукових відкриттів, винаходів, науково-дослідних (дослідно-конструкторських) робіт, спрямованих на підвищення рівня технічного захисту секретної інформації або протидії технічним розвідкам, володіння якими дає змогу зацікавленій стороні впливати на ефективність технічного захисту секретної інформації або протидії технічним розвідкам, що створює загрозу національним інтересам і безпеці
При засекречуванні ступінь секретності встановлюється і змінюється за рішенням державного експерта з питань таємниць 
ЦТ
Т 
10
ДССЗЗІ 
4.11.14  Відомості за окремими показниками про наукові відкриття, винаходи, зміст, результати науково-дослідних (дослідно-конструкторських) робіт, зміст державних програм, планів, що сприятимуть вдосконаленню заходів захисту державної таємниці, володіння якими дає змогу зацікавленій стороні впливати на їх результати, що створює загрозу національним інтересам і безпеці
При засекречуванні ступінь секретності встановлюється і змінюється за рішенням державного експерта з питань таємниць 
Т  СБ 
4.11.15  Відомості за сукупністю всіх показників про планування, організацію запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації охорони державної таємниці в цілому щодо конкретного суб'єкта режимно-секретної діяльності, володіння якими дає змогу зацікавленій стороні ініціювати витік державної таємниці  Т  СБ 
4.11.16  Відомості про зміст матеріалів судочинства, у тому числі судових справ (адміністративних, кримінальних, цивільних, господарських), якщо розголошення відомостей про це може завдати шкоди національним інтересам і безпеці Рішення про необхідність засекречування та розсекречування інформації приймає державний експерт з питань таємниць  Т  ВС 
4.12.1  Відомості про зміст матеріалів дізнання (досудового слідства), якщо розголошення відомостей про це може завдати шкоди національним інтересам і безпеці
Рішення про необхідність засекречування та розсекречування (але не пізніше вступу в силу вироку суду) інформації приймає державний експерт з питань таємниць 
Т  ЗС
ДКВС
ДМС
ДПС
МВС
СБ 
4.12.2  Відомості про зміст матеріалів судочинства, у тому числі судових справ (адміністративних, кримінальних, цивільних, господарських) з питань, які містять інформацію, віднесену до державної таємниці
Рішення про необхідність засекречування (відповідно до ступеня секретності відповідних матеріалів) або розсекречування інформації приймає голова суду (апеляційного, вищого спеціалізованого, ВС) самостійно або за поданням зацікавленої сторони (у разі представлення інформації про наявність в матеріалах дізнання (досудового слідства) державної таємниці, але на термін, що не перевищує максимального терміну засекречування відповідних матеріалів) 
ЦТ
Т 
10
ВС 
4.12.3  Відомості про зміст матеріалів дізнання (досудового слідства) з питань, які містять інформацію, віднесену до державної таємниці
Рішення про необхідність засекречування (відповідно до ступеня секретності відповідних матеріалів) або розсекречування інформації приймає керівник органу дізнання (досудового слідства) самостійно або за поданням зацікавленої сторони (у разі представлення інформації про наявність у матеріалах дізнання (досудового слідства) державної таємниці, але на термін, що не перевищує максимального терміну засекречування відповідних матеріалів) 
ОВ
ЦТ
Т 
30
10
ЗС
ДКВС
ДМС
ДПС
МВС
СБ 
4.12.4  Відомості про факт або методи проведення негласної слідчої (розшукової) дії  Т  ГПУ
МВС
ДПСУ
СБ 
4.12.5  Відомості, що дають змогу ідентифікувати особу, місце або річ, щодо якої проводиться чи планується проведення негласної слідчої (розшукової) дії, розголошення яких створює загрозу національним інтересам і безпеці  Т  ГПУ
МВС
ДПСУ
СБ 

(Звід відомостей із змінами, внесеними згідно з Наказами Служби безпеки України N 53 від 24.01.2006, N 297 від 25.04.2006, N 680 від 12.10.2006, N 114 від 15.02.2007, N 949 від 28.12.2007, N 462 від 17.06.2008, N 815 від 05.11.2008, N 146 від 16.03.2009, N 755 від 25.11.2009, N 123 від 24.02.2010, N 405 від 23.07.2010, N 417 від 09.11.2011, N 345 від 30.07.2012, N 470 від 17.10.2012, N 544 від 06.12.2012, N 265 від 25.06.2013, N 463 від 13.11.2013, N 98 від 13.03.2014, N 263 від 21.04.2015)

Т.в.о. начальника Управління охорони
державної таємниці В. Шаповаленко