КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 27 травня 2015 р. N 338
Київ

Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 7 серпня 2013 р. N 702

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. N 702 "Про затвердження технічних регламентів щодо енергетичного маркування" (Офіційний вісник України, 2013 р., N 76, ст. 2822; 2014 р., N 53, ст. 1410) зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності через шість місяців з дня її опублікування.

Прем'єр-міністр України А.ЯЦЕНЮК

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 травня 2015 р. N 338

Зміни,
що вносяться до постанови
Кабінету Міністрів України
від 7 серпня 2013 р. N 702

1. В абзаці п’ятому пункту 21 Технічного регламенту енергетичного маркування енергоспоживчих продуктів, затвердженого зазначеною постановою, слова "українською мовою та в разі потреби регіональною мовою або мовою меншин" виключити.

2. Пункт 8 плану заходів із застосування Технічного регламенту енергетичного маркування енергоспоживчих продуктів, затвердженого зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

"8. Здійснення державного ринкового нагляду за відповідністю енергоспоживчих продуктів вимогам Технічного регламенту  Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів  з початку здійснення державного ринкового нагляду за відповідністю енергоспоживчих продуктів вимогам технічних регламентів енергетичного маркування за типами енергоспоживчих продуктів". 

3. У Технічному регламенті енергетичного маркування побутових електричних холодильників, затвердженому зазначеною постановою:

1) пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Дія цього Технічного регламенту поширюється на холодильні прилади вітчизняного та іноземного виробництва, які введені в обіг на території України:

нові холодильні прилади, що живляться від мережі електричного струму або акумуляторних батарей;

холодильні прилади, які продаються для непобутового використання або охолодження інших предметів, крім харчових продуктів;

вбудовані холодильні прилади.";

2) друге речення абзацу першого пункту 6 виключити;

3) перше речення пункту 7 викласти в такій редакції: "У пунктах продажу кожен холодильний прилад повинен мати енергетичну етикетку, яка надається постачальником та прикріплюється розповсюджувачем на лицьовому боці холодильного приладу.";

4) в абзаці першому пункту 13 слова "енергетичних характеристик" замінити словами "технічних характеристик";

5) у додатках до Технічного регламенту:

абзац чотирнадцятий пункту 5 додатка 2 викласти в такій редакції:

"піктограма кольорової панелі та енергетичного логотипу згідно із зразком;";

6) в абзаці восьмому пункту 1 додатка 3 слова "проектна температура відділень" замінити словами "проектна температура інших відділень";

7) у назві та абзаці першому додатка 7 слово "енергоефективності" виключити.

4. У Технічному регламенті енергетичного маркування побутових пральних машин, затвердженому зазначеною постановою:

1) пункт 2 доповнити абзацом такого змісту:

"Дія цього Технічного регламенту не поширюється на побутові комбіновані прально-сушильні машини.";

2) в абзаці п’ятому пункту 3 слово "купити" виключити;

3) друге речення абзацу першого пункту 5 виключити;

4) перше речення пункту 6 викласти в такій редакції: "У пунктах продажу кожна побутова пральна машина повинна мати енергетичну етикетку, яка надається постачальником та прикріплюється розповсюджувачем на лицьовому боці або зверху побутової пральної машини.";

5) у пункті 11:

в абзаці першому слова "енергетичних характеристик" замінити словами "технічних характеристик";

в абзаці другому слова "Енергетичними характеристиками" замінити словами "Технічними характеристиками";

6) у додатках до Технічного регламенту:

абзац чотирнадцятий пункту 3 додатка 2 викласти в такій редакції:

"піктограма кольорової панелі та енергетичного логотипу згідно із зразком;";

у додатку 3:

у пункті 1:

абзац перший викласти в такій редакції:

"1. У мікрофіші зазначається з включенням до інструкції постачальника або супровідної документації, які надаються разом з побутовою пральною машиною, така інформація:";

підпункт 15 викласти в такій редакції:

"15) рівень акустичного поширення шуму в повітрі під час прання та віджимання бавовни при температурі 60 оC при повному завантаженні за базовим значенням 1 пВт, дБА;";

у пункті 4 додатка 8 формулу

" {(Pl x Tt x 220) + Po x [525600 - (Tt x 200) - (Tl x 200)}
AEc = Et x 220 + ________________________________________________
60 x 1000 " 

замінити такою формулою:

" {(Pl x Tl x 220) + Po x [525600 - (Tt x 200) - (Tl x 200)}
AEc = Et x 220 + ________________________________________________
60 x 1000 "