КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 22 квітня 2015 р. N 225
Київ

Про внесення змін до Положення про
Міністерство фінансів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. N 375 (Офіційний вісник України, 2014 р., N 69, ст. 1936), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України А.ЯЦЕНЮК

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 квітня 2015 р. N 225

Зміни,
що вносяться до Положення про
Міністерство фінансів України

1. Абзац другий пункту 1 після слів "документів суворої звітності" доповнити словами ", державну політику у сфері державного пробірного контролю".

2. Підпункт 1 пункту 3 після слів "документів суворої звітності" доповнити словами ", державної політики у сфері державного пробірного контролю".

3. Пункт 4 доповнити підпунктом 75-1 такого змісту:

"75-1) реалізовує державну політику у сфері державного пробірного контролю за якістю дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, виробів з них та матеріалів, що їх містять;".