Документ втратив чиннiсть!

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 24 грудня 2014 р. N 722
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 1127 від 25.12.20
15)

Деякі питання надання інформації
про зареєстровані речові права на
нерухоме майно та їх обтяження

(Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 31 від 21.01.20
15
N 137 від 18.03.20
15)

Відповідно до статті 28 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок доступу посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, судів, органів внутрішніх справ, органів прокуратури, органів Служби безпеки, нотаріусів, адвокатів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

Порядок надання фізичним та юридичним особам інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

3. Установити, що до 1 жовтня 2015 р. до укладення договору про надання доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав) та отримання електронного цифрового підпису для роботи з Державним реєстром прав суди, органи місцевого самоврядування, органи внутрішніх справ, органи прокуратури, органи доходів і зборів, органи Служби безпеки та інші органи державної влади (посадові особи) мають право отримувати інформаційну довідку з Державного реєстру прав у паперовій формі як за об’єктом нерухомого майна, так і за суб’єктом права на нього на підставі письмового запиту, форму та вимоги до заповнення якого встановлює Міністерство юстиції. В інформаційній довідці зазначається інформація, наявна в Державному реєстрі прав, залежно від змісту запитуваної інформації.

Орган державної реєстрації прав розглядає відповідний запит та за результатами розгляду формує інформаційну довідку або у разі, коли із запитом звернулася неналежна особа, приймає рішення про відмову в наданні інформації з Державного реєстру прав, форму та вимоги до оформлення якого встановлює Міністерство юстиції.

Зазначена інформаційна довідка видається в порядку, передбаченому для надання фізичним та юридичним особам інформації з Державного реєстру прав, у паперовій формі.

(Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 31 від 21.01.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 137 від 18.03.2015)

4. Міністерству юстиції у місячний строк:

вжити заходів, пов’язаних з реалізацією цієї постанови;

привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

5. Визнати таким, що втратив чинність, абзац третій пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2013 р. N 868 "Про затвердження Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень і Порядку надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно" (Офіційний вісник України, 2013 р., N 96, ст. 3549).

6. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2015 р., крім абзаців другого і третього пункту 5 Порядку надання фізичним та юридичним особам інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого цією постановою, які набирають чинності з 1 березня 2015 року.

(Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 31 від 21.01.2015)

Прем'єр-міністр України А.ЯЦЕНЮК

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 грудня 2014 р. N 722

Порядок
доступу посадових осіб органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, судів, органів
внутрішніх справ, органів прокуратури, органів
Служби безпеки, нотаріусів, адвокатів до
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

1. Цей Порядок визначає умови та підстави безпосереднього доступу посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, судів, органів внутрішніх справ, органів прокуратури, органів Служби безпеки, нотаріусів, адвокатів (далі - користувачі) до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав), Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та Державного реєстру іпотек (далі - реєстри) у зв’язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом, а також механізм користування ними.

2. Доступ користувачів до Державного реєстру прав та реєстрів надається (припиняється) на підставі договору, укладеного між таким користувачем та адміністратором Державного реєстру прав.

У разі коли користувачем є посадова особа органу державної влади або органу місцевого самоврядування, договір укладається між органом, у якому працює такий користувач, та адміністратором Державного реєстру прав.

Якщо користувачем є державний нотаріус, договір укладається між державною нотаріальною конторою, у якій працює такий користувач, та адміністратором Державного реєстру прав.

Доступ користувачів до Державного реєстру прав та реєстрів здійснюється з використанням електронного цифрового підпису.

3. Користувач під час здійснення повноважень, визначених законом, користується інформацією про зареєстровані речові права, їх обтяження на об’єкт нерухомого майна з Державного реєстру прав.

За відсутності інформації про зареєстровані речові права на нерухоме майно у Державному реєстрі прав користувач використовує інформацію про зареєстровані речові права з Реєстру прав власності на нерухоме майно, про обтяження речових прав з Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та про іпотеки з Державного реєстру іпотек щодо цього об’єкта.

4. Пошук відомостей про зареєстровані речові права, їх обтяження на об’єкт нерухомого майна у Державному реєстрі прав здійснюється користувачем відповідно до Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. N 1141 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 86, ст. 3145), за реєстраційним номером об’єкта нерухомого майна, адресою об’єкта нерухомого майна, місцезнаходженням або кадастровим номером земельної ділянки, або за ідентифікаційними даними фізичної чи юридичної особи.

Пошук необхідних відомостей у реєстрах здійснюється відповідно до Порядку використання даних реєстрів, затвердженого Мін’юстом.

5. До здійснення пошуку відомостей про зареєстровані речові права, їх обтяження на об’єкт нерухомого майна користувач вносить до Державного реєстру прав відомості про підставу користування інформацією з Державного реєстру прав та реєстрів (норми закону про покладення на користувача повноважень, для здійснення яких проводиться пошук інформації, реквізити справи, провадження, договору про надання правової допомоги, заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень тощо).

(Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 31 від 21.01.2015)

6. Інформація, отримана користувачем під час доступу до Державного реєстру прав та/або реєстрів, оформляється у вигляді інформаційної довідки, що формується окремо щодо кожного об’єкта нерухомого майна чи суб’єкта речових прав на нього згідно із заданими критеріями пошуку.

Інформаційна довідка з Державного реєстру прав та реєстрів засвідчується підписом користувача, скріпленим його печаткою (за наявності) та залишається у відповідній справі, у зв’язку з якою здійснено пошук інформації.

Нотаріус як спеціальний суб’єкт у сфері державної реєстрації прав під час проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень формує витяг з Державного реєстру прав про зареєстровані права та/або їх обтяження відповідно до Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2013 р. N 868 (Офіційний вісник України, 2013 р., N 96, ст. 3549).

7. За надання користувачам інформації з Державного реєстру прав справляється плата, крім випадків, установлених законом, у розмірі, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2012 р. N 1204 "Про затвердження розміру і порядок використання плати за внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та надання інформації із зазначеного реєстру" (Офіційний вісник України, 2013 р., N 1, ст. 13).

За відсутності в Державному реєстрі прав та реєстрах інформації, щодо якої здійснюється пошук, плата за її отримання не повертається.

8. Користувач вживає заходів до забезпечення зберігання, запобігання несанкціонованому доступу та поширенню персональних даних суб’єктів речових прав на нерухоме майно, отриманих згідно з цим Порядком, відповідно до законодавства.

Забороняється надавати іншим особам за їх зверненням інформацію, отриману відповідно до цього Порядку, крім випадків, установлених законом.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 грудня 2014 р. N 722

Порядок
надання фізичним та юридичним особам інформації
з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Загальні питання

1. Цей Порядок визначає механізм надання фізичним та юридичним особам інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав).

Дія цього Порядку не поширюється на надання витягу з Державного реєстру прав під час проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і під час взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, які здійснюються відповідно до Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2013 р. N 868 (Офіційний вісник України, 2013 р., N 96, ст. 3549), а також на отримання посадовими особами органів державної влади, органів місцевого самоврядування, судів, органів внутрішніх справ, органів прокуратури, органів Служби безпеки, нотаріусами, адвокатами інформації з Державного реєстру прав у зв’язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом.

2. Інформація з Державного реєстру прав надається:

1) у паперовій формі:

органом державної реєстрації прав, нотаріусом у вигляді:

- витягу за заявою власника чи іншого правоволодільця про належні йому права, спадкоємців (правонаступників) відповідних осіб, особи, в інтересах якої встановлено обтяження;

- інформаційної довідки;

органом державної реєстрації прав у вигляді виписки за заявою власника чи іншого правоволодільця про осіб, які отримали відомості про зареєстровані права та їх обтяження на нерухоме майно, що йому належить;

2) в електронній формі через офіційний веб-сайт Укрдержреєстру у вигляді інформаційної довідки.

3. Інформація, що надається з Державного реєстру прав у паперовій формі, формується на підставі відповідної заяви за допомогою програмних засобів його ведення.

Під час надання інформації з Державного реєстру прав у вигляді витягу або інформаційної довідки використовуються також відомості Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та Державного реєстру іпотек (далі - реєстри).

4. Заява про надання інформації з Державного реєстру прав заповнюється українською мовою:

способом машинного друку або від руки розбірливими друкованими літерами, без виправлень - у разі подання заяви в паперовій формі;

за допомогою спеціальної форми на офіційному веб-сайті Укрдержреєстру - у разі подання заяви в електронній формі.

5. В інформаційній довідці з Державного реєстру прав зазначаються відомості, наявні у Державному реєстрі прав та реєстрах, щодо об’єкта нерухомого майна, крім персональних даних суб’єктів речових прав на нерухоме майно (реквізитів документа, що посвідчує особу, реєстраційного номера облікової картки платника податку).

За бажанням фізичної та юридичної особи можна отримати інформаційну довідку, яка містить деталізовану інформацію про внесення змін до відповідних записів Державного реєстру прав та реєстрів у хронологічному порядку.

В інформаційній довідці з Державного реєстру прав, що видається у паперовій формі органом державної реєстрації прав, нотаріусом за заявою власника (співвласника) квартири, житлового чи нежитлового приміщення у багатоквартирному будинку, у разі створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (асоціації власників житлових будинків, якщо їй делеговані повноваження з управління неподільним та загальним майном відповідного житлового комплексу), зазначається інформація про суб’єктів права власності на квартири, житлові та нежитлові приміщення, розташовані в багатоквартирному житловому будинку, наявні у Державному реєстрі прав на дату та час її формування.

6. За надання інформації з Державного реєстру прав у вигляді витягу чи інформаційної довідки справляється плата у розмірі, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2012 р. N 1204 "Про затвердження розміру і порядок використання плати за внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та надання інформації із зазначеного реєстру" (Офіційний вісник України, 2013 р., N 1, ст. 13).

У разі прийняття державним реєстратором, нотаріусом рішення про відмову в наданні інформації з Державного реєстру прав або ненадання інформації в електронній формі у зв’язку з її відсутністю у Державному реєстрі прав чи у випадках, передбачених пунктом 32 цього Порядку, плата за отримання такої інформації не повертається.

Надання інформації з Державного
реєстру прав у паперовій формі

7. Подання заяви для надання інформації з Державного реєстру прав у паперовій формі здійснюється особисто заявником (його представником на підставі довіреності) або шляхом надсилання поштою з описом вкладення.

Від імені юридичної особи заяву про надання інформації з Державного реєстру прав у паперовій формі подає її керівник або інша особа на підставі виданої такою юридичною особою довіреності.

8. Форма та вимоги до заповнення заяви про надання інформації з Державного реєстру прав у паперовій формі встановлюються Мін’юстом.

9. Заявник під час подання заяви про надання інформації з Державного реєстру прав у паперовій формі особисто пред’являє органу державної реєстрації прав, нотаріусу документ, що посвідчує його особу, та подає його копію (крім документа, що посвідчує посадову особу органу державної влади або органу місцевого самоврядування).

Документом, що посвідчує особу, є паспорт громадянина України, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або документ, що його замінює.

У разі вилучення у громадянина України паспорта громадянина України у зв’язку з отриманням дозволу для виїзду за кордон на постійне проживання документом, що посвідчує особу громадянина України, є паспорт громадянина України для виїзду за кордон з відміткою про постійне проживання за кордоном.

Документом, що посвідчує особу, яка не досягла 16-річного віку, є свідоцтво про народження.

Документом, що посвідчує посадову особу органу державної влади або органу місцевого самоврядування, є службове посвідчення.

У разі подання заяви про надання інформації з Державного реєстру прав у паперовій формі:

від імені юридичної особи - державний реєстратор, нотаріус, який є користувачем Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, одержує інформацію з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо такої особи;

представником заявника - органові державної реєстрації прав, нотаріусу, крім документа, що посвідчує особу представника, пред’являється документ, що підтверджує його повноваження, та подається його копія, засвідчена в установленому порядку;

представником юридичної особи, про якого в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців наявні відомості як про особу, уповноважену представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами або вчиняти дії від її імені без довіреності, - документ, що підтверджує повноваження, та його копія не вимагаються;

у вигляді інформаційної довідки у разі створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку - подаються документи, що підтверджують повноваження заявника діяти від імені ініціативної групи із створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку.

10. Під час подання заяви про надання інформації з Державного реєстру прав у паперовій формі шляхом надсилання поштою справжність підпису заявника засвідчується відповідно до Закону України "Про нотаріат".

У разі виявлення невідповідностей між документами, що надіслані поштою, та описом вкладення до них, а також за відсутності документа про внесення плати за надання інформації з Державного реєстру прав у випадках, встановлених законодавством, заява про надання інформації з Державного реєстру прав разом з документами, що додаються до неї, не пізніше наступного робочого дня з моменту її надходження повертається заявнику шляхом надсилання поштою з описом вкладення без реєстрації її у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.

11. Під час подання заяви про надання інформації з Державного реєстру прав у паперовій формі у вигляді витягу, інформаційної довідки заявник разом із заявою подає органу державної реєстрації прав, нотаріусу документ про внесення плати за надання інформації з Державного реєстру прав. За відсутності такого документа заява не приймається.

12. Документи, що подаються для надання інформації з Державного реєстру прав у паперовій формі, повинні відповідати вимогам, установленим законодавством.

Відповідальність за достовірність відомостей, які містяться у таких документах, покладається на заявника.

13. Заява про надання інформації з Державного реєстру прав у паперовій формі приймається шляхом реєстрації у базі даних про реєстрацію заяв і запитів Державного реєстру прав з автоматичним присвоєнням їй реєстраційного номера, фіксацією дати та часу такої реєстрації.

Моментом надходження заяви про надання інформації з Державного реєстру прав у паперовій формі є дата та час її реєстрації у базі даних про реєстрацію заяв і запитів Державного реєстру прав.

У разі подання заяви про надання інформації з Державного реєстру прав у паперовій формі:

заявником особисто - за бажанням заявника йому видається картка прийому заяви, форма та вимоги до оформлення якої встановлюються Мін’юстом;

поштою - така заява реєструється у базі даних про реєстрацію заяв і запитів Державного реєстру прав не пізніше наступного робочого дня з моменту її надходження.

14. Надання інформації в паперовій формі або відмова в її наданні здійснюються не пізніше наступного робочого дня з моменту надходження до органу державної реєстрації прав, нотаріуса відповідної заяви.

Орган державної реєстрації прав, нотаріус долучає до облікової справи заяву, копії документів, поданих разом з нею, а також інші документи, що видані, оформлені або отримані ним під час розгляду заяви про надання інформації з Державного реєстру прав у паперовій формі.

Надання інформації з Державного реєстру
прав у паперовій формі у вигляді інформаційної довідки

15. Заява про надання інформації з Державного реєстру прав у паперовій формі у вигляді інформаційної довідки подається фізичними та юридичними особами до органу державної реєстрації прав, нотаріуса незалежно від місця розташування об’єкта нерухомого майна, інформація про який запитується.

За результатами розгляду заяви державний реєстратор, нотаріус формує інформаційну довідку або приймає рішення про відмову в наданні інформації з Державного реєстру прав, форма та вимоги до оформлення якого встановлюються Мін’юстом.

Державний реєстратор, нотаріус приймає рішення про відмову в наданні інформації з Державного реєстру прав у паперовій формі у вигляді інформаційної довідки виключно у разі подання заявником не в повному обсязі документів, що визначені цим Порядком.

16. Інформаційна довідка з Державного реєстру прав видається на аркушах паперу формату А4 (210 х 297 міліметрів) за підписом державного реєстратора, нотаріуса, скріпленим печаткою.

17. Інформаційна довідка з Державного реєстру прав у паперовій формі або рішення про відмову в наданні інформації з Державного реєстру прав:

оформляється органом державної реєстрації прав, нотаріусом у двох примірниках, один з яких державний реєстратор, нотаріус долучає до облікової справи. На такому примірнику проставляються дата його отримання та підпис заявника у разі особистого отримання документів;

видається особисто заявнику або надсилається йому поштою з описом вкладення залежно від способу отримання документів, що зазначений у відповідній заяві.

18. У разі особистого отримання заявником документів за результатами розгляду заяви про надання інформації з Державного реєстру прав у паперовій формі у вигляді інформаційної довідки він пред’являє органу державної реєстрації прав, нотаріусу документ, що посвідчує його особу.

Після отримання документів особисто заявник у разі видачі йому картки прийому заяви повертає органу державної реєстрації прав, нотаріусу таку картку з особистим підписом, відміткою про дату отримання відповідних документів.

Надання інформації з Державного реєстру прав
у паперовій формі у вигляді витягу за заявою власника
об’єкта нерухомого майна чи іншого правоволодільця
про належні йому права

19. Заява про надання інформації з Державного реєстру прав у паперовій формі у вигляді витягу подається до органу державної реєстрації прав, нотаріуса власником об’єкта нерухомого майна чи іншим правоволодільцем, їх спадкоємцями (правонаступниками), особою, в інтересах якої встановлено обтяження, або їх представником незалежно від місця розташування об’єкта нерухомого майна.

За результатами розгляду заяви державний реєстратор, нотаріус формує витяг з Державного реєстру прав або приймає рішення про відмову в наданні інформації з Державного реєстру прав, форма та вимоги до оформлення якого встановлюються Мін’юстом.

Державний реєстратор, нотаріус приймає рішення про відмову в наданні інформації з Державного реєстру прав у паперовій формі у вигляді витягу в разі подання відповідної заяви неналежною особою або подання заявником не в повному обсязі документів, що визначені цим Порядком.

20. Витяг з Державного реєстру прав видається з використанням бланка, зразок та опис якого встановлюється Мін’юстом, за підписом державного реєстратора органу державної реєстрації прав, нотаріуса, скріпленим печаткою.

(Пункт 21 виключено на підставі Постанови КМ N 31 від 21.01.2015)

22. Витяг з Державного реєстру прав або рішення про відмову в наданні інформації з Державного реєстру прав:

оформляється органом державної реєстрації прав, нотаріусом у двох примірниках, один з яких державний реєстратор, нотаріус долучає до облікової справи. На такому примірнику проставляються дата його отримання та підпис заявника у разі особистого отримання ним витягу;

видається особисто заявнику (представнику) або надсилається йому поштою з описом вкладення залежно від способу отримання документів, що зазначений у відповідній заяві.

23. У разі отримання витягу з Державного реєстру прав або рішення про відмову в наданні інформації з Державного реєстру прав:

заявником особисто - він пред’являє органу державної реєстрації прав, нотаріусу документ, що посвідчує його особу;

представником заявника - він пред’являє органу державної реєстрації прав, нотаріусу документ, що підтверджує його повноваження.

Після отримання документів особисто заявник у разі видачі йому картки прийому заяви повертає органу державної реєстрації прав, нотаріусу таку картку з особистим підписом, відміткою про дату отримання відповідних документів.

Надання інформації з Державного реєстру прав
у паперовій формі у вигляді виписки

24. Заява про надання інформації з Державного реєстру прав у паперовій формі у вигляді виписки подається власником об’єкта нерухомого майна чи іншим право володільцем (представником) до органу державної реєстрації прав незалежно від місця розташування об’єкта нерухомого майна.

За результатами розгляду заяви державний реєстратор формує виписку або приймає рішення про відмову в наданні інформації з Державного реєстру прав, форма та вимоги до оформлення якого встановлюються Мін’юстом.

Державний реєстратор приймає рішення про відмову в наданні інформації з Державного реєстру прав у паперовій формі у вигляді виписки в разі подання відповідної заяви неналежною особою або подання заявником не в повному обсязі документів, що визначені цим Порядком.

25. Виписка з Державного реєстру прав видається з використанням бланка, зразок та опис якого встановлюється Мін’юстом.

26. Виписка з Державного реєстру прав або рішення про відмову в наданні інформації з Державного реєстру прав:

оформляється органом державної реєстрації прав у двох примірниках, один з яких державний реєстратор долучає до облікової справи. На такому примірнику проставляються дата його отримання та підпис заявника у разі особистого отримання документів;

видається особисто заявнику (представнику) або надсилається йому поштою з описом вкладення залежно від способу отримання документів, що зазначений у відповідній заяві.

27. У разі отримання документів за результатами розгляду заяви про надання інформації з Державного реєстру прав у формі виписки:

заявником особисто - він пред’являє органу державної реєстрації прав документ, що посвідчує його особу.

представником заявника - він пред’являє органу державної реєстрації прав документ, що підтверджує його повноваження.

Після отримання документів особисто заявник у разі видачі йому картки прийому заяви повертає органу державної реєстрації прав таку картку з особистим підписом, відміткою про дату отримання відповідних документів.

Надання інформації з Державного реєстру
прав в електронній формі

28. Інформація з Державного реєстру прав в електронній формі надається за заявою юридичних та фізичних осіб через офіційний веб-сайт Укрдержреєстру.

29. Інформація з Державного реєстру прав в електронній формі надається користувачам, які зареєструвалися на офіційному веб-сайті Укрдержреєстру та надали відомості про власне прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), серію та номер паспорта громадянина України чи реквізити іншого документа, що посвідчує особу, найменування та податковий номер юридичної особи (у разі, коли інформація запитується в інтересах юридичної особи її керівником чи представником), а також внесли плату за надання інформації з Державного реєстру прав з використанням платіжних систем через Інтернет.

Відомості про прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, серію та номер паспорта громадянина України чи реквізити іншого документа, що посвідчує особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків (податковий номер), реквізити банківської платіжної картки, отримані під час надання інформації з Державного реєстру прав, використовуються виключно для цілей ведення Державного реєстру прав та надання інформації у випадках, передбачених законодавством.

Відповідальність за достовірність відомостей, зазначених під час реєстрації на офіційному веб-сайті Укрдержреєстру, покладається на заявника.

30. Отримання інформації з Державного реєстру прав та реєстрів в електронній формі здійснюється шляхом пошуку, перегляду та в разі необхідності друку інформації про зареєстровані речові права та їх обтяження на об’єкт нерухомого майна, яка є актуальною на дату та час її формування.

31. Пошук необхідних відомостей у Державному реєстрі прав через офіційний веб-сайт Укрдержреєстру здійснюється відповідно до Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. N 1141 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 86, ст. 3145), за реєстраційним номером об’єкта нерухомого майна, адресою об’єкта нерухомого майна, місцезнаходженням або кадастровим номером земельної ділянки.

(Пункт 31 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 31 від 21.01.2015)

32. Інформація з Державного реєстру прав та реєстрів в електронній формі не надається, якщо:

особа, яка запитує інформацію, не зареєструвалася на офіційному веб-сайті Укрдержреєстру відповідно до пункту 29 цього Порядку;

під час заповнення форми заяви про надання інформації з Державного реєстру прав на офіційному веб-сайті Укрдержреєстру заявник не зазначив критерії пошуку відомостей, передбачені пунктом 31 цього Порядку;

заявником не внесено плату за надання інформації з Державного реєстру прав в електронній формі або плата внесена не в повному обсязі.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 грудня 2014 р. N 722

Зміни,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. N 1141 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 86, ст. 3145; 2012 р., N 96, ст. 3875; 2014 р., N 18, ст. 542):

1) у пункті 37:

в абзаці першому слова "заяви про надання дубліката свідоцтва" замінити словами "заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень", а слова "дублікат свідоцтва" - словом"свідоцтво";

в абзаці другому слово "дубліката" виключити, а після слів "на нерухоме майно" доповнити словами "у випадку, передбаченому абзацом першим цього пункту,";

в абзаці сьомому слово "дубліката" виключити, а слово ", виданого" замінити словами "замість виданого";

2) пункт 47 викласти в такій редакції:

"47. Для отримання витягу, інформаційної довідки в паперовій формі, виписки з Державного реєстру прав державний реєстратор, нотаріус вносить до Державного реєстру прав такі відомості:

1) реєстраційний номер, дата та час реєстрації заяви;

2) параметри запитуваної інформації;

3) прізвище, ім’я та по батькові державного реєстратора, нотаріуса;

4) найменування органу державної реєстрації прав або найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу;

5) номер та серія бланка витягу, інформаційної довідки або виписки з Державного реєстру прав.";

3) абзаци шостий і сьомий пункту 48 виключити;

4) у пункті 49 слова "формує витяг" замінити словами ", нотаріус формує витяг, інформаційну довідку", а слово "його" - словом "їх";

5) пункт 49-1 викласти в такій редакції:

"49-1. У разі потреби заявник може отримати витяг, інформаційну довідку, які містять деталізовану інформацію про внесення змін до відповідних записів Державного реєстру прав.

Власник, інший правоволоділець, обтяжувач, спадкоємці (правонаступники) відповідних осіб можуть отримати витяг, який містить деталізовану інформацію про:

державну реєстрацію припинення речових прав інших осіб на нерухоме майно та їх обтяжень, що належить заявнику на такому праві;

державну реєстрацію припинення обтяжень речових прав на зазначене нерухоме майно;

внесення змін до відповідних записів Державного реєстру прав.";

6) пункт 50 доповнити абзацом такого змісту:

"Інформаційна довідка з Державного реєстру прав, що містить відомості про суб’єктів права власності на квартири, житлові та нежитлові приміщення, розташовані в багатоквартирному житловому будинку, наявні у Державному реєстрі прав на дату та час її формування, формується щодо багатоквартирного житлового будинку.".

2. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2012 р. N 1204 "Про затвердження розміру і порядок використання плати за внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та надання інформації із зазначеного реєстру" (Офіційний вісник України, 2013 р., N 1, ст. 13):

1) підпункт 1 доповнити абзацами такого змісту:

"надання інформації з Реєстру в електронній формі через офіційний веб-сайт Державної реєстраційної служби - 17 гривень;

надання органом державної реєстрації прав, нотаріусом за зверненням фізичних та юридичних осіб інформації з Реєстру в паперовій формі у вигляді інформаційної довідки - 34 гривні;

надання органом державної реєстрації прав, нотаріусом за заявою власника (співвласника) квартири, житлового чи нежитлового приміщення у багатоквартирному будинку, у разі створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (асоціації власників житлових будинків, якщо їй делеговані повноваження з управління неподільним та загальним майном відповідного житлового комплексу) інформації з Реєстру в паперовій формі у вигляді інформаційної довідки - 170 гривень;

надання інформації з Реєстру шляхом безпосереднього доступу нотаріусів та адвокатів - 51 гривню;";

2) в абзаці другому підпункту 2 слова "у формі витягу" та "спеціального фонду" виключити.

3. У назві постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2013 р. N 868 "Про затвердження Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень і Порядку надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно" (Офіційний вісник України, 2013 р., N 96, ст. 3549; 2014 р., N 66, ст. 1838) слова "і Порядку надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно" виключити.