МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ
17.03.2015 N 381/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
19 березня 2015 р. за N 298/26743

Про внесення змін до
Прав
ил ведення нотаріального діловодства

Відповідно до статті 14 Закону України "Про нотаріат", з метою вдосконалення порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами НАКАЗУЮ:

1. Внести до додатків до Правил ведення нотаріального діловодства, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 22 грудня 2010 року N 3253/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 грудня 2010 року за N 1318/18613 (зі змінами), такі зміни:

1) у тексті додатків 1-5 слова "(розшифровка підпису)" замінити словами "(прізвище, ініціали)";

2) у графі 9 додатка 14 слова "виїзду та" виключити;

3) у назві додатка 17 слова "з особового складу" замінити словами "з кадрових питань";

4) у додатку 25:

форми NN 1-18, 27, 27-1, 28, 44, 45, 49 викласти в новій редакції (додаються);

у текстах форм NN 29, 32-35, 39, 41-43:

речення "Цей договір підлягає державній реєстрації-2." виключити;

виноску "-2Не зазначається, якщо правочин не підлягає державній реєстрації." виключити;

у текстах форм NN 30, 31, 36-38, 40:

речення "Цей договір підлягає державній реєстрації-1." виключити;

виноску "-1Не зазначається, якщо правочин не підлягає державній реєстрації." виключити;

у формі N 47:

у назві цифру "-1" виключити;

виноску виключити;

доповнити додаток новими формами NN 12-1, 18-1, 49-1 (додаються);

5) у колонці 2 додатка 32:

в індексі справи 01-01 після слова "Головного" доповнити словом "територіального";

в індексі справи 01-08 після слова "України" доповнити словами "і спеціальних бланків для видачі витягів з Реєстру прав власності на нерухоме майно";

в індексі справи 01-13 слова "Особові рахунки працівників" замінити словами "Розрахунково-платіжні відомості (особові рахунки) працівників";

в індексі справи 02-28 слово "Опис" замінити словами "Акти опису".

2. Департаменту нотаріату та фінансового моніторингу (Зусік Т.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Департаменту нотаріату та фінансового моніторингу (Зусік Т.В.), начальникам головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі забезпечити належне виконання цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Іванченко О.П.

Міністр П. Петренко

  Форма N 1
Свідоцтво про право на спадщину
за законом на нерухоме майно,
що переходить до єдиного спадкоємця1 

Свідоцтво
про право на спадщину за законом

Свідоцтво про право на спадщину за законом на нерухоме майно, що переходить до єдиного спадкоємця (Форма № 1) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

  Форма N 2
Свідоцтво про право на спадщину
за законом на нерухоме майно,
яке видано одночасно
всім спадкоємцям1 

Свідоцтво
про право на спадщину за законом

Свідоцтво про право на спадщину за законом на нерухоме майно, яке видано одночасно всім спадкоємцям (Форма № 2) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

  Форма N 3
Свідоцтво про право на спадщину
за законом на нерухоме майно,
що видається у разі, якщо частки
у спадщині окремих спадкоємців
залишаються відкритими1 

Свідоцтво
про право на спадщину за законом

Свідоцтво про право на спадщину за законом на нерухоме майно, що видається у разі, якщо частки у спадщині окремих спадкоємців залишаються відкритими (Форма № 3) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

  Форма N 4
Свідоцтво про право на спадщину
за законом на нерухоме майно
за правом представлення,
що переходить до єдиного спадкоємця1 

Свідоцтво
про право на спадщину за законом

Свідоцтво про право на спадщину за законом на нерухоме майно за правом представлення, що переходить до єдиного спадкоємця (Форма № 4) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

  Форма N 5
Свідоцтво про право на спадщину
за законом на нерухоме майно
померлого спадкоємця, який не встиг
прийняти спадщину
(спадкова трансмісія)1 

Свідоцтво
про право на спадщину за законом

Свідоцтво про право на спадщину за законом на нерухоме майно померлого спадкоємця, який не встиг прийняти спадщину (спадкова трансмісія) (Форма № 5) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

  Форма N 6
Свідоцтво про право на спадщину
за законом на нерухоме майно
померлого спадкоємця, який прийняв
спадщину, але не оформив
своїх спадкових прав1 

Свідоцтво
про право на спадщину за законом

Свідоцтво про право на спадщину за законом на нерухоме майно померлого спадкоємця, який прийняв спадщину, але не оформив своїх спадкових прав (Форма № 6) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

  Форма N 7
Свідоцтво про право на спадщину
за законом на нерухоме майно у разі
відмови спадкоємця від спадщини
на користь іншого спадкоємця1 

Свідоцтво
про право на спадщину за законом

Свідоцтво про право на спадщину за законом на нерухоме майно у разі відмови спадкоємця від спадщини на користь іншого спадкоємця (Форма № 7) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

  Форма N 8
Свідоцтво про право на спадщину
за законом на нерухоме майно у разі
відмови від спадщини спадкоємця
однієї черги на користь спадкоємця
іншої черги1 

Свідоцтво
про право на спадщину за законом

Свідоцтво про право на спадщину за законом на нерухоме майно у разі відмови від спадщини спадкоємця однієї черги на користь спадкоємця іншої черги (Форма № 8) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

  Форма N 9
Свідоцтво про право на спадщину
на обов'язкову частку щодо нерухомого
майна, у разі якщо частка у спадщині
спадкоємця за заповітом залишилась
відкритою1 

Свідоцтво
про право на спадщину за законом

Свідоцтво про право на спадщину за законом на обов'язкову частку щодо нерухомого майна, у разі якщо частка у спадщині спадкоємця за заповітом залишилась відкритою (Форма № 9) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

  Форма N 10
Свідоцтво про право на спадщину
за секретним заповітом
на нерухоме майно, що переходить
до єдиного спадкоємця1 

Свідоцтво
про право на спадщину за заповітом

Свідоцтво про право на спадщину за секретним заповітом на нерухоме майно, що переходить до єдиного спадкоємця (Форма № 10) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

  Форма N 11
Свідоцтво про право на спадщину
за законом на майно, яке видається
у разі внесення змін до свідоцтва
про право на спадщину одночасно
всім спадкоємцям1 

Свідоцтво
про право на спадщину за законом

Свідоцтво про право на спадщину за законом на майно, яке видається у разі внесення змін до свідоцтва про право на спадщину одночасно всім спадкоємцям (Форма № 11) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

  Форма N 12
Свідоцтво про право на спадщину
за заповітом на нерухоме майно,
що переходить
до єдиного спадкоємця1 

Свідоцтво
про право на спадщину за заповітом

Свідоцтво про право на спадщину за заповітом на нерухоме майно, що переходить до єдиного спадкоємця (Форма № 12) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

  Форма N 12-1
Свідоцтво про право на спадщину
за заповітом подружжя на нерухоме
майно, що переходить
до єдиного спадкоємця1 

Свідоцтво
про право на спадщину за заповітом

Свідоцтво про право на спадщину за заповітом подружжя на нерухоме майно, що переходить до єдиного спадкоємця (Форма № 12-1) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

  Форма N 13
Свідоцтво про право на спадщину
за законом на майно, набуте
за договором довічного утримання
(догляду) у зв'язку зі смертю набувача 

Свідоцтво
про право на спадщину за законом

Свідоцтво про право на спадщину за законом на майно, набуте за договором довічного утримання (догляду) у зв'язку зі смертю набувача (Форма № 13) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

  Форма N 14
Свідоцтво про право на спадщину
за заповідальним розпорядженням
на право на вклад 

Свідоцтво
про право на спадщину за заповідальним розпорядженням

Свідоцтво про право на спадщину за заповідальним розпорядженням на право на вклад (Форма № 14) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

  Форма N 15
Свідоцтво про право на спадщину
за законом, що видається з урахуванням
укладеного спадкоємцями договору
про зміну розміру частки 

Свідоцтво
про право на спадщину за законом

Свідоцтво про право на спадщину за законом, що видається з урахуванням укладеного спадкоємцями договору про зміну розміру частки (Форма № 15) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

  Форма N 16
Свідоцтво про право на спадщину
за законом, що видається
для підтвердження права на спадщину,
яка знаходиться за кордоном1 

Свідоцтво
про право на спадщину за законом

Свідоцтво про право на спадщину за законом, що видається для підтвердження права на спадщину, яка знаходиться за кордоном (Форма № 16) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

  Форма N 17
Свідоцтво про право на спадщину
за заповітом, що видається
для підтвердження права на спадщину,
яка знаходиться за кордоном1 

Свідоцтво
про право на спадщину за заповітом

Свідоцтво про право на спадщину за заповітом, що видається для підтвердження права на спадщину, яка знаходиться за кордоном (Форма № 17) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

  Форма N 18
Свідоцтво про право власності
на частку в спільному майні подружжя,
яке видається в разі смерті
одного з подружжя 

Свідоцтво
про право власності

Свідоцтво про право власності на частку в спільному майні подружжя, яке видається в разі смерті одного з подружжя (Форма № 18) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

  Форма N 18-1
Свідоцтво опікуна над майном
фізичної особи, яка визнана
безвісно відсутньою 

Свідоцтво
опікуна над майном фізичної особи, яка
визнана безвісно відсутньою

Свідоцтво опікуна над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою (Форма № 18-1) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

  Форма N 27
Свідоцтво про придбання майна
з прилюдних торгів (аукціону)1 

Свідоцтво

Свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів (аукціону) (Форма № 27) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

  Форма N 27-1
Свідоцтво про придбання
нерухомого майна на аукціоні
при продажу майна в провадженні
у справі про банкрутство 

Свідоцтво

Свідоцтво про придбання нерухомого майна на аукціоні при продажу майна в провадженні у справі про банкрутство (Форма № 27-1) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

  Форма N 28
Свідоцтво про придбання майна
з прилюдних торгів (аукціону),
якщо прилюдні торги (аукціон)
не відбулися(вся) 

Свідоцтво

Свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів (аукціону), якщо прилюдні торги (аукціон) не відбулися(вся) (Форма № 28) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

  Форма N 44
Посвідчувальний напис
про засвідчення справжності
підпису одного з подружжя
(колишнього подружжя) на заяві
про згоду на відчуження
або придбання майна 

(Форма N 44)

Посвідчувальний напис про засвідчення справжності підпису одного з подружжя (колишнього подружжя) на заяві про згоду на відчуження або придбання майна (Форма № 44) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

  Форма N 45
Посвідчувальний напис на заповіті,
записаному зі слів заповідача 

(Форма N 45)

Посвідчувальний напис на заповіті, записаному зі слів заповідача (Форма № 45) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

  Форма N 49
Посвідчувальний напис на заповіті
від імені особи, яка не може
підписатись власноручно внаслідок
фізичної вади, хвороби тощо 

(Форма N 49)

Посвідчувальний напис на заповіті від імені особи, яка не може підписатись власноручно внаслідок фізичної вади, хвороби тощо (Форма № 49) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

  Форма N 49-1
Посвідчувальний напис на заповіті
від імені особи, яка не може сама
прочитати текст заповіту уголос
та не може підписатись власноручно
внаслідок фізичної вади, хвороби тощо 

(Форма N 49-1)

Посвідчувальний напис на заповіті від імені особи, яка не може сама прочитати текст заповіту уголос та не може підписатись власноручно внаслідок фізичної вади, хвороби тощо (Форма № 49-1) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".