Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

УКАЗ

(Позначку "Опублiкуванню не пiдлягає"
знято Указом Президента
N 963/2009 вiд 24.11.20
09)

Про перелiки посад вiйськовослужбовцiв i працiвникiв
правоохоронних органiв, що пiдлягають замiщенню
особами вищого офiцерського (начальницького) складу, та
граничних вiйськових i спецiальних звань за цими посадами

(Iз змiнами, внесеними згiдно з Указами Президента
N 345/2002 вiд 17.04.20
02
N 524/2002 вiд 06.06.20
02
N 617/2002 вiд 04.07.20
02
N 674/2002 вiд 29.07.20
02)

(Змiни до Указу див. в Указi Президента
N 811/2002 вiд 09.09.2002)

(Iз змiнами, внесеними згiдно з Указами Президента
N 1123/2002 вiд 02.12.20
02
N 562/2003 вiд 27.06.20
03
N 837/2003 вiд 15.08.20
03
N 951/2003 вiд 01.09.20
03
N 1164/2003 вiд 10.10.20
03
N 1225/2003 вiд 29.10.20
03
N 1258/2003 вiд 03.11.20
03
N 1491/2003 вiд 25.12.20
03
N 193/2004 вiд 14.02.20
04
N 336/2004 вiд 18.03.20
04
N 694/2004 вiд 30.06.20
04
N 798/2004 вiд 15.07.20
04
N 971/2004 вiд 21.08.20
04
N 1256/2004 вiд 18.10.20
04
N 1439/2004 вiд 30.11.20
04
N 1452/2004 вiд 09.12.20
04
N 1494/2004 вiд 17.12.20
04
N 1521/2004 вiд 23.12.20
04
N 484/2005 вiд 17.03.20
05)

(Змiни до Указу див. в Указах Президента
N 1203/2005 вiд 23.08.2005
N 1466/2005 вiд 19.10.2005)

(Iз змiнами, внесеними згiдно з Указами Президента
N 1616/2005 вiд 18.11.20
05
N 1846/2005 вiд 27.12.20
05
N 197/2006 вiд 03.03.20
06
N 312/2006 вiд 19.04.20
06
N 425/2006 вiд 22.05.20
06
N 530/2006 вiд 16.06.20
06
N 616/2006 вiд 17.07.20
06
N 692/2006 вiд 18.08.20
06
N 986/2006 вiд 20.11.20
06
N 436/2007 вiд 21.05.20
07
N 692/2007 вiд 06.08.20
07
N 786/2007 вiд 23.08.20
07
N 877/2007 вiд 17.09.20
07
N 953/2007 вiд 09.10.20
07
N 1020/2007 вiд 25.10.20
07
N 1069/2007 вiд 07.11.20
07
N 1114/2007 вiд 16.11.20
07
N 260/2008 вiд 24.03.20
08
N 729/2008 вiд 20.08.20
08
N 881/2008 вiд 01.10.20
08
N 1162/2008 вiд 15.12.20
08
N 213/2009 вiд 02.04.20
09
N 401/2009 вiд 04.06.20
09
N 603/2009 вiд 07.08.20
09
N 604/2009 вiд 07.08.20
09
N 846/2009 вiд 21.10.20
09
N 857/2009 вiд 23.10.20
09
N 1120/2009 вiд 29.12.20
09
N 184/2010 вiд 17.02.20
10
N 213/2010 вiд 23.02.20
10
N 572/2010 вiд 27.04.20
10
N 706/2011 вiд 23.06.20
11
N 772/2011 вiд 25.07.20
11
N 238/2012 вiд 02.04.20
12
N 472/2012 вiд 14.08.20
12
N 56/2013 вiд 01.02.20
13
N 313/2013 вiд 05.06.20
13
N 314/2013 вiд 05.06.20
13
N 422/2013 вiд 13.08.20
13
N 425/2013 вiд 15.08.20
13
N 439/2013 вiд 22.08.20
13
N 347/2014 вiд 28.03.20
14
N 385/2014 вiд 08.04.20
14
N 431/2014 вiд 23.04.20
14
N 442/2014 вiд 29.04.20
14
N 601/2014 вiд 19.07.20
14
N 848/2014 вiд 04.11.20
14
N 946/2014 вiд 22.12.20
14
N 39/2015 вiд 28.01.20
15
N 75/2015 вiд 12.02.20
15
N 158/2015 від 20.03.20
15)

1. Затвердити перелiки посад вiйськовослужбовцiв i працiвникiв правоохоронних органiв, що пiдлягають замiщенню особами вищого офiцерського (начальницького) складу, та граничних вiйськових i спецiальних звань за цими посадами (додатки N 1 - N 8).

2. Визнати такими, що втратили чиннiсть:

Указ Президента України вiд 18 квiтня 1994 року N 166 "Про граничну чисельнiсть i перелiк посад, що пiдлягають замiщенню вищим офiцерським складом у Збройних Силах України";

Указ Президента України вiд 22 червня 1999 року N 695 "Про перелiк посад, що замiщуються особами вищого начальницького складу в органах кримiнально-виконавчої системи";

статтю 4 Указу Президента України вiд 2 березня 2000 року N 335;

Указ Президента України вiд 11 липня 2000 року N 871 "Про Перелiк посад та спецiальних звань вищого начальницького складу податкової мiлiцiї державної податкової служби".

абзац п'ятий пункту 8 Положення про Державний комiтет у справах охорони державного кордону України, затвердженого Указом Президента України вiд 14 вересня 2000 року N 1071;

Указ Президента України вiд 19 вересня 2000 року N 1076 "Про перелiк посад, що пiдлягають замiщенню особами вищого офiцерського складу у внутрiшнiх вiйськах Мiнiстерства внутрiшнiх справ України".

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 21 березня 2002 року
N 277/2002

Додаток N 1
до Указу Президента України
вiд 21 березня 2002 року N 277

(в редакцiї
Указу Президента України
вiд 28 сiчня 2015 року N 39)

Перелiк
посад, що пiдлягають замiщенню особами вищого
офiцерського складу, та граничних вiйськових звань за
цими посадами у Мiнiстерствi оборони України

Посада  Звання 
Апарат Мiнiстерства оборони України 
Мiнiстр оборони України (у разi призначення Мiнiстром оборони України вiйськовослужбовця)  генерал армiї України 
Заступник Мiнiстра оборони України (у разi призначення на цю посаду вiйськовослужбовця)  генерал-полковник, адмiрал 
Заступник Мiнiстра оборони України з питань європейської iнтеграцiї (у разi призначення на цю посаду вiйськовослужбовця)  генерал-полковник, адмiрал 
Заступник Мiнiстра оборони України - керiвник апарату (у разi призначення на цю посаду вiйськовослужбовця)  генерал-полковник, адмiрал 
Головний iнспектор Мiнiстерства оборони України  генерал-полковник, адмiрал 
Перший заступник Головного iнспектора - Головний вiйськовий iнспектор Головної iнспекцiї  генерал-лейтенант, вiце-адмiрал 
Головний iнспектор Сухопутних вiйськ  генерал-майор 
Головний iнспектор Повiтряних Сил  генерал-майор 
Головний iнспектор Вiйськово-Морських Сил  контр-адмiрал 
Головний iнспектор технiчного забезпечення  генерал-майор, контр-адмiрал 
Головний iнспектор тилового забезпечення  генерал-майор, контр-адмiрал 
Директор Департаменту воєнної полiтики та стратегiчного планування  генерал-лейтенант, вiце-адмiрал 
Директор Департаменту вiйськової освiти та науки  генерал-майор, контр-адмiрал 
Директор Вiйськово-медичного департаменту  генерал-майор медичної служби 
Помiчник Мiнiстра оборони України  генерал-майор, контр-адмiрал 
Генеральний штаб Збройних Сил України 
Начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України  генерал армiї України 
Перший заступник начальника Генерального штабу  генерал-полковник, адмiрал 
Заступник начальника Генерального штабу  генерал-лейтенант, вiце-адмiрал 
Начальник Головного оперативного управлiння - заступник начальника Генерального штабу  генерал-лейтенант, вiце-адмiрал 
Начальник Головного командного центру Збройних Сил України  генерал-лейтенант, вiце-адмiрал 
Начальник Головного управлiння персоналу  генерал-лейтенант, вiце-адмiрал 
Начальник Головного управлiння оборонного та мобiлiзацiйного планування  генерал-лейтенант, вiце-адмiрал 
Начальник Головного управлiння вiйськового спiвробiтництва та миротворчих операцiй  генерал-лейтенант, вiце-адмiрал 
Начальник вiйськ зв’язку Збройних Сил України - начальник Головного управлiння зв’язку та iнформацiйних систем  генерал-лейтенант, вiце-адмiрал 
Перший заступник начальника Головного оперативного управлiння  генерал-майор, контр-адмiрал 
Перший заступник начальника Головного управлiння персоналу  генерал-майор, контр-адмiрал 
Перший заступник начальника Головного управлiння оборонного та мобiлiзацiйного планування  генерал-майор, контр-адмiрал 
Перший заступник начальника Головного управлiння вiйськового спiвробiтництва та миротворчих операцiй  генерал-майор, контр-адмiрал 
Перший заступник начальника вiйськ зв’язку  генерал-майор, контр-адмiрал 
Головне управлiння оперативного забезпечення Збройних Сил України 
Начальник Головного управлiння оперативного забезпечення  генерал-лейтенант, вiце-адмiрал 
Перший заступник начальника Головного управлiння оперативного забезпечення  генерал-майор, контр-адмiрал 
Начальник iнженерних вiйськ Збройних Сил України - начальник Центрального управлiння  генерал-майор, контр-адмiрал 
Начальник вiйськ радiацiйного, хiмiчного, бiологiчного захисту Збройних Сил України - начальник Центрального управлiння  генерал-майор, контр-адмiрал 
Начальник радiоелектронної боротьби Збройних генерал-майор, Сил України - начальник Центрального управлiння  контр-адмiрал 
Озброєння Збройних Сил України 
Начальник Озброєння  генерал-лейтенант, вiце-адмiрал 
Перший заступник начальника Озброєння  генерал-майор, контр-адмiрал 
Начальник Центрального ракетно-артилерiйського управлiння Збройних Сил України  генерал-майор, контр-адмiрал 
Начальник Центрального бронетанкового управлiння Збройних Сил України  генерал-майор 
Начальник Центрального автомобiльного управлiння Збройних Сил України  генерал-майор 
Тил Збройних Сил України 
Начальник Тилу  генерал-лейтенант, вiце-адмiрал 
Перший заступник начальника Тилу  генерал-майор, контр-адмiрал 
Начальник Центрального управлiння забезпечення пально-мастильними матерiалами Збройних Сил України  генерал-майор 
Начальник Центрального управлiння продовольчого забезпечення Збройних Сил України  генерал-майор, контр-адмiрал 
Начальник Центрального управлiння речового забезпечення Збройних Сил України  генерал-майор, контр-адмiрал 
Вiйськова служба правопорядку у Збройних Силах України 
Начальник вiйськової служби правопорядку у Збройних Силах України - начальник Головного управлiння  генерал-лейтенант, вiце-адмiрал 
Начальник штабу - перший заступник начальника Головного управлiння  генерал-майор, контр-адмiрал 
Начальник Центрального управлiння - вiйськовий комендант (мiсто Київ)  генерал-майор, контр-адмiрал 
Сили спецiальних операцiй Збройних Сил України 
Командувач  генерал-лейтенант 
Перший заступник командувача - командувач високомобiльних десантних вiйськ  генерал-майор 
Начальник штабу - перший заступник командувача  генерал-майор 
Заступник командувача з спецiальних операцiй - начальник управлiння  генерал-майор 
Сухопутнi вiйська Збройних Сил України 
Командувач  генерал-полковник 
Перший заступник командувача  генерал-лейтенант 
Начальник штабу - перший заступник командувача  генерал-лейтенант 
Заступник командувача з бойової пiдготовки - начальник управлiння бойової пiдготовки  генерал-лейтенант 
Командувач ракетних вiйськ i артилерiї Збройних Сил України - заступник командувача  генерал-лейтенант 
Заступник командувача по роботi з особовим складом - начальник управлiння  генерал-майор 
Начальник Озброєння  генерал-майор 
Начальник Тилу  генерал-майор 
Начальник Академiї Сухопутних вiйськ iменi гетьмана Петра Сагайдачного  генерал-лейтенант 
Перший заступник начальника штабу  генерал-майор 
Начальник оперативного управлiння - заступник начальника штабу  генерал-майор 
Начальник управлiння оборонного планування - заступник начальника штабу  генерал-майор 
Начальник управлiння особового складу - заступник начальника штабу  генерал-майор 
Начальник вiйськ зв’язку та iнформацiйних систем - заступник начальника штабу  генерал-майор 
Начальник армiйської авiацiї  генерал-майор 
Начальник вiйськ протиповiтряної оборони  генерал-майор 
Начальник штабу - перший заступник командувача ракетних вiйськ i артилерiї  генерал-майор 
Начальник 169 навчального центру  генерал-майор 
Оперативне командування "Пiвнiч" 
Командувач вiйськ  генерал-лейтенант 
Перший заступник командувача вiйськ  генерал-майор 
Начальник штабу - перший заступник командувача вiйськ  генерал-майор 
Оперативне командування "Пiвдень" 
Командувач вiйськ  генерал-лейтенант 
Перший заступник командувача вiйськ  генерал-майор 
Начальник штабу - перший заступник командувача вiйськ  генерал-майор 
Оперативне командування "Захiд" 
Командувач вiйськ  генерал-лейтенант 
Перший заступник командувача вiйськ  генерал-майор 
Начальник штабу - перший заступник командувача вiйськ  генерал-майор 
Оперативне командування "Схiд" 
Командувач вiйськ  генерал-лейтенант 
Перший заступник командувача вiйськ  генерал-майор 
Начальник штабу - перший заступник командувача вiйськ  генерал-майор 
Повiтрянi Сили Збройних України 
Командувач  генерал-полковник 
Перший заступник командувача  генерал-лейтенант 
Начальник штабу - перший заступник командувача  генерал-лейтенант 
Заступник командувача з бойової пiдготовки - начальник управлiння бойової пiдготовки  генерал-лейтенант 
Заступник командувача з авiацiї - начальник авiацiї  генерал-лейтенант 
Заступник командувача по роботi з особовим складом - начальник управлiння  генерал-майор 
Начальник Озброєння  генерал-майор 
Начальник Тилу  генерал-майор 
Начальник Харкiвського унiверситету Повiтряних Сил iменi Iвана Кожедуба  генерал-лейтенант 
Начальник штабу - перший заступник начальника авiацiї  генерал-майор 
Головний iнженер авiацiї - начальник управлiння  генерал-майор 
Перший заступник начальника штабу  генерал-майор 
Начальник оперативного управлiння - заступник начальника штабу  генерал-майор 
Начальник управлiння оборонного планування - заступник начальника штабу  генерал-майор 
Начальник управлiння особового складу - заступник начальника штабу  генерал-майор 
Начальник вiйськ зв’язку та iнформацiйних систем - заступник начальника штабу  генерал-майор 
Начальник радiотехнiчних вiйськ  генерал-майор 
Начальник зенiтних ракетних вiйськ  генерал-майор 
Головний штурман - начальник управлiння  генерал-майор 
Начальник управлiння пiдготовки та застосування авiацiї - заступник начальника авiацiї  генерал-майор 
Повiтряне командування "Центр" 
Командир - заступник командувача Повiтряних Сил Збройних Сил України  генерал-лейтенант 
Перший заступник командира  генерал-майор 
Начальник штабу - перший заступник командира  генерал-майор 
Повiтряне командування "Захiд" 
Командир  генерал-лейтенант 
Перший заступник командира  генерал-майор 
Начальник штабу - перший заступник командира  генерал-майор 
Повiтряне командування "Пiвдень" 
Командир  генерал-лейтенант 
Перший заступник командира  генерал-майор 
Начальник штабу - перший заступник командира  генерал-майор 
Повiтряне командування "Схiд" 
Командир  генерал-лейтенант 
Перший заступник командира  генерал-майор 
Начальник штабу - перший заступник командира  генерал-майор 
Вiйськово-Морськi Сили Збройних Сил України 
Командувач  адмiрал 
Перший заступник командувача  вiце-адмiрал 
Начальник штабу - перший заступник командувача  вiце-адмiрал 
Заступник командувача з авiацiї та протиповiтряної оборони - начальник управлiння авiацiї та протиповiтряної оборони  генерал-майор 
Заступник командувача з бойової пiдготовки - начальник управлiння бойової пiдготовки  вiце-адмiрал 
Начальник Озброєння  контр-адмiрал 
Начальник Тилу  контр-адмiрал, генерал-майор 
Заступник командувача з берегової оборони - начальник управлiння вiйськ берегової та територiальної оборони  генерал-майор 
Начальник Академiї Вiйськово-Морських Сил iменi П.С. Нахiмова  вiце-адмiрал 
Перший заступник начальника штабу  генерал-майор, контр-адмiрал 
Начальник оперативного управлiння - заступник начальника штабу  контр-адмiрал 
Начальник управлiння особового складу - заступник начальника штабу  контр-адмiрал 
Начальник управлiння надводних та пiдводних сил  контр-адмiрал 
Нацiональний унiверситет оборони України iменi Iвана Черняховського 
Начальник унiверситету  генерал-полковник, адмiрал 
Перший заступник начальника унiверситету  генерал-лейтенант, вiце-адмiрал 
Заступник начальника унiверситету  генерал-майор, контр-адмiрал 
Заступник начальника унiверситету з наукової роботи  генерал-майор, контр-адмiрал 
Заступник начальника унiверситету з навчальної роботи  генерал-майор, контр-адмiрал 
Начальник iнституту державного вiйськового управлiння  генерал-майор, контр-адмiрал 
Начальник командно-штабного iнституту застосування вiйськ (сил)  генерал-майор, контр-адмiрал 
Начальник центру воєнно-стратегiчних дослiджень  генерал-майор, контр-адмiрал 
Начальник кафедри стратегiї нацiональної безпеки та оборони  генерал-майор, контр-адмiрал 
Начальник кафедри оперативного мистецтва  генерал-майор, контр-адмiрал 
Начальник iнституту авiацiї та протиповiтряної оборони  генерал-майор 
Начальник кафедри Сухопутних вiйськ  генерал-майор 
Начальник кафедри Вiйськово-Морських Сил  контр-адмiрал 
Iншi установи та заклади Збройних Сил України 
Начальник Головного управлiння по роботi з особовим складом Збройних Сил України  генерал-лейтенант, вiце-адмiрал 
Начальник Вiйськової академiї (м. Одеса)  генерал-лейтенант 
Начальник Головного вiйськово-медичного клiнiчного ордена Червоної Зiрки центру "Головний вiйськовий клiнiчний госпiталь"  генерал-майор медичної служби 
Начальник вiйськового iнституту Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка  генерал-майор, контр-адмiрал 
Начальник вiйськового iнституту телекомунiкацiй та iнформатизацiї Державного унiверситету телекомунiкацiй  генерал-майор, контр-адмiрал 
Начальник Житомирського вiйськового iнституту iменi С.П. Корольова Нацiонального авiацiйного унiверситету  генерал-майор, контр-адмiрал 
Начальник Київського вiйськового лiцею iменi Iвана Богуна  генерал-майор, контр-адмiрал 
Начальник Центрального науково-дослiдного iнституту Збройних Сил України  генерал-майор 
Начальник Центрального науково-дослiдного iнституту озброєння та вiйськової технiки Збройних Сил України  генерал-майор 
Начальник Державного науково-дослiдного iнституту авiацiї  генерал-майор 
Перший заступник начальника Головного командного центру Збройних Сил України  генерал-майор, контр-адмiрал 
Перший заступник начальника Головного управлiння по роботi з особовим складом Збройних Сил України  генерал-майор, контр-адмiрал 

_____________

Примiтка:

Посади, перелiченi в роздiлах "Апарат Мiнiстерства оборони України", "Нацiональний унiверситет оборони України iменi Iвана Черняховського", посади начальникiв вiйськових навчальних закладiв та науково-дослiдних установ Збройних Сил України, зазначенi в цьому додатку, можуть бути замiщенi за рiшенням Мiнiстра оборони України цивiльними особами (державними службовцями або iншими особами, якi уклали вiдповiдно до закону трудовий договiр iз Мiнiстерством оборони України).

(Додаток 1 iз змiнами, внесеними згiдно з Указами Президента N 524/2002 вiд 06.06.2002, N 674/2002 вiд 29.07.2002, N 951/2003 вiд 01.09.2003; в редакцiї Указiв Президента N 1452/2004 вiд 09.12.2004, N 1521/2004 вiд 23.12.2004, N 312/2006 вiд 19.04.2006; iз змiнами, внесеними згiдно з Указами Президента N 530/2006 вiд 16.06.2006, N 436/2007 вiд 21.05.2007, N 1020/2007 вiд 25.10.2007, N 1069/2007 вiд 07.11.2007, N 881/2008 вiд 01.10.2008, N 603/2009 вiд 07.08.2009; в редакцiї Указу Президента N 846/2009 вiд 21.10.2009; iз змiнами, внесеними згiдно з Указами Президента N 213/2010 вiд 23.02.2010, N 572/2010 вiд 27.04.2010; в редакцiї Указу Президента N 706/2011 вiд 23.06.2011; iз змiнами, внесеними згiдно з Указами Президента N 472/2012 вiд 14.08.2012, N 422/2013 вiд 13.08.2013, N 385/2014 вiд 08.04.2014, N 431/2014 вiд 23.04.2014, N 442/2014 вiд 29.04.2014, N 946/2014 вiд 22.12.2014; в редакцiї Указу Президента N 39/2015 вiд 28.01.2015)

Глава Адмiнiстрацiї Президента України В.ЛИТВИН

Додаток N 2
до Указу Президента України
вiд 21 березня 2002 року N 277

Перелiк
посад, що пiдлягають замiщенню особами вищого
офiцерського складу, та граничних вiйськових звань за
цими посадами в Державнiй прикордоннiй службi України

Посада  Звання 
Центральний апарат 
Голова Державної прикордонної служби України  генерал армiї України 
Перший заступник Голови Державної прикордонної служби України  генерал-полковник 
Заступник Голови Державної прикордонної служби України  генерал-лейтенант (вiце-адмiрал) 
Директор (начальник) департаменту  генерал-лейтенант (вiце-адмiрал) 
Перший заступник директора (начальника) департаменту  - " - 
Начальник Морської охорони  (контр-адмiрал) 
Заступник директора (начальника) департаменту  генерал-майор (контр-адмiрал) 
Начальник управлiння  - " - 
Територiальнi органи та Нацiональна академiя Державної прикордонної служби України iменi Б. Хмельницького 
Начальник регiонального управлiння  генерал-лейтенант 
Ректор Нацiональної Академiї  - " - 
Перший заступник начальника регiонального управлiння - начальник штабу  генерал-майор (контр-адмiрал) 
Перший заступник ректора Академiї  - " - 
Заступник начальника регiонального управлiння  полковник (капiтан I рангу), генерал-майор (контр-адмiрал) 
Заступник ректора Академiї  - " - 

(Додаток 2 iз змiнами, внесеними згiдно з Указом Президента N 345/2002 вiд 17.04.2002; в редакцiї Указу Президента N 1225/2003 вiд 29.10.2003; iз змiнами, внесеними згiдно з Указом Президента N 848/2014 вiд 04.11.2014)

Глава Адмiнiстрацiї Президента України В.ЛИТВИН

Додаток N 3
до Указу Президента України
вiд 21 березня 2002 року N 277

(в редакцiї
Указу Президента України
вiд 23 червня 2011 року N 706/2011)

Перелiк
посад, що пiдлягають замiщенню особами
вищого офiцерського складу, та граничних вiйськових звань
за цими посадами в Службi безпеки України

Посада  Звання 
Голова  генерал армiї України 
Перший заступник Голови  генерал-полковник 
Перший заступник Голови - начальник Головного управлiння по боротьбi з корупцiєю та органiзованою злочиннiстю Центрального управлiння  - " - 
Заступник Голови  - " - 
Начальник або директор Департаменту Центрального управлiння  генерал-лейтенант 
Начальник Центру спецiальних операцiй боротьби з тероризмом, захисту учасникiв кримiнального судочинства та працiвникiв правоохоронних органiв Центрального управлiння  - " - 
Начальник Головного управлiння Служби безпеки України в Автономнiй Республiцi Крим, у м. Києвi та Київськiй областi  - " - 
Ректор Нацiональної академiї Служби безпеки України  - " - 
Начальник Головного слiдчого управлiння Центрального управлiння  генерал-лейтенант юстицiї 
Начальник Апарату Голови Служби безпеки України  генерал-майор 
Начальник Головної iнспекцiї Центрального управлiння  - " - 
Начальник Головного управлiння Центрального управлiння (який здiйснює оперативно-розшукову, контррозвiдувальну дiяльнiсть)  - " - 
Перший заступник начальника або директора Департаменту Центрального управлiння (який здiйснює оперативно-розшукову, контррозвiдувальну дiяльнiсть, їх iнформацiйно-аналiтичне забезпечення)  генерал-майор 
Заступник начальника або директора Департаменту Центрального управлiння (який здiйснює оперативно-розшукову, контррозвiдувальну дiяльнiсть), крiм заступника начальника Департаменту - начальника головного управлiння (управлiння) або заступника директора Департаменту - начальника головного управлiння (управлiння)  - " - 
Заступник начальника Департаменту контррозвiдки Центрального управлiння - начальник Головного управлiння вiйськової контррозвiдки  - " - 
Перший заступник начальника Головного управлiння по боротьбi з корупцiєю та органiзованою злочиннiстю Центрального управлiння  - " - 
Заступник начальника Головного управлiння по боротьбi з корупцiєю та органiзованою злочиннiстю Центрального управлiння  - " - 
Перший заступник начальника Центру спецiальних операцiй боротьби з тероризмом, захисту учасникiв кримiнального судочинства та працiвникiв правоохоронних органiв Центрального управлiння  - " - 
Начальник Управлiння внутрiшньої безпеки Центрального управлiння  - " - 
Начальник Управлiння роботи з особовим складом Центрального управлiння  - " - 
Начальник Управлiння Служби безпеки України у (в) Вiнницькiй, Волинськiй, Днiпропетровськiй, Донецькiй, Житомирськiй, Закарпатськiй, Запорiзькiй, Iвано-Франкiвськiй, Кiровоградськiй, Луганськiй, Львiвськiй, Миколаївськiй, Одеськiй, Полтавськiй, Рiвненськiй, Сумськiй, Тернопiльськiй, Харкiвськiй, Херсонськiй, Хмельницькiй, Черкаськiй, Чернiвецькiй, Чернiгiвськiй областях, м. Севастополi  генерал-майор 
Перший проректор Нацiональної академiї Служби безпеки України  - " - 
Директор Українського науково-дослiдного iнституту спецiальної технiки та судових експертиз Служби безпеки України  - " - 
Начальник Iнституту пiдготовки юридичних кадрiв для Служби безпеки України Нацiонального унiверситету "Юридична академiя України iменi Ярослава Мудрого"  - " - 
Начальник штабу Антитерористичного центру при Службi безпеки України  - " - 
Перший заступник начальника Головного слiдчого управлiння Центрального управлiння  генерал-майор юстицiї 
Начальник Управлiння правового забезпечення Центрального управлiння  - " - 
Начальник Вiйськово-медичного управлiння Центрального управлiння  генерал-майор медичної служби. 

__________

Примiтка.

Посади можуть бути замiщенi як вiйськовослужбовцями, так i цивiльними особами (державними службовцями або iншими особами, якi уклали вiдповiдно до закону трудовий договiр iз Службою безпеки України).

(Додаток 3 iз змiнами, внесеними згiдно з Указами Президента N 617/2002 вiд 04.07.2002, N 562/2003 вiд 27.06.2003, N 1164/2003 вiд 10.10.2003, N 1258/2003 вiд 03.11.2003, N 336/2004 вiд 18.03.2004, N 484/2005 вiд 17.03.2005; в редакцiї Указу Президента N 1846/2005 вiд 27.12.2005; iз змiнами, внесеними згiдно з Указами Президента N 986/2006 вiд 20.11.2006, N 953/2007 вiд 09.10.2007, N 1114/2007 вiд 16.11.2007, N 729/2008 вiд 20.08.2008, N 213/2009 вiд 02.04.2009, N 401/2009 вiд 04.06.2009, N 1120/2009 вiд 29.12.2009, N 184/2010 вiд 17.02.2010; в редакцiї Указу Президента N 706/2011 вiд 23.06.2011; iз змiнами, внесеними згiдно з Указами Президента N 472/2012 вiд 14.08.2012, N 314/2013 вiд 05.06.2013, N 601/2014 вiд 19.07.2014)

Глава Адмiнiстрацiї Президента України В.ЛИТВИН

Додаток N 4
до Указу Президента України
вiд 21 березня 2002 року N 277

(в редакції Указу Президента України
від 20 березня 2015 року N 158)

Перелік
посад, що підлягають заміщенню особами
вищого офіцерського складу, та граничних
військових і спеціальних звань за цими посадами в
Управлінні державної охорони України

Посада  Звання 
Начальник Управління  генерал-полковник 
Перший заступник начальника Управління  генерал-лейтенант 
Заступник начальника Управління  генерал-майор 
Заступник начальника Управління - начальник Служби безпеки Президента України  генерал-майор 
Заступник начальника Управління - директор Департаменту охорони в Автономній Республіці Крим  генерал-майор 
Директор Департаменту особистої охорони  генерал-майор 
Директор Департаменту охорони об'єктів  генерал-майор 
Директор департаменту посилення охорони  генерал-майор. 

(Додаток 4 iз змiнами, внесеними згiдно з Указами Президента N 562/2003 вiд 27.06.2003, N 616/2006 вiд 17.07.2006, N 786/2007 вiд 23.08.2007, N 1114/2007 вiд 16.11.2007, N 604/2009 вiд 07.08.2009, N 572/2010 вiд 27.04.2010; в редакцiї Указу Президента N 706/2011 вiд 23.06.2011; iз змiнами, внесеними згiдно з Указами Президента N 238/2012 вiд 02.04.2012, N 56/2013 вiд 01.02.2013; в редакції Указу Президента N 158/2015 від 20.03.2015)

Глава Адмiнiстрацiї Президента України В.ЛИТВИН

Додаток N 5
до Указу Президента України
вiд 21 березня 2002 року N 277

(в редакцiї
Указу вiд 17 березня 2005 року N 484/2005)

Перелiк
посад, що пiдлягають замiщенню особами вищого
офiцерського (начальницького) складу, та граничних
вiйськових i спецiальних звань за цими посадами у
Мiнiстерствi внутрiшнiх справ України

Посада  Звання 
Центральний апарат i пiдроздiли, що дiють при Мiнiстерствi 
Мiнiстр  генерал внутрiшньої служби України 
Перший заступник, заступник Мiнiстра  генерал-полковник мiлiцiї 
Начальник Головного управлiння, Департаменту (крiм пiдроздiлiв ресурсного, господарського, фiнансового забезпечення та бухгалтерського облiку, медичного забезпечення та реабiлiтацiї, iнформацiйних технологiй, документального забезпечення та режиму, кримiнальної мiлiцiї у справах дiтей, зв'язкiв з громадськiстю та мiжнародної дiяльностi), керiвник робочого апарату Нацiонального центрального бюро Iнтерполу, керiвник апарату Мiнiстра, начальник Головного штабу  генерал-лейтенант мiлiцiї 
Начальник Департаменту (для пiдроздiлiв iнформацiйних технологiй, документального забезпечення та режиму, кримiнальної мiлiцiї у справах дiтей), радник Мiнiстра  генерал-майор мiлiцiї 
Перший заступник начальника Головного управлiння по боротьбi з органiзованою злочиннiстю  -"- 
Головнi управлiння, управлiння МВС України в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi, на транспортi 
Заступник Мiнiстра - начальник Головного управлiння МВС України в Автономнiй Республiцi Крим, начальник Головного управлiння МВС України, начальник Управлiння МВС України в Днiпропетровськiй, Донецькiй, Луганськiй, Львiвськiй, Одеськiй, Харкiвськiй областях, начальник Управлiння МВС України на транспортi  генерал-лейтенант мiлiцiї 
Начальник Управлiння МВС України в iнших областях, м. Севастополi  генерал-майор мiлiцiї 
Вищi навчальнi заклади, науково-дослiднi установи та пiдприємства 
Ректор академiї, ректор унiверситету  генерал-лейтенант мiлiцiї 
Начальник Державного науково-дослiдного експертно-кримiналiстичного центру  генерал-майор мiлiцiї 
Начальник казенного науково-виробничого об'єднання "Форт"  -"- 
(Роздiл "Внутрiшнi вiйська Мiнiстерства внутрiшнiх справ України" виключено на пiдставi Указу Президента N 347/2014 вiд 28.03.2014) 
Нацiональна гвардiя України 
Командувач Нацiональної гвардiї України  генерал армiї України 
Перший заступник командувача Нацiональної гвардiї України  генерал-полковник 
Заступник командувача Нацiональної гвардiї України, начальник Академiї Нацiональної гвардiї України начальник територiального управлiння Нацiональної гвардiї України  генерал-лейтенант 
Перший заступник начальника штабу, заступник начальника логiстики, заступник начальника штабу, начальник управлiння Головного управлiння Нацiональної гвардiї України, перший заступник начальника Академiї Нацiональної гвардiї України  генерал-майор 

(Додаток 5 iз змiнами, внесеними згiдно з Указами Президента N 524/2002 вiд 06.06.2002, N 674/2002 вiд 29.07.2002, N 1123/2002 вiд 02.12.2002, N 837/2003 вiд 15.08.2003, N 1491/2003 вiд 25.12.2003, N 798/2004 вiд 15.07.2004, N 1439/2004 вiд 30.11.2004, N 1494/2004 вiд 17.12.2004; в редакцiї Указу Президента N 484/2005 вiд 17.03.2005; iз змiнами, внесеними згiдно з Указами Президента N 425/2006 вiд 22.05.2006, N 260/2008 вiд 24.03.2008, N 857/2009 вiд 23.10.2009, N 439/2013 вiд 22.08.2013, N 347/2014 вiд 28.03.2014)

Глава Адмiнiстрацiї Президента України В.ЛИТВИН

Додаток N 6
до Указу Президента України
вiд 21 березня 2002 року N 277

(в редакцiї
Указу Президента України
вiд 15 серпня 2013 року N 425/2013)

Перелiк
посад, що пiдлягають замiщенню особами
вищого начальницького складу, та граничних
спецiальних звань за цими посадами в апаратi
Мiнiстерства доходiв i зборiв України та
його територiальних органах

Посада  Звання 
Мiнiстр  головний державний радник податкової та митної справи 
Перший заступник Мiнiстра  державний радник податкової та митної справи I рангу 
Заступник Мiнiстра, заступник Мiнiстра - керiвник апарату  державний радник податкової та митної справи II рангу 
Директор Департаменту  державний радник податкової та митної справи III рангу 
Начальник Головного управлiння Мiнiстерства доходiв i зборiв України в Автономнiй Республiцi Крим, Днiпропетровськiй, Донецькiй, Запорiзькiй, Київськiй, Луганськiй, Львiвськiй, Одеськiй, Харкiвськiй областях, м.Києвi, Мiжрегiонального головного управлiння Мiнiстерства доходiв i зборiв України - Центрального офiсу з обслуговування великих платникiв  державний радник податкової та митної справи II рангу 
Начальник Київської, Київської мiжрегiональної, Луганської, Львiвської, Пiвденної, Сумської, Схiдної, Харкiвської, Чернiвецької, Чернiгiвської, Чопської, Ягодинської митниць Мiнiстерства доходiв i зборiв України  державний радник податкової та митної справи II рангу 
Начальник Головного управлiння Мiнiстерства доходiв i зборiв України у Вiнницькiй, Волинськiй, Житомирськiй, Закарпатськiй, Iвано-Франкiвськiй, Кiровоградськiй, Миколаївськiй, Полтавськiй, Рiвненськiй, Сумськiй, Тернопiльськiй, Херсонськiй, Хмельницькiй, Черкаськiй, Чернiвецькiй, Чернiгiвськiй областях, м. Севастополi  державний радник податкової та митної справи III рангу 
Начальник Вiнницької, Днiпропетровської, Житомирської, Запорiзької, Iвано-Франкiвської, Кiровоградської, Кримської, Миколаївської, Полтавської, Рiвненської, Севастопольської, Тернопiльської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської митниць Мiнiстерства доходiв i зборiв України  державний радник податкової та митної справи III рангу 
Перший заступник начальника Головного управлiння Мiнiстерства доходiв i зборiв України в Автономнiй Республiцi Крим, Днiпропетровськiй, Донецькiй, Запорiзькiй, Київськiй, Луганськiй, Львiвськiй, Одеськiй, Харкiвськiй областях, м. Києвi, Мiжрегiонального головного управлiння Мiнiстерства доходiв i зборiв України - Центрального офiсу з обслуговування великих платникiв  державний радник податкової та митної справи III рангу 
Перший заступник начальника Київської, Київської мiжрегiональної, Луганської, Львiвської, Пiвденної, Сумської, Схiдної, Харкiвської, Чернiвецької, Чернiгiвської, Чопської, Ягодинської митниць Мiнiстерства доходiв i зборiв України  державний радник податкової та митної справи III рангу 
Начальник Спецiалiзованої лабораторiї з питань експертизи та дослiджень Мiнiстерства доходiв i зборiв України, директор Департаменту спецiалiзованої пiдготовки та кiнологiчного забезпечення Мiнiстерства доходiв i зборiв України, Iнформацiйно-довiдкового департаменту Мiнiстерства доходiв i зборiв України  державний радник податкової та митної справи III рангу 
Начальник Головного слiдчого управлiння фiнансових розслiдувань Головного оперативного управлiння, Головного управлiння внутрiшньої безпеки Мiнiстерства доходiв i зборiв України  генерал-лейтенант податкової, мiлiцiї 
Перший заступник (заступник) начальника Головного слiдчого управлiння фiнансових розслiдувань, Головного оперативного управлiння, Головного управлiння внутрiшньої безпеки Мiнiстерства доходiв i зборiв України  генерал-майор податкової мiлiцiї 
Заступник начальника Головного управлiння Мiнiстерства доходiв i зборiв України в Автономнiй Республiцi Крим, Днiпропетровськiй, Донецькiй, Запорiзькiй, Київськiй, Луганськiй, Львiвськiй, Одеськiй, Харкiвськiй областях, м.Києвi, Мiжрегiонального головного управлiння Мiнiстерства доходiв i зборiв України - Центрального офiсу з обслуговування великих платникiв - начальник слiдчого управлiння фiнансових розслiдувань  генерал-майор податкової мiлiцiї 

(Додаток 6 iз змiнами, внесеними згiдно з Указами Президента N 837/2003 вiд 15.08.2003, N 1225/2003 вiд 29.10.2003, N 1256/2004 вiд 18.10.2004; в редакцiї Указу Президента N 1616/2005 вiд 18.11.2005; iз змiнами, внесеними згiдно з Указом Президента N 692/2007 вiд 06.08.2007; в редакцiї Указiв Президента N 472/2012 вiд 14.08.2012, N 425/2013 вiд 15.08.2013)

Додаток N 7
до Указу Президента України
вiд 21 березня 2002 року N 277

(в редакцiї Указу Президента України
вiд 25 липня 2011 року N 772/2011)

Перелiк
посад, що пiдлягають замiщенню особами
вищого начальницького складу, та граничних
спецiальних звань за цими посадами в
Державнiй пенiтенцiарнiй службi України

Посада  Звання 
Апарат 
Голова  генерал-полковник внутрiшньої служби 
Перший заступник, заступник Голови  генерал-лейтенант внутрiшньої служби 
Начальник департаменту  генерал-майор внутрiшньої служби 
Управлiння в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстi Києвi та Київськiй областi 
Начальник управлiння (з чисельнiстю засуджених до позбавлення або обмеження волi, осiб, узятих пiд варту, та персоналу понад 20 тис. осiб)  генерал-лейтенант внутрiшньої служби 
Начальник управлiння (з чисельнiстю засуджених до позбавлення або обмеження волi, осiб, узятих пiд варту, та персоналу вiд 12 тис. до 20 тис. осiб)  генерал-майор внутрiшньої служби 

(Додаток 7 iз змiнами, внесеними згiдно з Указами Президента N 837/2003 вiд 15.08.2003, N 1162/2008 вiд 15.12.2008; в редакцiї Указу Президента N 772/2011 вiд 25.07.2011)

Глава Адмiнiстрацiї Президента України В.ЛИТВИН

(Додаток 8 виключено на пiдставi Указу Президента N 425/2013 вiд 15.08.2013)

Додаток N 9
до Указу Президента України
вiд 21 березня 2002 року N 277

(в редакцiї
Указу Президента України
вiд 5 червня 2013 року N 313/2013)

Перелiк
посад, що пiдлягають замiщенню особами вищого
начальницького складу, та граничних спецiальних звань
за цими посадами в Державнiй службi України з
надзвичайних ситуацiй та iнших органах i
пiдроздiлах цивiльного захисту

Посада  Звання 
Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацiй  генерал служби цивiльного захисту України 
Перший заступник Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацiй  генерал-полковник служби цивiльного захисту 
Заступник Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацiй  генерал-лейтенант служби цивiльного захисту 
Ректор Нацiонального унiверситету цивiльного захисту України  -"- 
Ректор Львiвського державного унiверситету безпеки життєдiяльностi  -"- 
Директор Департаменту запобiгання надзвичайним ситуацiям Державної служби України з надзвичайних ситуацiй  генерал-майор служби цивiльного захисту 
Директор Департаменту реагування на надзвичайнi ситуацiї Державної служби України з надзвичайних ситуацiй  -"- 
Директор Департаменту органiзацiї заходiв цивiльного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацiй  -"- 
Директор Департаменту економiки i фiнансiв Державної служби України з надзвичайних ситуацiй  -"- 
Директор Департаменту ресурсного забезпечення Державної служби України з надзвичайних ситуацiй  -"- 
Директор Адмiнiстративного департаменту Державної служби України з надзвичайних ситуацiй  генерал-майор служби цивiльного захисту 
Директор Департаменту персоналу Державної служби України з надзвичайних ситуацiй  -"- 
Начальник Головного управлiння Державної служби України з надзвичайних ситуацiй в Автономнiй Республiцi Крим, Днiпропетровськiй, Донецькiй, Запорiзькiй, Київськiй, Луганськiй, Львiвськiй, Миколаївськiй, Одеськiй, Рiвненськiй, Харкiвськiй, Хмельницькiй областях, м. Києвi   
Ректор Академiї пожежної безпеки iменi Героїв Чорнобиля  -"- 
Начальник Українського науково-дослiдного iнституту цивiльного захисту  -"-. 

__________

Примiтка.

Посади можуть бути в разi необхiдностi за рiшенням Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацiй замiщенi державними службовцями або iншими цивiльними особами.

(Указ доповнено додатком 9 згiдно з Указом Президента N 193/2004 вiд 14.02.2004; iз змiнами, внесеними згiдно з Указом Президента N 694/2004 вiд 30.06.2004; в редакцiї Указiв Президента N 971/2004 вiд 21.08.2004, N 692/2006 вiд 18.08.2006, N 706/2011 вiд 23.06.2011; iз змiнами, внесеними згiдно з Указом Президента N 472/2012 вiд 14.08.2012; в редакцiї Указу Президента N 313/2013 вiд 05.06.2013)

Глава Адмiнiстрацiї Президента України С.ЛЬОВОЧКIН

Додаток N 10
до Указу Президента України
вiд 21 березня 2002 року N 277/2002

Перелiк
посад, що пiдлягають замiщенню особами
вищого офiцерського складу, та граничних
вiйськових звань за цими посадами в Державнiй
спецiальнiй службi транспорту

Посада  Звання 
Адмiнiстрацiя Державної спецiальної служби транспорту 
Голова Адмiнiстрацiї  генерал-лейтенант 
Начальник головного штабу - перший заступник Голови Адмiнiстрацiї  генерал-майор 

(Указ доповнено додатком 10 згiдно з Указом Президента N 1494/2004 вiд 17.12.2004)

Додаток N 11
до Указу Президента України
вiд 21 березня 2002 року N 277

(в редакцiї
Указу Президента України
вiд 14 серпня 2012 року N 472/2012)

Перелiк
посад, що пiдлягають замiщенню особами вищого
офiцерського складу, та граничних вiйськових звань за
цими посадами в Службi зовнiшньої розвiдки України

Посада  Звання 
Голова  генерал армiї України 
Перший заступник Голови  генерал-полковник 
Заступник Голови  генерал-лейтенант 
Заступник Голови - начальник 55 Центру  генерал-лейтенант 
Директор департаменту  - " - 
Начальник Апарату Голови  генерал-майор 
Перший заступник директора департаменту  - " - 
Перший заступник начальника Центру - директор департаменту 55 Центру  генерал-майор 
Заступник директора департаменту  - " - 
Заступник начальника Центру - директор департаменту 55 Центру  генерал-майор 
Начальник 7, 8, 9 управлiння  - " - 
Начальник органiзацiйно-iнспекторського управлiння  - " - 
Начальник управлiння кадрiв  - " - 
Ректор Iнституту  - " - 

__________

Примiтка.

Посади можуть бути замiщенi як вiйськовослужбовцями, так i цивiльними особами (державними службовцями або iншими особами, якi уклали вiдповiдно до закону трудовий договiр зi Службою зовнiшньої розвiдки України).

(Указ доповнено додатком 11 згiдно з Указом Президента N 197/2006 вiд 03.03.2006; iз змiнами, внесеними згiдно з Указом Президента N 877/2007 вiд 17.09.2007; в редакцiї Указу Президента N 472/2012 вiд 14.08.2012; iз змiнами, внесеними згiдно з Указом Президента N 75/2015 вiд 12.02.2015)

Глава Секретарiату Президента України О.РИБАЧУК