ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення зміни до Податкового
кодек
су України щодо підготовлення, виготовлення,
розповсюдження книжок та періодичних видань
друкованих засобів масової інформації
вітчизняного виробництва

Верховна Рада України постановляє:

1. Підпункт 197.1.25 пункту 197.1 статті 197 Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., NN 13-17, ст. 112) викласти в такій редакції:

"197.1.25. постачання (передплати) та доставки періодичних видань друкованих засобів масової інформації (крім видань еротичного характеру) вітчизняного виробництва, підготовлення (літературне, наукове і технічне редагування, коригування, дизайн та верстка), виготовлення (друк на папері чи запис на електронному носієві), розповсюдження книжок, у тому числі електронного контенту (крім видань еротичного характеру) вітчизняного виробництва, учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників, словників українсько-іноземної або іноземно-української мови вітчизняного виробництва на митній території України".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

м. Київ, 13 лютого 2015 року
N 206-VIII